Senaste nytt

Det behövs en liberal samhällsvision emot den nationalistiska

Copyright: Kheng Guan Toh

Liberalerna behöver vara ett mer framtidsoptimistiskt och visionärt parti. Det är positivt att L är tydliga med att samarbete med Sverigedemokraterna inte kommer att äga rum. Samtidigt behöver L kommunicera mer om varför liberal sakpolitik vore bättre för Sverige än den nationalpopulistiska. Särskilt i en tid när vårt samhälle behöver viktiga reformer och förändringar.

Sen 2014 har det politiska landskapet förändrats mycket. Blockpolitiken har stelnat, Alliansen är väldigt splittrad. De politiska skillnaderna handlar inte bara om vänster emot höger utan även om optimism emot pessimism, reformanda emot konserveringsanda. Partiöverskridande samarbeten kommer att vara allt viktigare för Sveriges utveckling. I frågor som berör statens kärnfunktioner som militär- och polisväsendet kommer fler partiöverskridande samtal och kompromisser att behövas.

Det betyder att L måste vara mer flexibla när M och KD har lägre väljarstöd än C och L, samtidigt som SD har vuxit sig starkare. SD:s framgångar bygger även på föreställningar om att partiet är utfruset och har behandlats illa i politiken. Verkligheten har dock alltid varit annorlunda. SD syns mycket mer i medierna än andra partier. SD har alltid som ett riksdagsparti gjort sin röst hörda i debatten och påverkat politiken. Ett viktigt ställningstagande att samarbete med SD inte ska äga rum är partiets nazistiska historia men det finns ännu viktigare motiveringar i form av sakpolitiska och värderingsbaserade argument.

 

Det handlar om Sveriges framtid  

SD har mer än invandringsfrågan på agendan. Partiet vill på lång sikt förändra Sverige i grunden till ett sämre samhälle utifrån begreppen som ”nya folkhemmet” och ”folkkultur”. I motsats till SD har L i valet 2014 baserat sin strategi mer på att kommunicera om enskilda frågor. I dagens läge har stödet bland Alliansväljare för samarbete med SD minskat, samtidigt som stödet för samarbeten med S ökat. Därför finns det flertal politiska punkter som L bör sätta samman i en tydligare mittenpolitisk och reformistisk samhällsvision.

Historiskt sett är L frihetens och demokratins moder i Sverige. Vi ska vara stolta över och fortsätta utveckla Sverige som ett samhälle med hög grad av öppenhet, mångfald och individualism. L bör ta mer aktivt ställning emot nationalistisk identitetspolitik som går ut på att vilja styra människors identiteter och splittra människor i samhället. Den liberala synen på frihet är att friheten är individuell, att staten lägger sig så lite som möjligt i individens utveckling. Bara fria individer kan forma ett fritt och öppet samhälle.

Tvärtom gäller för samhällen där frihet anses vara något etniskt och kollektivt. När frihet presenteras med att religiösa grupper, sexuella minoriteter, flyktingar inte bör finnas eller synas i samhället. Liberaler ska värna om individens självförverkligande. Särskilt med tanke på att Sverige är ett invandringsland måste vår politik innebära att förändra Sverige så att fler svenskar, medborgare och samhällsmedlemmar gör Sverige bättre.

Demokratin är i liberal mening att befolkningen har hela den offentliga makten. Samtidigt som det finns grundläggande skydd för individen, centrala och oberoende institutioner som rättsstaten, även viktiga för känslan av samhällsgemenskap. Ett system som fungerar oavsett vilka politiker har regeringsmakten. Sen 2010 har många SD politiker, som Kent Ekeroth, agerat på sätten som är rättsstatsvidriga och demokratifientliga. L bör även driva mer för att vidareutveckla den europeiska demokratin, något som SD vill avskaffa, genom att ta bort möjligheten för medborgarna att kunna göra sina röster hörda på EU-nivån.

 

Liberal samhällsvision behövs för samhällsutvecklingen  

I synen på socioekonomiska frågor är det viktigt att kommunicera om att SD är ett protektionistiskt parti med gammaldags ekonomisk syn som ställer sig emot globaliseringen och den europeiska ekonomin. SD vill bevara högskattestaten. Sverige är idag ett av de mest globaliserade länderna i världen och är beroende av fortsatt ekonomisk integration i Europa. En smalare välfärdsstat behövs inför framtiden som i första hand fokuserar på basala uppgifter som skola, vård och omsorg så att människor kan leva längre och tryggare.

Förändringar behövs även rörande finansieringen. L behöver ta mer strid för en skattereform som går ut på att på lång sikt kraftigt minska skatten på arbete och istället växla över till miljö- och konsumtionsskatter som bas. På det sättet kan även växande befolkning tack vare invandringen gynna vårt samhälle, eftersom fler stimuleras till att jobba och fler kan bidra till välfärden när antalet konsumenter ökar.

Rörande miljöfrågorna har L fått mycket beröm genom åren, t.ex. av Naturskyddsföreningen, och Sverige är på flera sätt världsledande rörande en grönare samhällsutveckling.  SD:s miljöpolitik är lika med avsaknad av förståelse för miljöfrågor och förnekande av kunskap om att problematiska klimatförändringar äger rum. Miljöpolitik kräver att samarbetena mellan världens regioner, stater och människor fungerar över gränserna. Att enbart lova lösningar inom landets gränser är dömt att misslyckas.

I synen på säkerhet är det viktigt att peka på att SD:s förslag är orimliga. Sverige kan inte vara försvarsneutralt som på 60-talet. Terrorism förhindras inte med indragna medborgarskap eller genom att låsa in asylsökanden. Att hantera terrorism kräver effektiva åtgärder på EU-nivå. Att Försvarsmakten behöver mer pengar är sant, men det är orimligt att som SD lova enorma miljardsatsningar med hänvisning till stängda gränser för humanitär invandring.

 

Nationalistisk politik söker bättre förflutet

Nationalism och populism är inte framtidens, frihetens och förändringarnas vänner. Inför 2020-talet behöver Sverige viktiga reformer och förändringar både rörande ekonomiska, sociokulturella som ekologiska aspekter. Därför är det viktigt att L agerar emot SD som söker ett bättre förflutet och att L samarbetar i första hand med andra partier som kommunicerar om en bättre framtid.

Genom värderingsstyrd, visionär politik och långsiktig opinionsbildning bör Liberalerna bemöta SD rörande deras bild hur vårt samhälle ska se ut och marknadsföra vår bild som är så mycket bättre för allas frihet och demokrati.

 

Michael Hamberg, Liberalerna Hammarö
Vladan Lausevic, Liberalerna Täby

 

%d bloggare gillar detta: