Senaste nytt

Utrikeskorrespondent Vladan Lausevic: EU har stora förändringar att göra

Den rådande invandringspolitiken brukar kritiseras för att vara negativ mot välfärdens framtid. Förekommande argument är lägre sysselsättningsgrad bland medborgarna hos den statistiska kategorin ”utrikesfödd” samt att fri invandring inte går ihop med ett välfärdssamhälle som Sverige. Det finns dock viktiga anledningar till att ha mer nyanserad debatt och lägga fram andra aspekter som är avgörande för framtiden.

Ett tydligt exempel är miljöfaktorn. Vetenskapliga studier , även tagna av FN , visar att dagens levnadstandrad globalt sett är ohållbart. Enklare sagt skulle det krävas ett flertal ytterligare planeter likt Jorden om alla världens människor skulle ha samma levnadsstandard som inom EU. Framtidens välfärd är beroende av omställning till grönare ekonomi. Liberaler inom ALDE-gruppen har under de senaste åren arbetat för att grön ekonomi skall kunna gynnas genom investeringar i innovation och forskning samt skapandet av energiunionen. Syftet är att få fram mer förnyelsebar energi, skapa nya jobb och lägre priser för konsumenter. Grönare socioekonomiska utveckling inom EU måste även bygga på mer cirkulär ekonomi, grundad på återvinning samt export av miljöinnovation till andra världsdelar genom frihandel.

Annat exempel är teknologisk utveckling främst i form av digitaliseringen. För att nya arbeten ska utvecklas behövs en mer effektiv lagstiftning på EU-nivå exempelvis rörande försäljning av e-böcker. En av de mest framträdande rösterna för fortsatt utveckling av den digitala inre marknaden har varit Birgitta Ohlsson som under EP-valet tog upp Spotify och dess svårigheter att etablera sig inom Unionen. Den digitala inre marknaden måste liberaliseras så att fler IT-företag vågar etablera sig inom EU. Detta är något som kommissionären Ansip har argumenterat för utifrån sina erfarenheter från digitaliseringsprocessen i Estland . Etableringen ska inte hämmas av mer krävande skattepolitik på nationell nivå. Massimiliano Trovato, politisk analytiker vid tankesmedjan Istituto Bruno Leoni, anser att den nuvarande regelbördan bör lättas för att fler medlemsstater ska kunna agera på den digitala marknaden:

If Europe is to gain some credibility as a hospitable business environment

for digital companies, it must think of them not as sources for tax

revenue, but rather as engines of growth and innovation.

Digitalisering med lägre skattesatser, gemensamma momsregler och ökad digital entreprenörskap är en vital del av EU:s framtid som fortsatt ekonomisk stormakt.

Vidare påverkas nationell beslutsfattning kopplade till välfärd av globalisering. Sverige tillhör idag de samhällen som anses ha lyckats som bäst med att tillhöra globaliseringens vinnare. Sedan slutet av 80-talet är naitonalstater mer än tidigare beroende av varandra, främst genom ekonomsk integration. Välfärdsresurser är därmed beroende just av frihandelsavtal som TTIP och marknadens spelregler på EU-nivå och globalt. Övernationell integration påverkar även utformningen av arbetsmarknaden. Även Nordiska Ministerrådet menar att flexiblare arbetsmarknader vore viktigt och Sveriges arbetsmarknad måste reformeras och inkludera fler anställda genom lägre trösklar vilket kräver fler liberala svar på rådande utmaningar.

Sist men inte minst utgör identitetssyn en viktig aspekt. Formandet av välfärdssamhällen i Europa ansågs vara nationella projekt, starkt eller svagt, beroende vilket land man pratar om,  kopplade med nationalism. Många av dagens nationalister, socialdemokrater och vänsterpopulister bejakar industriromantik och välfärdsnostalgi genom krav på protektionism, exkludering och stängda gränser. Retoriken om ”svenska jobb för svenska arbetare” eller ”våra brittiska resurser är för oss” kommer inte att göra välfärden inom EU bättre. Utan det kommer att göra den sämre.

Istället behövs inom EU mer utveckling att likt USA ha en arbetskultur där en ska kunna arbeta från Luleå till Lissabon. EU:s arbetskraftsmobilitet borde procentuellt vara högre än idag om fler ska kunna vara skattebetalare när det finns många lediga jobb över hela Unionen men som ofta inte blir påfyllda. Dessutom behövs det en EU-täckande privat socialförsäkringssystem kopplad till den fria rörligheten som kan vara till hands vid förlust av arbete så att individen inte riskerar att behöva lämna det nya medlemsstaten. En annan åtgärd för att göra det lättare för fler att bli skattebetalare vore att tillämpa den redan befintliga ”Blue Card” som kan göra det lättare för flyktingar och asylsökande att hitta arbete inom Unionen.

Invandringen samt den fria rörligheten kan därmed bli friare och flexiblare för fler samtidigt som synen på medborgarskap blir mer inkluderande och identitetsbärande i det mångkulturella Europa som vi lever i. Och ekonomiskt öppenhet inom samt utanför EU kommer att ,trots de senaste kriser, fortsätta vara en viktig förutsättning för välstånd. Därmed måste diskussioner om den framtida välfärden diskuteras utifrån andra perspektiv för att minska risken för blindhet inför utmaningar i en värld som inte är nationell.

Vladan Lausevic är Frihetssmedjans utrikeskorrespondent i Baltikum med bas i Lettland  där han bedriver sina masterstudier. Han är ordförande för nätverket EU-liberaler i Stockholms Län

http://www.alde.eu/nc/key-priorities/green-economy-climate-change/single-news/article/circular-economy-is-a-win-win-for-europes-smes-timmermans-pressed-to-deliver-on-circular-economy/

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

http://www.bbc.com/news/magazine-33133712

http://unu.edu/research

http://www.mynewsdesk.com/se/foretagarna/pressreleases/birgitta-ohlsson-om-eu-s-foeretagarklimat-i-nya-digitala-foeretagaren-983309

http://www.di.se/artiklar/2015/7/8/debatt-gor-arbetsratten-flexiblare/

 • snobben

  För det första kan inte ett fåtal rika stater ha veto i säkerhetsrådet. Bara det är en anledning till att EU inte har funktion. För det andra finns ingen motpart till NATO.
  För det tredje bryter säkerhetsrådet mot FN. För det fjärde har Sverige troligen inget veto alls, bara skuld. Vi är med som Nettokund. Inte minst saknar flertalet politiker förstånd. Dom som borde ta platser är nobelpristagare, vetenskapsmän och forskare.
  Samt folk som lever i den sanna verkligheten, och inga statussymboler uppväxta med gräddkanna. Vilken idiot som helst kan vara skådespelare i talarstolar.

 • snobben

  Det är över hundra år sedan rika stater behövde säkerhet i ett råd. Idag är fattiga, plundrade länder som behöver säkerhet från alla snaskande, samt pengar till återuppbyggnad. Därutöver ska skulder betalas för skövling, miljöförstöring. Sedan ska en EU domstol inte kunna strunta i sina åtaganden. Dagens säkerhetsråd vägrar att ens diskutera mänskliga rättigheter. Dom kan gå hem.

 • snobben

  En annan uppgift är att sätta stopp för all ekoturism. Folk som tjänar pengar på vårt sista naturkapital. Inte klokt att låta folk trampa runt och dyka ner överallt. Alla rikemansbarn får tillgång till dom värsta utsläppen i båtar och flyg. Vad dom ska ha koll på är allt som kommer upp ur mark och allt som släpps ut i luft och vatten.
  Inte meningen att vilda djur ska flytta in i städer, att växtätare plötsligt blivit köttätare i brist på naturlig föda och miljö. Hög tid att ha ett kretsloppstänkande i all nyproduktion.
  Ingen vidare ide`att bygga större och större sopberg och reningsanländningar på odlingsbar mark. Det säger en hel del om politikers tunnelseende, enkelriktat, svindyrt för varje timma som går. Biverkningarna kommer att kosta ett oräknebart kapital.
  Dom rikaste drabbas hårdast. Gissa om jag redan är skadeglad.

 • snobben

  Det ska bli intressant att se när rika försöker bli av med sina strandtomter, och lyxvillor längs alla berömda kuster, när havsnivå höjs. Antagligen lite radioaktivt vatten längs Miami.

 • snobben

  Sedan fraktas det fortfarande sopor till tredje världen, en del i från början användbart
  skick. Som alla hjälporganisationer bidrar med, härifrån 25000 cyklar. Självklart slits allt detta ut, men ingen hantering av sopor byggs upp. Idag protesterar en del av dessa länder, gör konst av plastdunkar och byttor. För att klart deklarera att skiten kan vi behålla.

 • snobben

  För det första behöver dessa politiker göra ett intelligenstest, förtroendevalda, högavlönade.. Det räcker inte att ha ett parti som uppväxtmiljö. Totalt hjärntvättade som religiösa sekter..Det enda dom kan prata om är rena pengar, men var dom kommer ifrån begriper dom inte. UTIFRÅN.

 • snobben

  I grunden är det erfarenheter som avgör intelligens. Vad som avgör är vilka möjligheter som erbjuds redan från början. Att inte alla kan ha bil och villa, eget företag är självklart. Var skulle det få plats. Därför har vi klassamhällen. Men klass har aldrig haft något med förstånd att göra. Bara dom som kan omvandla teori praktiskt förstår sammanhang, genom att genomföra på ett helt korrekt sätt. Inget man kan sitta sig till.. Vad jag märkt händer inte ett enda nytt, bara föremål som ändrar färg, form och innehåll i en allt större geggamoja. Spelar ingen roll hur mycket teori som skrivs, hur många nobelpris som tas, för dom vägrar inse sin oförmåga och ovilja.

 • snobben

  Jag tycker det är hög tid att införa ett krigsområde helt utan civila och samhällen uppe i ALASKA för alla adrenalinstinna Politiker, Rebeller och andra Kamphundar. Den som vinner kan få en blodhund att grilla. Alla hjälpinsatser totalförbjudna. Än så länge har inget ätbart eller drickbart dykt upp av sej självt. Så fort natur saknas, finns inget annat heller.

 • snobben

  Den här senaste tiden har ofantliga summor betalats in till ett otal organisationer, ur naturligtvis allmänhetens plånböcker. Det går knappast inte att tro att dom mest högavlönade som är säkrade i generationer kan undvara en månadslön.
  Skulle det bli ett överskott går det inte tillbaka till betalande heller.
  Man kan bli trött av alla historiska repriser. Av siffror som stadigt snurrar runt utan hållbart innehåll. Att vi har utländska läkare, vårdpersonal, för att dom inte har dom möjligheterna kvar där dom behövs, i sina hemländer, kallar inte jag för ett betydelsefullt mångkulturellt samhälle. vi börjar få många yrken här representerade av dom. Därför har vi olika som läkare utan gränser, som åker runt där dom behövs.
  Att politiker bara orkar med sina egna lögner. Debattprogram som liknar barnprogram.

 • snobben

  Det är hög tid att styra vår befolkning in i ett hållbart innehåll i det som kallas lönsamt arbete, som är hållbart över tid. Det finns idag inget hållbart ens i solceller så länge det pumpas ut mer och mer elektronik i alla dessa otaliga hushållsmaskiner, teknisk utrustning i alla slag av arbeten. Hur länge orkar lögnare stå där med sina feta aktieportföljer ?

 • snobben

  Jag undrar vilket århundrade politiker fattar att stolarna dom sitter på kommer utifrån naturen, samt mat och dryck. Att dyra bilar Lyxvillor, väskor, kläder också kommer från naturen. Även dagisbarn fattar det idag. Ett intelligenstest är på tiden för dessa som styr av pengar som också kommer utifrån. Dårarnas paradis. Terrorister är ett naturligt inslag i rådande idiotbryssel. Bönder som kastar ifrån sig utanför parlamentet, samt övriga som tröttnat. EU är dom sista som står för mänskliga rättigheter. Förpassar alla till slumområden, till folk som är bidragsberoende, som dom tänker går på att bygga upp ett mångkulturellt samhälle. Så långt ifrån sina egna områden som möjligt. Öppna gränser är bara till för deras egna målsättningar.

 • snobben

  Inte klokt att dom tillåter fösa ihop kor i tusental, under vidriga förhållanden som i kycklingfabriker utomlands när vi har världens bästa lantbruk som kunde betalats till högsta pris till ett kapital för bästa näringsvärde. Girigheten äter upp sig själv.

 • snobben

  Dom flesta fattar att ju fler individer, och djur man föser ihop på liten yta, med nästan ingen kontakt med naturen, desto mer smittspridning och avsaknad av bakterier från natur som ska skydda och stadigt bygga upp vårat immunförsvar. Att medvetet gå i en sådan riktning är att långsamt ta ifrån dom mest elementära överlevnadsregler som finns. Allt levande byggs upp i grund inifrån och utifrån, så även materia. Summan har alltid varit lika, för inget ramlar ner som extra tillgångar uppifrån. Därför lever vi i geggamoja nu, som ständigt ändrar karaktär i en hastighet vi inte hinner överblicka.

 • snobben

  För att försörja alla så billigt och dåligt som möjligt har vi fått enorma mängder Fast Food, som förändrar kroppen inifrån i jättelika fettceller. Tarmarna är långa för långsam ämnesomsättning. Troligen blir dom korta i framtiden. Samt att folk då blir smala igen. Men priset för denna laboration är ofantligt. Hade forskare och vetenskapsmän fått råda, hade detta aldrig hänt. Att hälften av dessa är köpta av näringslivet, är anledningen till all desinformation. Dom som har råd äter på fina restauranger.

 • snobben

  Jag kan misstänka att alla utvalda styrande har grav Asberger. Stort fokus på många siffror, Svårigheter i att tolka sociala sammanhang. Sedan en otrolig kontrollapparat för att kontrollera att siffrorna stämmer. Innehåll är skit samma. Jag gillar Asperger i normalt övrigt socialt sammanhang. Inte i flock.

 • snobben

  Vad EU ska satsa på är en enorm produktion av biokol, som renar både luft, mark och vatten. Den binder alla gifter, samt samlar, sprider och utvecklar näring av bra mycket bättre utdelning än det som används idag. Ett otroligt lätt och poröst ämne som är grunden och förutsättningen för allt vi är och har. Kolatom är alltets ursprung.
  Som alltid är det mest naturliga också lösningen. Grillkol som uppgift.

 • snobben

  Dom högst betalda i alla stater är livsutplånare i alla former. Ett ofattbart omänskligt jobb. Till ingen nytta för något, eftersom befolkningen ökar i takt med jobbet dom utför.
  Sent ska syndarna vakna, till allmänhetens beskådan. Det har aldrig någonsin gått att tala om motsatsen, då inga positiva exempel finns. Inte ens för dom själva. Desto mer kapital dom får, desto mer förstörelse bär dom på. Friast är den som inget har, inte beroende av något. Men lagen heter tvång att äga, om så en täppa att bo och odla på.
  Det gäller inte dom fattiga, dom jagas bort som djur. En total frihet. Dom har sitt hår, sina ben och armar, kan sjunga, skratta, dansa och tar vad dom blir bjudna på. Pengar har ändå aldrig skyddat mot alla sorters plötsliga olyckor. Försäkringar hjälper inte mot död., depression, olycklig kärlek, missbruk, katastrofer

 • snobben

  Statens ekonomer är proffs på balansräkning. Räknar man alla som är i arbetsmarknads åtgärder, sjukskrivna, alla mediciner folk dagligen behöver, alla missbrukare, ökade välfärdssjukdomar, ökade demenssjukdomar, all bristande vård som följer med fler anmälningar, större privata skulder, en allt större sopförbränning som betyder brända naturtillgångar, ökat antal i brottsoffer, alla fuskbyggare, ökad försäljning av krigsmaterial, sämre skolresultat, bristande personal i yrken av betydelse, så kallar inte jag det välfärd i förhållande till ett allt större kapitalägande för ett fåtal individer. Därtill en ökad import av vapen och droger, samt en usel integritet.

 • snobben

  Rika intelligenta länder är självförsörjande, med ett överskott till fattiga länder.
  Idag är dom beroende och har överskott i fattiga länder, som enbart gynnar dom.
  Aldrig i historien har detta varit möjligt tidigare. Dom värsta psykopaterna får alla med sig, helt utan dåligt samvete. Samt sätter så många som möjligt i skuld, och har hur många underhuggare och slavar som helst. I normala fall är konkurrens ett styrmedel för allas olika valuta.

 • snobben

  Jag tycker Angela har ett stenansikte, utan minsta min och känsla. Inte ett darr på rösten, ingen tår. Men en väldans bestämd hård röst. Dom flesta visar reaktion, som våran Margot som kan vara bestämd men ändå känslosam i tuffa förhållanden. Även Jimmie i SD tål inte vad som helst, men kan samla sig efter tid. Sådant reagerar jag starkt på. Som att hälla vatten på en gås.

 • snobben

  Det första dom bör lära sig är det periodiska systemet som vi själva är uppbyggda av.
  Man kan knappast inte tro dom gått i skolan. Idag behöver vi splittra alla mutationer.
  Annars är genteknik intressant, att se hur människor förvandlas till det bättre.
  Inte minst dom i EUs säkerhetsråd. Fega idioter, som måste ha ett eget råd för sin kapitala säkerhet. Dom sista som behöver ! Usa lyckades bra, med Kennedy och Lincoln. Födda på samma datum med hundra års skillnad. Presidenter lika med hundra års skillnad, samma datum. Lincolns sekreterare hette Kennedy. Kennedys Lincoln. Kennedy mördades i en bil som heter Lincoln. Mördaren sprang ut från en lada. Lincoln mördades på en teater som hette Kennedy. Mördaren sprang in i en lada
  Båda var födda samma datum med hundra års skillnad, hade tre förnamn. Båda var sydstatare. Presidenterna hade båda varit i Miami innan dom mördades. Att tro är att tvivla.

 • snobben

  En annan regel som barn lär sig från början, är att allt som finns framför näsan är till för att lära sig, samt hjälpa till för alla dom som kommer efter. Lära sig och att hjälpa till. När ska styrande lära sig det i övermogen ålder ? Tills dess växer befolkningen i takt med kapitalsvinnet i allt vad tillgångar heter. Ekologi att människan står högst vad än makten tycker och gör av eget intresse. Mördar dom miljoner, föds mer än dubbelt till. Försörjningsbördan hamnar i slutet på kapitalister, deras barn och barnbarn,
  som inte är det minsta kreativa. Vi andra glömmer vart efter vi inte får använda kunskaper vi har och haft i generationer. Bra om visioner är HÅLLBARA !
  Självklart måste vi ha fler fredsbevarande intressen, militärer, inte fler krigsmaskiner.
  En som kan ämnet är Kungen, som skyddar Stiftelsen ” Det Nödvändiga Steget ” för nästan 20 år sedan, där många politiker, chefer i näringslivet, personal fick utbildning.
  Ingen har lyssnat, utan aporna tjattrar fortfarande i bladverket i var sitt intresse,
  utan gemensamt systemtänkande. Tur att han inte har makt, för då hade han väl inte överlevt.

 • snobben

  Av samma orsak har vi fler vuxna lejon ” ledare ” bland befolkningen än byten, ” kapitalister. Bra om dom fattar vad överlevnad betyder ! Det är inte befolkningsansvar
  att ta dom sista besluten. Vi är inte förtroendevalda och avlönade för det. Inte att ta deras kostnader heller med tunna plånböcker för saboterandet.

 • snobben

  Jag antar att Anders Borg startade auktionen tillsammans med Göran Person.
  Arbetarpojkar brukar bli giriga, ungdom genier i dumheter. Spelmissbrukare som är lättfångade. Inte vet jag, men dom höjdes till skyarna av penningsugna, och våra världsberömda företag och personal försvann. In kom privata utländska penningsugna aktörer. Ingen vidareutveckling här, för kapitalet försvann med dom. Inflation heter det då.

 • snobben

  Vad Frankrike och Tyskland har för gemensamma intressen är svårbegripligt. Dom har varit historiska ärkefiender.

 • snobben

  Tyska medborgare som var i franska främlingslegionen var inte omtyckta och hölls under bevakning när dom kom hem. Inget jag önskar någon att delta i, även om dom var tuffa. Dom är för blandade i olika mentalitet och passar inte in i trupper. Då var spanjorer mest brutala i paniksituationer. Idag försöker man igen utbilda mentalt och fysiskt starka specialtrupper här och var. Men inga fredssoldater, utan elitsoldater, ett snäpp vassare, som inte skyr några som helst medel. Idag behöver dom inte gå i nära strider. Platser vet jag inte, men globalt.

 • snobben

  Det brukar även bli motsättningar efter krig. Ena delen av befolkningen känner sig räddade, andra delen svikna. Därför kan hämndreaktioner dyka upp, som då i Tyskland. Dom ville ge igen på USA, och anslöt sig till Franska FLN..

 • snobben

  EU borde inse att dom inte enbart har rättigheter utan även skyldigheter, exakt som övrig befolkning. Att alla individer i första hand har eget ansvar i att skydda sig själva och försvara sig, vad dom än hittar på. Det är inte bara att köra över folk lite hur som helst. Varför dom inte bryr sig om ärenden i EU domstolen, som alla andra måste sköta korrekt. Inget vidare ingivande förtroende. Vi kan inte ha en icke fungerande sjukvård, äldrevård och alla möjliga mänskliga indragningar. Ett löpande band system med lätta sjuka som betalar sig snabbt med enkla åtgärder. Dom svårt sjuka vill inte privat ägande ha. Allmänna sjukhus har ingen kompetens kvar till dom. Folk skickas hem utan kompetens till hemmiljö, som om anhöriga har utbildning. Dom som är anslutna utbildade far runt som ekorrar och räcker inte till. Inte bara Sverige har en kommande lavinartad äldrevård samt mängder med välfärdssjukdomar, samt ett
  allt större självskadebeteende i olika former som är psykiskt relaterat. Därutöver större kommuner plötsligt med en minimal resurs till övervakning och akutinsatser.
  Ett typiskt reaktion i ofattbara besparingar av nödvändig art. Att Angela är östtyska har ingenting alls med Tyskland att göra. Dom reste inte muren.

 • snobben

  Att Angela i sina tal hänvisar till Tysklands välgörenhet efter en fruktansvärd skuldsatt befolkning efter 2 världskriget är inte klokt. Dom styrdes under järnhand av tyranner.
  Dom som inte lydde sköts och hängdes upp framför soldater och befolkning.
  Hon utnyttjar detta som framgång. Hur sjuk i huvudet får man vara. Tacka vet jag Schindlers List som räddade så många dom orkade, samt Dag Hammarschöld.
  Som naturligtvis sköts ner som alla normala människor blir, mördade.
  Inte någon tror att det bara råkade bli så, i något fall. Fortfarande tror dom folk är idioter.

 • snobben

  Östtyskarna sköt alla som ville fly över muren och under. Inte ens sina släktingar fick dom hälsa på. Alla har läst om tunneln dom grävde för att ta sig ut. Vad då öppna gränser ? För vilka ? Många äldre minns allt som igår. Människor som kolmaskar på gatorna efter alla bomber. Sådär 750 plan över Hamburg i två omgångar på några timmar.. Innan hade ingen lust att ingripa. Än idag låtsas dom att dom inget visste.
  Jag hoppas vi slipper fler krig. Inte många timmar ifrån Världskrig när Jugoslavienkrigen härjade i åratal. Dom visste antagligen inget då heller, förrän dom flesta mördats. Samma sak med Syrien nu senast. Hög tid att använda kapital till det mänskliga i överlevnad. För dom blir bara fler efter varje idiotinsats.

 • snobben

  Hög tid att kasta ut alla primitiva apor i kavaj, kjol och slips. En primitiv ekonomi som bara gagnar dom själva i ständigt nya natursabotage. Det absolut enda verkliga kapital vi lever av. Ett värde som dom värderar som NOLL. Dom kan visa OSS ALLA ANDRA VAD DOM KAN GÖRA MED TOMMA HÄNDER !

 • snobben

  Befolkningar vill inte ha fler nyproducerade plastbyttor i skåpen att leksortera sopor i,
  när politiker och näringsliv själva inte tar något ansvar alls. Dom kan lägga av med sina lögner omedelbart. Plast utvinns ur olja som det tar miljoner år att få nytt.
  Fossila bränslen har inget på våra ytor att göra. Det tog en ministund att få bort klorblekt dasspapper. Elbilar har tillverkats för länge sedan. NÄR ska vi få kreativa politiker ? SIFFERNÖRDAR ! Vad har siffror överhuvudtaget för funktion. Har dom någonsin utvecklat sig själva ? Varken i LIV eller DÖD ? Dom kan inte räkna varken Faktor eller Total. ENBART MINUS I ALLT. Mer folk på klotet mindre mat, yta till nyproduktion mindre och mindre. Mer smitta, mer mutation, växtätare blir köttätare i brist på grönt. Hoppas dom äter upp alla dårar.Annars kan vi ha DOM i reservat.

 • snobben

  Sedan förstår inte jag vad dom menar med mänskliga rättigheter i Saudiarabien.
  Ska miljoner människor gå halvnakna som här, utan något samhällsskydd alls, ha västerländsk hip hop, Pridefestivaler med mördare omkring sig och sexuellt djupt undertryckta ibland dom. Ska alla ha var sin bil, och i så fall var ska dom få plats ?
  Dom kanske ska ha radhusområden och börja använda grillar, samt få mängder av mängder i miljontals västerländska varor som sedan blir stora sopherbärgen, som osar skit, samt en jätteåker med höghus utan elhiss. Mänskliga rättigheter bestämmer enbart dom själva i vad som passar just där, just nu. Den dagen dom allvarligt tröttnar
  är dom så pass många, att inget kan stå emot. Bättre att fokusera på vårat eget elände. Rika människor tappar totalt förståndet. Tror att allt går att köpa.

 • snobben

  I väst äger vi allt i överflöd, ändå tar fler människor självmord än alla sammanlagda krig, trafikolyckor och alla katastrofer. Så vad är vitsen med fortsatt idiotbeteende ?
  Ändå ökar befolkningen. Just därför !

 • snobben

  För att visa tolerans mot muslimer kan väl dom få bygga upp moskeér runt riksdagshusen i alla betydande städer, som Stockholm, Berlin, Paris, även Washington och New York, om EU står för mänskliga rättigheter, gärna i Bryssel.
  För min del, har jag inget emot dom. Hat har en orsak.

 • snobben

  Bord betyder förhandling. Små barn fostras till samhället, som muslimer, kineser, svenskar. Därför får barn som bråkar alltid lämna bordet, så är det i skolan, förhandlingar på arbetsplats och i tingsrätter. Det finns gränser överallt, för att man ska klara sig i samhället. Alla vet att vid bord passar alla på att få uppmärksamhet.
  Att mat smakar blä, är alltid träffande i familjer. Redan som små, vill individer ha makt över dom myndiga. Det slutar inte vid en rätt, sedan kommer veckopeng och alla slag
  av orättvisor upp. Den som inte passar sig, förlorar makt. Därför styr NANNY upp i familjer i USA. Den sämsta plats att göra läxor på, är vid bord. Mycket bättre i en fåtölj, soffa eller säng. ETT TIPS TILL EU innan dom parkerar vid sina bord och bråkar om forntid historia.

 • snobben

  En gemensam uppfattning på klotet är att dom rikaste stater använder klotet som sin egen leksaksaffär, dom som roar dom med detta har inget värde alls.
  Att det då är 2015, och deras hjärnor fortfarande är i lekisstadiet måste dokumenteras till kommande valrörelser. Ingen människa vill läsa historieböcker om alla krigs årtal,
  antal flottor, människomördare eller se deras statyer, vilka rebellerna var, vilka vapen som användes. Inget av detta har någonsin haft ett värde för någon. Idag finns krigsspel dom kan roa sig med. Som dom är fräcka nog att rikta till barn, som helst vill glömma. Dom kan inte skilja på verklighet och fantasi. Bedrövlig människomarknad.

 • snobben

  Jag kan fantisera vilket kreativt folk gör i all utveckling, att Scandinavium är sista naturkapitalet att sabotera. Antagligen kommer hela jordens militärstyrka och försvarar den. Att dom rikaste ryker först, sedan vart efter. Så uttröttade är folk idag.
  Det finns folkets representanter som alltid hetat terrorister rebeller, journalister, fängslade i åratal utan rättegångar långt ut i någonstans. Deras vänner blir starkare för varje år. Att dom tycker det kvittar om dom dör nu eller sen, är dom långt ifrån ensamma om. Dom som kallar sig kristna och tar besluten i detta spel är största dårar.

 • snobben

  Det är dags för miljöombyte för alla jordens invånare. Stockholmare kan börja att flytta till Norrland ! Eftersom det går så himla bra att flytta hela KIruna. Någon planering är onödig. Husens, och lägenheternas värdering kan dom hoppa över i Stockholm,
  för sådant är totalt oviktigt i ny miljö. Det gäller att passa på innan överheten vaknar.
  Det roligaste som finns är att vända på pannkakan, som fortfarande är platt.
  En illusion är lätt att fixa, Som att stå på en otrolig höjd, se neråt och upptäcka en himmel med horisont. Plötsligt är det förtrollat, och ett hav dyker upp.
  Lika lätt som en rad staplar med streck åt olika håll. Alla är olika, men plötsligt med noga blick är dom exakt lika. Sådan lek pysslar eliten med.

 • snobben

  En annat tema på dagordning är tolkningsföreträde. En av mina passioner. Att lämna tänkandet fritt ur vilka perspektiv man känner till. Eftersom alla i EU har samma linjära perspektiv så sket det sig redan i starten. Idag är perspektivet en cirkel.
  Att allt ska gå runt tillbaka till ursprung. Det har dom vetat i cirka tjugo år, då menar jag politiker och näringsliv. Vi andra växer upp med det, i ett evigt sorterande till bedrägeri. I alla andra större spörsmål vägs olika perspektiv mot varandra, till ett beslut som ALLA är eniga om, som överensstämmer i tänkt resultat.
  Därför blir man skräckslagen över dom basala obefintliga kunskaperna.
  Resultatet dom lämnar efter sig är en katastrof.

 • snobben

  Det kan inte överensstämma med kristendom att ta åt sig hela årets helger i ett enda festande, när 90 % inte äger något. Är dom kristna måste dom vara galna.
  I ett teaterspel på ett företag lade vi en roll som chef av affärer i en spjälsäng som Jesus. Dom tre vise männen hade roller som marknadschefer och försäljare.
  En ängel hade vi, som beskyddare till Jesus. Bara det att Jesus var utklädd till tomte.
  Den värsta satiren någonsin. Vi hade åsnor också, herdar i fattiga kläder.
  Den lilla pjäsen blev mycket uppskattad. Det är många år sedan, men inte för dom i min ålder, eftersom perspektiv ändras i olika åldrar vad gäller tid.
  Att den blev uppskattad beror på att publiken levde i exakt den verkligheten.

 • snobben

  Att bli sänd till Saudiarabien och där poängtera vår syn på mänskliga rättigheter var som att bli tvingad att idiotförklara Sveriges befolkning. Jag tycker det är hemskt att sådant förekommer. Att sedan låtsas som om Kungen skulle ha mandat att förespråka sådant som en pappa till vuxna politiker, vilket absolut aldrig är hans ansvar.
  Media är inte sena att hänga på. Anser att båda utpekade är normala som vi andra.
  Att eliten inte ser hur många miljoner dom är som lätt själva kan ändra på vad dom vill,
  om dom skulle vilja. Idag når information globalt, och alla gillar inte friheten i sabotage.

 • snobben

  Perspektivet cirkel finns troligen i vårt etnologiska ursprung. Minsta barn snurrar runt,
  Vi älskar snurra på stänger, dansa runt, karuseller. Att gå utåt och komma tillbaka,
  orientering start och mål, racing runt en bana, åka upp och komma ner, samma sak
  med gamla som i slutet är i sin barndom i fysik, minnen och tankar.
  Detta är gemensamt hos alla människor. Att borta är bra, men hemma bäst.
  Bollar ska stutsa till och från, rockringar ska snurras, kastas och fångas.
  Att jordens dragningskraft är uppgjort lika, ebb och flod, natt och dag.
  Allt ska fram och tillbaka.
  En urtidsprincip som vi inte ska motverka. Så dagens geggamoja är inte förvånande,
  Inte psykiska reaktioner heller, vars signaler felprogrameras i kroppslig sjukdom,
  ett ursprungligt varningssystem för reaktion. Därav kloka gummor förr som samlade
  naturmedicin

 • snobben

  En annan sanning är att vi kommer inte att få någon hjälp alls med infrastrukturen med högteknologi som stater har haft i åratal med fjärrstyrning och annat som snabbyggda billiga broar ovan mark, så länge väst inte skärper sig. Vi har så många tillgångar själva som vi kastat i sjön. Ett iögonfallande slösaktigt land, med dubbelmoral och falsk varudeklaration. I dom staterna finns inte en papperstuss på trottoaren, diciplin och moral är stenhård. Inte bara positivt, men värdet är enorma hållbara framsteg.

 • snobben

  Dom fattar att allt ska fram och TILLBAKA. Därför har dom expanderat med företag i hela Europa. Men Svensson kräver inga delar, för egen del TILLBAKA.
  Inte andra heller. Så är det med tamt folk. Vana att serveras.
  Vem äger logiken ? FAS 3 ? Arbetslösa, sjukskrivna som jagas.
  Diciplinerat folk med hög moral från början !

 • snobben

  En sak är klar, att USAs politik ska inte gälla i EU. Har någon stat segreation så är det dom, ofantliga rika, ofantliga slumområden, den här klanen i Washington med vita strutar, vitadräkter. mörkhyad befolkning som det tog hur lång tid som helst att ge rösträtt, abortmotståndare, surrogatdöttrar, upp och nervänd hithärmad bostadsfinans
  kris, aktielurendrejerri med folkets pengar som här med våra härmapor till politiker,
  deras droger hitfraktade, samt deras vapen, antagligen IS delvis, småbarn som torteras till Hollywoodstjärnor, hundar som firar bröllopp, massmord överallt med Bomber, som att ska vi dö, kan vi göra det tillsammans. Det var länge sedan dom hade en normal President. En sjukvård där patieter ligger i drivor på varann.
  Fångar i mängder utan rättegångar.´Varje delstat har egna spelregler.
  Naturligtvis lever dom med en illussion som våra politiker tycker det är kul att använda här. Smidigt att vara lat, och leka apor i alla debatter.

 • snobben

  Bara en sån sak som att välja en skådespelare till President Ronald Mc Donald Reagan. Vilken höjdare ! Dom väljer Presidenter efter förutbestämda syften.
  Inget som folket bestämmer. Dom kan satsa precis hur mycket som helst i valkampanjer, som många skulle bli mätta på. Antagligen väger dom 300 kg snart.
  Då kanske dom inte orkar lyfta, springa. Beter sig som om hela klotet är deras.
  Tacka vet jag Roosewelt. Han hade inte gillat dagens läge !

 • snobben

  Välfärden har visat sin motsats totalt globalt, mänskliga rättigheter enbart för utvalda.
  Vi lever på fattigas och krigens offers bekostnad i fler och fler procent. För detta firas utvalda på nobel nivå, BRIS galor, Läkare utan gränser, nobelpristagare för omänskliga syften. Fler och fler desperata insamlingar av dom civilas pengar, Ökade välfärdssjukdomar, en allmän större utsatthet i skydd och säkerhet. Större och större högar av outredda ärenden, civilt och polisiärt, socialt. en krympande livsmiljö för dom flesta. Därutöver blir resultatet fler och fler att försörja efter varje tänkbart intrång.
  Dom styrande saknar grundkunskaper i hållbar utveckling. Ser bara till sig själva.
  Demokrati för alla har aldrig funnits. Inte jämlikhet heller. Inte miljötänkande heller.
  Enbart kortsiktiga vinstintressen för ökat eget kapital vars grund dom förnekar.

 • snobben

  Om dom erkänner att allt framför näsan kommer utifrån, samt att det är allas överlevnad, betalar skadestånd och sanerar, bygger upp efter sig. Först då är dom trovärdiga. Att inte erkänna sitt eget ursprung, samt hur vi alla är beroende av balans i allt vi har utanför oss själva är en Psykisk galenskap.. Försök utveckla något MED TOMMA HÄNDER !!!!

 • snobben

  Varför ska civila ha separata toaletter för kiss och bajs ? När allt hälls ut i haven ?
  Varför ska vi sopsortera ? När allt krimskrams läggs i stora produktion, samt fraktas till fattigt folk utan uppbyggt omhändertagande ? Varför byggs på bredden, när mark blir mindre ? Varför tar fler sitt liv än alla som dör i alla gemensamma krig, trafikolyckor och katastrofer ? Välfärd ur fel perspektiv förpestar för alla.

 • snobben

  varför är en som gör inbrott i en lägenhet, samt skjuter ihjäl någon kriminell , men inte Stater som gör intrång och fäller bomber över civila eller skjuter iväg drönare åt alla håll över oskyldiga ? Varför skjuter inte beordrande på varandra istället för att mörda massor av civila ? Varför är det straffbart att vara datahacker, men inte att bevaka med SOLARA 60 ? Varför är det brottsligt att skattefuska med några tusental, men inte att lura befolkning i avgifter på eget sparat kapital ? Varför är det inte brottsligt att använda FAS3 till samma rättighet till socialbidrag i ersättning ? Det finns hur många allvarliga kriminella gärningar som helst av ofantliga kostnader.

 • snobben

  Alla väntar på nya investeringar, en omöjlighet nuläge, folk jobbar ihjäl sig. Fler har plats i jobb för uthålliga individer. Dessutom bidrar alla som jobbar med högre skatteintäkter. Minskad ökad kostnad för sjukskrivningar och rehabiliteringar.
  Det finns hur mycket arbete som helst framöver i anpassad ny miljöarbete, i ombyggnad, nybyggnad samt en större andel individer som ökar i stödberoende,
  inom vård, socialt och äldre. Att Företag inte har förtroende att upplåta tillfälliga lokaler
  för flyktingar är inte klokt, som om dom inte vore vuxna. Kan inte vara svårt att utarbeta en nödvändig manual med det viktigaste. Många har arbetat med omsorg i åratal, men inte jobbar med det tillfälligt. Ett bord, en laptop fixar det mesta.
  Vi måste ta tillbaka inkomster från Kina i modern teknik, utbildningar. Samma snedfördelning i USA. Mindre än 10 % ska inte ha tillgång till alla globala tillgångar.
  Produktion ska anpassas till hela efterfrågan. Primitiv linjär BNP. Liv och naturtillgångar räknas inte som kapital. Bara resultat av vad som görs av det.

 • snobben

  Helkonstigt att folk inte tillåts eget förtroende. Vi har klarat oss och försörjt oss själva i generationer. Finns mark, natur, bostad, djur kan vem som helst överleva. Våra ytor är enorma, sjöar överallt. Urbanisering till Stockholm har vi haft tidigare, i fattigkvarter till dyr kostnad, samt smitta, ökad belastning på folk, och stad, med jobb åt borgarna.
  Läs Per Fogelström tror jag han hette. Stockholmsböckerna. Vi är inte skapta för enbart städer under existensminimum, för rikas utnyttjande globalt. Från barn till vuxen, gammal.

 • snobben

  Dom har fått STORHETSVANSINNE ! Bara hur många chefer går det åt på en arbetsplats ? Hur mycket service finns enbart för dom ? Hur mycket kontroll orkar dom ha på vanligt folk ? Har dom någon gräns alls i krav på andra ? Som tur är finns normala, även bland höginkomsttagare som gapar av förvåning !

 • marlies

  EU älskar genmanipulering av livsmedel, natur och individer för all perfekt frakt.
  Just nu är därför mångkulturellt samhälle trend, när livsmiljön krymper allmänt där dom ska bo. Det har gått så långt så vi själva inte får sälja, äta handla egna produkter.
  Innehåll och livskraft ur ursprung är skit samma. Det heter medmänskliga rättigheter också. För vilka ?

 • marlies

  Ja, vad är nytt ? Ser vi någonsin ett ansikte i vardag ? Länder, öar, städer, nya kulturer. Bara kulisser, fasader. Enbart det Svenska, amerikanska som facit ?
  Tänk om transporter blir ännu kortare av allt. Kanske tredimentionellt ? Robotar för att hinna , i ett raket tempo. Tänk om väntetider blir otroligt korta. Är det vi, eller dom som är galna?

 • marlies

  Dom flesta globalt har ingen teknik, digitalt, el och vatten. Inte mat, bostäder heller.
  Ingen vanlig bok heller, ingen skola, ingen vård, inga föräldrar. Bra om dom har ögonen i nacken. Idag blir folk mer och mer ursinniga på egotrippade stater och länder. Det finns fler kontinenter på kartan. Det finns länder enbart med apotek inriktat på barn. Butiker med såser, mjölk i otal märken sorter som i ALLT ÖVRIGT till VÄST !
  IDIOTI ! Bryssel kan sitta hemma, jobba, ha kontakter, möten med senaste hemteknologi, med datorer, laptop. Skrytbygge, med ett fåtal som har mandat i beslut.
  Med gemensam lön i fantasisummor, med privatflyg, bilar som inte är gratis.

 • marlies

  Det borde vara förbjudet för näringsliv att ständigt komma med nya produkter som folk ALDRIG efterfrågat. En marknad som INGEN vill ha, enbart för att väcka våran biologiska nyfikenhet, att tjäna pengar på, som kostar hur mycket som helst i hantering från början till slut, på utsattas bekostnad.

 • marlies

  Idag bara skit kvalitet, slit och släng, ett äpple så manipulerat att det kan hålla sig hur länge som helst, som om vi vore fattiga och rädda för att bli utan. Vill någon stoppa i sig allt ? Alzheimer i tidig ålder ? Vilka vill smeka silikonbröst ? Ha dåligt självförtroende i allt snart för marknadens belåtenhet i fetma, inredning, kompetens.
  Dom sockrar på rejält i precis ALLT ! FANATIKER har en annan SKEPNAD !

 • marlies

  En del politiker borde få utegångsförbud. Placera utsatta tillsammans i specialområden, med Svenskar med minsta möjliga ekonomi, där dom bildar grupper mot orättvisa, som andra attackerar. Att dom ger sig på flyktingar är inte konstigt.
  Politiker snackar skit och pladdrar som hästar galopperar. Dom kan själva skaffa sig erfarenheter och kunskaper, inte komma med självklara uttalanden i egen idiotplanering. Utsatta ska inte BO UTSATTA !

 • marlies

  En marknad som växer är second hand, som också börjat sockra priser, precis som Erikshjälpen, Myrorna, Och andra liknande. Dom har så mycket i drivor som lastas till närliggande länder. Det säger en hel del om hur snedfördelat allt har blivit. Kapitalister är hatade idag tyvärr, eftersom en del har normala inställningar.

 • marlies

  Allmänt registrerat. Ligg inte på stolen, sitt inte på bordet, stå inte och gapa. sträck på dej hösäck, ta dej i kragen, ut med bröstet in med magen håll dej framme, du ska ta för dej, du är väl inte bakom, du är väl inte stum, hör du dåligt, ser du illa, fattar du långsamt, står du och är fräck.( omskrift av Sonja Å.) samma sak idag.

 • marlies

  Troligtvis tar det flera generationer att få en rättvis ekonomisk balans inom EU.
  Hur lång tid det går åt för att inkludera alla utanför EU är inte räknebart.. Men börjar man där, finns inga hot som idag. Öppna gränser måste baseras på nya lika regler för arbetskraft i löner, utbildning, säkerhet, socialt, lagar, lika i förhållande till länders befolkning och levnadsstandard. Idag finns gränser i tid, inte bara att flytta när som.
  Inte återvända heller. Fortfarande tillhör vi vår nation som Sverige i skatter, ersättningar och bidrag.. Idag är systemet till för företag att få med sig personal, eller nyttja andra länders personal i billigare omkostnad. Det finns stora skillnader mellan länder. Samtidigt måste länder kunna vara självständiga i tänkbara katastrofer.
  Egen befolkning är grunden för uppbyggnad, inte näringsliv. Blir det brister runt egna fötter, skiter folk i EU. Som dom alltid gjort till stormakter som belönar sig enbart själva. Att ha en ofattbar krigsindustri som försvar utåt rimmar dåligt med medmänskliga rättigheter. Idag är folk förbannade på alla drönare och annat värre kostsamt skit som vräks över oskyldig civil befolkning, samt atomsprängningar i hav
  Bara idioter pysslar med sånt. Sedan gå med håven och tigga ihop pengar som uppbyggnad av förstörelse av natur, individer, bebyggelse som resultat av girighet och bombningar. Ett otroligt oansvarigt ekonomiskt tänkande utan hållbarhet.
  Vuxna behöver inga föräldrar. Ingen plan för detta finns.

 • marlies

  I slutändan bestämmer vi själva var vi vill jobba, under vilka företag, beroende på vad som produceras, hur det fördelas. Passar det inte oss klarar vi oss på socialbidrag som resten av världen. Antingen gör dom hållbara produkter annars skiter vi i dom. Inte meningen att handla 100 dammsugare, 100 mobiler, 1000 olika porslin, 100 olika tapeter och färg, nya inredningar varje år, var och en, nya kläder varje höst och vår.
  Äta och oss feta på andras tillgångar. Vi lever inte i forntiden, men är på väg dit.
  Mer och mer sopor av alla slag. Dom ljuger som attan i politiken. Stora marknader utanför städer dit vi sprider ofantliga mängder mer fossila bränslen. Samt långa transporter över alla gränser, massproduktion där inga lagar råder, antibiotika i förebyggande syfte. Så snart dör vi av snuva. Dårarnas paradis.

 • marlies

  Idag är fler nationer inblandade i samma krig, med gemensam krigsutrustning.
  Så vilka ska sitta i krigsrättegångar ? Ska drönare själva stå till svars ?
  Tänk om dom är felproducerade och går åt fel håll. Ska företaget straffas ?
  I själva tillverkningen är flera inblandade. Totalt fria spelregler med allt.
  Superbra för att slippa ansvar, och hela tiden kunna skylla på passande faktor.
  Är händerna tomma kan ingen använda vapen, bara som försvar.
  En liten handgranat får ofantlig publicitet i en hand, med värsta säkerhetinsats,
  men så fort offren blir ett hundratal blir det ointressant. Som barnet död på stranden.
  Ingen evakuering av syrisk befolkning innan kaos. Den svarta moralen lika i alla krig.

 • marlies

  Jag tycker det är nödvändigt att förr eller senare se EU i ett helt globalt perspektiv. Inte västorienterat. All produktion och fina tankar är inte enbart till för oss. Öppna gränser i det perspektivet existerar inte, därför ökar terrorism och krig om förnödenheter som tak över huvudet, mat och vatten. Skolgång inte självklar heller,
  och inte social trygghet. Vi bygger bara luftslott i gårdagens filosofi. Att Guden heter lyx och stadig konsumtion på fattigas död, sjukdom, svält i mer och mer sniket skövlande utan återbetalning.. Att hävda mänskliga rättigheter är en skymf i alla tal.
  Kan man inte förklara vilka människor som menas kan dom hålla tyst.
  Inget ansvar alls i egna länder i uthålligt hushållande med resurser. Den som gräver en grop åt andra, faller själv däri !!!!

 • marlies

  Många ser fortfarande kvinnor som hot till befolkning i krig. En historisk uppfattning, att de barn som de föder ska ha statens identitet, eller motpartens för sönderfall.
  De skadas och skändas därför som maktövertag. Det har funnits polygymi, en man fick ha många hustrur, men även tvärtom. En bra fruktsam kvinna fick ha många män.
  Bibliskt hade Joseph därför 49 hustrur, eftersom Gud inte tillät jungfrur i himlen.
  Herodes mördade alla gossebarn vid maktskifte, Stalin barn med tyska gener, i vietnamn också barnamord. Kvinnan bestämmer att föda eller inte, däri ligger grunden till kroppsskyddande kläder. I Kina öppnades gravar, eftersom ogifta inte fick komma till himlen. De ordnade bröllop till avlidna. Präster hade nycklar till nunnors rum.
  En motsägelsefull kristen tro. Religioner står mot varandra. Man ska vara medveten i vad makt innebär. Våldtäkter är också maktövergrepp. i fred och krig.

 • marlies

  Eu måste inse att vår mission inte gäller alla. En mission ser ut så här. Jag är ung, och gör min mission. Jag brinner själv för saken. En gång var jag god och glad, fostrad av min mor. Idag är jag en djävul, hur blev jag så. Lurad av mina bröder, att ta kampen för vår rätt. Mina ögon ser svart blod, jag ska brinna. Men i Paradiset ses vi igen, så skratta mor och le. Till Guden ska du be, jag är en hemsk tyrann. Bara Satan och jag kan ta äran i land. Så har Gud bestämt. Min egna tolkning i motsägande uppfattning i tron. att krig är enda lösningen globalt. Oavsett vad Gudar och religion heter.

 • marlies

  Vi föds alla fria, att göra vad vi vill. Att uppleva och delta på gott och ont. Än idag frågar folk varför lever jag, vem är jag, vad är min uppgift. Vi lever för att lära oss och för att hjälpa till för nästa generation. Vi skapar jobb åt andra bara genom att finnas. Att servas från det att vi föds. BEHOVET i vår omvärld utvecklar precis allt. Krig, fred, nya produkter, orkaner, flodvågor, nya arter. Kanoner i dubbel tolkning inifrån och utifrån. Chefer, personal, forskare, vetenskap, befolkning gratis i sex och foster, fast food ett pris för alla. Att leva på gamla fantasier gagnar ingen. Konstigt att skolan inte lär ut grund. Att lära oss för att utveckla vår tillvaro.

 • marlies

  Den dag en individ kan skapa sig själv, bestämma sin egen uppväxt och tillhörighet ska ja rösta. Innan dess är alla utan skuld till vem de har blivit. Vi förändras alla efter livsmiljö i utseende och erfarenheter efter tid. Samhället ska ge stöd till de behov som uppkommer, samt kunskaper. Inget annat.

 • marlies

  Stormakter har historiskt aldrig överlevt. När makt begränsas tar sig folk ut som i alla tider. Efter varje krig och katastrof ökar jordens befolkning för överlevnad. Fler att försörja på mindre tillgångar. Ett idiotsystem, trots påvisade nederlag i evig längd.
  Var och en är sig själv närmast., anpassade till sin närmiljö i ursprung.

 • marlies

  Det enda var och en kan påverka är i omedelbar närhet, så långt våra armar räcker.
  Lever man med det i bakhuvudet mår alla bra. Minsta barn säger. – JAG KAN SJÄLV.
  PERSONLIGHET OCH ERFARENHET AVGÖR VEM SOM BESTÄMMER OCH VART DET LEDER !

 • marlies

  De som har störst utmaning är de med störst befolkning. Där kommer religion in som balans i vad som tillåts. De kan omöjligt ha våran fria moral utan att våld och brott kommer in som resultat i nuläget, samt ett enormt sopberg som vi inte själva löser. Därutöver missbruk i allt, enda in i våra psyken, ohälsa i välfärd. Gud har ännu inte visat sig för någon i strider, katastrofer. Även Obama säger sig bomba för fred i Guds namn, som Putin och historiska ledare. Angela håller i Guldkalven, marknaden. Säkerhetsrådet bevakar kapitalet. En ny världshistoria för våra barn att läsa om i historia i skolan, nya krig, nya stängda gränser, nya slumområden för utsatta. en superfet befolkning i väst, flyktingläger i miljontals överallt, nya dödliga sjukdomar, självmordskandidater, utvecklad fanatism, osv. Klimatet som kräver skyddsmask i vissa delar. Hav med radioaktivt vatten, samt sopor under ytan. Till slut tvingas vi vända på dagens egoism. Tills dess lögner och dövöron, stora som elefanter.

 • marlies

  Naturtillgångar som allt skapas ur i produktion måste få ett pris, för avdrag eller nyodlat. Ett övergripande ansvar i hållbarhet för ny användning. Ett kapital som inte kan utveckla sig ur rena pengar, aktier. Något som styrande och börsen inte begriper.
  Störst överlevnad har ursprung med allt bevarat genetiskt. Något som avel, förädling och antibiotika utarmar i överlevnad och styrka. Där har EU beslut ansvar, som de hittills har motarbetat, i livsmedel, boskap, lantbruk, fossilt fortsatt utvinning, läkemedel, artrikedom i växter och djur, vattenförsörjning, markbevarande, fotosyntes i skog för rent syre och som skydd för liv. Dagens BNP ekonomi motsäger sig självt i plundring. Som vinst i all bearbetning av allt skadat. Sjukvård, bilverkstäder, dåliga vägar, sopor till energi, även av dött i trender av kistor. Komiskt värre ! Innan dess ska vi tränas i vinst i stavgång, träningsmaskiner.

 • marlies

  Inte nog med all skrot som fraktas till Uland, utan möjlighet att återanvända sopor, likadant i öststater. I Kosmos flyger också tonvis med skrot runt. Kan man få upp och ut all skit borde man väl kunna ta ner det i samma molekyler, eller ? Bekvämlighet har alltid straffat sig, och idioter straffat ut sig själva när gränser är satta. Dags att sluta roa sig på andras bekostnad.. Det finns hur mycket som helst att arbeta med till betald lön utan rasistiska förtecken i värdering av olika folk. Har man råd med lyx, samt ge alla bidrag, har man råd att avlöna alla för gemensamma mål. Inte meningen att civila ska stå för allt biståndsarbete, medan andra tillverkar vapen. Även kriminella söker någon mening med sina liv. De avtjänar inte straff och behandlingar gratis.

 • marlies

  Ta ifrån folk allt !! TITTA så konstigt de bär sig åt ! Den som spar har, den som tar också. Har folk allt de nödvändigt behöver, samt gemenskap är folk nöjda och trivs.
  Kreativa är vi födda.

 • marlies

  Religioner har en stark funktion i alla samhällen, som tröst och styrka i en större tillhörighet. Den står för gemenskap och stöd i våra kaotiska liv. Men det är av individerna som tron grundas, en stark känsla av berättigande att erkännas som den man är. Samt en vägledning i att klara ut problematik som är lika för alla, men som samhället blundar för. En upplevelse är högst personlig, psykologisk i hur mottagliga vi är för påverkan i bra och dåligt. Inget som andra kan varken avgöra eller bestämma.
  Den har hjälpt många att gå vidare, i tron som förlåter, samt att hitta nya kontakter.
  Ibland är religion ett hot mot egna tankar om alltets vara. Otrogna är inte uppskattade.

 • marlies

  Vi ska inte glömma att många ropar automatiskt på mamma när det blir jobbigt även som vuxna. Mama Mia ! Vad ska jag göra ? Som står för omvårdnad historiskt.

 • marlies

  Om vi kunde tiga skulle alla le, och natten är tyst redan i tusentals år. Regnet det viskar och dagen är ljus. Jorden den både skrattar och sjunger, och gråt finns det med. I stort och i smått. Utan bråk och variation står allting still, inte direkt vad vi vill.
  När allt når sin gräns ska man gapa, och inte skäms.Dessa återupprepningar i gammalt tänk Gör alla galna, en ologisk refräng. Vad ska vi med kunskap till, när ett fåtal bestämmer och gör som de vill ? Med biverkningar i längd.

 • marlies

  För en gång skull kanske de fattigaste mest drabbade ska ha mandat i hållbar utveckling, som snart bara de begriper hur man gör, istället för värsta banditer som utplånar allt av hållbart värde. Inte nog att äga mer än 90 % av alla tillgångar, utan hota med atombomber däremellan, och bygga rymdstationer som ingen har nytta av.
  Ständigt nya stormakter så fort en hotfull har begravts. Sedan slänga ut en massproduktion till redan fet befolkning, som inte får odla sin egen mat. Efter det stoppa in antibiotika i allt som dödar på sikt i resistens, psykpiller till alla, vapen och droger till alla, sopor till alla. The Fools in the Paradise styr. En livsviktig fotosyntes saknas. Samt socker i precis ALLT med lightvaror som extra krydda. DÅRAR !

 • marlies

  Jag anser att de totalt har missuppfattat sin uppgift. Kriget i Syrien, värsta mediapådraget, som om någon hade velat se det. De hann bygga sig starka i flera år utan reaktion, sedan piska upp än värre i Paris med alla i armkrok, så de fick anhängare överallt. Mobba öppet en religion och tycka det är jättebra i en tid med ofantlig arbetslöshet. När katastrofen var faktum, vänta in i det längsta tills så många som möjligt dog. Nu stänga gränser och låta dem hamna i deras fälla. Vadå medmänskliga rättigheter ??? Sedan blåsa upp lilla Ryssland som ett jättehot som forna sovjetunionen. Lika illa med tidigare krig i Afganistan,,Jugoslavienkrigen. I åratal ska folk mördas med armarna i kors, med inslag av maktens egna anhängare. Samma sak 2a världskriget, låtsas som om ingenting, som om radiostationer, sateliter och flyg inte fanns. Bedrövligt pack. Sedan ett helvetes långt Vietnamnbombande, Watergateaffären. Och långt, långt innan dess. Vi bedövas med TV kanaler, bredband, filmer och Miami, Hollywood, och profilaktuellt i tänkbart syfte. Värsta polispådraget mot fyra små IS personer, rubriker så alla skulle få uppfattning att de var HEROS, en lockelse för rastlösa. i vår stad.Allmänheten lever inte kvar i FORNTIDEN

 • marlies

  Samma sak med alla enskilda flyktingförläggningar, satta helt oskyddade. Skitbra att sätta fyr på dom. De ska bo skyddat i samhället bland oss andra. Inte på Campingplatser där de behandlas som djur. Företag och allmänt tillåts inte ansvaret.
  Människor ska inte bo innanför staket, inte ute i bushen heller. Har man råd att fixa krig, vapen svält, skövling, har man råd att betala följderna. Vanligt folk måste ha riskkapital, redovisa investeringar, inköp, och budget framåt. Årsredovisa. Samt ha utbildat personal. Har inte EU det. Brandlarm, hjärt och lung räddning, livsmedelsinspektion, sanitär beredskap, ambulans och räddningstjänst som övriga samhället. Snacka om vansinne. Bra att SVERIGE försöker göra insatser trots nettokund på rabatt, med bara ogräs i idag. Även daggmasken den undre heliga bonden har rymt, arbetslös som vi andra. Finns inga grödor att luckra och förse med syre. USA är absolut ingen IDOL. En stor busfabrik. Om man vill roa sig.

 • marlies

  . Det heter inte att skaffa sig lyxprylar av individer.JAG TROR KNAPPAST SVENSK BEFOLKNING FRIVILLIGT SÄTTER UT SINA BARN SOM BARNSOLDATER, INTE SOM PORRSUROGAT HELLER.
  DET FINNS EGOISTISKA ORSAKER TILL DET. ATT EXPLOATERA TILL YTTERSTA GRÄNSEN PRECIS ÖVERALLT. Därför tillåts adoptioner. MADONNA kan en sådan heta. Ett annat namn drönare, missiler, bomber. Först göra folk fattiga, sedan utnyttja dom till max. Rika svenskar som tar hit och utnyttjar dessa här. Inget EU för mej !!!! Unga som drömmer om guld och gröna skogar. I naturreservat då ?????

 • marlies

  Svenskar är kända som tyranner och barbarer utomlands. Det räcker att åka till Prag.
  Politiker älskar egna självmord, nya val med litet mellanrum. Bra betalt på andras bekostnad. Jag är svensk på senare år. Inget jag ångrar så djupt.. Att utnyttja egen befolkning till max, från små barn utan ljudisolering i öppna planlösningar med outvecklad hjärna. Undrar hur många som blir schizofrena i falsk uppfattning. Ahlzheimer sprider sig som löpeld, sätter sig i inre organ. Plus all annan skit som överglänser positivt.

 • marlies

  En annan tragisk maktfaktor är tolkning av språk i dialekt via band upptag. Att bestämma enskildas tillhörighet. Själv pratar jag plattyska, ursprung min mamma och mormor. Riktig fin fin tyska pratas i Hannover. Duger inte till överklass som jag sökte som tolk en tid sedan. Efternamn av min far trots ensamstående mor. Samma uppfattning gymnasiet, uttal, stavning, grammatik perfekt och prov, men inte fint nog.
  Antagligen hade jag hamnat i ingenstans. Preussen finns inte längre, om det är ursprung. Det gäller att fatta problem direkt och slingra sig ut.. Min syster advokat, hon fattar, kan artikulera fint och riktigt
  Dessutom ändras språk efter tid och blandas med umgänge. Roligt att följa vansinnet i media. Familjer som var och än hamnar i olika länder. Känner en från Syrien, som kom tidigare, alla splittrade. Undrar när det blir rättegång för SPRAKFÅLAR ?

 • marlies

  Jag fattar inte varför politiker i Tyskland och Sverige utser sig själva som mästare trots motsatta bevis ? Stater som går framåt av egen kraft kan skryta, inte resten. Kanada mycket bättre och effektivare med en rejält bättre liberal politik. Tyskland har en extra befolkning att försörja sedan länge, en gammal skuld av en psykopats härjningar.
  Sverige kastar ut lasso till behövande i katastrof, Finland, Tyskland, övrigt och globalt,
  annars gör de inget alls, blundar och nyttjar läget. Idag högre procent arbetslösa än Tyskland, om det fortfarande gäller. Så var ligger begåvningen internationellt ? Att ständigt göra bort sig offentligt, även sämst kunskaper och infrastruktur jämförelsevis.
  Att spela Allan inför öppen ridå ? Inte strider Sverige öppet, men i smyg, fega kräk, släpper igenom allt som kan ta livet av dom och sina grannar.. I andra länder sker vilda protester inför media. Då anser de sig vara DUKTIGA. USCH ! Sparkar på stater med miljoner invånare, stenrika, springer hem och ber pappa Kungen om stöd.
  Antar att de är många nog att kunna ta eget befäl utan blekansikten.
  Sedan springa till storebror NATO, som riktiga småbarn.
  Skulle vilja se ett litet land kunna ta hållbart ansvar för så många..
  Stänga gränser snabbt som attan, eller hur ?

 • marlies

  Kunde jag skulle jag lätt kommendera alla inblandade tillbaka till Paris, och ge en förklaring till varför mobbing av annan kultur och religion är tillåten. USA var inte närvarande denna gång. De har fått nog från 11 september. Tror de plötsligt att de har större makt än USA ???? Två galna damer i övergångsåldern. De har väl ingen pondus mot större stater, som klarar sig utan västs helsjuka paranoia på prylar.

 • marlies

  Idag är politiker jäviga i egna beslut, har maktposition. Antar att det är lika i domstolar också, eftersom ärenden inte behandlas. Att en del går igenom utan vetenskaplig grund. Därför finns en marknad för allt av prestationsångest. Att förköpa sig, att bruka utan moral, att inte ha allmännyttan i närhet som polis, vård, bank och post, handel,
  socialtjänst, beroendekliniker, hem. En del ärenden med tunga namnunderskrifter liggandes i EU domstolen mm Bostadsbristen som tävling i dyrast köp av konsument men förtjänst av penninghajar. Ett land för befolkning mellan 30 år och 45 år. för högst vinstchans. Minimala skadestånd och mörkerläggning, tillåter slavarbete med krav på extra inkomster till körkort och busskort, samt att låta sjuka, gamla få näringsbrist, trycksår, brutna lårben, vanvård om de är fattiga, unga att ta sina liv, ungdomar hållas inlåsta. BRIS oviktigt. ETT FÖRBANNAT DÅLIGT SLÄKTE UTAN FÖREDÖME.

 • marlies

  De största ideologiska mobbarna finns i väst, bomba andra oskyldiga civila med annan religion och kultur. De belönar sig själva med deras ägodelar utan att lämna något av nytta tillbaka. De är sist i utvecklingsstadiet i evolutionen, primater.
  Antiken ägde visdom och kunskap de första ideologier som gäller idag från Platon till Sokrates, samt kompassen för jorden, Arkimedes, byggnadskonsten, tempel, moskeér, samhällen, pyramider, allas olika könstillhörighet, att ta ansvar för ogifta och lotta om dom på regelbundna marknader, pengar gick till deras underhåll, samt änklingar och änkor. Slavar då fanns för gemensam samhällsbyggnad inte för egon.
  De krigade oftast man mot man på stora arenor, inga fega kräk. De överlevde utan näringsliv ur eget kunnande. Även i romarriket och innan dess fanns blonda, blå, grön och melerade ögonfärg. En annan kroppsbyggnad ansågs det. Än idag är Latin världsspråk i viktigt. Troligen kommer annat ursprung från bibelns Jesus,, som tecknas som RH negativ blodgrupp i modern tid som ingen kan förklara mutation.
  En påhittad arisk sort som likagärna kan vara mörka och brunögda som jag.
  Det är dessa ursprungsgrupper som jagas jorden runt av maktens härskare.
  Det heliga landet som bara lovas dom, osv Folk och språkgrupper har räknats samman. Men vem VET ursprung. INGEN Man ska inte straffa folk efter att allt för länge sedan passerat Alla ändras efter livsmiljö och mutation ur arvsmassa.
  Jag är varken jude, balt, romer, indian från sydamerika där överrepresenterat.
  Politiker är totalt intelligensbefriade. Mitt blod passar till alla, men inte tvärtom. En dyrgrip. Att fixa till betydelsefullt är de inte begåvade till., Bättre med avundsjuka och slå ihjäl dom. Nordiskt anses blont och blåögt men RH positiva, förbannade dumheter. olikhet i grad hos alla genetiskt. Vampyrer är makthavare med sjuka motiv. En stackars svensk man stod motiv för ras. DE är totalt blåsta i fantasier.

 • marlies

  Jag tycker väst beter sig som en falsk Jesus över klotet med löfte om frälsning från all ondska. Ingen har efterfrågat annan kultur och religion på plats, inte deras levnadsvillkor heller. Inte om förutsättningar finns för sådant genomförande heller.
  Inte ens viljan att önska det heller. Man ska skilja rejält på historia och religion samt vetenskap. Vetenskapen letar efterförklaringar i teoretiska bevis som evolutionsteorin.
  Religionen efter vad som är, det stora ofantliga, obegripliga, där en gudstro ger förklaring som en trygghet att denne ordnar allt själv, på bra och dåligt efter vad vi inte kan förstå. Två skilda teorier men ändå lika. Historia kan vara ett politiskt berättande, ett individuellt berättande, ett samhällsutvecklingsberättande, Ett perspektiv ur global påverkan av situation berättande eller ett humanitärt berättande, ett egotrippat berättande, eller en satir, en parodi av historia. Därför är källor och medvetenhet viktigt i tolkningar av allt som skrivs. Av erfarenhet vet vi att en människa omöjligt kan fixa allt ensam.

 • marlies

  Jag tror vi måste vara medvetna om att vi alla lever i dynamiska processer utifrån globalt, inifrån våra gränser, i befintliga tillgångar och i hur kapitalets värden ska förvaltas uthålligt men ändå humant. Därifrån i mindre dynamiska grupper, ända in på individnivå. Däri ligger befintliga strider och katastrofer. Utmärkt om Finansers Herrar och Damer förstår sitt ämbete. Att de kan leverera relevanta svar mångmiljardärerena som folk förväntar sig allmänt, och inget pladder och floskler som svarta feta rubriker i media. De tappar förtroende den ena efter den andra. SD kör stenhårt i läget. Ratar tidiga offentliga mobbare. En kvinna på plats sköter resten.

 • marlies

  De sitter som maktposition även i banker och själ avdrag på kunders eget kapital som de själva förvaltar för egen vinning. Kontokort i allt, även påfyllning biljetter. Vi har redan nog med fusk och brottslighet i vanliga bankomater, samt i företagens öppna ekonomi på internet samt i privatpersoners konton med en supersmal poliskår.
  Inte svårt att hacka sig in på kod av låsta kort. En uppgift många ska klara smidigt har enkelhet som manus, självklart för normalt funtade. Inget man ens kan tänka sej. Jag har fokus på idiot ideer, men inte intresserad. Vi behöver också ett säkerhetsråd.´
  Inte funkar skiten heller och tidsbestämd över vissa timmar Miljardärer värsta styrkan
  i alla instanser. Vi kan stanna hemma så de fattar at använda egna händer och skapa något de kan utveckla och tjäna ihop själva. Individer läggs på grillen så fort det passar., och världsläget är i läge för nya angrepp. Ansvar lyser med sin frånvaro.
  De har barnbidrag tills de dör i generationer framöver.

 • marlies

  Idag tänker jag på Roosevelt som ansågs som en av tre bästa politiker. En sak slår mej att han jobbade ihop med Stalin mot Nazityskland. Han var otroligt mycket till vänster trots demokrat. Kallades som liberal. Han var inblandad både i Kina Och Japan. Han hade en sloganmelodi. Happy Days are here again., Och ekonomiskt The Deal som drog in enorma summor till Staten. Han stödde den vita befolkningen genomgåeende och gav dem rättigheter och befogenheter. Han var själv rikemansbarn. Precis som Kennedy och Lincoln fanns folk villiga att mörda honom
  sydstatare vid besök i samma stad Miami. Just hans motsatthet politiskt är slående,
  Han var för enbart den vita rasen, och blev en hyllad politiker som stred Mot Tyskarnas Hitler. I själva slutspurten var det Sovjetunionen som satte stopp För Andra Världskriget. Fram till dess fick Hitler härska fritt. Jag anser att flertalet är bakade i samma dubbelhet. Att vända sig till diktaturer, ta hjälp av rashatare men få en gloria som Tack. Hade personligheten varit omvänd skulle de kunna genomföra en helt annan
  världsbild än rådande.

 • marlies

  Bra politiker som är kämpar mördas likaväl som idioter som först ljuger och bygger upp genom att dela ut tårtor till befolkning först. Vi har haft Anna Lind, Palme, Mona Salin blev skonad men petades medvetet bort från arenan. Det är ingen skillnad alls idag heller. Så fort kapital ramlar in av civilas idoga arbete startar enorma affärer på världsmarknaden och krigsupprustningen drar igång. Politiker, presidenter borde få en friskhetsstämpel av psykologer att de inte är psykopater.

 • marlies

  Inte meningen att makthavare ska pyssla med förintelser av massorna av folk. Att mormödrar bott i bunkrar och fostrat sina barn där. Samtidigt laga kläder och skor till militären som försörjning. Soldater som går ut och mördar tidigare grannar som normalt folk skiter totalt i vad de har för etniskt bakgrund, folk som aldrig har krigat själva. Detta görs av en sjuk tro att avvikande finns som hot och inte som tillgångar.
  Utan dem hade vi dött av samma blodgrupp i inavel, precis som vi har balter , sydamerikanska indianer. Mörda människor för att de äger det nödvändiga udda som de själva inte har ansvar för att de har, sedan begynnelsen. De borde få ett nobelpris i total dårskap. Säg vem har skapat sig själv ?????

 • marlies

  Rasbiologin är en falsk vetenskap. Det fanns blonda blå, grönögda och melerade långt före Kristus i Egypten, Romarriket och även i andra kontinenter. Att en sådan befolkning ska ha tillgång till hela världens tillgångar är en dåres uppfattning. Att det finns en bibel som lovar de jagade folkgrupperna ensamt ha rättigheter till ett heligt land. Israel som en enskild ö av en dåres uppfattning om skuld till dessa..
  Det är grundtesen till makthavares lustmördande och jagande av folkgrupper.
  De begriper inte att utan dessa hade människan inte funnits. En mutation är nödvändig för överlevnad. Att makthavare inte hänger med i allmän civils kunskapsnivå tyder på att de fortfarande är i primatstadiet. De har haft dessa som slavar, dödat deras bufflar, låst in dem i reservat. Där har vi sydstatarna som älskar att mörda politiker. Att använda afrikaner och övriga mörkhyade som gratisslavar att prygla, för sina krigsmaterial, som bekostas av drogmaffiahandel, vapentillverkning,
  sexindustrin. Dessa är samma som sitter fängslade utan rättegångar.
  De mutas samtidigt att vara ligister i Krig, snappas upp i sina folkvandringar, de används som kunniga informatörer i krig. Att mästarnas mästare i blek hud färg målar ut sig till Gudar över resten av den globala befolkningen, med Gus Ord under armen
  en avbild som leder dem till Helvetet i samma bok enligt text i denna.. Vi förändras i utseende efter solljus, klimat och livsmedel vi äter och dricker. Har vi en stekande sol byggs pigment upp därefter, vi får ett tjockt annorlunda hår som skydd för hjärnan. Bor vi kallt och bergigt byggs muskler upp vi blir kortare för att vara närmare marknivå som skydd mot kyla. På våra breddgrader är det solfattigt, så
  huden och hår har mindre pigment, för vi behöver inte skydd av samma styrka.
  På insidan ser vi likadana ut men sjukdomar och hälsobild annorlunda på grund av andra livsmedel och annan livsmiljö både i grödor insekter och djur. Vi har alla uppbyggda försvar genetiskt efter var vi bor. Därför reagerar vi när vi passerar gränser och vaccineras.. Så etniskt tillhörighet står enbart som skydd i uppföljning inget annat nonsens.

 • marlies

  En annan sjukdom makthavare har är att fängsla journalister, desertörer som står upp för oskyldiga civila. Samt dra in på allt vad övervakning heter som skydd för civila, poliser, fältassistenter, socialförvaltningar, brandkår, vård och som nu i nutid använda civila som slavar i sysselsättning. Idag struntar de totalt i den äldre generationen och suger ut deras inkomster i en vård som är av dem inarbetad rättighet. De straffar civila på direkten för minsta felsteg, missuppfattning och har en ofattbar kontroll över varje enskild individ., samtidigt som över 90% lever i krig eller under existensnivå utanför våra medmänskliga rättigheters gränser. Aldrig att jag skulle bli politiker och ingå i idiotklubben !

 • marlies

  Sedan har vi alla som jag, gammal dragon släkt entj som är rastlösa i botten en inre stress att göra och dra framåt mot mål. Vi är alla kreativa på olika inriktningar. Sådana som tar stort ansvar och lätt kan jobba ihjäl oss helt omedvetet. Vi måste ständigt ta kommandot över vår vilja. Spelar ingen roll om vi är sjukskrivna, vi planerar då med i fortsatta steg. Vi är taktiker, därför lyckas vi, efter förmåga ändå. Har man , felaktig moral, etik ,en felaktig fostran och ingen som bromsar är vi inget att leka med.
  Många av oss är företagsledare, psykologer, konstnärer pyssla med teater.
  Vi har lätt för att få diciplin, förtroenden. Att även små barn tar makt när vuxna är upptagna är allmänt känt. Ord räcker inte utan handling, utan de måste själva blir upptagna.
  Därför finns barnpyssel vid långa bilåk. Vi har lätt för att placera oss i andras situation.
  Personligheten syns i orostider då ungdomar dar iväg, dit det händer saker. De vill delta,
  hitta sin roll., de flesta vill göra bra ifrån sig med bra rekommentationer
  De ska och vill sällan jobba själva utan ha många som rätt underlag till sina beslut.
  De är snabba på att genomföra från start till mål och tar aldrig risker.
  Hur det ser ut globalt politiskt med fanatiker kan jag inte veta.

 • marlies

  Själv fixa jag tillbaka körkort på direkten, gick datagrund, för utan får man inget jobb. Söka kan man göra enligt direktiv ändå, gå på intevjuv, möten osv fixa CV och få erfarenhet och motivation. Sedan Fat för nya kontakter nya kunskaper om nutid,
  sedan meborgarskolan istället för FAS 3 som inte är tillåtet ännu. Skrivarkurs, upplägg,
  olika nya konstinriktningar från redan gammalt intresse, nu börjar jag snart en marknadsföringskurs för ev. kursledare och eget skrivande. Ingen tids och åldersgräns i inriktning. Helt ärligt planerar jag automatiskt, efteråt ser jag vilka vägar och varför jag drivits på det spåret. Ett logiskt grundtänk i möjligheter. Inte hinder. En knäpp bakgrund kan leda vart som helst som ung, utan uppsikt. Jag är sjukskriven. Vad hjälper det, om några procent finns tillgängliga..

 • marlies

  En period var det på den allmänna dagordning ett gemensamt tema. Stresshantering.
  Alla skulle lära sig skillnad mellan negativ och positiv stress. Den negativa stressen utvecklar hot i samhället. I överkrav, med minimala tidsutrymmen. Den finns både på individnivå i dagens arbeten både för överordnad och de under. Därutöver politiskt på riksdagsnivå, inom EU och globalt. Otillräckligheten att ha möjlighet att kunna utföra sina uppgifter ur logiska grundförutsättningar.
  I dag kommer hoten tätare både av miljö, klimatförändringar, samt i fördelningen av det kapital vi har att ta av. Vi förbrukar mer än hushållar med allt vi har.
  På insidan märks detta i sjukdomar fysiskt och psykiskt. Inte minst vår egen energi i hjärnan som måste vara i balans för rätt beslut . Hjärnan måste arbeta för att hållas i trim, för mycket bränner ut utan viloperioder. Idag går alla med musik i öronen och är ständigt uppdaterade.

 • marlies

  Som hänvisning till politik så betyder bord förhandling. Under hela uppväxten avgörs allt av gemensamma och enskilda intressen där. De värsta diskussionernas plats att kräva sin vilja.. Barn förstår inte att menyn är begränsad. De får problem utanför hemmet, om grunden inte finns. Vi lägger stor vikt i samarbete och samförstånd för viktiga avgörande och beslut. Jag hoppas inte text slukas upp i framförandet.

 • marlies

  Sodom och Gomorra sprängdes till grunden redan före Kristus, städer som totalt struntade i etik och moral. Detta upprepas i fel världsdelar, i tron på att vara något alldeles unikt och speciellt som Gudar i svart över alla andra. Insmorda i olja, guld, diamanter, elfenben, med indianer, judar, balter mfl. som trofeér.

 • marlies

  Det är hög tid att lägga av med all tramspolitik för egen västvinning. Det är lika svårt att hitta bagaren i bullen som gud i himlen. Även i massproduktion med exat samma ingrediensen finns det en detalj som skiljer ut varje från de andra, eftersom utveckling sker ständigt. Produktionsnummer avgör någorlunda som våra personnummer.
  Att bleka solar till max varje sommar i beundran över de med färg kanske ska erkännas. Samt att vi gärna tvättar fötter innan vi beträder deras moskeér och tempel,
  Vi längtar alla efter mening och tillfredsställelse och smakar och lyssnar på allt globalt
  Så vi har alla lika grund i igenkänning. För vi reagerar känslomässigt lika, Och gillar samma saker, samt avskyr samma. Att sätta individer på order mot varandra har aldrig gett något positivt i gengäld. Politiker har paranoia.

 • marlies

  Alla har vi önsketänkande. Att nutida politiker och presidenter kastas i sopen.
  Att de väljs med rejäla kunskaper i botten ,har arbetat sig upp. Att de har en bakgrund förankrad bakåt som är bearbetad. Inga uppväxta bortskämda småglin, lycksökare efter prylar och egen beundran, där alla är kompisar och släkt med varandra.
  De skiter totalt i civil befolkning. De vill ha sina egna namn präntade som bara är ett namn med bokstäver. En lycksökning på fyra år med enorma påkostade reklamkampanjer för egen vinning. Folk i allmänhet äcklas av alla fördelar de fixar åt sina egna kapitalinnehavare samt sig själva i pråliga hus, bilar, båtar, tingelväskor och pärmar. Vi läser deras misslyckande dagligen i svarta rubriker i våra tidningar.
  LIV i allt har inget värde för dessa. De är sina egna gudar.

 • marlies

  Därför gillar jag Vladan och Ademir, de fattar vad dynamik i det globala systemet innebär i påverkan från alla håll med ett fåtals ideologi i hur det ska vara ur deras egensinniga grunder.

 • marlies

  Eftersom så många människor lever efter en tro oavsett namn, så är det gemensamma allsmäktigt, som även kallas evolution. Citat bibliska om Hemmargeddon, om jordens undergång som enligt text inte är ett avslut utan ett slut på den onda egoistiska makten. En domens dag, där dag betyder 1000 år, som inleds med klimatförändringar, jordbävningar orkaner, översvämningar samt krig att envist hålla fast i omoraliskt styrande. Att politiker och övriga som gör motstånd kommer att straffas. Att någon enskild ställer ordning med medhjälpare. Texten säger att en ny tid kommer efter där vi ytterligare en gång prövas för de sista som kommer att straffas.
  Enbart de då levande och det uppväxande släktet kommer att granskas för en resterande tid med ett humant liv för alla. Så själva helvetet och paradiset beskrivs som jorden. Människans hem som aldrig ska utplånas. Att folk alltid kunnat räkna och
  tänka antal befolkning framåt och kunna ha visioner i hur framtid skulle kunna bli ur redan då egensinniga makthavare är inte konstigt. Men vi skulle lika gärna kunna krossas av något utifrån, en komet t.ex. Det finns ett årtal att domens dag skulle börja år 1914. Jehovas vittnen tror stenhårt på det, men tror att endast de får fortleva.
  Platsen som beskrivs är en tanke och finns inte i den beskrivningen utan är vår tillvaro. Så det är som i historiskt alla år en total världsfred alla väntar på.
  Att klimatet har förändrats tidigare helt i perioder vet vi.

 • marlies

  Alla som predikat felaktigt och levt emot allas lika värde kommer inte att benådas enligt bibliska citat hänvisat till Hemmageddon. Inte ens idag har någon skapat sig själv och kunnat bestämma uppväxt och bakgrund. Det är grunden till förståelse.

 • marlies

  Ingen normalt begåvad individ idag tror att visst liv är ett skapat misslyckande, som måste utplånas och introduceras i nytt logiskt tänkande, som judar, indianer ,romer, balter, muslimer, ryssar, amerikanare, afrikaner m.fl. Tror man på någon Gud, så blir hon inte glad. Inte av att se alla massmord på sina konstverk heller, där ingen är lika,
  och ingen går att ersätta. Jag skulle bli vansinnig, som arbetar med konst. Att sätta gränser och tullar på folk, som själva exakt vet var de bor och vet vad de vill se och göra. Att spränga dem i luften civila oskyldiga, dränka dem är ingen vidare moral.

 • marlies

  Det är som att tvinga hela jordens befolkning att lära sig åka skidor, där ingen produktion finns och inget klimat för det heller, samt att tvinga dem att bli mätta på sand. Innan dess barnsoldater som sista utväg, IS som inte skyr några medel som det yttersta av skrämsel, fler rebeller finns globalt som gör allt för att ta över makten, oftast av hat och hämnd ur bakgrund. Idag far de runt globalt, byter namn, kopplar ihop sig,
  och kräver tillbaka sin uppväxt. En del har generationer av maktmissbruk bakom sig.
  De försvarar alla oavsett tillhörighet ur sina egna minnen. Min far emot amerikanare i Vietnam, efter ödeläggelse runt våra fötter. Så fungerar människan utanför politiska beslut. Fruktansvärda krig där de civila är helt oskyddade .Idag är jag mormor, min egna fostrade barn i bombbunker. I vilket århundrade ger idiotpolitiker upp ?

 • marlies

  Som min egna sista förklaring är Gud och evolution samma teori. Ur Hemmargeddons tes är de slutgiltiga bestämmande den civila befolkningen som är de allsmäktiga över politisk makt, eftersom jorden är vårt gemensamma hem för överlevnad.
  Sov Gott. Välj efter förstånd som måste vara blandad för allas gillande.

 • marlies

  Det största hotet är idioter som vill utrota RH negativa som måste finnas för allas överlevnad. Annars kan de dö på direkte om de är allergiska mot fortlevnad.
  Vi har endast 15% som står för vår existens. Annars bygger de sitt eget Helvete.

 • marlies

  Självklart kan jag inte bevisa samband eftersom vissa diagnoser är svåra att ställa,
  och många drabbas lika. Men min bror gick i åratal sökte mängder olika läkare utan röntgen. Skelettcancer långt gånget i hela kroppen. En annan bror vårdade honom till slutet. En syster hade godartad cysta i bröstet, skickades hem efter operation, dog på akuten dagen efter. Jag gick i åratal utan röntgen, hjärncysta hela vänster sida.
  En dotter utomkvedshavandeskap, upptäcktes inte trots flera läkarbesök och svåra smärtor, opererades akut, som jag. Som om de vill utplåna oss. Självklart är jag misstänksam av historia, men det går självklart inte att veta orsak.. Att ett dumt uttalande om att jag kunde bli rebell, ta över Sverige är ofattbart. Det enda jag har som kontakt är uppföljning och planering i ny livssituation under läkning.
  Under senare år har läkare gemensamt skickat underskrifter till EU om en ohållbar sjukvård i allmänt ägande ifrån Hamburg. De svårast sjuka som kostar mest får de sköta underbemannade. Min bror har jobbat 30 timmar i sträck ibland.

 • marlies

  Så fort individer ställer sig på civilas sida ses de som hot politiskt. Då fungerade Franska främlingslegionen som FN gör idag. Vad de kämpade för har inget alls med nutida generationer att göra. Inte religiösa idiothistorier heller. Som ensam med mitt namn är vi uppmärksamma. Kontroll freak. Då hade de även stridande uppgifter. Idag bara bevakning som FN Warsaapakten borde funnits kvar som motvikt till NATO.
  Sovjetunionen stoppade Tyskarna. Idag har NATO ensamt makt En katastrof enligt mej, då även förhandlingar tar åratal i Geneve, i dagens Putin. Nära med Världskrig under Jugoslavienkrigen, då FN bara gick och glodde och inte fattade allvaret
  Bra med helt lediga dagar.

 • marlies

  alla politiker och presidenter som iscensätter krig i en ide ur´ Att ett fåtal har rätt till existens, säger sig vara kristna och har motiv ur felaktiga grunder som enligt samma tro kommer att utraderas som straff, hoppas jag flyger ur sina positioner så snart som möjligt. Att sätta sig som Gud över mänskligheten är enligt kristen tro, den största synden.

 • marlies

  Vad jag vet har inte diktare och författare fått uppenbarelser till själva skrivandet av texter, som är betraktelser ur deras tid på jorden. Bara Jungfru Maria i en krissituation.
  Josef själv hade 49 hustrur som på den tiden fungerade som försörjning till änkor, ogifta mödrar och döttrar. De tog hand om varandra de som kunde.

 • marlies

  Att komma till helvetet betyder att livet blir besvärligt och jobbigt om man inte följer lagar och bestämmelser, samt missköter sig allmänt, Vi säger själva – Det gick åt helvete för mej eller andra. Vi ber folk åt helvete so vi blir osams med. Att leva i paradiset betyder att leva i harmoni med sig själv och omgivning. Att väcka lik och straffa dessa är en dåres tolkning.. Att brinna i helvetet betyder att bli indragen i krig.
  Som då i Sodom och Gomorrah. Jag lärde inte ut dumheter som söndagsskolfröken en kort period som ungdom.

 • marlies

  Evighet betyder människans livstid, som upplevs som en evighet.
  Att synd står som lärdom och udda för tolerans.

 • marlies

  Vi har en gammal sjömanssymbol. med kors, ankare, hjärta. Tro, hopp och kärlek som många intatuerat, som har en stor betydelse än i dag.

 • marlies

  Vi kan jämföra invandring och flyktingpolitik med en gammal tysk visa. Seeman.
  Alla som ger sig ut för en bättre framtid, men möts av storm, vapeneld, en civilbefolkning i uppror. Min mamma överlycklig över att jag än kan texten.
  Sjöman, tänk inte på ditt hem. Ditt hem är havet, stjärnorna dina vänner osv.
  Att sakna och längta gör vi alla till hamnar att ankra, göra nytta och bli efterlängtade.
  Det enda vi behöver är energi att drivas framåt. Pengar ingen livsavgörande betydelse, bara innehållet.

 • marlies

  Jag tycker Frankrike gjort sitt historiskt, bara galna presidenter, och tidigare maktgalna stridsherrar. Efter flera skandaler, som än idag utreds. Efter atomsprängningar utanför Polyneerna som jag aldrig kan stava i hav, där befolkningen vägrades evakuering på öarna, inte banklån heller till egen hjälp. Sedan bråk om skadestånd. Ett folk utan egen självständighet som mål., som nu utvecklar cancer i alla åldrar. De får vatten och mat levererat dit. Man förväntar sig att öar kommer att sjunka. Vad man än tror är läckage i vatten det mest idiotiska man kan göra. Nu står förra presidenten i annat ärende för utredning. Tyskland Frankrike gamla ärkefiender. Själv levde jag inte i bakgrund.

 • marlies

  Politiker ska GE FAN i att jävlas med civila oskyldiga, som de gjort sedan begynnelsen. De ger inget tillbaka hållbart där de själ, utan lämnar dem i massförstörelse i fattigdom, inbördeskrig, och sexslavhandel. De kan slå ihjäl varandra på arenor för publik beskådning. Idag vandrar vilda lejon, bufflar, apor in bland befolkning. En Buffel anfaller på direkten. Inlärt sedan indianernas utplånande.
  De kanske ska hälsa på i Bryssel blandat med Elefanter som är livsfarliga vid hot.
  Det är sydstatare som mördar USA s presidenter. Vi kastar mat och prylar i oräkneliga tal. Vii har en sophantering av allt blandat i luft, mark, vatten och grödor som sprider sig globalt. Att då snacka mänskliga rättigheter och jämlikhet är idioti.
  Samtidigt som att ladda om nytt batteri. Redan idag är städning viktigast på dagordningen. Inte civilas ansvar.

 • marlies

  De begriper inte att deras tänkta paradis förvandlas till ett Helvete att leva på.
  Vi har haft Kongokrisen, ingen vidare historia, sammanlagt med allt annat skit de har som sjuk arbetsuppgift.. Stora Stater de är rädda för håller sig inom SINA GRÄNSER.

 • marlies

  Kongokrisen är ett skolexempel på ett styre fungerande av västs tradition som lämnas till folk utan att ha involverat dessa i styrandet själva. Totalt oerfarna utan kunskaper med ett kapital i Kongo som själva invånarna där inte äger. Idag utvinns olja som exploatering bland folk utan rättigheter. Idag mängder med barnsoldater.

 • marlies

  Jag har inte förstånd till att fatta hur man kan ställa sig upp och beordra Tyskland och Sverige att ta störst ansvar för flyktingkatastrofen. Tyskland har redan tagit ansvar för Östtyskland, mängder med Judar, mängder med tidigare flyktingar och har inte haft intresse av andra länder som kolonier. Sverige tagit ansvar för finska, tyska barn, samt mängder med flyktingar. I lämpligt läge mördas för politiker hotfulla ur deras sjuka fantasi, som i Jugoslavienkrigen och övriga krig. Stalin mördade barn ur en påhittad arisk ras som inte finns, satte dem i barnhem, bytte för och efternamn på dem, och lät dem svälta ihjäl. Bara dårar kan tycka att flyktingläger är utmärkta boenden, samt att det är ett trevligt inslag med alla romer, en påhittad fara som trevligt inslag i tiggandet bland oss andra med samma värde. Medan exploatering utökas.

 • marlies

  Att babbla maktbalans är rena dumheter eftersom bara knappt 10 % äger allt globalt.
  Har de tänkt att alla Jehovas Vittnen ska bo i en giftig storstad tillsammans utan natur och livsmedel och vänta in paradiset i kosmos. Självklart ska vi alla bo i harmoni med varandra. Att påstå att en eventuell Gud var en idiot som skapade alla andra är att häda. Ingen kan skapa sig själv, inte bestämma uppväxt och bakgrund heller.
  Frälsning betyder att räddas från mänskliga dumheter. Västs kunskapsnivå låg.

 • marlies

  Det skonsammaste är att andra drar självmant oavsett privat , näringsliv eller globalt. Det kan vara angrepp, snävhet, eller allmänt att de är laddade och drivna av nya intressen.
  Att vänta ut andra till bäst läge. Men att ha det som politisk strategi allmänt är uselt.

 • marlies

  Att därutöver ha slutna rum i all förhandlingar av civilas intressen står långt ifrån snacket om öppna gränser. Att planera för att liten handel ska utplånas, samt landsbygd, för folks överlevnad och tvinga folk att bygga stora städer globalt. Att totalt begränsa folk ekonomiskt så att de blir totalberoende av deras strategi och direktiv samt byråkrati och ljuga enormt om motsatsen. Att sedan behandla enskilda marknader som en frisk fläkt i samhällen och globalt kan i alla fall få mej att skratta mej fördärvad. Internationell matmarknad i staden årligen. Mannekänger vandrar som levande lik under stenhårda avtal, Allt vad filmskapande och musikskapande övrig civil kultur heter stenhård där folk hamnar i drogmissbruk, samt eviga plagiat, kopior för att överhuvudtaget kunna få någon chans. Att politiker klappar sig på feta magen i ofattbara löner på våran bekostnad samt andras mindre tilldelade förutsättningar.
  EU och USA har totalt missuppfattat sin uppgift. Norden, Tyskland med flera har inte historiskt haft intressen av att ha andra länder som maktkolonier. Men Frankrike, Belgien med flera egoländer. Bra KOCK reder sig själv. EU ska inte ha andra länder som maktkolonier. Inte USA heller. Angela Östtyskt ursprung.

 • marlies

  Jag är grymt arg på gamla fantasier. Nazityskland har aldrig funnits. Vet inte hur många miljoner judar som fick fristad där. Ett återberättande om folkmord och, sparande av koncentrationsläger att vidare tjäna pengar på. De kan kasta sina historieböcker åt helvete och beskriva de civilas historia istället.

 • marlies

  Idag fungerar PUTIN som mellanlöpare. Warzawapakten skulle funnits kvar som motpart. Man kan inte ha enögda politiker. Särskilt inte blåögda. Där kommer stormakt Saudiarabien och kina in som motpart. Hur dum i skallen får man vara välavlönad.

 • marlies

  Den som anser sig vara kristen ska läsa harmargeddon ur ursprungsteori.
  Att leva i harmoni med hela skapelsen, för ett liv i paradiset på jorden.
  Tolerans och acceptans för det udda. Religionen har används som politisk makt historiskt, för enskildas rikedomar. Att tro betyder att inte veta hela sanningen, eftersom den ständigt förändras i takt med utvecklingen. Något man förväntar sig att folk i nutid begriper. Helvetet hamnar vi i av misskötsel. Att brinna där betyder att dras in i krig. Samt att vi har eget ansvar i att rädda varandra i frälsning.

 • marlies

  Min farsa var inte dum i huvudet. Först mörda alla bekanta vänner, sedan Kongo, sedan Vietnam . De som kommer hem har de alltid totalt struntat i. Aldrig min familj.
  Inte svårt bli hatisk och galen av att se allt som våra ungdomar gör idag. Sedan vill de bestraffa dem, efter trimning. Det sket sig direkt, trots att jag blev hitskickad av egen envishet, av besöksförbud som elitsoldater har med familj ..Självklart ska dessa ha något att se fram emot under permissioner. De tränas till maxgräns. Då har politiker pengar och energi i användandet. IS tränas också till max, men av sjuka teorier.
  Nu ska de straffas på grund av mänskliga reaktioner i en felaktig upplysning.
  De bästa soldater är de utan statlig förankring, enbart för civila.

 • marlies

  Ett alltid allmänt flöde i media i hur då kallade Zigenare levde som ursprung i Indien, samt de Judiska folken, Balterna samt de olika indianerna skulle vara lämpligt i modern tid. Att få reportage i hur de jagades, mördades i stegvis historiebeskrivning.
  De levde alla fredligt i egna kulturer utanför politiken som sakta började förakta dem.
  De tilläts inte utbildning, arbeten, boenden som andra dit de kom. Att uppväxande släktet får se hur folk sköt efter dem, kastade sten på dem, sköt alla deras bufflar,
  med en tillåtande politik. De störde inga andra utan hade en egen rik kultur.
  Jämför vi forskning, vetenskap, arkitektur fanns kunskaper långt ifrån våran kontinent.
  Deras livshistoria borde belysas rejält. De blonda är de som använder mest sol, brunkräm och blonderingsmedel för håret. KOMISKT. TRAGISKT

 • marlies

  Jag anser att politiker är hämmade och instängda i sig själva av en nitisk egoistisk fostran och därför tar ut det på alla andra oskyldiga. Tecken på detta ser vi dagligen.
  De är ett folk som är tyst obstinata. Sådana brukar kunna dra iväg i 280 km i timmen för att avreagera sig, komma hem och vara livrädda för polisen. Spela dumma som om inget hänt. Ler charmant och bjuder alla på bakelser.
  Jag bodde på en Camping med affischer hela vägen på Stefanie av Monaco, som reklam för Campingen. En upplevelse, vi råkade köra över några torra pinnar med husbil. Fullt pådrag av vakter att vi hade sabbat en buske. I poolen fick inte barn leka med cyklop och simfötter. En vakt kom och beordrade dem att lämna poolen
  En överklasscamping med promenadvägar, blommor med speciell klädsel..
  Inget för oss i kepor och linnen och shorts. Vi drog morgonen därpå.
  Vi vana vid frihet, spela tennis på gräsmattor som vi där inte fick beträda. Barn fick inte gå ensamma utan föräldrar alltid direktkontakt.
  Rimini var målet.

 • marlies

  Jag kanske är tokig men gillar att jämföra i fallet nedan våran Margot på utlandsbesök, med de civilas kommunala lägenhet som trygghet. De hoppades på att KUNGEN plötsligt skulle kunna reda ut akutsituationen, men som alla vet har han av säkerhetsskäl ingen mandat.. De mänskliga dragen är gemensamma globalt.

 • marlies

  Politiker lever under stramare ramar än vi, de har därför folk omkring sej som hinder och skydd. De har skyldighet att sköta sina kontakter utan onödig insyn. De har också skyldighet att inte skrämma upp civila i onödan. Därför har de en stängd egen personlighet i det offentliga rummet, men en social förmåga att uttrycka sig korrekt. Detta upplevs av oss irriterande att inte få insyn i allt. Rätt och fel ser vi som resultat i helheten, oftast senare. Vi kan se andra stater länder sämre, som Indien i kastsystem. Men vi har samma system, men i ett högre socialt system utan helt fattiga, utlämnade.
  Våra tankar om andra är en egen verklighetsflykt för att må bättre.

 • marlies

  En del bryr sig inte alls av naturliga vardagliga skäl, andra rensar bort obehag, oro medvetet, en del blir fanatiker, ska ta reda på allt, vissa bygger egna teorier utanför verkligheten. Själv är jag sällan uppdaterad på varje händelse utan ser det som ett historiskt rullande manus i olika namn och bokstäver i bra, bättre och sämre tider, med dramatik involverat. Inget jag tänker lägga mig i personligt. Jag gillar nog mest att analysera i stort och smått, samt att dela med mig för andras eget tänkande. Självklart kommer historien att ändras när det blir nödvändigt som alltid.

 • marlies

  EU visste från början vad de skulle inrikta sig på i fördelning ekonomiskt och miljömässigt inom och utom EU.. Ändå har länder, stater fortsatt med samma dumheter, ekonomiskt och miljömässigt i en värre överkonsumtion med mindre ekonomi i de länder de har ansvar för. De har ökat inkomster för redan höginkomsttagare och försämrat för andra. Vårat näringsliv ligger utanför Europa i
  mycket, samt vårat kapital vi ska leva av. Krigen fler än innan med stora folkmord. Tror ingen ropar. Hej ! jag är så lycklig att bli mångkulturell i Afghanistan, alla de jag känner är döda

 • marlies

  I början egna religiösa rebeller både mot sovjets invasion samt mot det våldsamma styret i Afghanistan. Självklart ska USA in enbart för att Sovjet är inne som de tycker jävlas. Inte för civilbefolkningen. Därav ett långvarigt krig. USA tar parti för Afghanistans styre som afghanerna själva är emot, Sovjet på rebellernas sida i landet. ATT STAVA TILL MEDLING OMÖJLIGT. VAPEN GÄLLER. Utomjordingar begriper inte att hänsyn måste tas till religion. Småbarn utan förstånd. STORA TALIBANER.

 • marlies

  Afghanistan en av de fattigaste länder, där ska STORA stater föra krig. Ett land med många olika kulturer, fattigt, därav inbördeskrig i 30 år. Normala tänker inte att krig är lösningen utan möjligheter till egna inkomster, som dåvarande regim stal från civila.
  Det går ju så himla bra att i Svergie ge SD rätt att bestämma över Skåne och Öresund.

 • marlies

  Det verkar som om EU har till mål att ha alla omkringliggande länder som egna kolonialmakter, där enbart höginkomsttagare belönas. Varje normal individ begrep att när det kommunistiska styret föll i Sovjet skulle samma historia upprepas som i dåvarande Kongokrisen. Ingen vet vad Demokrati är, inte hur sådant ska styras,
  inbördeskrig, oroligheter självklart. Vad är utvägen ? Gå in i EU. Stenhårda sanktioner.
  En gubbe höll emot PUTIN. Har han fått skit för det ? Fortfarande har länder egen bestämmanderätt att delta eller inte. De har ändå samma mänskliga rättigheter som andra vad vi än tycker om detta. Nu är han delaktig i Syrien. Han sitter inte i soffan och väntar ut i åratal. Bra eller dåligt ? Bra bara på grund av rätt namn, skit annars.
  Än idag vet ingen skillnad.

 • marlies

  Man ska ju ta lärdom av historia. Sovjet var en välfärdsstat en gång, början i 30 tal ,med snabb ekonomisk utveckling och högt industrialiserat. Ryssland var fattigt med analfabetism,
  och fick därför inget större förtroende. Senare kom kapitalism in, samt en bra socialism. Det som långsamt fick sovjetunionen på fall var att byråkratin fanns kvar,
  samt brister som hängde kvar i socialism. Ryssland reste sig snabbt på kort tid och blev viktig i teknik, rymdutveckling. Att bli välfärdsstat gick också snabbt.
  Några som klagade var bönder som led av missväxt en period. De hade kunnat fortsatt stå för välfärd om de hade kunnat modernisera byråkratin.
  De fick stöd av Tyskland och USA en period under snabb utveckling.
  Gorbatjov var för förnyelse. Byråkrati kostar på.

 • marlies

  Självklart hoppas jag Sverige får en plats i Säkerhetsrådet 2018, och inte Nederländerna. Att göra misstag ingår i livet och tanken var meningsfull med EU från början. Men människan är en svårtolkad sammansatt art och ändrar karaktär efter rådande tillstånd. Därför kan en helgalen ide´ ibland visa sig vara den rätta.
  Oavsett vilket namn som har den. Det är något magiskt med sådant. En del styr perfekt utan att själva vara medvetna, inte andra runt om heller. Ett namn sätter bara fokus till texten, som kunde varit vilket namn som helst. Kråka kanske ?
  Namn ska användas så lite som möjligt i öppenhet, för att undvika andras personliga haveri. Bilder personliga likaså, inte minst oskyddade barn som inte är mogna och förstår varför. Perfektion inget åtråvärt, för ingen känner igen sig i det.
  Vi blir kanske mer tränade i ögat, örat att tänka klarare vartefter, särskilt av traumatiska skeenden som jag återspeglat ur mitt perspektiv blandat med andras.
  En chock fas i starka reaktioner. Det är mer upplevelsen som berättar i sådant.
  Därför kan en skara i samma sammanhang ha olika perspektiv Detta märks i syskonskara i olika åldrar när de återberättar som vuxna.

 • marlies

  En tuff uppgift Sverige har är att skaffa sig meriter för att komma med 2018 i Säkerhetsrådet. En utsatt riskposition. Storbritanien konservativt, USA tuff,
  Frankrike lite udda, resten luddigt. USA s val med två gubbar skrämmande med
  en vokabulär man trodde var begravd offentligt, specialåsikter båda.
  Finanser lagda avgör mer i kampanjer än realitet. Eller vad tycks ?
  Samtidigt måste de komma överens med de stora nallebjörnarna, som man måste klappa varsamt. Kasper , Jesper och Jonatan, med bröder och systrar.
  Fiilifjonkan får inte stressa upp sig i allvaret.

 • marlies

  Roligt att ingå kulturellt i Irak. Alla jag hatar är döda. Tur att vissa inte är medlare både privat och globalt. Separationer och kriser blandar in släkt och omgivning för att ta parti, även barn. Som araber. Relationer är enbart mellan enskilda, alla har sina, ur eget tyckande och tänkande med hänsyn till alla runt om. De som trivs, stannar, både hemma och borta. Så lägg ner allt skitsnack. VAD ÄR DEMOKRATI ?????

 • marlies

  Samma sak med dateting en del och kk kompisar. Hämmade hemma, svårighet i kontakt och ger sig ut att jaga, eller lite udda. Vi har folk här som också mobbar sjuka,
  annan könstillhörighet, annan religion och kultur. De fattiga mobbas inte minst.
  De finns i enskilda områden globalt. Att öppna ögon för eget land skadar inte.
  Samma mänskliga usla beteende överallt. Utestängning och sortering.

 • marlies

  Dagens fråga. Måste vi vara kära i folk för att vara trevliga ? Allmänt måste vi det,
  men när vi är på jobbet, måste vi kunna samarbeta med alla. Mobbar vi, blir vi omplacerade, eller får sparken. Varför kan vi inte vara trevliga, även om vi inte gillar folk ? Andra blir otroligt ledsna som känner dem ur sina perspektiv. Mest de minsta,
  Som inte förstår varför . Idag som i alla tider reagerar barn och ungdom starkast.
  De är totalt beroende av oss vuxna. Vi längtar hem var vi än är, globalt. Vi vill veta om allt finns kvar.

 • marlies

  Psykologiskt hör vi alla ihop, i lika känslor och reaktioner I tankar däremot inte.
  De får vi av omgivningens bemötande. De står för eget beteende. Våra närmaste betyder mest i igenkänning av oss själva. De som har annan tillhörighet, ändrar karaktär i personlighet där de hör hemma. Platsen står för grundtryggheten.
  Går vi ut i trädgårdslandet växer inte odling huller om buller. Allt har sin plats vid sina rötter. Ordspråk. Äpplen faller inte långt från trädet. Undrar om EU kan grund för mänsklig trivsel.

 • marlies

  Jag anser att känslor inte ska utageras på andra. Alla har ett eget val. Man får igen allt i bra och dåligt. Jag uppskattar de som trots motgångar är vänner livet ut, oavsett vad man än tycker. Så har jag levt. Alla har tjänat på det. Vi lever alla ett eget liv även tillsammans, i jobb, fritid, vänner, tankar, önskningar. Allt man delar gör man tillsammans. Bakgrund avgör. Inte klokt att stoppa alla folk i samma KORV.
  Inte konstigt att det blir inbördeskrig

 • marlies

  Vissa länder har haft en hemsk bakgrund. De behöver behandlas varsamt. Precis som i det privata. Vi har behandlingshem och en vårdapparat. Jag fick kroppsskrubb, kroppskräm och ett antal läppstift igår från en tacksam person med tragisk bakgrund inom familj, en halvt vuxen. På väg ut i livet. Något för EU att lägga energi på. GRUNDEN.

 • marlies

  EU ska blåsa av människojakten på RH negativa. Judar, balter, indianer, romer.
  Vad kan nutida befolkning rå för en urtids mutation för allas överlevnad. Incest är förbjudet enligt lag. Önskar vissa sin egen utdöd ??? Jag är antagligen en REPTIL eller UFO. Jag tillhör ingen av nämnda grupper. Vad min urfader gjorde vet inte jag.
  Inte urmodern heller. De gör allt de orkar för att särbehandla. Hur i helvete har de fått sitt förstånd ? Det jävligaste de har gjort. De kommer att straffas i att inte tillåta fortlevnad. En helsjuk syn i att skapelsen är ett missfoster av det Allsmäktiga de tillber.
  Bara 15 % står för detta globalt. Det är vi som vandrar runt i vården i åratal utan behandling. Vissa får inget arbete, ingen bostad, de mördas än idag. Vem kan skapa sig själv ???? I kaos och krig är RH negativa ultimata. Deras blod passar ALLA.
  Kanske ska folk straffas genom att inget blod få ???
  Vi flyttar gärna in i Kanada, och skiter i alla andra. Den allsmäktiges heliga folk !
  Israel en skuld. Först får vissa fristad, jobb, bostäder i miljoner. Bygger upp ekonomin, för att sedan mördas. Sovjet ett välståndsland med hjälp av Tyskland på 30 talet.
  Ryssland fattigt med analfabeter. Idag kavlar de upp ärmarna !!!

 • marlies

  Idag har vi en lag som säger att föräldrar i Jehovas Vittnen inte får bestämma om sina barns överlevnad i blodgivning De borde hjärnopereras att tro att de står över guds övriga skapelser. De utnämner sig dom gudar, samt en del övriga att enbart vissa kommer att uppleva paradis samt säga rent ut att andra är värda att hamna i helvetet.
  Som om folk har egen skuld i hur de har blivit, och skapat sig själva. Krig betyder helvetet. Paradis att leva i harmoni med andra. Att rädda sig själv och andra betyder frälsning. Förlåta gör man direkt till person. HALLÅ ! 2016. Titta på Påven så rik han är, Samt alla storartade kyrkor. En sådan herre levde som jag skriver i Krakow. Illa omtyckt. Religioner för enskildas rikedomar. Tvärtemot bibelns budskap HEJA ISLAM
  ELLER HUR ? TACKA VET JAG REALITET EFTER VERKLIGHET.

 • marlies

  Lite modern upplysning i alla nunnekloster är på tiden. Var kom alla döda hittade foster ifrån ? Självklart har de eget val, men en del gav upp tidigt av helt andra anledningar. Svikna av män, föräldrar, mobbning, mm. Att de av olika anledningar vill ha en särskild fadersfigur, samt att de blir otroligt godhjärtade mot andra finns en orsak till. Andra söker livsmening ur ihärdig nyfikenhet av det jordiska livets mening i alla slag av kyrkor och sekter. Många kyrkor fyller en stor social funktion. Smidigt för politiker. De har liksom ingen förståelse för sådant. Inte skolor, vård och omsorg heller
  inte heller för skydd och säkerhet för civila. Inte heller fattar de att vi måste ha egna livsmedel, arbeten. De riktiga UFON världsfrånvända.

 • marlies

  Jag är jätteglad åt att vår och sommar återkommer, så vi kan umgås normalt på våra central uteserveringar, äta och dricka, busa till borglighetens förtret och avundsjuka.
  En period var det viktigt att alla hade en trädgård i anslutning till boendet i staden.
  De borgerliga stal mark frön bönder, byggde sina herresäten, som vi ser än idag.
  Statarlängor förbjöds runt 1945. Gratisslavar i oisolerade dåliga bostäder.

 • marlies

  Sedan för att positivt tycker jag väldigt mycket om julevangeliet. Att Maria blev ett helgon och hade Gabriel som förtroende. Att Josef hade 49 hustrun eftersom de som kunde tog hand om mödrar deras döttrar samt änkor. Han var JUDE, och som vanligt för tiden gick sonen Jesus i faderns fotspår. Gjorde ingen skillnad i könstillhörighet, religion, fattiga, sjuka, rika, brottslingar. Han kunde varit Italienare, tyckte om vin och Fadern var Gud, Modern helig. Eller från Karibien, gick i sandaler, långt hår och hade egen religion. Eller från Afrika, kallade alla sin Broder och gillade Gospel. Eller från Irland, gillade att vandra, umgås socialt. Barnet det oäkta fick stor beundran, och han tog våra otillräckligheter, synden med sig i döden. Att vi återuppstår genetiskt vet alla, och att enbart levande straffas. Den borde visas exakt som den var, även om det är en betraktelse av en man från den tiden.

  • marlies

   Som alla vet, är det inte legitimt att vara företagsledare, chef att vara lite glad i hatten, krama motsatt kön och vara lite frisläpp i det offentliga rummet.
   Att på måndagen ses som mindre respekt full.

 • marlies

  Jag känner mej ofattbart viktig i mina bästa stunder, utvisad som 3 åring. Jättefarligt att vara dotter till rövar och vaktsoldatsläkt åt döda stridsherrar och gamla döda kungar som hindrade och vilseledde utanför deras gränser till havs och till lands.
  Inte är politiker förståndigare idag. Vad bakgrund har med nutid att göra undrar alla nutida civila exakt som då. Vi anser att de civila är de som ska skyddas.

 • marlies

  Är det rika bödlar som har makten, i Guds Namn, som krigar överallt hej vilt, och stjäl allt de orkar ? Vi civila ska springa etter som städpatruller ?

 • marlies

  Politiskt har inget ändrats historiskt. Samma PJÄS med olika skådespelare. Ena och splittra vartefter makten planeras. Civila skit samma. Slutar vi rösta slipper vi översittare. Och väljer vi de intellektuella med överlevnad för samtliga, som manus.
  Vi kan ha egoister i slummen med stängsel runt om, skrämma dem och kasta stenar på dem när vi går förbi, spotta också. Vi håller dem levande, knappt. Tar kort på dem, filmar dem, visar dem regelbundet i media så vi aldrig glömmer. Vi kan ta betalt så alla får möjlighet att gå in och titta på dem. Allt de äger tar vi ifrån dem. De behöver inga tänder, light dryck räcker. Efter död kan i ha deras skallar som prydnad med värmeljus i. Håret kan återanvändas. Deras släktingar kan sedan få berätta för oss om det ohyggliga de straffas för. Några kan vi ha i samhället tiggandes, så vi ser hur illa det kan gå med enbart egen beundran

 • marlies

  Det är tur vi leve bara en gång. Vem skulle orka genomleva historien en gång till, eller ha allt totalt på sitt samvete. Vi som sluppit vara åskådare ska vara tacksamma för det.

  • marlies

   Ja må vi lev, ja må vi leva i hundra år, för att köras på en SKOTT kärra fram.

 • marlies

  Jag anser att Sverige slutar upp med att skrämma egen befolkning som är ett övergripande ansvar politiker har. Margot hela tiden om Rysslands farlighet.
  Vill Putin ha makt tar han väl den där han befinner sig. Antar han har nog med det.
  De har aldrig varit intresserade av Sverige. Att han fixar kontakter inte konstigt.
  De bästa finns där krig pågår. Att folk har retat upp sig på USA är gammal historia,
  i alla bombningar som slutfas efter åratal av konflikter med många olika involverade.
  Att leka överste löjtnant i den storhetsgraden är löjligt Att inte heller EU är populärt, med tanke på senaste katastrofen.

 • marlies

  Vad jag ser som nytta med invandring, är att dessa på längre sikt kommer att kräva insatser för sina hemländer. De kommer säkerligen vara mer politiskt aktiva av egna erfarenheter. samt kräva fler insatser för nyanlända i ett bättre effektivare mottagande.
  De kommer att få stor inverkan på oss i en mer objektiv syn i vårat samhälle.
  Många kommer att drivas till högre utbildningar, för att bidra med förändring för hållbar
  teknik och anpassade insatser globalt.
  Antagligen kommer det smala svenska synsättet få ett större spektra.
  Troligen får vi även ett bättre anpassat blandat socialt klimat i Sverige
  Vi har redan exempel på bättre samverkan med deras engagemang. Det är
  viktigt att de får ledande poster i företag, politiskt och kommunalt.
  I första hand är vi alla individer oavsett ursprung. I mina tankar kan jag även se ett
  mera blandspråk, som redan uttalas av vår unga befolkning.
  För ett antal år sedan ville några utveckla ett gemensamt språk. Men som allting annat
  utvecklas det mesta spontant efter kommande behov.
  Hur det kommer att vägledas framåt beror på oss vuxna i rätt och tydlig information.
  Friheten är inte självklar för någon. Vi kan också bli främlingar. Se dessa djupt i ögonen, och se dig själv i deras historia. Fortfarande kommer många frivilligt, för att få en bra grund att utveckla vidare.

 • marlies

  HAIKU. Draken vandrar tid. Kasper leker inuti. Resa spännig kul det blir. Tid ett påhitt blir. Ändrar om vårt tänkeliv.. Ett maskerat folk förbi. Linsen ser men hur. Trädbur apan vinkar. En procent skiljer jag du. Räkna kallt går. Att fånga bubblan svår se. Bomb komet svans ner den styr.

 • marlies

  Som alltid drabbas barnen hårdast i krigszoner. Drottning Silvia ville att tyska barn skulle komma till Sverige. Jag blev utvalt av bakgrund. Jag ville åka. En svensk kung blev satt i fängelse av borgarna bakåt i tid. Fadern var kung av Preussen. Därför har vår kung inget politiskt mandat. Skyddad. Min egen grej är frihetssmedjan, ett lugnare fokus.
  Min mormors ursprung Preussen. Helt rätt eget beslut från start.

 • marlies

  Förresten. Vem bryr sig om hinder, om staket finns att klättra över, och krypa under ? Måste man, tar man språnget. Vad kan man förlora, om inte ? Minns första gången på hög trampolin. Mycket högre upp än man tänkt sig. Man stod där knäsvag, svimfärdig, vände, ställde sig sist i kön. Började om, flertal gånger likadant. Tills resterande blängde och man skämdes för sig själv. jag inbillade mig en madrass strax under och satsade. Jag fattade inte hur snabbt jag försvann under vattenytan, kom upp igen. Efter det kunde jag hoppa hur många gånger som helst. Länge sedan nu.

 • marlies

  Sedan har inte EU eget mandat globalt i alla andras tyckande. De är bevakade utifrån. Internationellt verkar inte Australien finnas med på Tellus alls. En kontinent som drabbats svårt. Stora delar är inte beboliga. De har råkat ut för stora orkaner, svår torka. Stora ytor har rakats av maskiner. Många djur tas om hand i inhägnader. Sidney en Världsstad, men Australien slutar inte där.
  De senaste 50 åren en katastrof i skövling överallt i expressfart.
  Ett sjukt miljötänk i Eko turism, där folk trampar runt i det sista bevarade. Eko, krav finns inte. Om det inte odlas helt isolerat. Vi har alla ämnen både i jord och luft som förflyttas runt klotet med vind och vatten. Om du röker inne eller ute spelar ingen roll, för röken flyttar på sig. Samma sak med industrier utsläpp, bilavgaser ännu värre. Tänk avgaser som plastremsor överallt. Inte klokt hur dumma de tror vi är.
  Skatten är viktig. Annars vore det förbud. De vill att vi överlever till ett bra pris. Samma sak med alkohol och droger, en internationell ådra politiker har. Att deklarera mot och göra reklam för.Samt äga statligt.

 • marlies

  En annan sak är att alla minoriteter måste erkännas, både i kultur och språk. Vi har våra samer bevarade. En del har varit enorma stater, med många länder som innehåll. Där finns ett helt eget språk. En blandning av franska, grekiska mfl, blandat med persiska, som ett fåtal idag kan. En befolkning som tagit del av mycket. Vi hade Jon som vann melodifestivalen i att vara udda, själv hit adopterad ur helt annan bakgrund. En fusklapp kallas på skoj för massagestav.

 • marlies

  Många struntar i politik. Vi satsar på häst, själva som sulky i sovande trav. Det finns som alternativ kaninhopp med hinderbana. Galopperar hästen åker den av banan.
  De tränas regelbundet redan som små att lyda kommando. De gillar utmaningar.
  Diplomen får VI. För lyckat arbetsresultat samt dressyr.

 • marlies

  Hur enskilda gång efter gång envisas med stormakter, som alltid fallit när folk tappar makten om sig själva. Att tro sig vara världens ledare är optimalt sinnessjukt.
  Precis som att leka gud och anse sig ha rätten att döma oliktänkande som inte är lagt på dem. De som frånsagt sig allt är nunnor och munkar. Därför svartklädda för all sorg
  Andra i orange. Den dagen de klär sig som oss är vårat liv godkänt.

 • marlies

  Att bygga upp arbetsförmedlingar som höghus i hela EU i en tid med få arbeten.
  Ett stort förakt och skämt. Att jaga alla dygnet runt även sjuka. Ett apotek reagerade häromdagen över att folk måste ha mediciner extra för att stå ut med detta. Inte vill de sjukskriva längre heller utan menar att det är bättre att FORTSÄTTA. ABF har fått så mycket skit och många vänt sig högre upp- Stenhårda känslokalla robotar. Var de fått sådan utbildning kan jag undra. De kanske har bonus för drevet. Galet allt. folk vuxna kan sysselsätta sig själva. Det angår inte andra på existensbelopp vad de gör.
  Vi är fria att leva och aktivera oss efter ork och intressen. Bättre med drogmissbruk och sociala problem och socialbidrag i samma summa ?????. SNACKA OM RÄVAR !!!! Positiv drogpolitik, , försäljning på internet.. Cannabis kalas ????
  USA BÄST ??? IDOLER att apa efter i alla sorters skit. Lägg ner BRYSSEL
  Ett palats för inbördes beundran. Alla har modern kontaktteknik hemma.
  VAD FINNS ATT BEUNDRA SÅ SOM DET SER UT RUNT OM ?

 • marlies

  Det finns en del inom forskning och vetenskap som menar att befolkningen i EU kommer att minska, fler i Asien, Afrika lika. Om det har med klimat eller utvecklingen att göra eller epidemier av sjukdom går ej att tyda.. som vanligt beräkningar bakom, även motsatt som snabbt kan ändras av annat i omvärld.. De har alltid framtidsperspektiv för egna utveclingar av tänkta behov. framåt.

 • marlies

  Bättre med mer integration än samarbete hette en rubrik ?? Samarbete är lika omöjligt som en konflikt ur en enda syn. Kanske bråkar någon med sig själv och krossar ett äpple i pannbenet, inte vet jag. Detta är känt historiskt som inbördeskrig. En del älskar enorma utmaningar utan riskbetänkande. Troligen får de lämna plats först. En helgalen tid. Borta bra, men hemma bäst !

 • marlies

  En radikal president angloamerikan tyckte att Europa skulle stå som övermakt i världsordningen, efter andra världskriget. W. Churchill . Befolkningen är myndig och kan bestämma över sig själv utan diktatorer. Vadå demokrati. Byråkrati till MAX.
  Med SOLARA 60 över våra huvuden. En underklass enorm, och skolor som lågpresterande. Folk är inte lika galna utan har höga kunskaper i Europa.
  Inte som forna kolonier med analfabeter.. Drönare ett namn för krig. Häromveckan en utställning med stora sådana som leksaker. Vi ska bli kompisar med allt militärt, som tidigare GPS, Dragracing enorma däck. I Australien är drönare redskap som leverantörer av skolböcker, fram till dörren. I det civila leverans av mediciner åt svåråtkomlig befolkning, samt som sökare av brand och liv i svårforcerat.
  Krypskyttars värsta fiende, samt farliga avlyssnare politiskt. Mycket kapital för kortlivad utveckling. Hur vore det med satsningar för allas överlevnad långsiktigt, för en gång skull. ????

 • marlies

  Politiker borde lära sig biologi utantill. Vad betyder LIVMODER ? Jag menar ska vi behöva föda 10 miljarder individer, bara för att de vägrar ta sitt ansvar ? Enbart för eviga krigsplaneringar i värre upptrappningar i effektivare mördande, med våra ungdomar som vapenbärare ? Under tiden utnyttjas de minsta i fronten i dubbel tolkning ? Vilket århundrade tänker Politiker följa brottsbalken, alla våra internationella överenskommelser ? Hur många näringsliv går det åt att bomba sönder, sabotera uppbyggnader, arbetsplatser, bostäder. Hur många ska slita sönder sig i detta idiotiska politiska välde ? Inte ens kungen har mandat som diktator. Även han måste skyddas. Hur kan man sitta i Bryssel som livegna. Befolkningen frågar ingen någonstans ! Jag menar vill någon komma innanför andras gränser av tvång ?
  Inte klokt att alla ska in i Tyskland och Sverige samt andra tvingas in i länder som har eget ansvar för egen befolkning, vilket övriga inte lever upp till.
  Hur kan man spränga atomvapen i hav ? Skövla alla skogar vårat syre ?
  Trycka in invandrande i förutbestämda städer. Stjäla allt odlingsbart, förgifta resten ?
  Avskaffa politiker, låt varje by bestämma över eget och ge möjligheter till grundstandard. Andra kan arbeta utöver om de vill och kan.
  Ungar har fått nog av att läsa om allt mördande och stjälande !
  Många skulle fängslas utan titlar ! Så bort med det.

 • marlies

  Nu florerar rasistiska presidenter i USA. Idag är det viktigt att se bakgrund, se åt sidor i marknad och folk. Hur allt varit historiskt politiskt. Inte humant tvinga alla leva som i väst i kultur, tro, politik.
  Inte ens tillgångar räcker till detta. En utopi, drömvärld. Att kriga för sådant primitivt ap tänkande i nutid är inte klokt. Vi har hur mycket som helst att bygga upp globalt för civilas överlevnad i ett historiskt sabotage av andras levnadsmiljöer. Igår såg jag försvarsmaktens bilar fara förbi. Har de inget förståndigt att planera ? Öppna gränser och tolerans betyder att alla ska kunna försörja sig överallt. Kroppar utan känsla har ingen betydelse. Hjärnor räcker inte. Idag säljs droger och psykpiller i mängd, snävt perspektiv i media, politiskt, ingen objektiv information. Smalt i levnadsvillkor inte minst för äldre och ungdom,
  lönedumpningar, slavar, import av arbetskraft under usla förhållanden,
  en maxuppdriven arbetsmarknad till tjänsteyrken. Maxanställningar av underchefer. Inte är detta en hållbar framtidsvision, att så fort folk har jobb för ökat kapital ska allt bombas sönder. Politiker är Stridsherrar,
  för egen njutning. Hur många näringsliv går det åt ? För krigskapital, och ökad lyx på andras bekostnad i människoliv ?
  En del väger nästan 300 kg ?

 • marlies

  I politiken handlar det om att försöka blanda agnar och vete, i näringsliv, politiskt, religion, kunskap, kultur, samhället och i klasser. Vi kallar det för att bygga demokrati och humanitet.

 • marlies

  I nutid har vi inte tillgångar för detta, därför har vi haft år av FAS 3 samt ett arbetsliv inriktat på tjänstearbeten. Vi har medborgarkontor överallt samt ett stort behov av stödpersoner till flyktingars anpassning i samhället men även familjeplatser sökes. En ny dynamisk tidsålder med allt innefattat samtidigt som ny infrastruktur för sammanhang tekniskt och socialt. I detta kommer det att finnas motstånd i en övergångstid. Det gamla näringslivet och folkhemmet kommer aldrig mer tillbaka. Vi kommer att få lagstadgade heltidsarbeten främst inom vård. Men med uppgifter i upplärning, handledning mm.
  Därtill har vi en handel med billigare alternativ för allas plånböcker.
  Vi bygger även bostäder i vår stad med enklare standard och anpassade hyror. Så toleransen är otroligt viktig samt uppmärksamhet i vad som fungerar. Men även ta varningar på allvar i en mer blandad verklighet.

 • mrlies

  Hos oss har INGEN RÄTT att ta ifrån andra sin livskvalitet, som är olika för alla.

 • marlies

  Så mycket som väst själ globalt borde vi införa en tomteslakt. Det var väl inte tomtens födelse vi skulle fira ?+?. Eller var det Tomten som besöktes av vise vetenskapsmän,
  affärsmän samt en stjärna till försäljning hängandes i kosmos ? Folk vandrade som fattiga herdar för att beskåda tomten ? Sitter stortomtarna i Säkerhetsrådet ? Ska Margot bli deras skyddsängel 2018 ? Är Moder EU Angela, den 49 hustrun till fransosen ? En ensam övergiven kvinna med döttrar ? Är vi fåren ? Putin åsnan ?
  Är Göran Person fadern, eller Nixon ? W. Churchill ? Vad heter lärjungarna som tomtenissar ? Kamrad ? PG Gyllenhammar ? Komenie ? Alakaida ?

 • marlies

  Vi har en kvinna med en bra medarbetare vid sin sida Margot W som jag tror vinner terräng framöver. Hon kan konsten att vara trevlig och ödmjuk inför andas uppfattningar och tänkande. De brinner för sin uppgift att bli förstådda som är en grundförutsättning. De har en bra grundplanering i vilka kontakter de kan få stöd av inom EU i lika viktiga frågor, men även utanför. De har en feministisk modern anpassad politik. Det finns en lång erfarenhet bakåt i samarbetet.
  De förstår att männens maktposition måste ändras för framtiden ur staternas behov. Vi måste bygga upp en totalitärt samarbete som är viktigast i nutid med alla oroligheter runt om i individers vardag.
  Maktlösheten är största globala hotet, samt avsaknad av grundplåtar för förändringar.

 • marlies

  Vår utveckling i den globala massan beskrev Luther. Vad är bön ? inget vykort och ingen önskelista till himlens postkontor. Den handlar om att få kontakt med sig själv, sina begränsningar och eftertanke. Att något upprepas får människan att stänga av stressen utanför. Som att sitta ner i skogen istället för att jogga blind rakt igenom. Han sa att knävägen är Kungsvägen som aldrig stängs av. Vi är födda vilda beredda på flykt och angrepp. En del tama ankor finns. Om Jesus skulle stå på Kungsvägen skulle han inte beundra utvecklingen utan tänka . Stackars människor som blivit avsatta Kungar. En del vill inte erkänna ursprungligt beteende, utan ber om förlåt istället. Därför prisas andra. Eftertanken , bönen är till för att hitta lösningar.
  Barndop beskrev han. Man kan ramla ur båten, men båten finns kvar.
  Vi är beroende av drömmar. Ser vi ett kors inristat i en grotta så blir korset snart en stor katedral. Den samlar sedan undrande, tacksamma, smyckar. Att allt kan lösas enkelt med bön är eftertraktat.
  En problemlösningsmetod..

%d bloggare gillar detta: