Senaste nytt

Christian Engström: Den svenska narkotikapolitiken dödar fler än narkotikan

Christian Engström
Sverige har fem gånger högre narkotikadödlighet än drogliberala Nederländerna, enligt EU’s statistik. I Nederländerna dör 8 personer per miljon invånare och år av narkotika. I Sverige dör 40 per miljon. Det är fem gånger så många.

Sveriges repressiva narkotikapolitik, med nollvisioner och nolltolerans, fungerar inte. Den må ha varit välment, men den har visat sig vara ett misslyckande. Det är en något mindre andel av befolkningen i Sverige som erkänner att de provat på droger än i Nederländerna. Det lyfter förespråkarna för dagens politik fram som en seger. Men det är fem gånger så många som dör i Sverige, som en direkt följd av den politiken. Så kan vi inte fortsätta.

Att tala om nollvisioner om ett narkotikafritt samhälle kanske låter fint när man hör det. Det är få politiker som vågar säga någonting annat offentligt. Men siffrorna talar ett annat språk. Efter fyrtio år av ”krig mot narkotikan”, är utopin om ett narkotikafritt samhälle mer avlägsen än någonsin.

Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte. Tvärtom, så kostar det unga människors liv att huvuddelen av de svenska resurserna på narkotikaområdet går till polis och rättsväsende, istället för till vård och stöd för de utsatta. Den repressiva narkotikapolitiken är en humanitär katastrof, som går ut på att straffa dem som redan har det svårt istället för att erbjuda dem hjälp.

Jag och Piratpartiet vill se en ny svensk narkotikapolitik, inspirerad av vad som har visat sig fungera på andra håll i Europa. Vi vill att innehav av alla droger — från cannabis till heroin — avkriminaliseras för eget bruk.

De som har problem med en drog blir inte hjälpta av att bli trakasserade av polis och rättsväsende. De ska få hjälp av samhället, om och när de själva vill ha den. Och de som inte har problem, men kanske gillar att röka på en holk någon gång ibland, har samhället ingen anledning att slösa rättsväsendets resurser på alls.

Dessbättre är det en omsvängning på gång internationellt. Det är USA som har varit den drivande kraften i det globala kriget mot narkotikan. Men där är synen på den repressiva narkotikapolitiken på väg att förändras snabbt. Efter att delstaten Colorado legaliserade cannabis i januari 2014 går det en våg av liknande initiativ genom andra delstater.

Och på den internationella nivån har USA börjat sända tydliga signaler om att det är dags att avsluta det 40-åriga försöket att tvinga fram en narkotikafri värld med våld, och istället hitta en politik som hjälper och räddar människor och nationer.

Nästa år kommer FN att samlas till en specialsession, UNGASS 2016, för att diskutera den globala narkotikapolitiken, och utfärda nya riktlinjer. Om USA vill avsluta kriget mot narkotikan kommer de få stöd av bland annat Latinamerika, där den nuvarande politiken har givit drogkartellerna så mycket makt att de hotar hela samhället. Allt talar för att FN-sessionen kommer gå i den här riktningen.

Senast i samband med UNGASS 2016 kommer även svenska politiker behöva ta tag i den här frågan. Men den svenska debatten kan gärna starta redan nu.

När världen omkring oss förändras, ska vi då krampaktigt hålla kvar vid den svenska repressiva narkotikapolitiken, trots att vi kan se svart på vitt att den inte fungerar, och trots att den gör att människor dagligen dör helt i onödan i vårt land?
Eller ska vi lägga om till en mindre dogmatisk och mer faktabaserad politik, som bygger på skademinimering och medmänsklighet, och är i linje med de internationella strömningarna? Jag hoppas fler än jag tycker svaret är självklart.

Christian Engström
EU-parlamentariker 2009-2014 för Piratpartiet

%d bloggare gillar detta: