Senaste nytt

Christian Engström: Den svenska narkotikapolitiken dödar fler än narkotikan

Christian Engström
Sverige har fem gånger högre narkotikadödlighet än drogliberala Nederländerna, enligt EU’s statistik. I Nederländerna dör 8 personer per miljon invånare och år av narkotika. I Sverige dör 40 per miljon. Det är fem gånger så många.

Sveriges repressiva narkotikapolitik, med nollvisioner och nolltolerans, fungerar inte. Den må ha varit välment, men den har visat sig vara ett misslyckande. Det är en något mindre andel av befolkningen i Sverige som erkänner att de provat på droger än i Nederländerna. Det lyfter förespråkarna för dagens politik fram som en seger. Men det är fem gånger så många som dör i Sverige, som en direkt följd av den politiken. Så kan vi inte fortsätta.

Att tala om nollvisioner om ett narkotikafritt samhälle kanske låter fint när man hör det. Det är få politiker som vågar säga någonting annat offentligt. Men siffrorna talar ett annat språk. Efter fyrtio år av ”krig mot narkotikan”, är utopin om ett narkotikafritt samhälle mer avlägsen än någonsin.

Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte. Tvärtom, så kostar det unga människors liv att huvuddelen av de svenska resurserna på narkotikaområdet går till polis och rättsväsende, istället för till vård och stöd för de utsatta. Den repressiva narkotikapolitiken är en humanitär katastrof, som går ut på att straffa dem som redan har det svårt istället för att erbjuda dem hjälp.

Jag och Piratpartiet vill se en ny svensk narkotikapolitik, inspirerad av vad som har visat sig fungera på andra håll i Europa. Vi vill att innehav av alla droger — från cannabis till heroin — avkriminaliseras för eget bruk.

De som har problem med en drog blir inte hjälpta av att bli trakasserade av polis och rättsväsende. De ska få hjälp av samhället, om och när de själva vill ha den. Och de som inte har problem, men kanske gillar att röka på en holk någon gång ibland, har samhället ingen anledning att slösa rättsväsendets resurser på alls.

Dessbättre är det en omsvängning på gång internationellt. Det är USA som har varit den drivande kraften i det globala kriget mot narkotikan. Men där är synen på den repressiva narkotikapolitiken på väg att förändras snabbt. Efter att delstaten Colorado legaliserade cannabis i januari 2014 går det en våg av liknande initiativ genom andra delstater.

Och på den internationella nivån har USA börjat sända tydliga signaler om att det är dags att avsluta det 40-åriga försöket att tvinga fram en narkotikafri värld med våld, och istället hitta en politik som hjälper och räddar människor och nationer.

Nästa år kommer FN att samlas till en specialsession, UNGASS 2016, för att diskutera den globala narkotikapolitiken, och utfärda nya riktlinjer. Om USA vill avsluta kriget mot narkotikan kommer de få stöd av bland annat Latinamerika, där den nuvarande politiken har givit drogkartellerna så mycket makt att de hotar hela samhället. Allt talar för att FN-sessionen kommer gå i den här riktningen.

Senast i samband med UNGASS 2016 kommer även svenska politiker behöva ta tag i den här frågan. Men den svenska debatten kan gärna starta redan nu.

När världen omkring oss förändras, ska vi då krampaktigt hålla kvar vid den svenska repressiva narkotikapolitiken, trots att vi kan se svart på vitt att den inte fungerar, och trots att den gör att människor dagligen dör helt i onödan i vårt land?
Eller ska vi lägga om till en mindre dogmatisk och mer faktabaserad politik, som bygger på skademinimering och medmänsklighet, och är i linje med de internationella strömningarna? Jag hoppas fler än jag tycker svaret är självklart.

Christian Engström
EU-parlamentariker 2009-2014 för Piratpartiet

 • Pingback: Krönika: Den svenska narkotikapolitiken dödar fler än narkotikan | Christian Engström, Pirat()

 • snobben

  SAKEN är att narkotika ska inte förståndshandikappa, funktionsförhindra eller döda
  någon alls. Vi har samma regler i trafiken 0 tolerans. Precis som med narkotika blir fler än man själv drabbad. Både i människor och material. Narkotika påverkar hjärnan, som är huvudcentral för hela kroppens och tänkandes funktioner. Man kan få en stroke, eller en smygande påverkan på sikt.

  • tetridae

   Du verkar ju inte förstå problemet. Att om ett problem är olagligt så göms problemet undan. Hur ska man kunna hjälpa någon som gömmer sig?

   • snobben

    Jag ska förklara. Dom i Sverige som straffas till fängelse, som till skänningeanstalten, behandlas med hjälp av ett team. Behandling anpassad just till enskild intagen, psykologer, vårdpersonal och allt i vad dom behöver. Alla har egen handlingsplan som utvecklas ur intagens förmåga. Sedan finns utbildning från grund till högskola.
    Det är ett litet samhälle i det stora, där många aktiviteter förekommer.
    Detta gör att intagna kan få både behandling, utbildning och riktiga arbeten både i området och utanför. Ingen semester på anstalt, utan krav och en väg ut till samhället som återställd, med livsmening.
    Vi arbetar för att ha så få fängelser och intagna som möjligt framåt.

    • snobben

     För att komma dit, krävs ett brott förstås, men den egna viljan och motivationen är avgörande. Vi har ingen tvångsvård om man inte är ett hot för sig själv eller andra. Det är ett helsike att ändra en individ mot sin egna vilja.

     • snobben

      Fortfarande tycker många att ungar som växer upp med problematik ska straffas hela livet. Skolk, dåliga betyg, avhopp från skolan, inga fullständiga betyg, strul i tonåren, förhör hos polisen. En del har hela huvudet fullt med misslyckanden och skuld. En del börjar med droger, ännu mer problem och straff och skuld- Andra har droger som en kul festgrej. Men ingen vet sin känsligaste gräns.

     • tetridae

      Jag vet min gräns och även om jag har fel tänker inte bidra i ett samhälle där lagarna ser ut som de gör. Då får världen gå miste om vad jag kan – på gott eller ont. Bara den konsekvensen av en hård lagstiftning borde vara avskräckande nog. Då är resurserna i skolgång på mig helt bortkastade. Troligare är att jag drar till ett liberalare samhälle. För det är trots allt en djävla stor gräns att kunna med att ta livet av sig sjölv.

     • snobben

      Jag respekterar dina åsikter, men tyvärr lösningar är inte lika för alla. Inte för mej heller. Vad jag vet utgår beslut på antalet som inte återfaller. Men att själva behovet accelererar är det grundproblemet som man ska lägga fokus på. Inte på plåster.

     • snobben

      skolkunskaper är aldrig bortkastat, man lär sig och tar in nya saker ständigt, även ur livserfarenheter, som akademiker inte känner till. Dessutom finns precis hur mycket kunskap som helst tillgänglig ur eget intresse. Något som dagens teknik bidragit med. Självklart tappar alla tron på bättre samhälle och egen förmåga. Människan har en otrolig egen fysisk och psykisk läkningsförmåga. Något man inte vet förrän man prövas. Fortfarande har vi fritt val och tänkande.

     • tetridae

      ”Det är ett helsike att ändra en individ mot sin egna vilja.”

      Så sluta försöka då era DJÄFVLA IDIOTER.

    • tetridae

     Jag litar inte ens på förmågan att bedöma intagens förmåga. Aldrig i livet att jag tänker frivilligt finansiera denna verksamhet. Hellre att jag dör på fläcken utan att ha bidragit till samhället i stort. Även om min mor gråter blod tills hon dör. För varje samhälle som beter sig så förtjänar att förlora i vår värld.

     • snobben

      Alla bidrar till samhället genom att bara finnas. Varje gång du går ut med soppåsen, handlar, spolar i toa skapar du jobb och lön till någon. En del av detta går till allt vi behöver i samhället i skatt. Därför är alla individer viktiga. När vi känner oss hjälplösa, glömmer vi vårat eget värde. Dom rikaste få personer , stater drar våra gränser i våra lagar. Deras största uppgift är att se till att försörja oss, så att vi överlever. Men egentligen vill alla sköta sig själva. Hemskt, men nödvändigt,
      eftersom människan är girig. Total rättvisa finns inte, eftersom våra förutsättningar är olika över klotet.

     • snobben

      Dom är duktiga på att hjälpa intagna. Personal anpassar stöd både i åldrar och erfarenhet, så det stämmer överens med insatser. Enda kravet är att personal ska ha bearbetat egna erfarenheter och kommit vidare. Det är lättare att relatera till någon i ungefär samma ålder, kultur. Återfallen är också få.
      Jag blev imponerad av kriminalvårdens utveckling på en informationsträff. Men fortfarande som du beskriver finns mängder som inte nås av hjälp, av olika orsaker.

   • snobben

    Antagligen beror det på vilka droger det gäller, egen ekonomi för att bekosta det. Oftast finns brott för att lösa egen problematik. Inbrott,
    bilstölder, allt som lätt går att sälja. Därför har vi register, för att komma åt langare som är viktigast att ha fokus på. Men vägen till dom går via dom som köper. Idag är internet en egen butik.

 • snobben

  Det kommer alltid att finnas individer som väljer bedövning, extra lycka framför egen och andras hälsa, men på sikt är det en jobbig situation att befinna sig i. Naturligtvis yttrar sig dom sällan, men information finns hos alla dom som jobbar med rehabilitering.

  • tetridae

   Klart att de inte yttrar sig om de kan hamna i polisregistret för att de bedövar sig. Hade vi haft ett systembolag hade de inte behövt gömma sig. Visst lite skamligt att gå på systemet var annan eller tredje dag, men ingen hade behövt varit rädd att hamna i polisregistret om de sökte hjälp.

   • snobben

    Människor i grova missbruk kan sova, halvt medvetslösa, ha hallucinationer, och därför inte gå att nå. Brott och register är för dom ointressant. Ibland ökar dom på brott för att hamna i fängelse och få en vilopaus. Dom lever inte i den reala världen, mer än stundvis.

    • tetridae

     Jag förstår det. Men de har vänner och bekanta. Som förstår att om jag försöker hjälpa så hamnar min vän i polisregistret. De har då ingen annanstans att vända sig än att gå under jorden till knark-nätverken.

 • snobben

  Idag hinner inte samhället ta hand om alla, och i missbruk förstår inte alla sitt eget vårdbehov. ” hjärnan upplever sig nöjd, lugn, euforisk ”, som samtidigt bryts ner.

  • tetridae

   Detdär är ju 100% fel. Samhället misslyckas att ta hand om folk för att folk själva har en anledning att gömma sig för offentligheten och myndigheter för att de är rädda att själva bli anmälda till polisen..

 • snobben

  I en familj användes heroin, dom glömde helt att äta. Dom hade tre barn. En förälder fick stroke, hamnade i rullstol, barnen i en annan familj. Det tog lång tid med rehabilitering. Samma förälder blev 90% återställd, började studera. Men få klarar en sådan mental och kroppslig utmaning, samt fick dom sina barn tillbaka. Skriver detta för att belysa att det finns hopp i slutändan. Men lidande och oro samt kraft för alla runt om är obegriplig.

  • tetridae

   Om det varit lagligt att bruka kanske någon i närheten hade kunnat larma vårdgivande instans utan risk att de drabbade åkte fast hos polisen.

   • snobben

    Det var många som larmade, ringde polis, gav barnen mat, bytte blöjor och röjde runt. Men eftersom det är tufft att bryta missbruk, blev det många återfall, ny brottslighet, nya utredningar, innan överdos på gränsen till död. Kontaktfamilj fanns också att tillgå. Fritidspersonal.
    Så i resurser saknades inget, utan missbrukets kraft, var hindret.

    • tetridae

     Missbruk är väldigt allvarligt. Det är därför vi behöver så få hinder mellan missbrukaren och vårdgivande instans som möjligt. Stigmatisering och kriminalisering hindrar en bra vård.

     Jag kunde inte råda en vän att söka hjälp då jag vet att om han hamnar i polisregistret för sitt bruk så kommer han inte finna ett jobb och få väldigt svårt att ta ett banklån. Hela livet kunde varit förstört för honom om han avslöjades.

     • snobben

      Jag råkade själv ut för inbrott, kom hem alla skåp utrivna, smycken och barnens spargrisar tömda. Allt som lätt går att
      förvandla i kontanter. När abstinensen dyker upp, försvinner moral. Det spelar heller ingen roll då att personen varit hjälpstöd. Naturligtvis gjorde jag en anmälan. Dom kan dyka upp hos föräldrar också, och hota. En bister verklighet och sorg.

     • tetridae

      Sådana blir ju konsekvenserna om drogernas priser hålls uppe genom illegalisering. Hade missbrukarna kunnat fått sin statligt tillgodosedda dos på morgonen hade de inte behövt begå grova brott för att få råd med det dyra knarket. En del hade rent av kunnat sköta ett jobb.

 • snobben

  Vad jag beskriver är en del av det sociala arvet, att barn som har den uppväxten bär med sig sorg som dom i värsta fall senare också bedövar. Man ska gå i terapi, kurator,
  psykolog. Dom som är ute efter rus, ska välja en aktivitet som utmanar och ger ruskänsla.

  • tetridae

   Om deras föräldrar kunde fått hjälp i tid utan pundar-stigmat och utan riskera att hamna i fängelse hade det aldrig behövt gå så långt. Hellre att knarkare hamnar på sjukhusen än att de hamnar på bårhusen. Priset för skadeverkningarna måste betalas någonstans och hellre i vården än fängelser och på bårhus.

   • snobben

    Tack för ordet ! Det finns ju stater som totalt struntar i att folk har droger och vapen hemma. Samt överfyllda fängelser som ser ut som boskapsvagnar totalt utan behandling och utbildning. Dom driver in kapital, men bekostar inget.

    • tetridae

     Den etiska och moraliska frågan är vad politiken ger för konsekvenser. Här ser vi att Sverige dödar 8 ggr fler av sina medborgare via sin narkotikalagstiftning än vad drogliberala Nederländerna gör och ännu större andel om du jämför med Portugal som gått ännu längre än Nederländerna. Där grova narkomaner kan få sin dagliga dos lagligt på morgonen, tillochmed sköta ett jobb på kanske halvtid och inte behöva begå brott för att få råd att slippa sin abstinens.

     Det finns pengar att tjäna på förbud, men det förbättrar sällan hälsan för dem som råkar illa ut. Det leder i första hand bara till att de som råkar illa ut inte vågar söka hjälp.

     • snobben

      Det stämmer på ett sätt, men vi har medicinsk, och många andra behandlingar som 12 steg, KBT. I hur man tacklar abstinens, ångest. Grundorsak är att vi har en psykologiskt belastad befolkning, HÖGST i förhållande till vår befolkningsmängd. Vi har fått FN:s anmärkning på det.
      Så vad politiker gör åt detta tragiska i vår samhällsstruktur är det avgörande. Samt bästa botemedlet.

     • tetridae

      Psykologiskt belastad befolkning har jag ej sett några källor på. Att vi har många typer av behandlingar spelar inte så stor roll om folk inte vågar söka hjälp av rädsla för polisen.

     • snobben

      Jag tittade på försäljningen, samt läste en artikel, och under FN.s utskickade tortyranmärkningar. Inte klokt heller att FN inte lägger betydligt mer energi på dom mänskliga rättigheter, dödsstraff, tortyr, av betydligt större storlek i andra stater.

     • tetridae

      Håller med dig om den kritik som mitt land (Sverige) fått från flera håll. Sverige värnar inte mänskliga rättigheter som vi borde, utan politisk korrekthet ( vad det nu innebär ). Sverige suger på att låta medborgarna själva välja sina liv.

      Sexualitet utan officiellt auktoriserad kärlek är förbjuden. Detta som direkt konsekvens av att många kärleksrelationer redan är monetära, med båda parters samtycke. Frihet är inte frihet om polisen får springa in i ditt soffvrum och tala dig tillrätta. Det är tyrrani och fascism! Hoppas du ej frivilligt betalar skatt i ett sådant samhälle!

      Det finns inget sätt du själv kan skilja på kärlek och sexhandel utan att själv anse dig bestämma vilka som är kära i vem och vilka som inte är det !

      I det ledet förvandlas polisen till en kärlekspolis – med makt att bestämma vad som är äkta kärlek och vad som är omoralisk sex.

      En sådan verksamhet tänker jag inte bidra att betala för.

     • snobben

      Jag håller helt med, att ingripanden kan vara brutala, men jag har även träffat på humana, lugna och trevliga poliser. Sedan har vi en feg befolkning, som hellre anmäler direkt utan att ha relevant fakta. Sex är normalt efter eget tycke och val, så länge man inte skadar någon.

     • snobben

      Därav har vi även högst självmordsfrekvens bland ungdom i förhållande till befolkning.

     • tetridae

      http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmordsstatistik#/media/File:Suicide_world_map_-_2012_Total.svg <– även här har vi tydligen högre självmordsfrekvens än Nederländerna.

     • snobben

      Sverige som land eller politiker har aldrig dödat någon. Det har individer gjort själva. Alla har ett eget ansvar att tacka ja eller nej. Inget man skyller på andra. Men samhället och politiska beslut avgör hur vi ska behandla missbruk. Det är jättevanligt att skylla på samhället. När vi är myndiga har vi ansvar att bygga upp våra egna liv, oavsett vad som varit.

 • snobben

  Har man hamnat i tungt missbruk, har man gjort det, för att livet inte längre har en mening. Därför kvittar allt som händer runt omkring. Dom är på flykt ifrån livet.
  Dom är svåra därför att behandla. Dom längtar efter hjärnans upp spelade fantasiverklighet.

  • tetridae

   Det går att få dem att bli mindre destruktiva genom att se till att de på ett lagligt vis kan få tag på rena och oskadliga droger så de känner sig normala. En del kan rent av sköta ett deltids arbete. Men inte om de tvingas att gömma sig undan myndigheterna och begå brott för att kunna betala tiotusentals kronor för sitt missbruk som går direkt ner i brottsnätverkens fickor.

   • snobben

    Jo, det är sant. Även alkoholister kan leva ett helt liv och arbeta. Vara periodare, få delirium och fortsätta sköta sitt jobb under sjuksängar.
    Men bara därför att EN DEL fixar det och andra bidrar till ökad tragik,
    får ofattbara inre kroppsskador och några dör är ingen bra metodik.
    Ett tag delades rena sprutor ut, och inte har missbruket minskat. Bara nytt tillkommer. Dagens nya motmedel ser dom först biverkningar av
    om kanske 10 år. Det finns alltid en marknad bakom, därför säljer
    psykpiller, som smör i solsken.
    Bättre att vi lär varandra att se livet som det är, som ett värde i sig.
    Sedan är det viktigt att försonas med sitt förflutna, och förstå att det
    redan är passerat, och att det bara är man själv som bestämmer fortsättningen. Eget val, positivt eller negativt ?

    • tetridae

     Lösningen till tragik är inte förbud utan erbjudanden om hjälp. Beroende personer behöver hjälp och en förutsättning för att det ska fungera är att folk vågar söka hjälp för sina besvär utan att bestraffas. Sedan i allmänhet att folk tror på samhällsbygget, Att det är Värt att lägga ner det bästa man kan i arbete och att hjälpa till. Om ungdomar tappar den sugen att bidra och sticker eller ger upp så är mycket förlorat.

  • snobben

   Jätteglad när jag läste att Universitetet utvecklat metod att kontrollera substanser. Internet är en livsfarlig verksamhet i handel med droger. Bara för att det finns instruktioner verkar allt ofarligt. Dom som använder är intensiva med att bjuda andra. Dom vill inte vara ensamma i problemet. Jag minns när varningar kom om cyanid i cigaretter, samt mer beroende framkallade ämnen.
   Papper till jointar säljs i kiosker. Man kan ju undra, varför . Som vanligt ligger politiska marknadsintressen bakom, inte i Sverige. Annars hade cigaretter också förbjudits, eftersom det är så farligt säljs det ändå. Skatt en stor del.
   Folk har i alla tider använd humörlugnande eller höjande former av droger från naturen. Men idag finns andra tillverkare. Förr var det mer ofarligt, men nyttigt
   har det aldrig varit. Ingen hälsokost.

 • snobben

  Niklas kan inte vara från våran planet. En typisk morsgris, som hoppade över tonår, tidig vuxendom, gifte sig direkt och flyttade in på övervåningen ????

  • snobben

   Christian menas

 • marlies

  Vi ska nog inte jämföra oss med nederländerna , dom har alltid varit drogade. Som övrigt beroende byggs det upp både försvar och mottaglighet. En del tål allt, andra inget. Dom får inga kraftiga reaktioner som vi. Annars borde resultatet vara tvärtom.
  Men skador får alla.

 • marlies

  Idag har vi narkotikaklassad vård. Ett förbannat vansinne. En sak är smärtor av hög tröskel, då det är befogat. Jag har nyligen fått en hostmedicin, narkotikaklassad med morfin och 8cl starköl eller 4cl vin per maxdos, 10cl. Denna är inte heller högkostnadsskyddad. Den skrivs ut mot rethosta och som slemlösande. Jag har varken det ena eller andra. Utan en djup hård hosta nere i bronkerna, utan slem och snuva, bara började med hög feber. Ett virusangrepp i luftrören. De kollade syreupptagningsvolym som var max, i lungor. Jag har varit zombi i flera dagar. Timmarna försvinner i ingenstans, och klockan går i raketfart. Inget får jag gjort.
  Ibland vet jag inte om klockan är 8.00 morgon eller kväll. Inte påverkas jag som tänkt med mindre hosta, utan som alltid försvinner symtom lite i taget. Det står att andningsproblem kan uppkomma. Finemang. Det märks på morgonen, ett helvete att andas in, när man hostar. Så i morgon en nubbe Whiskey, lika bra har alltid funkat.
  Flaskan åker åt fanders med deras drogskolmedicin. Tidigare fick jag motmedicin efter organisk psykos eftersom risk finns att utveckla lite av varje under läkningsprocess, samt sömnpiller rosadraperade med kemisk substans som tidigare var biologiskt. Är man frisk i kroppen så påverkas man enormt av mediciner, eftersom alla system är fria. Jag har aldrig tålt skolmedicin,antagligen spottade jag ut dom på US därför. och fick tvångsvård Så naturapotek kamomillblommor och Zink för risk för överaktivitet i hjärnuppbyggnadssystemet.. Det godkändes av läkare.
  Innan blev jag också zombi av deras karduller. Det är ju finemang om man fattar dygnet med frukost och lunch och fika och middag eller ? Att man kommer i sina kläder och kommer ut.. Självklart känner jag mej lurad att få hem skit med högt pris
  Fram för naturapotek lång historia, inga biverkningar med samma resultat enligt FASS. Honung, rosenrot, rethosta lite fett i botten, varm mjölk, samt kryddor välbeprövade utomlands. Pepparkakor suveränt för känslig mage innan fet stark mat.. Inte klokt att vårdcentraler totalt skiter i folks plånböcker och väljer det dyraste dom har, med varningar för missbrukare som kan bli beroende för merköp.
  Maffian har flyttat in både på US och vårdcentraler i mediciner som är drogrelaterade i en vanlig förkylning. På US skrevs småburkar ut medvetet som inte heller ingår i högkostnadsskydd. Givetvis fick de ändra på det.
  Droger är bara till för hemska smärtor som i skelettcancer. Då kan de dra i dom allt de har på gräns till död, för det finns ingen återvändo i långt gånget.
  Jag var mest orolig för lunginflammation. Det finns ingen moral alls.
  I den zombi tillvaron fattade jag inte heller att ringa försäkringskassan , Jag är så sällan sjuk så det finns inte på kartan. Så det tar vi med handledaren i skolan.
  Det räknas ihop i vilket fall. Myndigheters onödiga sysselsättning, för ökat illamående. I morgon en NORMAL tillvaro med vänner mat och vin.

  • marlies

   Rättelse. Max dos på hostmedicin 10 ml. Men det är ändå förjävligt att få hem morfin och alkohol Den rekommenderas även för barn från 6 år.
   Fördelningen är 3 gånger per dag. 3x10ml max.
   Det borde vara straffbart även med amfetamin till barn och vuxna mot
   kreativitet ADHD kallar de diagnosen som för övrigt inte existerar alls,
   så vad är problemet ? Diagnossystemet är så gott som nedlagt i andra stater.
   Man får ha reaktioner och känslor åt alla håll vid behov så länge beteende inte hindrar vardag. Själv var jag överlycklig att jag överlevt och fixat allt, skrattade och hade värsta humorn och har än, samtidigt fanns två dödsfall inom familjen, så naturlig sorg då och då. De tyckte direkt att nu så är du mano -, depressiv ! jag blev förbannad och gick hem. Diagnoser ställs aldrig efter 5 minuter utan efter lång tid med en bakgrund som ska bevisa det.
   Barn utvecklas ryckvis i tänkande och aktivitet, därför får de spelet innan det
   balanseras i förståelse. Så det är sällsynt med kroniska sådana tillstånd.
   Det flesta lugnar ner sig i olika balanserade utvecklingsfaser. 4år en ålder,
   9 år en annan som skiljer emellan eftersom barn mognar olika fort.
   En del är mer kreativa en andra. En tillgång för alla.
   Inte klokt att trender avgör vad som är normalt och inte, som vinstintresse för övrig utveckling i vården. Var och varann hade plötsligt diagnoser av allt
   möjligt som om det dök upp individer som aldrig tidigare funnits.
   I generationer innan finns det inga fakta om sådant förekommande.
   Dessa ungar blev företagsledare, idrottsfantomer mm. efter en skoltid inte anpassad för dom. Gick själv i sådan klass dit rektorn blev kallad för mobbning av lärare vi ägnade oss åt i att inte bli förstådda och respekterade. De flesta blev höjdare när skolan var slut. Ungar föds inte bråkiga och elaka. Och droger kan folk välja fritt utan recept från vården

 • marlies

  Det verkar som om Christian med flera önskar livet ur folk. Det ena konstiga efter det andra i motsatta uppfattningar om hur verklighet förhåller sig. I dag finns psykmedicin till alla att bli beroende av på livstid. Meningen är att vi ska bli totalt avtrubbade i reaktioner och känslor runt vår vardag. Eller vilken godtagbar förklaring finns annars ?
  Ingen lägger längre tid på det mänskliga livet. När inget längre bedövar kan man häva i sig droger av alla sorter blandat med medicin. Jag fick först slita under felaktiga direktiv, sedan zombimediciner, min grundsjukdom gick jag med i åratal utan djupare utredning. Man behandlas som dum i huvudet, trots att en operation inte har det minsta med intelligens att göra annars hade jag inte fixat körkort tillbaka på direkten,
  inte datagrund heller, inte praktik, inte ny utbildning nu i olika kurser heller.
  Jag är en olycka som andra passerar och känner sig som offer inför.
  En del inbillar sig att man är sjukskriven för att ta hänsyn till och ställa upp på andra.
  Så inte behöver vi droger. Vi roar oss så bra ändå.

 • marlies

  Drogmaffian har flyttat in på US och VC. De vill folk ska sluta reagera i känslor och reaktioner i tid och rum. Psykiatrin värst på utskrivningar. Dygn och mattider försvinner i ett nafs.. Idag mår jag super. Maxdos av morfin och alkohol, innan läggdags. Sov till 13.00. Vakna pigg och alert. Medicinens innehåll mot hosta.

  • marlies

   Måste bara tillägga att medicinen skrivs ut för att bedöva hostreflex som hindrar sömn. Men reflexen är till för att ta bord orsaken till reflexen, dvs segt fast slem. Så antagligen för extrema fall. säkert super om inte hela verklighetsuppfattningen försvinner.

 • marlies

  Idag innehåller mediciner substanser som inte kan brytas ned i kroppen. Förr var det viktigt att dricka mycket vatten vid medicinering, så substanser togs upp samt sköljdes ur kroppen. Man var även noga med kroppsvikt vid dosering. En frisk individ har öppna fria system från annan sjukdom, som gör att de påverkas på direkten.
  Jag var kontaktperson i en läkarfamilj i flera år med totalförlamad anhörig. Där vägdes, mättes allt, antecknades och följdes i reaktioner efter klockslag. Supernoga med allt av in och uttag. Den anhöriga kunde blinka med ögon, ja och nej. Älskade att se på TV, lyssna på radion samt att man läste för denne. Denne hade även en tippbräda så denne nästan kunde stå och se på omgivningen fast i bälte. Idag vård en burk tabletter och ut.

 • marlies

  Jag tror inte Christian provat på hallucinationer, som jag har gjort efter organisk psykos. Allting svävar fritt, sjuksängar i taket, man åker igenom kakel i badrum, och vattnet kommer bakifrån och sköljer över en så man tror att man ska drunkna. Golvet går i vågor samtidigt har man varelser omkring sej, och kan se som verkliga shower så att man har jätteroligt. Pupillerna kan hänga ut på stavar som man kan leka med.
  Drogpolitiken är för UFON. För de har ingen lust att betala för följderna.

 • marlies

  Det finns många som behöver en hjärnoperation. Jag tycker det räcker med barnkalas som fylla, som vuxna, helt sanslöst barnsliga och larviga. Börjar retas och slåss som på Dagis. Knäppgökar sätter på varann utan hänsyn och känsla. Som i dockvrån i hemlighet, glor på skillnader. As roligt att beskåda detta barnkalasfenomen. Efter några timmar kan de inte prata rent och gå längre, kissar på sig och går vilse.
  Mer än halva dagen därpå sover de och luktar illa, lämnar en svinstia efter sig.
  Så lite droger ovanpå det ett stort vansinne. Konstigt att folk inte föredrar andra aktiviteter när de ska umgås, som de minns dagen efter. Inget fel med ett glas vin, eller öl, eller en snaps, men supandet. löjligt ! precis som droger !

 • marlies

  Livet är rättvist. Alla får exakt vad de förtjänar i bra och dåligt. En del krossar flaskor, blir utslängda. Är man taskig får man bo ensam, har man haft det jobbigt, träffar man på en vän, har man usla meriter får man ingen chans, men tvärtom. Är man en Bitch träffar man tuffing, tvärtom en harmonisk motpart, en utan pengar får låna, en med mycket får placera, har man lagt ner energi och tid får man fri tid, använder man droger, blir man sjuk, dricker man alkohol, tappar man förstånd, anstränga sig, träffar man rätt, blir livet lätt, För mycket mat, blir man fet, för hög fart genast straff. Även som inkomst och innehåll i ledig tig, mycket saker, mycket att städa, lite med en kvast.
  Christer dum i skallen, mycket som måste in i hans skalle.

 • marlies

  De som jobbat med missbruk vet vilket helvete det är. Lägenheter de bor i en stor osanning. De är rastlösa som attan, fryser, slutar äta, sover i dygn. De orkar inte bry sig om vardagligt, som dusch, tandvård, rena kläder. Inte sina barn heller. De bär en skam att visa sig på dagtid bland andra, Ibland är de i rus flera dygn speedade, utan energi i kroppen. En del bara skinn och ben. De har ångest och fobier, hallucinationer. De har vänner opålitliga, som stjäl pengar, mediciner.
  De blir hotade av de som var bästisar strax innan, och är flyktingar mellan olika bostäder. De måste stjäla till sitt beroende och hotar sina närmaste. De har låg energi att avbryta missbruket, men önskar inget hellre. En del har socialt arv att släpa på, som en depression de dövar. Andra kan ha haft en bra ställning men misslyckats totalt, av övermäktiga krav. En bitterhet de dövar. En del får hjärnskador, som i motoriken, talet, samt av frustationen att kunna tänka logiskt.
  Det är en tragisk långdragen plågsam process.
  Lögner i mängd och skuld för eget beteende. En del har vårdinsatser,
  en del hittas döda på golv och i badrum.
  De är svårbehandlade, och har fått mänga hjälpinsatser en del.
  Kemiskt heroin ger iskyla och är farligt för hjärtat. Där ingår hjärtmediciner och vak, samt urinkontroller innan behandling
  är möjlig. Alkohol har ett kedjemönster. Först dricka, sedan balans,
  sedan rastlöshet, sedan irritation, sedan ilska, sedan dricka, sedan balans, sedan rastlöshet, sedan irritation, sedan ilska, sedan dricka, sedan balans.. Ett elände för alla i närhet och personen själv. Vilka som drabbas beror på arv, samt benägenhet att vilja synas och höras. Även de som lever isolerat.
  Det tar ibland en livstid innan inre organ slutar fungera.
  Så att gratulera mer missbruk och frihet till tillgångar kan bara dårar
  önska. Idag är vården begränsad. De som behandlas är endast de
  som anses kunna avsluta i ett system för långsam avvänjning och långsam utslussning med personal ansluten.

%d bloggare gillar detta: