Senaste nytt

Om Frihetssmedjan

Frihetssmedjan-2013-bigFrihetssmedjan är en liberal idéportal helt utan partipolitiska bindningar. Vi vill driva liberal idédebatt med målet att öka friheten i samhället. En del i det arbetet är att rapportera om och granska det som sker i Sverige och världen utifrån ett liberalt perspektiv och vi tvekar inte att dela ut såväl kängor som beröm till dem som förtjänat det. Det viktiga för oss är inte vilken ideologi du säger dig företräda, utan vad du faktiskt gör och säger.

Medarbetarna har olika bakgrunder, vissa är eller har varit aktiva i politiska partier, men inte alla. Vi har en bredd, från vänsterliberaler till anarkokapitalister, vilket ger oss möjlighet att titta på världen från många olika perspektiv och vi kan ha en levande idédebatt även inom redaktionen.

För oss på Frihetssmedjan är det självklart att människor ska ha så mycket ansvar för sina egna liv som möjligt. En ideal värld bygger på att människor lever sina egna liv och inte lägger sig i andras livsval, så länge dessa inte går ut över andras friheter och rättigheter. Rent pragmatiskt kan vi ändå acceptera gemensamma lösningar på vissa områden, om det är det mest effektiva för att åstadkomma ökad frihet för så många som möjligt.

I Frihetssmedjans värld spelar människors kön, sexuella läggning, hudfärg, trosuppfattning eller liknande ingen roll. Alla ska ha samma rättigheter, friheter och skyldigheter. I vår värld ska staten vara så liten som möjligt. Varje förslösad skattekrona är ett brott mot den som tvingats betala in skatten och slöseri är både att lägga pengarna på det som inte är statlig kärnverksamhet och att inte ha en så effektiv förvaltning som möjligt. Vår vision är en värld där gränser är betydelselösa och människor, varor och tjänster rör sig fritt. Oavsett var i världen du befinner dig ska du ha samma grundläggande rättigheter, friheter och skyldigheter.

Alla som bidrar till Frihetssmedjan gör det ideellt. Det gör att vi inte kan åstadkomma lika mycket som etablerade sajter och tankesmedjor som har finansiering från olika intressegrupper. I gengäld kan vi vara helt fristående från alla, utan några skyldigheter mot någon. På så sätt hoppas vi kunna bidra till en konsekvent liberal idédebatt som på sikt ger oss alla mer frihet och ansvar över våra egna liv tillbaka.