Senaste nytt

Vladan Lausevic (L): L bör öppna upp för basinkomst

Vladan Lausevic

Liberalerna är ett parti i behov av förnyelse. Partiet har signalerat detta bland annat genom tillsättningen av en ”välfärdskommission”. På flera håll i Europa har liberala partier tagit ställning för basinkomst som en förnyad syn på hur modern välfärd ska fungera. Grundtanken är att välfärden ska vara billigare, mänskligare och präglas av mer handlingsutrymme för den enskildes välbefinnande.

I en SvD ledar op-ed från 9 juni skriver dock min partikollega Mats Persson negativt och pessimistiskt om basinkomst utan att nämna en av de främsta tankarna bakom det. Nämligen att reformera nuvarande välfärdskoncept som finns i Europa, USA och Kanada. För mycket fokus i Perssons kritik hamnar istället på kritisera anhängarna av basinkomst utifrån processer som automatisering, robotisering och digitalisering.

Självklart kommer nya jobb att skapas i takt med dessa processer som Persson menar i sin artikel. Med basinkomstens hjälp, som täcker de nödvändigaste behoven vid omställning,  kommer människor att arbeta även i framtiden. En viktig del av argumentet är att basinkomst ska underlätta för individen att hitta ett nytt arbete under omställningsperioder och inte att människor bara ska leva av det.

Det är dock inte rädsla för teknologiska förändringar i första hand som leder till att fler blir anhängare av basinkomsttanken. Även om det egentliga problemet idag är att nya jobb inte alltid skapas i samma höga takt som gamla jobb försvinner. Ett viktigare argument för basinkomst är kopplad på just synen till välfärdsstatens storlek och funktion.

Välfärden har sina begränsningar men dess utdelning kan tillämpas på smartare och humanare sätt. Det är just dagens krav baserad och omfattande bidragssystem som ofta låser in individer i bidragsberoende. Basinkomst innebär en metod som baserar sig på billigare, rättvisare och mindre integritetskränkande inkomstfördelning. Utan att det gör samhället svagare eller människor latare.

Persson anser att basinkomst vore negativt eftersom det utmanar nuvarande samhällskontraktet då rättigheter skulle överväga skyldigheterna. Faktum är även att basinkomst skulle kunna komplettera den nuvarande relationen mellan medborgaren och staten. Att regeringen i Finland har bestämt sig att försöka med basinkomst handlar just om att sänka välfärdens kostnader och ha ett mänskligare syn på välfärd.

Fler bidragssystem kan sättas samman i en klumpsumma, fler människor från hemlösa till studenter kan nås och staten kan minska på förvaltningen och dess kostnader. Vidare skulle basinkomst för Sveriges del i kombination med enklare jobb kunna underlätta integrationen av nyanlända på grund av situationen med höga lägstalöner och den dyrbara hyresregleringen.

Basinkomst handlar därför egentligen inte som Persson hävdar om synen på arbete utan på synen på människan. Det ett sätt att erbjuda individen mer trygghet, frihet och utrymme för kreativitet och långsiktighet. Istället för stress, paternalism och kortsiktighet i jobbsökandet. På det sättet sätts indirekta krav på individen om att en är garanterad frihet från fattigdom av staten men måste ändå söka sin egna personliga lycka och framgång i livet.

 • marlies

  Välfärdskommissionen är en varningssignal av kapitalflöden i felaktiga riktningar. Vilkas välfärd de vill försäkra är inte folkets.

 • marlies

  Staten vill inte ansvara för den befolkningen de är satta, utan anser att Ahlströmmers potatis ska duga. En import av rotfrukt de själva inte vill ha.. De kallar detta för individens självbestämmande socialt, med eget ansvar att välja rätt knölar.

 • marlies

  Så fort de vill ha något nytt kan de använda egna händer och skapa det själva. idag finns utvecklade gympaskor med inbyggd rullning för rätt gång och grepp av fötter. Vi greppar med tårna, de med tummen i mun.

 • marlies

  Alfabet i text var inte ämnat för idioter, utan för de intellektuella i alla tidiga historiska samhällen globalt.

 • marlies

  Man kan chockas över deras kunskap i nationalekonomi. Desto mindre i kassan av löner och tillgångar av mänskliga behov, ett fattigare land, samt fattigare EU. Därutöver en fattigare glob. TELLUS.
  En grupp av analfabeter av all tillgänglig kunskap tillgänglig för alla.

 • marlies

  Det är absolut inte väst som skriker efter basinkomst och mänskliga rättigheter. Den önskan finns på annat håll. Hur vore det med klarspråk istället för hot om sänkt allmän levnadsstandard ?
  Därutöver utlovade kvitton vart överblivet kapital i nerdragningarnas EU tar vägen ? Det finns en helt logisk förklaring i varför SD ökar, men noll info om vad i EU, USA, KINA, TYSKLAND, SVERIGE, SAUDI ARABIEN, FRANKRIKE PLANERAR SÅDÄR 20 ÅR FRAMÅT.

 • marlies

  Det är helt otroligt att de inte begriper att de genomskådas så fort de öppnar munnen. Vi är inga forntidsindivider globalt som politiker visar sig vara historiskt. De lever i sitt helt egna upprepade tidskretslopp av lika fostrade individer av nonsens snack. Färg visar de öppet. De är präglade som mynt, som inte i sig har något värde alls, utan förvaltning i längd. Det antika dyrast i inköp. Som alla märker, det håller hur länge som helst !

 • marlies

  Hur mycket får denne politiker betalt för att sprida sådan smörja ?
  Vi andra har ett globalt perspektiv på andra miljontals civila.
  Min fars aska ströddes i havet. Han ville tillbaka för alla dessa civila.

 • marlies

  Ingen har skapat sig själv, valt föräldrar, inte heller livsmiljö. Men livets mening är att ta för sig av livet som bjuds. Därför ska utrymme för detta finnas för alla i mer eller mindre efter vad folk anser sig vilja ha.
  Sorg och bekymmer får vi ändå som ingen har valt att få. Ansvaret för balans har politiker i planering efter våra önskemål, inte deras.
  Livslängd bestämmer ingen. En del har politik och religion som makt och i att skrämmas. Att vinna egna fördelar med hot som styrmedel.
  I grund söker alla trygghet och gemenskap som en bas i dynamiska tider. Men detta ska inte utnyttjas av någon. En framtid går inte att bromsa, inte ens med minsta minimala sekund.

 • marlies

  Ett hot idag som försvarar basinkomst är global systemkollaps. Största hotet i finansvärlden. Idag är allt sammankopplat i nätverk.
  Idag en konflikt mellan hoppfulla klimatideal och politikers och industrins tro på primitiv tillväxtekonomi. Många civilisationer har gått under före vår efter att de vägrat förstå helhetssyn, bakomliggande orsaker och nonchalerat kurskorrigering och förändring. tror vi varit nästan utdöda 6 gånger tidigare. Vi har alltid gått på smal lina. Men sagor om faran i LHC, svarta hål och annat är osanna. Det värsta kärnvapenkrig resulterar i nukleär vinter. Tiden vi lever i är resultat av vansinne, politiskt förtryck, vanstyre och korruption. Ett motsatt till försök att bygga en totalitär stat.. Brutala exempel Nord Korea, IS i Syrien och Irak där miljön, klimatet, ekologi inte prioriteras.. Annat är subtila inrikespolitiska kriser i USA, Europa av överkonsumtion.
  Ett hot mot ekologin, sociala och ekonomiska system..
  Stora förändringar kan leda till bättre men också värre problem.
  Syntetisk biologi en annan hotbild om det kommer ut i samhället.
  Global pandemi, smittsjukor inte önskvärda.. Artificiell intelligens också, då den kan utveckla sig själv som hot mot oss.
  Vissa ska inte ha forskningsmöjligheter, och stora summor pengar.

 • marlies

  Bara ordet basinkomst för tankar direkt till socialbidrag. Något vi jobbat kriminellt under i flertal år nu som FAS 3. Slavarbete förbjöds 1945. Då statarlängor oisolerade för mat och husrum. Idag har de byggt på med busskostnader, en dåres dokumentation trots liggande grundbeslut som räknas ihop i lika summa som minimiexistens lagligt i samma summa. Kvittar sjuk eller sysselsatt, eller helt strunta i knäppa direktiv och stanna hemma.. Bara vi själva bestämmer våra liv, ingen annan. De smarta väljer utbildningar i en tuffare konkurrens inom erbjuda ramar och lämnar Jan Björklund åt sig själv Tidernas begränsade person i kunskapsinhämtning och folks egna försörjning i ett lönedumparprojekt med mindre skatter för fortsatt utveckling.
  Han flinar åt andras bidragsgivande till utsatta områden, samt åt andra politikers vilja att bryta det segreationerade samhället. Han älskar legitimationer, innehåll kvittar, samt individuella löner som skapar konflikter och mindre pengar i potten för arbetsgivare att fördela för mer kompetens, personals rättigheter till förmåner och stöd vid sjukdom. Även pensioner som minskar för flertalet av detta som följd i årsinkomster. Han gillar fackombuds vändningar i dörrar, som har tappat makt och förtroende länge. Att arbetsgivaravgifter sänks som en ökning med fler % i andras kassor.

 • marlies

  Vad jag begriper är endast arbetare under eget tak som har möjligheter att påverka sin lön utan andras långa näsor. I alla andra fall kan ingen jobba ensam och få resultat utan sina arbetskamrater.
  Inte utan elever någonstans heller, och inte utan överförordnade. De inte utan sin personal. Vi kan alla vända ryggen till när helst det passar. En läxa jag gärna ger för uppvärdering av allas gemensamma arbete. Lika arbete lika lön. Många kvalifikationer använder ingen ständigt. Dessutom fylls dessa på från ALLA HÅLL: OSKRIVNA.

 • marlies

  En annan sak är AFs begränsning av total vila från alla direktiv som andra har lagstadgad rättighet till. Semester för inskrivna heter 48 timmar, då man måste infinna sig på deras skrivbord om de kallar.
  Med ett behövligt läkarintyg kan man resa jorden runt för avkoppling.
  En annan allvarlig brottslig grej de pysslar med är diskriminering av sjuka. Sysselsättning ska anpassas efter läkarintyg för max möjligheter att komma ut i jobb. Vilken dag fick handläggare högre kompetens än överläkare ? De bryter även i sysselsättningsprocent.
  100 % betyder max procent på läkarintygets sjukprocent som kan vara 50 %. Inte 40 Timmar, utan 20 timmar som de inte skriver som anvisning till handledare på platser. Inte klokt, hur de tror sig bestämma. På många papper står. Sysselsättning ändrad av
  adminstrativa skäl. Detta betyder. Vi skiter totalt i läkarintyg.
  Tidigare en plats anvisad 40 timmar, ett år sedan. Det står klarade uppgifter bra. Inte att jag sjukskrevs 100 % efter 36 timmar.
  En del handläggare ökända. Men handledare och coacher superbra. Som start datagrund som inte kan avbrytas, litet fokus som bas för Cv, intervjuver, möjliga ansökningar, sökmotorer. Självklart var jag tvingad söka jobb, på gamla meriter, gå på rekryteringar, blev även erbjuden jobb. Trots tydlig info att inte få arbeta. Direkt efter stor operation. Man ska ju skrivna in sig på denna myndighet. Efter 6 månaders lön av egen uppsägning.
  Förra året valde jag som alltid konst och hantverk efter anvisningar i min funktion och efter vad jag ska träna koncentration och sensmotorik. Ett beslut till nästa år 2017. 07. Detta avbröts nyligen,
  trots nästan upp till 75 %. Med utmärkt, och bra enligt överläkare.
  Detta för att AF kräver en bedömning på arbetsförmåga och ett anpassat arbete framöver. Antagligen ska jag inte arbeta alls förrän läkarens datum och godkännande av tidigare plats går ut.
  Men platsen nu begränsad och bra planering, dokumentation, uppföljning., samt i omedelbar närhet. Lägger man plus måste man dra minus. De fattar inte vad sysselsättning har för grund. Stör sig på att vissa väljer utbildning för höjd kompetens som är tillåten. Nu igen på bas 50 % som lugn början.

 • marlies

  Därutöver påståenden och hot under samtal, som att man inte sköter sina åtaganden av AF. En varning har jag fått sedan 2014. Varför ? anledning sjuk. Man ska orka ta sig hit och dit, ta alla kontakter själv och fixa precis allt, med normal sjukdom utöver begränsning man redan har ? Du har 14 dagar på dej säger de, som om man vet vilken dag man blir sjuk ? Försäkringskassan däremot fattar anledning. Även de får läkarintyg kopierade eller skickade. För övrigt klarar jag mej helt själv. De kan utsätta sig själva efter stora operationer, eller som andra av psykologiska orsaker som vi andra tar fullt ansvar för att omplacera till bättre anpassad plats.

 • marlies

  jag skriver för alla andra som luras av anvisningar, och som inte förstår svenska så tydligt, och inte kan paragrafer, dokumentation och inte förstår hur förstår hur viktigt det är med tydligt skrivna läkarintyg.
  Alla orkar inte heller opponera sig mot tuffingar. En del vet inte hur man gör. Själv har jag LOs fackledarskapsutbildning, så jag är fel person att bråka med. Samt självständig. För mej normalt tillstånd att inte fixa allt helt efter datum och klockslag utan efter enbart MIN energi. med rätt information och agerande efter, i taktiskt handlande även i vardag. De kanske inte vill ha folk i arbete ???? !!!!!!!!!!!
  De har en syn inte gällande i nutid. Normalt kompromissar man i jobb,
  fixar själv vikarier, byter arbetspass och tar egna beslut. Hur kommer man annars i kläderna ??? samt ställer väckarklockor ???

 • marlies

  Ytterligare en sak AF inte begriper är att heltid inte är grund för alla.
  Vi kan fritt välja hur många procent och vilka dagar , hur många, vi anser orkar jobba per vecka. Man ska absolut inte överdriva sin egen kapacitet ur deras normer. Det är vi som ska arbeta. Inte DE !!!!
  Totalt hänsynslöst system som om det vore bilar som ska parkeras.
  Jag misstänker de har inprogrammerade chip innanför pannbenet.
  Inom hela EU misshandel av sjukskrivna. Många mår bra först psykiskt, för att senare bli deprimerade av ingen utväg alls och inget intresse från ansvariga. Inte ens en ruta för sjuk i aktivitetsrapport.

 • marlies

  Vi har en lag som heter LSS, den upplyser ingen om heller. Självklart ska individen själv ta ansvar för den kontakten och hänvisas hitan och ditan, som någon annan då ska pröva ,som om ett kvitto på allt nedanskrivet inte räcker att följa instruktioner på alla håll. Tur man har humor och kan skratta åt alla dårar. Lagen om särskilt stöd borde gälla dem. Vi andra begriper text, och vägen till arbete. Använda fötter och förstånd.

 • marlies

  En mera skrämmande bild är ensamstående med barn, som har ett familjeansvar att ta hand om fler än sig själv, de lämnas utan möjlighet med kontakt till handläggare som aldrig är tillgängliga.. De låter som en bandspelare, har semester, på tjänsteärende, anträffbar annan dag på tid som inte stämmer., då nytt ärende, sjuk, återkommer ny dag och tid som inte stämmer för de har plötsligt semester. Självklar anledning till psykbryt för många, glömda andra tider viktiga, förseningar. Ett pengaspel av redan utsatta i förlorade inkomster, av direkta avdrag som de ständigt stoppar under näsan. Inkomsten är lagbaserad som existens, som socialbidrag.. Hur många överklaganden per månad ? Inte gärna ville de erkänna eget tekniskt fel på egen sida.. Hur många fotade skärmen med infot tydligt om tekniskt fel ? Jag fick tillbaka ersättning. Folk satt i grupper och kopierade texten. Telefonsamtal beordrade av myndigheter ska vara gratis. De tjänar pengar på allt av dumheter. Därutöver ingen ersättning för beordrade resor som extra påslag.
  Peta Angela och Fransosen ner i dyngan !!!!
  Kriminella som attan !!!!!! Läkare och sjukpersonal sliter ihjäl sig,
  och folk skickas hem utan säkerhet i fortsatt vård, inom EU.
  Även jag nekades sjukskrivning, ett par dagar räckte plötsligt, bättre att gå än va hemma och vara bitter. VC värst oförstående.
  Spelar ingen roll om man går dit en gång på 10 år. US direktsnabba. Lika inom EU. konstigt eller hur ? GAMAR.

 • marlies

  Kontrollera noga läkarintyg. En punkt är 10. Med ruta om arbetsförmåga Ja, Nej, Går ej att bedöma. På mitt sista EXTRA förtydligande. GÄLLER INTE ARBETSLÖSA. En adjungterad professor som överläkare går åt. Det är själva helhetsbedömningen jag nu deltar i. Är jag 100 % frisk nu ? Ingen ruta kryssad, bara ovantext.. Då menas tidigare mångårigt arbete. USKA.
  Ingen individ är perfekt . Så jag får också förtydliga. Rättvist eller hur?
  Bevisar hur stressade även de är i dagens sjuka politik.

 • marlies

  Alla beslut ska fattas med saklig grund. I den ingår rätt ansvarsfördelning .Håller inte sådant på arbetsplatser ska man inte jobba där. En USKA har inte ansvar i utförande av sjuksköterskas arbetsuppgifter, utan delegering. Risken är omplacering utan grund säga vad de vill. Tusen gånger bättre än att jobba oetiskt och omoraliskt. Man ska vara lojal mot dem man vårdar och aldrig ta risker. Sedan har alla ett val att säga upp sig om mer inte passar andras förstånd. Då kan de kavla upp ärmarna själva, som blir kvar.
  AF har inget ansvar för följderna för enskilda, som andra kunniga förarbetat i sjukvården ibland med stort engagemang i åratal. Individer själva har också lagt ner mycket energi. Vad anser dessa när vi återkommer ? Efter kämpinga rehabiliteringar ? Inte chefer heller i utdelningar av uppgifter. Bara högre upp. Individansvar gäller.

 • marlies

  Hur gör man då om någon mår dåligt och skapar turbulens bland andra. På en sysselsättningsplats har inte handledare ansvar som i ett arbete som då heter personalansvar.. Det brukar börja med splittrringar, grupperingar, utestängningar, sedan möten om vikten av samarbete, kommunikation. Redan då en markering i att en felplanering finns. Sedan får några uppgifter beroende på kunskap, erfarenheter, prata med handledare och ansvariga på platsen.
  Det krävs underlag för att komma vidare. Ibland kallas högre chefer in för enskilda samtal för att få fullständig information. Efter detta kallas AF in för samtal och framställning. Under tiden försöker enskilda få ro, och ett ökat samarbete för alla inblandade. Därefter fattar AF nya beslut, för ny bättre placering. Detta är störst plåga för den felplacerade. Alla individer kan inte klara social samvaro. Oftast går de undan själva, och reagerar när andra kommer nära privat.
  De har psykologiska diagnoser. Dessa måste ha en person särskilt för samvaro som stöd bland andra. Alla har rätt att respekteras och få en anpassad plats för det har inget alls med intelligens att göra.
  En del är duktiga att presentera ämnen intressanta för andra, och behöver mycket fokus på sig själva.. Så läkarintygen är av största vikt. Alla har rätt att få tid för läkningsprocesser. Idag kan de med mindre problematik få stanna i flera år, medan mer sjuka förs hit och dit med avbrott som de själva måste ansvara för. En del pressas till max med mest begränsningar, tydligt trots anvisningar.
  Alla har rätt att byta handläggare på AF. Ingen kan kräva att dessa har kunskaper i sjukvård. De drar alla rakt över och pratar emot fakta. Handledare på platser ska absolut inte ta AF s ansvar. Inte deltagare där heller. Inte vårdcentraler och US heller. Chefer har viktigare uppgifter på platser än att utreda AFs misstag.

 • marlies

  Motsvarande på en arbetsplats har Chefen ansvar. Då kallas personal in, för då heter det diskriminering av sjuka när fullständig information av underlag presenteras högre upp. Då har Chefen förbisett sitt personalansvar. De har ansvar för att enskilda får allt stöd de behöver om läkarintyg har funnits. Nedan då skulle hänvisas till KBT träning på bestämd tid, sedan en omplacering för den enskildes bästa förutsättningar. samt en varning för chefer på arbetsplatsen.
  Vad AFs uppgift är måste väl vara att introducera folk i gällande arbeten och gällande regler ?

 • marlies

  Det är av största vikt att folk får de belopp från aktivitetsgarantin och bidrag från försäkringskassan utan avdrag för ständiga avbrott helt emot regler, till en lägre och lägre ersättning. Folk skulle kommit ut långt tidigare utan nya läkningsprocesser emellan. Vad skulle detta kosta för en arbetsgivare ????? Dels sjuklön, sedan vikarier ? samt betal rehabiliteringar., tid för alla dessa möten som måste finnas som grund. fackliga representanters tid att sammanställa intyg, information ihop med chefer. för rätt beslut. I större fall kommer arbetsdomstol in, som LO basar över. Ett skämt idag då de har EU över sig. Därför backar fackombud., säger upp sig istället.

 • marlies

  Något jag blir förbannad på är de som jobbar fackligt på heltid inte går vidare till EU domstolen. Där ligger sådant från andra länder. Om vi inte passar oss har vi snart ett urholkat land med folk i arbeten utan kompetens i löner omöjliga att leva på. Statistik ska man strunta i, den markeras efter syften. Så fort man inte har ett fast arbete är man arbetslös utan, för andra lagstadgade rättigheter. Vi har regler att inte få arbeta mellan konkurrerande företag trots att tystnadsplikt underskrivs på alla håll. Så jaga gråsparvar i stället. Annars gäller tystnadsplikt mellan vänner och ta tjänstledigt för en större procentsats på annat arbete i lika uppgifter, med ett fast arbete framför sig. Heltid betyder att lära upp andra idag, så att betala en kompenshöjande kurs vill de inte. Det betyder att pengar finns över för anständiga löner, på mindre procent. Helt otroligt vilken verbal nonsensförmåga politiker har. Bli inga handledare i jobb. De pengarna snor de själva. ta inte över andra yrkens kompetens heller. De sparar in nya utbildningar. Dumduktiga straffas framöver, blir utan jobb
  Kvalifikationer ska man vara rädd om. Vi ska inte säljas ut till lägst pris med bäst kompetens. 2000 talets kapitalhysteri. Trygghetsboende utan personal en VARNING.

 • marlies

  Idag gäller alla världens språkkunskaper med en invandring som kommer att öka. Därför ska svenskar se upp i arbeten, så vi inte blir av med våra jobb. Det är dessa de vill att vi lär upp till en låglönebasis. Vi har redan EU medborgare som utnyttjas gravt i arbeten 7 dagar i veckan, utan rättigheter. Desperata över sin situation att resa mellan länder med fattiga familjer i hemländer.
  Idag känner sig svenskar hotade av dem som oftast är mer drivna, kunniga av smala levnadsmarginaler. Det är lika för andra som kommer hit i viljan att bygga upp nytt liv här, samt har släktingar utan pengar i hemländer. Efterfrågan på dem kommer att öka i första hand.
  EU har brustit i att skapa levnadsvillkor för dem i sina hemländer.
  Nu vill de suga ut dem en gång till helt utan dåligt samvete.

 • marlies

  Som alla förstår är våra spelregler hämtade från annat håll. AF är statligt. Idag säger allt emot sig självt i vad som gäller. Allmänt känt är att de leker översittare i arrogans och attityder. De fattar inte vilka de har att göra med, med betydligt mer kompetens och kvalifikationer än de själva. Jag misstänker att de själva ingår i FAS 3 med en snabbkurs i bestämt bemötande uppifrån. En del i denna fas har haft långa välutbildade arbeten inom många grenar. Att bli sjuk hör till mänskliga rättigheter. En del ser ner på dessa som lata misskötsamma som har arbetat hårt i många år en del med höga befattningar. En del har haft uppdrag inom kommunen i viktiga projekt.
  En del hamnar i pysseldagis som utveckling framåt. De tål inte andras kunskaper. De hälper inte att peka på intyg. En del visar avundsjuka.
  En del har själva ingen arbetserfarenhet. Ett lotto i vem man får.
  Samtidigt finns det välrekommenderade, som tar sitt arbete på största allvar. Men det händer att de får ta över personer helt utan information. En del personer glöms helt bort och har plötsligt ingen ny hanläggare. Jag själv råkade ut för det. Fick en ny via högsta chefen på AF. De flesta har i grund möjligheter till arbeten med en planering som överensstämmer . De kör gamla meriter efter personlighetsanalyser i nätverk. Arbeten de presenterar på ett papper skickas ut per automatik. Arbeten som chockerar folk i anställningarar långt ifrån den sökande. Ibland papper om möten till rekryteringar. Jag var i Mjölby för rekrytering till kriminalvården, som en intressant utflykt. Troligen för att jag har kunskap i det, samt personlighet. Men jag ska inte söka arbeten alls ännu.
  Får jag anställningar måste jag själv bryta mej ur dom.
  Vilket jag redan gjort två gånger, med intyg nya.
  Alla tänkta arbeten finns skrivna i min vad det heter ?
  Det är faktiskt så att vi bestämmer själva vilka arbeten vi vill ha.,
  och har inget intresse alls av att lura arbetsgivare i tron att vi ska orka arbeta efter gamla meriter., som 40 timmar heltid.
  Man kan klara alla uppgifter utmärkt, men inte över tid.
  Individanpassat gäller .Då kan man klara vad som helst över tid.
  Jag har bra handledning nu. Men 2 år Tidigare under helt egen planering enskilt i konst och i grupp.. Fungerar perfekt. Med Läkarkontakt. Så vilka äger kvalifikationer i att komma ut i arbeten ? Många blir hysteriska på handläggare. Vi vet bäst själva vilka insatser som är nödvändiga.

 • marlies

  Alla som är begränsade av sjukdom har rätt att kräva stöd i boende, inte minst av alla pålagor de ständigt kommer med, hot om avdrag och plötsliga platsändringar trots tidigare beslut om nuvarande plats.
  LSS, lagen om särskilt stöd. Den är kostnadsfri efter godkänd prövning.. Kommunen är kontakt. Idag visar även barn och ungdom hjärnstress av alla krav i att ständigt vara uppdaterade i allt. Redan sjuka ska man inte straffa ytterligare.. Information om deras rättigheter, kontakter och telefonnummer ska ges på direkten. Inte efter flera år av påtryckningar. Sedan finns hemtjänst att tillgå, men där är det tjänst som kostar. Redan psykiskt stressade klarar INTE att ha mängder olika personal springandes i sina hem..
  Sedan finns God Man för hjälp med ekonomin. En övermyndighet.
  Idag är dessa en bristvara och många går utbildningar för detta.
  Som i skrivande fakta talar om hur politiker planerar, som i all annan myndighetsansvar. En reduktion i samhället. Långt från uppbyggnad.
  Idag har de som jobbar även på AF ett oräknebart ansvar av individer,
  lika inom socialtjänst,, polisen, US, hemtjänst som är helt vansinnig och ohällbar. Vilka har råd att sitta i telefonköer där man är nummer
  172 ? Samt förlora betald lön och tid i detta ????
  En bisarr sysselsättning för sysselsättningen i sig ???? !!!!!!!!!

 • marlies

  Till alla som har ökade kostnader för telefoni av byråkratin och socialt finns Wiber, Skype. Kan man koppla med kabel istället för bredband blir detta också billigare. Avtal i megabite går att förhandla. De flesta använder ett minimum av tillgängligt utbud som privatpersoner.
  Självklart finns ingen allmän information i vårat sparande.
  Mun mot mun metoden gäller allmänt idag. Idag finns gratis användande. I första hand ska vi överleva och kunna vara konsumenter för inkomster i vår sociala samhällsapparat.
  Att politiker inte tar kapitalt ansvar för befolkning är inte vårat ansvar.
  Vi blir varken arbetslösa eller sjuka utan politiska orsaker.

 • marlies

  En skandal i hur folk behandlas överallt. Vi är inga UFON !
  En del hjärtopererade i sysselsättningar och planeringar. Andra med trasiga ryggar. Folk som sitter i mörker över helger och tvingas in i helsjuka direktiv, när veckan börjar om. andra som far runt i vårdapparaten samtidigt. Man betalar in på internet, får tillbaka dessa pengar som uttag som man ska betala styckvis för att inte hamna på inkasso. Banker vägrar ta emot pengar som inbetalning, där man är kund och har ekonomin. De skickar inte postgiro i tid för nya blanketter, och har inte dessa tillgängligt att hämta på egna banker.
  Då beställa och vänta för förseningar för ökade egna inkomster.
  Jag är glad att jag kan bli fly förbannad och tvinga dessa för kundtjänster som de är ålagda. Man ska passa sig för inlägg i artiklar som är fientliga i befolkningens plånböcker och levnadsstandard.

 • marlies

  De måste vara sjuka i huvudet inom EU. Inte är det våran välfärd de värnar om. Varningar i att följa BRIS, Varningar av inlåsta ungdomar,
  Varningar i ökad självmordsfrekvens, snart i usel äldrevård, usel sjukvård, brister i säkerheten i samhället, en korruption i banker, överträdelser av lagparagrafer, rekommendation om en farlig droganvändning, enmotsägelse full alkoholpolitik,, en psykiatrisk vård av piller, en ökad kriminell bostadsmarknad, en ökad segreation,
  Nya USB modem att söka och sammanväva känsliga kontakter,
  drönare som kameror, inspelningar, avlyssnare, en vit slavarbetskraft livegna av AF Diskriminering av sjuka.. Östtyskan Angela en livsfarlig person.
  Tyskland och Sverige som support för alla svältande, och krigsoffer, flyktingar,. All vår stolthet i näringsliv och vård, lantbruk utsålt för billigaste pris, med utländska företa som kammar in i aktier utomlands i något som heter mångkultur och mänskliga rättigheter i en låglönepolitik i en tid
  då befolkningen inte har något röstberättigande i vad de planerar.
  UT UR EU !!!

 • marlies

  Jag är långt ifrån främlingsfientlig och de flesta med mej. Vi försvarar dem. De har rätt till livet som alla andra, att kunna försörja sig samt leva i sina hemländer i lugn och ro med en produktion även vänd till dem anpassad. En del har odlat i generationer och fråntas det nödvändiga som risodlingar. Andra har rätt att komma hit av FRI EGEN VILJA EXAKT SOM VI HAR RÄTT ATT ARBETA OCH BO VAR VI VILL:. ABSOLUT INGET POLITIKER HAR RÄTT ATT BESTÄMMA ÅR 2016. Det är BARA FRISKA VÄLGÖDDA som INTE FATTAR OLIKA INDIVIDERS BEGRÅNSNINGAR OCH ÖNSKEMÅL.
  BARA DE ÄR OFÖRSTÅENDE ÖVERSITTARE !!!
  SE VÅRA ROMER PÅ ALLAS GATOR ? ! VART TOG 34 miljarder vägen ? De som har obegränsat kapital kan inte ge bort en smörgås ens ! DE SNÅLA SOM ATTAN. KRÄVER KREDIT PÅ PRECIS ALLT !
  Politiker är fiender till bevarad livsmiljö i en produktion av lögner.

 • marlies

  Idag testas människans kapacitet och uthållighet. Därför dokumentation i allt, för framtidens robotar . Artificiell intelligens.
  Att då använda redan sjuka i AFs system i nätverk är en skandal.
  Vi är redan begränsade och vi själva får betala notan i förlängda sjukskrivningar. De skiter fullständigt i om vi kryper på golvet.
  Vi ska absolut inte packa döda ting i kartonger, utan ska ha en anpassad ny arbetsinriktning. Gamla meriter gäller inte alls för oss.
  De är strukna i vår planering.. Man måste inte arbeta efter tid och ålder. Den är fri, efter vad vi orkar.. Vi är deras testpiloter som ingen mer än vi själva ansvarar för.. Vi ska absolut inte betala robotar med ökad hjärnstress. Inte bli sjukpensionärer.

 • marlies

  Redan testas Id kod innanför hud för snabb åtkomst. Så vart har omsorgen om individen tagit vägen, samt ansvaret för dess fortlevnad.

 • marlies

  Det största hotet enligt forskare är artificiell intelligens då den kan fortsätta utveckla sig själv, därefter syntetisk biologi. Att bygga luftrör, och andra organ ur helt andra material , framställda i laboratorium.
  Som Chef för Af skulle jag stänga den direkt. Handläggare som springer ihjäl sig i skallen och i benen i omöjliga uppföljningar, personliga besök, samt i omöjliga kontakter, programmerade till max
  att lyda överstatliga regler, inte gällande enligt brottsbalken. Sjukvårdslagen som lovar grova böter. Man piskar inte folk att följa sjuka direktiv ledande till noll i arbetsmarknad som inte efterfrågar dem utan nya inriktningar.. Därav basbelopp till alla, som ingen har röstat för. Idag tar allmänna sjukhus ensamt ansvar för de mest vårdkrävande sjuka utan kompetens för detta. Enbart för privatas
  penninghysteri i snabbleverans fram och tillbaka.

 • marlies

  EU parlamentet ett vansinnigt bygge, totalt utan mänsklig empati för de mest behövande. De skinnar dem på bara benen, för egen vinning internationellt och ljuger om mänskliga rättigheter, miljöansvar, vikten om framtida kunskaper, bryter mot lagar gällande och fortsätter med primitiv ekonomi utan att fatta var den kommer ifrån. Naturtillgångar, fantasi och händer. De bygger fler staket än öppna gränser. jag idiotförklarar dem. De behöver KBT rakt över. Lära sig kommunikation och samarbete ur individers perspektiv, om de inte vill jobba ihop för evigt sabboterande. Börsen och finansmarknaden första mål för systemkrasch.

 • marlies

  Att arbeta och vara sjukskriven delvis betyder att inte jagas och hotas ständigt. Då har man rätt till varje sjukprocent helt utan avdrag. Man har inga krav alls på att söka andra jobb för heltid, inte att rapportera vad man gör heller. Inte begär arbetsgivare att man ska vara aktiv och orka springa hit och dit. En sjukanmälan räcker till Chefen, och en till försäkringskassan. Det räcker att sköta sina arbetsuppgifter på plats.
  Inte heller kan någon tvinga andra att gå en datakurs för rapportering som arbetsgivare .Ett samtal dagen innan man kommer tillbaka räcker En arbetsgivare respekterar sjuk personal. De vet att de har ansvar för följder samt att det kostar på sikt. Många har friskvård som personalansvar, samt avtal med vårdinstanser som Feel Good för rådgivning, psykologsamtal, sjukgymnastik och annat för att se till att personal kommer friska och utvilade tillbaka. När blev AF våra föräldrar att ringa till och tala om att vi är sjuka. Länge sedan vi blev vuxna med ansvar. Förbannade naiva individer. Nästan varje dag hör man någon som förflyttats mot liggande beslut. Inget förtroende för handledare på platser alls att kunna sköta sina åtaganden.
  In med långa näsan i allt och tycka och inget begripa.

 • marlies

  När ska AF lägga av med sina dumheter ? Det räcker inte att kräva Bank ID, nu, säkerhetsinstallation som påslag, samt kunna öppna en fil för detta. Allt detta kan de fixa själva. De påtalar risk med användandet. Varför tar de då inget eget ansvar. Försäkringskassans kundtjänst går inte att nå längre, för de har hög belastning. En fördel att vi är absolut inte ensamma. Helst kräver de ny mobiltelefon för att kunna nå smidigt information. De vägrar programmera in tjänster på äldre sådana trots internettillgång. Anklagar någon oss för att vi inte sköter VÅRA ÅTAGANDEN SÅ har vi försvar från försäkringskassan.
  AF inbillar sig att sjuka ska ragla som fyllon in till dem på bestämd tid.
  Släng ut alla papper i folks brevlådor frankerade och bete er normalt.
  Vi ska absolut inte vara mobil och internetsföretags inkomster.
  Inte bankers heller, för enbart deras nöje.

 • marlies

  En annan sak AF har är att deras sidor med öppet tider är olika på sidor. Idag stod särskilt öppet till 19.00. Redan klockan 16.00 var det stängt i Linköping. Andra sidor står i Norrköping och Linköping utökade tider från 10.00 till 18.00. Stängt 16.00. Servicen utanför stängd innan 18.00. HEJA BYRÅKRATIN. Hur vore det med ett bord utanför och postlåda för rapporter ? Nu har jag ringt och påtalat fenomenet hokus pokus som försvar för alla handläggare i omöjlig byråkrati. Själv blir jag fly förbannad. Värst om någon påstår att vi inte sköter det VI SKA. Ge dem utbildning i sådant av högsta betydelse.
  Anpassade arbeten efter läkarintyg, LSS, Personlig service, kontaktmöjligheter på direkten när vi anländer. Alla har kalender och klockor. Vi är de sista som ska belastas ytterligare.
  När inte ens vikarierande läkare vill ta ansvar, utan konsultation med ansvarig överläkare efter semestertid, som resulterar i landet
  INGENSTANS ! Vi lever helt under eget ansvar, tuffare för varje dag för att ta oss fram i självförsvar som heter DRA ÅT HELVETE !
  Vit slavmarknad förbjöds 1945, och nu ska sjuka testas till max.
  Jobba själva i risker som hjätrtinfarkt, nya psykoser, i socialt med borderline, i depressioner bedövade med piller, fysiska skador.
  Utvecklings GARANTI betyder självklar rätt. Eller hur ?

 • marlies

  Vi måste ringa själva till alla och besöka alla. Självklart lögn. Alla kan inte kommunicera helt ok Minst invandrare. Inte har alla full hörsel, inte finmotoriken heller, inte systemtänkande heller. Att arbeta har inget alls med det göra. Det finns självständiga jobb. Som man själv planerar i tid. Idag finns ett hav av hjälpmedel. Så varför pyssla med oviktigt som andra har lön för i okvalificererat handläggande. FAS 3 ska inte utföra ett arbete som en löneanställd kan klara. LÄS DOKUMENT !

  • marlies

   Ett tillägg. Har man särskilt svåra problem i sjukdom kan man begära en komplettering till läkarintyg.
   Där angivs att ordet arbetslös är formelt uttryck.
   Riktigt gällande arbetsförmåga i procent anges. Ibland att arbetsförmågan kan vara svår att bedöma.
   En säkerhet för oss att INTE kunna klara allt jämt och runt omkring. Det går inte att ställa krav över som heltidstimmar på anvisning till handledare.
   Det kan också stå gäller nuvarande plats.
   En plats kan stå som utredning av arbetsförmågan.
   Ett formelt arbetslös utan kryssat för ruta Går ej att bedöma, kan då göra att man ej kan påverka sin situation..
   Har man otur utan komplettering kan man hamna var som helst, och tvingas in i omöjligheter..

   • marlies

    Alla vet att det är förbjudet att tacka nej till platser och arbeten man fått genom att tvingas söka precis allt. Ibland tror man platsen är rätt, men får onödiga problem efter ibland kort tid. En risk även för arbetsgivare som upplever att det fungerar bra i början. Själv anser jag att sjukgymnastik borde ingå, så man är fysiskt och psykiskt stark innan anställning.
    Alla vet att det tar längre tid för gamla skador att läka på nytt.

    • marlies

     Idag måste alla ta hänsyn till varandra. AF har fullt upp. Försäkringskassan också. Även Vårdcentraler och US. Därför extra viktigt med rätt och viktig information från början, samt utdelning av dokument som grund till alla var man än är av platser och jobb AF , FK som läkarintyg. En del anser att de inte har med personligt att göra på platser. Det straffar sig i förlängning.
     Vi har rätt till att vara mänskliga.

     • marlies

      Även om man blir nöjd med platser ska man säga ifrån direkt, om man märker av försämring som ibland visar sig i efterhand, spelar ingen roll vad andra säger. Det är enbart våra liv, inte andras. De kör sina direktiv rakt över, men prova ska man.
      Har man gjort sitt, kan ingen gnälla.
      Man ska passa sig när de helt går emot vad som sagts. De är inte direkt Jesus lärjungar. Jag inte förstå, heter det. VC till för oss, då.

     • marlies

      Sedan är inte LSS en lösning i ett fortsatt planerat stressarbete. Själv har jag hittills inte ens behövt ha en tanke på sådant. Har man grunden, har man resten automatiskt.

 • marlies

  Allmänt är Svenskar totalt ointresserade av omorganisationer för svenskar som mångkulturellt inslag i tredje världen. Politiker får nog shappa själva dit. Margot har inte oss som försäkring i säkerhetsrådet för ett fåtals kapital. Befolkningar har aldrig varit främlingsfientliga.
  Makt betyder våld över andra. NATO kan skörda potatis och ris, inte levande liv. EU ett skräckvälde. Tidtagarur i arbeten, provision och bonus på sparade timmar, sjuka att brännas, med silikonbröst i krematorier. Innan personliga tränare, coacher. Kändisar att flå levande i ultimata fantasipressar, fossila bränslen överallt med plast överallt. En resistent livsmiljö med repressalier på kvalificerat folk
  En allmän vård in i personal utan kompetens för ålagda uppgifter, för privata att sko sig själva i snabbleveranser, knulldockor att köpa,
  och sexrådgivning drivna av prestationsångest,.energibesparingar med ökad krävande teknik, prydnadsbelysning i mängd, hänvisningar till steril miljö, tjänstefolks arbetsmarknad, utbildning av enskilda skolade som heltid. PSYKOPATER HELA HÖGEN.
  Inte konstigt IS härjar, terrorangrepp. Fram för alla levande solceller. I mörker ser vi inte solen, men den är starkare.
  Man ska inte bry sig om de som finns. De försvinner och byter plats
  Äkta värden förlorar värden, och handlas in av de med samma ursprungskapital. Eller hur alla logiska som heter befolkning.

 • marlies

  Idag måste länder inom EU höja eget BNP Utan primitiv fortsatt ekonomi. Vi måste starta mängder med privat företagande eget ägande, privatisera mark oh skogar. Vi har mängder med invandrare,
  äldre, sjuka samt en ung generation utan inriktningar och arbeten.
  Fas 3 upphör 2018 med mängder med arbetslösa. Inom det systemet följer en svans av alla handläggare, coacher utan fortsatt arbete.
  Det är absolut nödvändigt att ta ansvar för att försörja alla med egna inkomster inom EUs länder. Att bygga upp ekonomin för detta.
  Varje normal individ fattar att basbelopp inte är logiskt.
  Folk är inga bilar att parkera, att bränna på tomgång för en försäkring som är ohållbar. Jag en Porsche Turbo att parkera ? En husvagn och sälja korvar perfekt, samt spå framtid kvällstid ? Korvar har inga
  för DOMAR. De som gräver gropar, är de första att ramla i.
  Får vi basbelopp kan vi föda minst fem barn var, ha roligt med kapitalet framför näsan, få tid att planera allt av intresse och ta för oss av det. Vi är inte lika knäppa i skallen som de i BRYSSEL:.
  Efter varje katastrof och krig fler globalt att försörja.
  När fattar politiker ekologi i vår överlevnad ? idag 10 miljarder ?
  Ett krig fördelar sig i många nya bitar att ansvara för.
  Är de totalt analfabeter ?
  Ungefär hur många blanketter går det åt idag för normal existens ?
  Själv vet jag ingen tidigare makt med så uselt förstånd.
  Vi har mängder med nya belastningsskador på väg. Dels i kost,
  Sedan ekologiskt, ny teknikanvändning som datorer i axar armar
  rygg. En mus ska ligga i knät. Många väger på den usla högra foten och får snedbelastningar som enskild och globalt.

 • marlies

  I Linköping är det kaos på AF i tidsbrister för rätt arbetsutförande ,därför får inget göras som rapport dagen efter direkt till handläggare, ett tidssparande., som blir förlängt för oss andra.
  Försäkringskassan är överbelastad av alla ärenden och går inte att nå i kundservice. Så till 2018 måste vi stå ut i detta krävande nonsens system. Släpp folk fria att göra vad de har kvalifikationer till, i ett stort bristande samhälle, där många går på knäna. Överallt brist på personal. I affärer som hjälp att packa och hämta produkter och ledsaga svaga, istället för att vänta på hjälp som inte finns so bas.
  Så vadå ? FRIHANDEL. Är alla max 40 äger bil och har heltidsjobb ?
  Vilken miljöpolitik ! Jag minns inte hur många mil jag åkte per vecka eftersom det fria valet bestämmer. Ett ärende strax i närheten av Norrköping, sedan på landsbygd åt alla håll. Ibland med egen bil utan försäkring som gäller för tjänstebil. Idag gäller egen planering efter önskemål., med eget ansvar. Detta ibland med samarbete med skjutsar och hämtningar till och från plats, för tidsbestämning.
  Så vilka äger miljökunskap. Idag körs folk runt och förbi dit de ska och får vänta samt fixa det själva..
  Politiker har totalt missuppfattat infrastruktur. Våra spårvagnar såldes till Norrköping

 • marlies

  Att ha basinkomst betyder att ha balans i ekonomi för nödvändigt som skola vård näringsliv utveckling samt ett riskkapital för oförutsedda utgifter. Som en arbetsgivare måste ha bas. De har personalansvar för bäst förutsättningar. De betalar sjuklön, vikarier, rehab och har avtal med andra företag för att fullfölja sitt ansvar i att personal kan fortsätta arbeta. De ska alltid i första hand omplacera för bäst förmåga. Det är dyrt att missköta sitt chef uppdrag. Därför finns varningar som diciplin för detta. 3 stycken så får man lämna chefsposten. Idag har vi individansvar därför. AF påstår att vi inte sköter våra åtagande. De betalar inget alls, utan staten i deras löner.
  Istället betalar vi om ärenden missköts i fakturor inom sjukvården, ibland i åratal. Ett företag med många sjukskrivna överlever inte.
  TYPISKT STATLIGT !

 • marlies

  Nu ett nytt spår. Allt vi har framför näsan är naturtillgångar.. Detta står för vårt gemensamma kapital för allt under skrivet. Idag basar EU över LO för framtid arbetsmarknad. Ekonomiska ramar avgör klass, betyg för utveckling framåt i vilka behov som står först. Alla kan inte ha hus, företag bil mm. Exakt som inkomst i familj avgör vad som inköps, samt vilka möjligheter det finns plats för. Därför är basinkomst nödvändigt då de flesta Tellus invånare saknar det mesta.
  Nu anser jag att detta ska genomföras via näringslivet i all ofantlig produktion som vi inte har makt att avgöra. Följer de inte gällande spelregler urholkar de all befolkning i driv mot enskilda.
  Som ett jätte barnkalas för egna presenter. I var persons hem står en GRÖN LÅDA, VITA SORTERINGSLÅDOR SOM ETT STORT SKÄMT OCH SOM BEVIS FÖR POLITIKERS MILJÖ FÖRNEKELSE.

 • marlies

  Vi har fått nog av politikers SJUKA BARNKALAS RYSKA POSTEN, FISKDAMM, DEN SOM FLASKA PEKAR MOT, SKATTJAKTEN,.
  ALLA RUNT OM SKA BETALA OCH GE INSLAGNA FÄRDIGA PAKET SOM DE SLITER UPP OCH BEHANDLAR HÄNSYNSYNSLÖST. SMÅBARN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • marlies

  En sak ska de ha klart för sig. Att när gränsen är nådd tar folket över som i alla historiska tider. Vad ska de göra om alla bara i en stad struntar i att betala räkningar. Samhället måste ändå rulla. Får vi inte lön stannar staden. River de tomma bostäder då ?. Vilka kan bygga själva ? Vilka tjänar på total ledighet med plånboken full med pengar ?
  Vi kan också bara glo rakt fram och roa oss. Så kan de som har råd skura, handla, laga mat, bygga, inreda, sy kläder, göra smycken, ta mediciner, sprutor och vårda sig själva. EU jonen har fått nog.
  Inte klokt att lura arbetsgivare in i en marknad som är livegen av EU.
  Platser 3 månader i taget för högst vinst, oavsett om individen passar perfekt, som vidare utbyggnad av småföretag.. Exempel Bageriet i stan som facket inte hade beslutsrätt för. Inte Servicehus heller.
  Att mata folk i kaos är stort oansvar ekonomiskt.

 • marlies

  När oroligheter blir tillräckligt stora kommer NATO och försvarar egotrippade politiker, andra mördas, setts i landsflykt, fängslas.
  Dårarnas paradis !

 • marlies

  Att införa basbelopp betyder att hindra begåvade till utbildningar, bra arbeten , eget företagande. Där rök mänskliga rättigheter ytterligare.
  Anders Ljungstedtska gymnasium ett bra exempel. En fattig pojke med stor praktisk begåvning som hindrades av borgarna. Han tog jobb utomlands, utbildade sig i Uppsala och byggde upp Gymnasiet.
  Han hatade att kreativitet inte räknas som begåvning, och kämpade för likasinnade. Politiker lika galna i pannbenet idag. Hur i helvete kan något göras med armarna i kors, sittandes på en stol ??????
  Än idag är böcker och teori BARA VÄGLEDNING av tidigare kunskaper med nya erfarenheter till ett resultat för nutid gällande.
  Teori ska leda till rätt praktiskt genomförande godkänt till framtid gällande. Man kan bli mer än frusterad av stenålders tänkande.
  En hel generation har medicinerats MOT kreativitet. De har ett tänkande utanför teori fastställd, och kan koncentrera sig max i timmar av intressanta ämnen. En tjej från Teheran vann stort pris i matematik mm. Vanligt är att dessa har en annan biologisk dygnsrytm eftersom de arbetar inifrån innan tänkt resultat. De kräver ledighet emellan.
  Författare, konstnärer ,matematiker, systemtänkare, arkitekter, mfl.
  Ännu finns inget anpassat för dessa. Men de efterfrågas till alla palats, slott, för utsmyckning, byggnation, anläggningar, porträttmålningar, industri, kläddesign, böcker, filmer, teatrar ,musikevement, baletter, operor, musikaler, komiker, konserter, festivaler för utveckling, påminna ,roa,
  En avundsjuka historiskt att inte erkännas.
  I nutid Palatset i Versailles som renoveras med vårat svenska färgpigment till fönster av ett par som utvecklat företaget, tidigare sjukskrivna. Vi har även osttillverkning av franska medborgare av getter ur ursprung. Produkten säjs till Restaurang Opera i Sthlm, med flera särskilt utvalda. Så försök slå ner oss om ni kan.

 • marlies

  Ett skämt att se Ägaren av ARLA på TVn. Alla lantbrukare i miljonskulder, med uppbyggd senaste teknik. En boskapsvård i världsklass, med grödor rika näringsmässigt. Han bara fjantade runt i intervjun, utan några kunskaper alls mer än kapitalvinst.
  Utomlands tillåtet att misshandla djur, grödor.
  Statusprylar som politiker utan något förstånd alls.

 • marlies

  Det ska inte vara något snack om utbetalningar i utveckling och aktivitet. Det är en GARANTI för existens. Vi är inte totalförlamade utan är aktiva även utanför systemet, på hemmaplan och i samhället.
  Eller ska vi belasta socialen istället ?????? Då ges även busspengar,
  extra till mat, kläder, hyra. En promenad, utflykt är också aktivitet, samt handla, städa, laga mat, tvätta, baka, fixa cykeln, tapetsera, sköta sin bil, relationer. springa till AF, FK, banker ???? Vem diskar efter denna för, huvudrätt och dessert ? Vid normal diskho står. HÄR DISKAR JAG ! STÄMMER POLITISKT !

  • marlies

   Jätteviktigt att vara tuff och säga sin mening inte minst för hjärt och hjärnopererade De ska först få förlängningar, inte andra. Annars stora risker som de aldrig skulle utsätta sig för själva. Det är synd om dem som inte orkar opponera sig Andra gapar högt emot och får exakt som de önskar, med små begränsningar och risker. Vi ska helt och hållet utgå från oss själva och gå undan när vi behöver.
   Det finns arbeten för alla i lugn miljö, utan mängder med störningar .Bara vi och läkare vet vad som passar. AF jobbar för OSS, även FK och US.

 • marlies

  Som motsvarighet i ett arbete har man en innestående lön, eftersom löner betalas ut en månad efter . En semesterprocent innestående, allt som GARANTI att klara sig efter om man blir utan arbete den första månaden. AFs arbetarpolitik gäller i DIKTATURER. PÅ MED BURKAN OCH SKRIV FRÅN HÖGER MOT VÄNSTER.

 • marlies

  Politiker idag bränner sina egna skepp, och får all befolkning emot sig.
  De kan lägga ner alla stora hjälporganisationer och plocka upp skadade och lik själva, käka kemikalier och springa mellan drönare.
  Bygga upp all förstörelse de lämnar efter sig, trösta barnsoldater, inhysa romer i sina hem och låta läkare jobba i de länder där de är satta. spränga alla vapen tillbaka i atomer, låta folk ha kvar sina kvalifikationer och levnadsmiljöer. DE ÄR SKABBRÄVAR. Folk har rätt att strida ifred i sina länder för mänskliga rättigheter, utan egotrippade stater som står på deras sida i evigt samarbete. De kan själva äta sig och bo sterilt och dö av följderna. De kan gå upp till 300 kg var och tycka det är roligt när vi tittar på i media och skrattar.
  Eller gå som magra lik på modevisningar. Annars fixa bröst som ballonger och springa runt med. Mästarnas mästare i dårskap skulle passa perfekt för dem som deltagare.
  Mitt liv som gräsmatta kalas, bli tvättad i håret, klippt, sova under bar himmel med stjärnor som lampor. På dagen fotboll, och folk som vilar på min hud. Kaffe och kaka och god mat med. Grannar som blommor, träd och buskar som skugga parasoll. På vintern under täcket av mjuk vit snö.
  När det blåser ny frisyr, djur som äter, lämnar rötter kvar.

 • marlies

  Basinkomsten sitter i hjärnan som de leker vilt med, idag det största forskningsområdet. Deras är sjuka. Ingen kan skapa sig själv, men de kan inifrån och utifrån. Som kanoner beroende på hot inifrån och utifrån. Allt är perfekt skapat i känslighet och kapacitet även som individer i allt som i mycket inte är synligt. De struntar totalt i överlevnadens grunder. Trots att vi föds och dör med ett öppet fönster att ta emot all kunskap och vetande historiska erfarenheter i allt som vi möter i gemenskap med andra.. En ofattbar NONCHALANS !

  • marlies

   För min del är det totalt olämpligt att ständigt byta plats och folk samt stimuli, orientering samt nytt ständigt pålagt som jag får fixa i nya blanketter, samtal och kontakter. Att av detta ständigt hamna mellan stolar är inte klokt. Att dra sin historia om och om igen, bli ifrågasatt trots angivna mål. En nära vän gått igenom samma procedur, då med tolk även insatt. Idag ett normalt jobb på angivna timmar med lön. Äntligen normalt lugnt liv. Inte vettigt att dra igång stress i folk helt utan orsak.

 • marlies

  Idag uppmanas vi öppna våra hem för utsatta med bra betalt. Men vi är inga lyxhoror. Politiker är varandras knullrävar. Andra skiter totalt i om egon sprängs i luften. När egot kryper in i barn föräldrar sjuka, arbetslösa är det allvarlig kris. Inom familjer lämnas utsatta ensamma åt sitt öde av andras maximala självbeundrande, gamla, sjuka, arbetslösa, deprimerade. Tapeter, mattor och prylar är viktigare, samt att roa sig själv, annars viktigt att bara slappa. Det blir värre varje år.
  Det är många år sedan gamla inte fick besök, inte sjuka heller.
  I Vikingstad fanns ett ålderdomshem förr, där satt de också ensamma.
  Alla är jättebra att tillgå att lösa allas problem, men när de inte orkar kan de dra åt helvete. Vi har fått nog av lyxhoror, att sälja till dessa dyrt i tjänster. Det kan nämnas kläder, svindyra priser. De fattiga har därför inte råd med den hjälp de har rätt till. Totalsanering av lägenheter där dessa bor är resultatet.. Politiker äger ansvar för egen befolkning i första hand som har jobbat och dragit in pengar i hela sitt liv, varit engagerade i samhället för andra, som dessa köper STORA GODISPÅSAR FÖR ! Idag är kommunalt och privat lika uselt, för knullrävarna håller i ratten, växelspaken och bromsen för egen vinning.
  Därför har vi terror, IS överallt, samt en väl organiserad kriminalitet.
  En gammal sägen. Att kysser man en groda får man en prins.
  Vem tackar nej ? Paddan helig som vaktar underjordens rikedomar,
  En kung klädde ut sig som padda..

 • marlies

  I normal gemensam ekonomi lämnas sopor utanför dörren innan besök. Har man själv haft ansvar för andra i vården så hör detta till folkvett. En del tycker det är roligt att sprida runt dem, för egen bättre beundran och fattar inte att de är sopberget själva.
  Det finns behövande med högre befattningar, där får sopor vända i dörren, och aldrig mera komma tillbaka. Jag själv kontaktperson hos läkare och en känd docent i psykologi. Det borde vara självklart inom politiken också. Man ska respektera de som man har ansvar för.

 • marlies

  Det är just sopor vi har i massmedia, en skandal i rubriker i respektlöst bemötande av våra politiker mot de mest behövande i samhället.
  Detta i ord som att gemene man är främlingsfientlig, andra lata och inte sköter sina åtaganden som står som GARANTI. Att vi behöver fler poliser som om VI vore brottslingar och de själva sköter sina åtaganden perfekt vilket de långt ifrån gör. Därför spalter om kaos lite varstans. En period mängder med klagomål och brister inom vården, som är helt och hållet politikers fel. Samma sak inom skolan. Då tar de ut en Överste som gapar om diciplin hos de minsta, samt tar ifrån lärare sin kompetens.. Uskor ska absolut inte ta över ssk s uppgifter, så fler förlorar jobbet. Vårdbiträden absolut inte läras upp av USKOR så de förlorar jobben. EN HELSJUK REGERING.
  De kan flytta till fattigland med mat för dagen så de fattar förvaltning av kapital.

 • marlies

  De har stulit våra fallskärmar som heter normal pension i aktier, snacka om dårar. Penningvärde sjunker efter tid så nu blir det dyrare att ersätta de som rasat under gräns. De hatar allmänna reformer gällande lika, som de snabbt lurar tillbaka för egna avkastningar.
  Det heter fria val, individlön, snabba lån till höga krediter, samt en nota för allt normalt som vi köper, även som kund på egen bank.
  Det heter korruption av allmänna medel.

 • marlies

  Under lång tid har de begränsat polismyndigheten, brandförsvaret, socialförfaltningar, fritidsgårdar, kvarterspoliser, fältassistenter,
  myndigheter flyttats och centraliserats, slagit ihop verksamheter med mindre kapital för kompetent och antal i personal, samt brister av personal hos överklagarmyndigheter. De vill ha sammanslagningar av kommuner med mindre tillgångar för bevakning, AF som poliskonstapel och en försäkringskassa och AF för liten att handlägga ärenden. Ett banksystem utan insyn, slavar som jobbar på socialbidragsnivå, samt makt att styra sjukhus in i snabbleverans,
  De anser sjuka ska stå som formellt arbetslösa, och trimmas ut i arbetsliv. Kirurger anser de plötsligt måste ha legitimation som de krävt inovm. till miljonpriserm EU här också. Vi hade franska brandförsvaret inne sist det begavs sig. Billigare ???? De lever som om de bor i en guldgruva.
  Östermalm en stor fara för SVERIGE. I nutid kommer det att saknas mängder i befattningar av pensionsingångar. Summan till KOLSVART MEDIA. Det finns ca 150 tomma lägenheter i Östermalm som de hyr ut i kvm till miljonpriser.
  Vi har helt kriminella hyresbostäder i Sverige idag, där livet är insats.

 • marlies

  Den värsta nitlotten i historien att Sverige lät sig luras in i EU. Sälja allt av världsbäst kvalitet för att sedan slå ner den svenska, tyska befolkningen helt utan dåligt samvete. De som lever idag har inget med gamla döda Hitler att göra. Inte ens mina föräldrar. De var små när kriget slutade. Då USA in i Italien, Sicilien, värsta krigsmaskinen i öst, Österrike historiskt emot nacister, Hitler fängslade de Gaules storasyster och andra i höga poster i ett slott. Amerikanska och tyska soldater bildade eget försvar och fritog dessa. Sedan landsteg Normandie. Är det inte dags att sluta leka översittare !
  Flera fick pris för detta men nämns aldrig i historia. En Jugoslav tog sig ut med brev på engelska.

 • marlies

  Det är absolut inte mitt fel att jag ärvt politiska gener ur humana perspektiv. Men jag blir förbannad av alla politiska lögner. I mina ögon är politiker främlingsfienliga då de historiskt håvar in nytt kapital och lämnar andra i inbördeskrig och fattigdom. Sedan gapar de om mänskliga rättigheter, mångkulturellt samhälle och vill trycka ner folk i låga löner och så lite som möjligt att besluta om. De har sina stora nobelfester som mer inspiration till ökade dumheter .Galor för indrivning till globalt hjälpbehov, lotterier att håva in mer i.. En krigsindustri aldrig skådat, en kontrollverksamhet till max.
  De krigar i GUDS NAMN som vore de JEHOVAS VITTNEN att ärva allt själva. Vad de ärver är mass sabotage över hela klotet.
  Som det inte finns kapital för att städa upp efter dem.
  De mest ansvarslösa i länder och stater. De straffar alla som inte godtar deras priser med vapen som insats samt sanktioner.
  Detta drabbar aldrig dem själva, Bara civila.
  De bestämmer vad vi får för information i media, vilka kunskaper vi ges, och färgar allt hur syften passar. Göran Persson jättesugen på godis, samt hans finanshaj lovad till helvetet på kasinot. Sedan har kapitalet rullat på till SOLARA 60 och drönarverkstaden.
  Till VILKAS NYTTA ?????????

 • marlies

  Angela ska vara jäkligt tacksam för att de fick uppehälle i då Västtyskland. Själva sköt de ner alla som skulle besöka släktingar på andra sidan muren i vägran att erkänna Berlin som huvudstad.
  Självklart har inte hon personligt ansvar för detta.
  I Dresden tidigare östtyskt demonstrerade 25 000 mot IS..
  Fanatiker vinner bara LIK. De har ett hatiskt folk i drev efter sig.
  Har något stort rikt företag byggt upp något alls för fattig befolkning ?
  Som anses öka deras levnads standart över tid ? Det är befolkningar som bidrar, bygger av deras skrot de lämnar efter sig. Tidigare i tredje världen att stjäla, nu inom västs gränser. Hur mycket skog går det åt till IKEA globalt ? Skogarna i öst gick åt till oss. Är det miljötänk ???
  Hos oss 70 % skog borta till alla tapeter och papper inredningar nya vart annat år ? Betala skogsbolagen uppbyggnad där de stjäl ?
  Betalar oljebolag sanering av fossila bränslen ? Samt all förbannad plast ? Städar de efter sig när de lämnar platser bland fattigt folk ?
  Bygger de upp infrastrukturen efter alla krig ? Kan de ta bort plutonium ur hav ? Ansvara för att antibiotikan försvinner ur allt levande liv ? Se till att sopbergen under vatten försvinner ?
  Kan de ansvara för att folk kan utveckla sina länder utan vapenhot för att efteråt sno deras tillgångar. Vilket århundrade begriper de något alls`? Varför mördas Palme och många andra som Anna Lind
  med flera runt om globalt. Förbannade svin ?
  Vad är fördelningspolitik ? Bara i VÄST ??????????
  Rövare och banditer styr.
  Anses det normalt att apor tar över städer? Att vilda djur ger sig på befolkningar, att alla ska urbanisera in i slum i städer,
  Helt ok att utrota stora befolkningsgrupper?
  Att driva folk till vansinnesdåd ? Så de mördar sina grannar .
  Att låta hela länder förfalla när vinster är stulna.?
  De sätter på vem som helst, bara de vinner själva. Bögarnas karneval.
  Pride som reklam för naturvara.

 • marlies

  Jag antar att de jublade nu när Österrike fick nytt politiskt styre. Jag hoppas innerligt de aldrig lämnar åsikten att nacister inte hör hemma politiskt. De har haft detta grundat politiskt historiskt. Vi har rasister som tänkta presidenter i USA. Det skulle aldrig accepteras.
  En förljugen vetenskap att raser existerar. Politiker har sällan varit föredömen för någon befolkning.

 • marlies

  Nu tillbaka till allvar. skillnad är att vara stabil och logisk. Vi måste försvara de som har mest för att få ut mest för framtid ekonomi. Därför måste vi även bränna egna skepp för nyproduktion.
  Humor håller likar ihop även om följderna är otrevliga i övergångsfas.
  Samma spel i fackliga småförhandlingar. En omorganisation skapar alltid stor turbulens, en del omplaceras, sägs upp och nya anställs.
  De kan även byta ägare och skapa nya nätverk.
  Man måste acceptera att så ser verkligheten ut. Ibland stabila långa perioder, som snabbt kan omförhandlas. Även där är mycket dolt för att inte oroa i onödan. Bara några få utvalda vet vad som komma skall.. Bra om man kan genomföra exempel på denna sida hur vi har det och varför. Våra hjärnor är kapabla till alla sorters tolkningar.
  Vi delar samma ekologiska system i uppbyggnad och förfall i evigt kretslopp. Men för varje gång mer observation i alla dess delar.
  Ett pussel av världskartan att ständigt bygga om av alla yttre förändringar. Allt vi har, har alltid funnits och kommer inte inkastat från kosmos. Men allt utvecklas efter egna regler.

 • marlies

  Troligen kommer länder mellan mer fokusera på räddning av civila som i höstas, men ännu finns inte tillräcklig smidig kapacitet för detta.
  Jag kan tänka att ett allt större individansvar gäller under tiden.
  Men regler för detta är inte utarbetat helt. Idag får man ersättning för att ta emot enskilda. Men det måste prövas i lämplighet för uppgiften.
  Resultatet kan annars bli ofördelaktigt på sikt. Det krävs mer än vad enskilda tror att introducera andra i ett helt nytt samhälle, att ledsaga överallt och förklara förståeligt. De ska även ses som familjemedlemmar.. Man måste stämma ihop i personlighet.
  Man måst även kunna släppa kontakten för deras egen självständighet. Människor behandlas inte som hundar. Mer som katter, egen frihet att klara sig och komma tillbaka.
  Det är en mänsklig rättighet att misslyckas i början.

 • marlies

  Om alla tänker efter finns inget som är hållbart konstant. Textil smulas sönder och metaller rostar, fukt kryper in i betong och allting nöts sönder i olika tid. Därför måste gammalt sprängas för ny produktion, eller flyttas. Rester är allt vi har som lågpris. Jag tror vi tar vara på allt, men bättre sätt forskas det på ständigt. En regel är att det måste vara enkelt och utan reduktion, samt helst innehålla ett mervärde för nästa projekt. Framtidsvisioner har alltid funnits men mycket kostar mer än en besparing att genomföra det. Användning efter förbrukningen ska också finnas med som beräkning. Det är därför svårt att vinna marknad i nyutveckling. Hållbarhet i längd är också viktigt, om det inte finns ett direkt behov av rester. Då kan vi upptäcka mycket av bestämda produkter i marknad. Vissa saker måste bearbetas för rätt innehåll, som inte ens jag eller någon vet i förväg förrän det prövats.
  Det pågår ständigt sök efter hållbar information, som snabbt kan ändras av en ny vinkel. En del drivs av utmaningar, nyfikenhet i vad som resulteras. Något medfött att plocka och smaka och pilla sönder allt, stoppa in fingrar i olämpligt, samt i att pröva fysisk förmåga.
  Alla vill bli världsmästare i något, barn har inga gränser.
  De ska bli astronauter, piloter, advokater, poliser sjuksköterskor och fröknar, de har inte heller gränser kosmiskt utan flyter emellan i drömmar och fantasier., även över kontinenter i lekar. Som vuxen kommer ansvar och kostnad in. Då blir det jobbigt.

 • marlies

  En annan sak är att ingen vet sin känslighet och kapacitet i gräns.
  Idag har vi en syn att akta oss för allt. Det är farligt. Man ska komma i kontakt med allt på anpassat sätt, inte minst barn. Alla har behov av bakterier, natur, djur och produkter för rätt bakterieflora och immunförsvar. Djur bär med sig pollen och bakterier som är livsnödvändigt. Invandrare får ofta allergier och överkänslighet för främmande partiklar, men det behöver inte betyda för alltid, så lite kontakt är inte farligt, men nötter och speciella ingredienser som läkarna har kännedom i. Jag blev superallergisk av att komma från storstad till landsbygd, men då var regeln att ge sig in i allt med mediciner i början. En läkare som hette Björn välkänd. Så barn ska vara ute och ha tillgång till allt Själv har jag inte varit allergisk i många år. Inte mina barn heller. Idag är många inomhus, i välstädade hem i super rena kläder, duschade ständigt. En basinkomst är hälsan.

 • marlies

  Basinkomst står också för vår individuella energi att driva runt kroppen. Där kommer livsmedel in, vatten och syreintag, genetiskt arv, i stavar DNA som talar om livslängd och uthållighet.
  Vi har alla våra småkrig när energinivån är låg, för att freda oss, försvara oss samt få yta för ny energi. Det är ett sätt för oss att överleva i längd och ha kraft till detta.

 • marlies

  Vi har bäst före datum på produkter, produktionsnummer till ursprung, som vi har bäst ålder och personnummer. Förpackningar ändrar utseende, för igenkänning, en trygghetsfaktor till att hitta rätt.
  Så gör vi också, umgås med likar som trygghet. Vad jag tycker är tragiskt är att baskunskaper inte finns förklarat på ett enkelt sätt.
  Man måste alltid hänvisa till sådant alla känner igen. Detaljer orkar få plöja sig igenom.

 • marlies

  Vad jag har hört vill en del ha en bas på månen, i grottor, tunnlar med lava. Problemet är avsaknad av magnet, som runt jorden samlar partiklar. Temperaturen ett annat problem, från 100 grader plus till 150 grader minus nattetid.. Tunnlar under månytan tror forskare är tänkbare. De kan ha en diameter på 1 km och förbli stabila upp till 5 km. Motsvarar en befolkning som Monacos. De tänker att hela städer skulle kunna ha plats i dessa. Ett alternativ till planeten Mars. På månens ena sida ” Sinnrikhetens hav ” troligen en kollapsad tunnel, skylight som är 130 km i diameter.. VolcanBot 1 en robot har undersökt detta. NASA.. Jag tror de började undersöka 2007 Japan med uppsänd rymdsond, som då kraschade 2009.
  Vår framtida Basinkomst ? Vad kostar hyran och livsmedel upp ?

 • marlies

  Vi har en outforskad nanoteknik, som ingen idag vet följderna av. De tror sig veta att påverkan mest är inom bioteknik, informationsteknik, fordonsteknik, livsmedelsteknik, byggnadsteknik mm. För 2 år sedan fanns 300 000 olika typer av nanopartiklar i bruk i läkemedel, färg, kosmetika, sportartiklar,, bilvårdsprodukter. Hälso och miljöeffekter vet ingen än. Där saknas tragiskt nog forskning. De oroas mest för påverkan genom hud och blodomlopp. På djur har samma effekter upptäcks som asbest av kolnanorör som vi har i förstärkning av material. En mer skrämmande produkt är nanovapen, extremt dödliga.
  Vad jag reagerar på är hur i helvete släpps outforskat ut i samhället ?
  Dessutom med ofattbara risker ????
  HAR VI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ATT FINNAS ??
  Mycket ingick 2008 då experter hade konferense på KATASTROFRISKER ! Har vi inte redan nog med framtidsproblem att lösa ???????? Vår allmänna kriminalitet är inget mot detta.

 • marlies

  Våran basinkomst styrs av HELIDIOTER. Idag har forskare varnat för vår existens. 12 olika och då inga av Religioner och kulturer.
  Molekylära nanovapen, Artificiell intelligens, Krig, Mänskligt FRAMKALLAT pandemi, kärnvapen, Olyckor med nanoteknik, naturlig
  pandemi, kärnvapenterror, supervulkaner, asteroidnedfall, syntetisk biologi, extrem klimatförändring, realistiskt 4 grader som inte hänt på 20 miljoner år, men en tanke till år 2100. Det krävs en koldioxidhalt på 560 miljondelar. en fördubbling sedan näringslivets början.
  Så HALLÅ NÄRINGSLIVET; NI ÄGER ANSVARET:
  Fel århundrade att skylla på bögar, missbrukare, Ebola, HIV, Alsheimer, Hepatit C, Astma, Allergier, Asbest, Solhudscancer,,leukemi ?. Håll er på MATTAN och inte på MARS och MÅNEN.. Inte klokt använda sina närmaste som TESTPILOTER.
  Samt VILKA AV VÅRA GRABBAR VILL INNEHA NANOVAPEN ?

 • marlies

  Man ska vara försiktig i tankar. Hur många har inte spått jordens undergång. Vi har ju ekonomisk depression, och psykisk depression.
  Jag kan tänka att sådant föranleds av att fastna i ett och samma spår, som blir djupare för varje varv det åker runt. En fixering som är som ett stopp i tankeflöden. Som en kvarn som malar. Att banta varje halvår, och motionera överdrivet, dietkoster, vitaminer, göra samma sak år in och ut, att spela som ett krav, att dra samma historia om och om igen, en sorts manier, bara Gevalia duger, samma husvagnsplats ett helt liv. Ett påhittat fokus att då är allt perfekt. En konstlad trygghet, som inte är sanning mer än för de individerna själva. Inte går det att planera mer än exakt nu. Ingen visste 1995 hur det skulle vara idag, lika lite som vi realt vet vad som händer 2032. Vi drivs av hjärnspöken av rädsla att förlora något, men allvarligt talat förlorar vi konstant i sekunder, samt en gnutta av allt. Sedan har inte igår någon betydelse idag, för igår kommer inte tillbaka idag och inte i morgon heller.
  Tillägget kan vi själva inte helt bestämma med resultat förrän efter.
  En del hoppar av vagnen, bara för att se vad som händer, andra åker styckvis i antal stationer, några fortsätter i samma vagn på livstid. En boll är rund, men från mitten står alla mot mittpunkt, spelar ingen roll åt vilket håll och hur långt man går. Detta samtidigt ständigt. Man ska helst inte fixeras vid något. Vad händer om alla hoppar samtidigt. Är den hållbar eller inte ?

 • marlies

  Om man tänker att precis allt har sin plats och tid innanför och utanför, samt att ingen kan ställa krav över. Det finns en förutbestämd gräns i allt, som vi normalt inte observerar. Vi reagerar först när det blir ett faktum. Vi har inte kunnat mäta substanser så länge i allt, Bara sett rester av historia, som vi idag inte kan jämföra i dåtidens fakta. Den saknades i mycket. Vetenskap ändras av nya rön ständigt. Idag har vi tropisk värme, det har funnits sådana perioder tidigare utan näringsliv.
  Även istid. Jag tror inte vi kan styra över ekologiska kretslopp, bara mäta trösklar. Dessa tänker jag avgörs av innehåll, kapacitet som anpassar sig automatiskt helt av sig självt över tidsperioder.
  Reaktioner är varningssignaler av dynamiska processer för ökad observation för oss att öka förutsättningarna för övergångar.
  I forskning väljs områden ut för att testa hållbarhet av tänkta resultat.
  Naturtillgångar är det enda vi kan förvalta som egentligen för oss enbart heter kapital. Aktier är en fördelning av detta till tänkta mål.
  I andra termer heter det Världsbanken och Börsen.
  För säkerhet har vi EU s säkerhetsråd.
  Så därför finns inte något att tillföra ytterligare mer än alla tänkbara ideér.

 • marlies

  I verkligheten har ingen rätt att stjäla ur andras livskonto. Nonchalans är inte efterfrågad någonstans. Dumskallar har alltid hatat intelligens.
  Ibland saknas normalt folkvett. En del missförstås av att en del är välorienterade, fulla med energi och kan fixa allt, men då enbart efter deras egna energinivå för tillfället. Detta är sällan hållbart i längd, utan folk som gör ett rätt grundarbete. Ansvar över tid är krävande för alla under lång tid, därför har vi mandatperioder. Själv lever jag med kurvdiagram i energi, så bara positiv sida är synlig.. Många idag måste vara taktiska och flexibla i jobb samt ta egna beslut.
  Allmänt räknas bara resultat, annat ointressant. Många idag är
  hjärntrötta eftersom system idag förändras ständigt, samt miljö, information, medarbetare, samt av ökad stimuli utifrån och inifrån.
  Normala märker inte sådant, men jag på direkten.
  De flesta har normal reaktion, andra hög nära till max. Räddningen
  för många i kaos och kris, annars ett hinder, att inte tänka före.

 • marlies

  Låg energi som betyder låg basinkomst, märker alla av i småkrig med varandra. Ett försvar, eller ansökan om fred, eller ett sök efter ny plats. Det står som överlevnad, hållbarhet för ny näring.

 • marlies

  Jag håller helt med om att hela social och försäkrings systemet måste rensas. Antagligen kostar det mer att underhålla än vad det ger. Idag en uppsjö av blanketter och kontakter, som ingen normalt funtat orkar med. Inte ens i all förberedelser och handläggande av allt i dubbla kontroller. Idag finns allt registrerat redan som grund, både årsinkomst, månatliga bidrag och löner, samt räkningar i genomsnitt per månad. Sådant kan regleras i slutet av år i plus och minus som skattsedeln med underskrift. Jag kallar alla dumheter som en sysselsättning som sysselsättning. En blankett skickas hem på direkten för information om karensdag, ingen människa frågar ersättning för. Sjukintyg vet i fåglarna. Känner man sig ok, går man till jobbet oavsett vad som står. Jag ser datum som maxtid tillåtet vara hemma. Bara man själv vet, men då eget ansvar. Än har ingen fått böter. Jag ser det som en säkerhet för egen läkning med gräns, annars nytt intyg. Vet någon sjuktid exakt ? Sedan har vi bostadsbidrag och bostadstillägg. Det första till 28 år, det andra vet jag inte. Alla blankettnummer ska man veta. Sedan försäkringar, inom jobb, övrigt Sedan pensioner inom jobb och övrigt. Hur stora pappersberg av allt måste man ha ? En del ska sparas över lång tid, som underlag och dokumentation. Även avtal på allt möjligt.
  Inte kallar jag detta för normalt folkvett. Sedan ska man komma ihåg att även ringa hit och dit. VARFÖR ? En grundpärm med nödvändiga blanketter åt alla, med frankerade kuvert, med information sparar tid och pengar. Själv kopierar jag. Vem orkar springa och jaga efter allt och ringa och fråga. Sedan är Garantier , garantier och inget sjukt hotsnack. Översittare med 20 000 i månaden. Sedan har inte försäljare i telefoner att göra. Vi vet själva vad vi vill ha. Det angår inte dej, är bra svar. idag luras många in i sagt lågpris och förtjänst. En del anses gammalmodiga, men jag gillar papper och kvitton. Ekonomi anser jag inte har på internet att göra, mer som en visning att man kan. Teknik är inte pålitlig.
  Sedan ska alla veta grund för överklagan i hur, och vart.
  Alla klarar inte av allt, en del för sjuka., därför hemma. Det borde vara tillåtet. Månadens räkningar på alla köksbord ett stort skämt.
  De kan dras från kontot direkt, och kvittas. En lika inbetalningsdatum otroligt att inte samköra. Röda dagar och söndagar ger extradag. Översittarfasoner. God Man tjänar bra komma flera dagar i rad ? Inte hos mej. Utnyttja sjuka i samhället ??? bara guldbögar pysslar med sådant !
  Sedan tillhör Sverige EU. Men att växla EU i vanlig affär, restaurang, bensinstation omöjligt.. Har testat en 50 sedel i veckan.
  Min behållning. Sådant används i resor tydligen av alla kulörer.
  Banker är rävar. Myndigheter idag är överbelastade av alt struntarbete, och en vanlig individ måste fram med tuff attityd.
  Som är normalt främmande. En del är hjälparbetare på banker.
  Bara står uttråkade av allt nonsens.
  Vansinnigt bevaka folk som om de vore mångmiljonärer.
  En sjukdom från överklassen., i bevakning av sina aktier.
  De är rädda så de skakar idag. men de har inte i lågbudget att göra. Eller hur Angela Merkler ? Bättre att satsa på Österrike.
  Hon växla upp ett franskbröd 4 gånger från stark DM till Euro.
  Mellanskillnad oviktigt,. med skulder, krediter håvar man in från fattigt folk. .Även allt som glänser blir matt och måste putsas.
  Vi nettokund. Inte klokt ! BNP på samma som 1997 eller har vi nått toppen ? In med Svenska privatägda företag.

 • marlies

  Karensdagen har ingen som helst funktion och är bort tagen i andra länder. Sprätta upp och kasta. Till vems nytta ? Snåljåpars ?

 • marlies

  Som i alla tider urholkas ekonomin av dålig planering, samt i bråk om pengarnas placering. En del låter sig luras in i dåliga köp, och litar fullt på idioter. De skrattar åt dem bakom ryggen. När det gäller stora summor har inte befolkningar ansvaret. Bra chefer kan räkna plus minus noll, annars blir det nedläggning, konkurs. De tror sig kunna få hur stora lån som helst, insatta på våra konton av vårat arbete.
  Riktiga slarvpellar som styr, helt utan ansvar och lojalitet.
  idag krigar alla om försäkringar i vanskötseln av gemensamt kapital.
  Så inga sympatier från min sida. Inte meningen folk ska leva på existensminimun som jobbat ett helt liv. Inte att sjuka ska behandlas som paket i snabbleverans. Där har de inte ens satt in forskning för framtiden. Inte heller att folk ska vandra över klotet av ha begär.
  Oss jagar kronofogden, men vi ska nog jaga höginkomsttagare.
  Ta tillbaka barnbidraget som aldrig var ämnat för dessa.
  Öppenhet politiskt en bristvara. Kan man sköta sina affärer behövs inga vapen och krig.

 • marlies

  Alla idiotrubriker talar om för oss deras egen intelligensnivå, samt hatet i att använda egna händer och fötter.. Idag en turbulens utan like inom myndigheter och i alla globala samhällen. De är som småsparvar gapar och skriker efter mer. USA som idol där alt av elände råder, de fattiga har noll och andra vräker sig runt helt utan samveten i sabbotage överallt.. Vi ska väl bo i skokartonger som de.
  Folk väljer idag att ta sina liv istället för att läsa och titta på eländet.
  Ett enormt oansvar. Tjänstemannasektorn ett skämt för ett fåtals bortskämdhet. Så en politisk piska ligger i tiden.
  De borde skolas in på sjukhus och inom psykiatrin, samt i ekologin vår överlevnad istället för ökade dumheter. Ursprung är gemensam förvaltning, som antikt värde. Antagligen har de plast i skallen.

 • marlies

  Kan politiker inte förvalta egna egendomar ska de stanna hemma.
  Eller ska vi också ta till vapen när vi inte får som vill ? Kriminella dårar ! Idag växer de som svampar under ifrån, att ta tillbaka sin stulna livsmiljö.

 • marlies

  En rejäl skuldsanering går åt för att kapa topparna,, inte stjäla pengar från gamla fattiga, sjuka och arbetslösa. Snacka om urusel svensk moral. Jag säger inte gärna att jag är svensk. Tänk en familj med barn i denna sjuka moral, med låginkomst och hot om avdrag som ska ständigt rapportera vad de gjort idag. Som vägras sjukpension och drivs maximalt. Sverige världsberömd i dumheter, från att vara världsbäst. Härmar USA som apor på cirkus, i sjuk bostadsmarknad i förlust, sedan aktier åt alla oavsett om de begriper sådant. En privat utländsk marknad utan krav på utbyggnad och vinster satta här på hemmaplan. Småchefer i maxantal att lyda deras order. Karolinska här till ett pris 10 gånger högre än exakt samma i Hamburg.
  En utbyggnad av US utan exakt planritning. Sedan snabbtåg över Stångån över civil befolkning. Ett Resecentrum centralt med en ombyggnadtion som enda lösning av innerstad. Lika sjukt som Slussen i Stockholm med katastrof i trafikplanering. Ett hot om systemkrasch i alt vad teknik och nätverk heter. Flygplatser i Staden.
  Borgare de sista som fattar något alls. I närheten Busfabriken.
  De bromsar allt vad kommunalt heter. De äger inga kunskaper i riskbedömningar och kostnader på sikt alls. Säkerhet i min värld kommer alltid först. Så städa själva. Banker skandalrubriker.
  Samt grupper isolerade i kriminell verksamhet.

 • marlies

  De är som hitlerjugend i massor runt om att driva sina syften utan mänskligt betänkande. USA vägrar lägga sig när andra har andra villkor än deras. De har störst terrorhot därför emot sig. När EU följer deras sjuka exempel följer terror in i EU. Översittarfasoner inte efterfrågade någonstans, inte total nonchalans heller. Det är de som kräver total övervakning i allt vi gör. Nu desperata med ID i var mans hud. Som en stämpel i pannan som dåtidens judar. Har man demokrati måste man ge sig någon jävla gång, ur andras befolkningars förutsättningar. Hur många gånger har inte dokument hittats efteråt i deras egotrippade uppfattningar att allt är bara deras.
  VITA SLAVAR SÄGER ALLT 2016. Hur många lik går åt att komma upp i 300 kgs vikt.. Förbannade stridsmaskiner ! Efteråt berömmer de sig själva och vi läser om alla mord historiskt. Än idag tjänar de på lik i inträden att glo på koncentrationsläger.. De sprider biologiska vapen,
  droger globalt, vapen globalt, cyanid i cigaretter,. Sprider lögner hej vilt. Utandningsluft farligt som sprider sig oavsett inne eller ute, samt allt som kommer upp och ut av utsläpp.. Inte bryr sig politiker om tredje världen, bara egna inkomster.
  Naturskyddade områden en varning globalt Jag bara undrar hur galna får politiker bli, som Göran Persson och finansernas discofanat Anders Borg ? Romer på gatan en skandal, krigen mot balter lika, samt utrotningar av indianer och andra ursprungsbefolkningar, samt judar i mängder.
  De börjar bearbetningar tidigt, sen inbördeskrig att ta parti för andra egon, sen kommer de med bombartelleri. när andra vägrar gå med på deras idioti. De kan slicka sig i egen röv.

 • marlies

  Sedan är Frankrike och Tyskland ärkefiender, och östs ideologi inte demokratiskt. Frankrike kolonier historiskt., De testar vapen där folk inte har bestämmanderätt, atomer, radioaktivt skit samma i hav.
  Intelligensen om hållbarhet noll., samt vikten av överenskommelser i vad gäller avtal politiker emellan. Får de inte priser efter gamla mått, drar de vapen. Ska vi också börja med det på apstadiet ?
  I USA har alla vapen för att freda sig. Ingen regel utan undantag globalt nu. Folk är inte sena att bli lärjungar.
  Därför SD växer som gammalt försvar, de vana att matas med tesked.
  Basinkomst som högavlönade TACK , inget göra, inget tänka kostar förbannat dyrt i förlängning.

 • marlies

  Sanning eller konsekvens gäller än i högsta grad.. Katastrofer svindyra att reparera. Inget man ska pyssla med i låginkomstländer.
  En del forskare anser att befolkning i EU kommer att minska, samt att de ökar i Asen. Afrika som nu. Men kapitalet finns i Skandinavien av naturtillgångar. De som inte begriper var kapital tas ifrån ska nog leka dadda hink och spade. Fördelningspolitik är bra att kunna till rättvist pris globalt.. Att dra alla lika ‘är en egotrippad ovana.. Värden ska räknas ur var och ens plånbok. Lite upp till medel och mycket med avdrag.
  Valutor har alltid haft stor betydelser för länder, ur deras mängd av tillgångar. Därför olika priser på samma varor.. EU valuta ett skojeri..
  Att sätta andra länder i skulder. HEJA PAPPHAMMAR !

 • marlies

  Jag antar att basinkomst räknas efter var och ens energiförbrukning.
  De allra flesta ligger på grund och undernivå i vad som krävs av gemene man och kvinna. Därav energidrycker, näringstillsatser samt en mängd hälsobefrämjande kosttillskott, energiträningar..
  Hur vore det att riva pyramider av onödigt som en del har som daglig arbetsuppgift att förvalta med specialkompetent anställda. ?+?
  En dokumentation till max över arbetsprestation, med att mäta maxkapacitet av mänsklig förmåga, till tänkt artificiell intelligens framöver i robotverkstad till ett samhälle uthålligt i längd. Dagens produktion sällan efterfrågad och humanitet, omsorgen om individen är minimal.. Att bränna energier för detta är vansinne, för ett fåtals ökade kapital.

 • marlies

  Rent för jävligt att detta läggs inom omsorg och sjukvård. Jag har kontakt i Hamburg där intensiven och akuten går på knäna. De har koll en monitor i vad som händer, att alltid gå på max, fler patienter än kapacitet. De privata kan dra åt helvete med sin snabbenkelvård, billigt intjänat kapital. Lika i allt vad näringsliv heter. Bara SKIT.
  En usel moral, i slit och släng. fusk. EU domstol skiter totalt i liggande ärenden.

 • marlies

  Hur kan EU stå upp för VIT slavhandel, där folk jobbar på existensbidrag till en ökad marknad i Kina, Korea Saudiarabien, Japan mfl. ???? Rena diktaturfasoner. Vi har haft en privat vårdägare där ägare drog in 100 miljoner i årslöner, för sitt eget land börsnoterat.
  Vi har inte ens egna byggare för nyproduktion till en kommande explosiv marknad.. Låglöne profil av redan utblottad arbetskraft från vanligen öst, samt invandring.. Storbritanien fattar att håva in till sin befolkning. Var ska skatter tas till social uppbyggnad. LÄSLOV BORDE LÄGGAS PÅ POLITIKER ! Tre terminer mer normalt i vårat mörka land. samt delat semester höst och vår. Samt tätare festivaler för inkomster och mängd aktiviter sommar för oss och turister. Snacka om dårarnas paradis. Ska nog till HM och bidra till Kinas textilindustri.
  Där folk är livegna till företag. De knyter hela familjer till sig även till äktenskap. Mot Sverige i tiden, inget Kungen förespråka.

 • marlies

  Idag har folk kvarvarande hullingar av politiska vapen. Av krig måste de krypa ut av sig själva, som kan ta många år, för att inte skada livsavgörande nerver, nätverk. Operationer till detta får många folk betala själva. Det gäller även psykologiskt. Faktum har vi runt om.
  En del samlar släktvis, har fogden efter sig för att rädda sina bröder.
  Alla har inte våra fördelar. Människor är inga handelsvaror.
  Skulle vilja se politiker jobba HUMANT, efter den världsdel de bor i med ansvar om egen befolkning.. De springer på sidan ibland ett helt liv, och fattar inte varför, lever av andras fördelar. Vi av egna. En del nöjda, andra missnöjda livstid .Blinda och döva. Hoppas någon spränger den primitiva börsen. Utan naturtillgångar är den NOLL VÄRD. Klimatflyktingar nästa resultat. Utan händer, fötter står allt stilla. Att gifta sig med idioter, för avkastning ännu en primitiv dårskap… Alla har ett egenvärde utan andra.

 • marlies

  Man kanske borde byta ut ordet basinkomst mot basproduktion. Inte meningen att slösa och slafsa ut mängder med skit så naturkapitalet saknas till en normal löneutveckling för önskad kompetens. Hel korkat minusreglering av befintligt. Den inkomsten som här heter bas kommer annars att heta lyxextrema priser på vanlig havregrynsgröt.
  Ett skräckexempel på rejält idiottänk.
  De kanske vill vi ska arbeta helt gratis, slaveri, mot nuvarande existensminimum. Då får de odla havren själva eller hur alla som tänker som jag. Var tror de basinkomstens ursprung finns ?

%d bloggare gillar detta: