Senaste nytt

Vladan Lausevic (L): L bör öppna upp för basinkomst

Vladan Lausevic

Liberalerna är ett parti i behov av förnyelse. Partiet har signalerat detta bland annat genom tillsättningen av en ”välfärdskommission”. På flera håll i Europa har liberala partier tagit ställning för basinkomst som en förnyad syn på hur modern välfärd ska fungera. Grundtanken är att välfärden ska vara billigare, mänskligare och präglas av mer handlingsutrymme för den enskildes välbefinnande.

I en SvD ledar op-ed från 9 juni skriver dock min partikollega Mats Persson negativt och pessimistiskt om basinkomst utan att nämna en av de främsta tankarna bakom det. Nämligen att reformera nuvarande välfärdskoncept som finns i Europa, USA och Kanada. För mycket fokus i Perssons kritik hamnar istället på kritisera anhängarna av basinkomst utifrån processer som automatisering, robotisering och digitalisering.

Självklart kommer nya jobb att skapas i takt med dessa processer som Persson menar i sin artikel. Med basinkomstens hjälp, som täcker de nödvändigaste behoven vid omställning,  kommer människor att arbeta även i framtiden. En viktig del av argumentet är att basinkomst ska underlätta för individen att hitta ett nytt arbete under omställningsperioder och inte att människor bara ska leva av det.

Det är dock inte rädsla för teknologiska förändringar i första hand som leder till att fler blir anhängare av basinkomsttanken. Även om det egentliga problemet idag är att nya jobb inte alltid skapas i samma höga takt som gamla jobb försvinner. Ett viktigare argument för basinkomst är kopplad på just synen till välfärdsstatens storlek och funktion.

Välfärden har sina begränsningar men dess utdelning kan tillämpas på smartare och humanare sätt. Det är just dagens krav baserad och omfattande bidragssystem som ofta låser in individer i bidragsberoende. Basinkomst innebär en metod som baserar sig på billigare, rättvisare och mindre integritetskränkande inkomstfördelning. Utan att det gör samhället svagare eller människor latare.

Persson anser att basinkomst vore negativt eftersom det utmanar nuvarande samhällskontraktet då rättigheter skulle överväga skyldigheterna. Faktum är även att basinkomst skulle kunna komplettera den nuvarande relationen mellan medborgaren och staten. Att regeringen i Finland har bestämt sig att försöka med basinkomst handlar just om att sänka välfärdens kostnader och ha ett mänskligare syn på välfärd.

Fler bidragssystem kan sättas samman i en klumpsumma, fler människor från hemlösa till studenter kan nås och staten kan minska på förvaltningen och dess kostnader. Vidare skulle basinkomst för Sveriges del i kombination med enklare jobb kunna underlätta integrationen av nyanlända på grund av situationen med höga lägstalöner och den dyrbara hyresregleringen.

Basinkomst handlar därför egentligen inte som Persson hävdar om synen på arbete utan på synen på människan. Det ett sätt att erbjuda individen mer trygghet, frihet och utrymme för kreativitet och långsiktighet. Istället för stress, paternalism och kortsiktighet i jobbsökandet. På det sättet sätts indirekta krav på individen om att en är garanterad frihet från fattigdom av staten men måste ändå söka sin egna personliga lycka och framgång i livet.

%d bloggare gillar detta: