Senaste nytt

Wagenius vs Ekman – om den borttagna videon

För ett par dagar sedan publicerade jag ett inlägg med en videoupptagning från en debatt mellan Kajsa Ekis Ekman och Hanna Wagenius. Strax därefter fick jag ett vänligt men bestämt mail från Ekman som bad mig att ta bort videon.

Eftersom jag inte har något särskilt väletablerad juridisk kunskap valde jag då att göra videon privat i väntan på svar angående huruvida jag hade rätt eller inte att publicera videon där hon medverkar, också även för att visa respekt för hennes önskemål. Jag kände inte till vem som skulle behöva ge sitt medgivande till filmupptagning och publicering, och antog att hon hade rätt i att kontakta mig för att be mig ta ner videon.

Krävs inte medgivande från medverkande?
Nej. Det har nu visat sig att jag har fullständiga rättigheter per automatik vad gäller förfogande över mitt material, eftersom anordnaren inte hade utlyst fotograferings- eller film- och ljudupptagningsförbud. Jag hade fått filma min granne idkandes sexuellt umgänge genom mitt fönster eftersom jag själv förfogar över rätten att ta bilder, filma eller spela in ljud etc i mitt hem. Däremot om jag publicerar det riskerar jag att åtalas för förtal. Precis som jag förfogar över rätten att filma i mitt hem, förfogade VSF över rätten till att utfärda förbud mot detsamma.

Det ska tilläggas att anordnaren VSF välkomnade privatpersoner som hade möjlighet att filma, eftersom man hade hört av sig och efterfrågat en digital version eller streaming av debatten; något som VSF själva svarade att de inte kunde ordna ”men om en privatperson har möjlighet går det bra”. Efteråt har anordnaren även frågat efter inspelningen.

Att VSF inte hade tydliggjort i sitt överenskomna avtal med de medverkande att det INTE råder fotograferingsförbud har jag inte med att göra. Om man som medverkande inte vill bli fotograferad eller filmad har man möjlighet att ställa det kravet mot att ställa upp som medverkande. Om det hade varit lokalpress, hade Ekman agerat annorlunda då?

Nedan följer en konversation från VSF Uppsalas eventsida på facebook där en av arrangörerna bekräftar mina ovanstående påståenden om att det inte råder något som helst förbud.

Mitt mål är förstås inte att outa någon av ovanstående skribenter, så jag tar givetvis bort era namn härifrån om ni hör av er till mig. Kontaktuppgifter till samtliga skribenter på frihetssmedjan finns att hitta i menyn.

Återpublicering av videon
Jag har däremot inte rätt att publicera materialet som någon slags reklam utan medverkande personers medgivande. Varför jag nu har raderat presentationen av Frihetssmedjan och VSF som jag tidigare hade klippt in i materialet. Därför anser jag nu att jag kan återpublicera videon. Jag har rätt att bestämma om videon får mångfaldigas, publiceras och spridas et cetera, så länge jag inte använder videon för ekonomisk vinning/som reklam. Och detta har jag rätt till eftersom anordnaren inte uttryckligen utfärdat fotograferingsförbud (utan till och med raka motsatsen), för att Ekman inte är klassiciferad som skyddsobjekt och för att det inte finns något som kan klassas som reklam inklippt i videon.

Jag förstår Ekmans önskan om att inte bli publicerad och väger det mot nyttan av att allmänheten får ta del av de argument som presenteras i debatten. Att Ekman i allmänhet kan bedömas ha övertag i debatten utesluter att jag skulle publicera den för att håna eller förlöjliga henne. Detta är en avvägning jag gjort mycket noga. Jag kommer inte att acceptera några försök till godtyckliga auktoritetshävdanden eller bestämmande tilltal, även om jag är villig att ompröva min ståndpunkt; om Ekman skulle ha riktigt goda och rimliga skäl till varför videon inte ska vara publik.

Jag är liberal och tror på yttrande- och pressfrihet. Jag tror på att fri information leder till ett bättre samtalsklimat, en bättre debatt och därmed i förlängningen till att vi har en bättre chans att bygga ett bra samhälle. Därför kommer jag – så fort youtube har processerat klart videon – att återpublicera den.

Uppdatering: Videon är nu återpublicerad (videon kan ses här). Läs mitt ursprungliga inlägg här.

sofia [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: