Senaste nytt

Recap 2014: Bana inte väg för morgondagens maktmissbrukare

Bildrättigheter tillhör TV4
Nu när ett år har gått och ett nytt har tagit sin början är det god tid att blicka tillbaka på det gångna årets största nyheter och ämnen som berört oss liberaler på ett sätt eller annat. Idag har denna lott hamnat hos integritetsdebatten och Edward Snowden då han i december tilldelades Right Livelihood Award[1], vilket ibland även kallas för ”det alternativa nobelpriset”.

 

För ingen kan väl ha missat Edward Snowdens avslöjanden om NSA och de överträdelser som gjorts av nämnd myndighet. Det har bland annat framkommit att anställda stalkat sina respektive kärleksintressen och att utländska politiker så som Tysklands förbundskansler och EU:s inofficiella ledare Angela Merkel fått sina privata telefoner avlyssnade, allt med hjälp av de verktyg som NSA har tillgodo i sin arsenal. Ändock vågar så gott som ingen högt uppsatt ifrågasätta dessa ageranden på grund av USA:s maktställning i världen. Merkel själv röt tillbaka, men tyvärr verkade det inte finnas någon bred omslutning runt hennes agerande. Här hemma i Sverige har staten givits befogenheter inom samma område i form av bland andra datalagringskollektivet och FRA. I vår riksdag vågade den folkpartistiske representanten Mathias Sundin gå sin egen partiledning till trots och rösta emot utökningen av FRA-lagen, även kallad FRA 3.0. I sitt anförande berättar han om hur en vanlig dag för honom ser ut och hur hans rörelser och ageranden spåras in i minsta detalj, samt de överträdelser som gjorts och det hot mot friheten som detta innebär[2]. Tyvärr verkar debatten hamnat i skymundan på senare år. Piratpartiet har marginaliserats till på sin höjd ett enprocentsparti och ytterligare inskränkningar har införts i form av bland annat en utökning av Datalagringsdirektivet, trots att EU-domstolen i april förra året förklarade direktivet ogiltigt.

 

Tror ni att Berlinmuren hade fallit om den dåvarande kommunistiska regimen haft ovan nämnda medel tillgodo? Självklart inte. De hade haft full koll på sina invånare och skingrat på så kallade upprorsmakare innan de ens fått chans göra upp om möte och mobilisering. Ni ser; bara för att dagens styrande kanske väljer att följa sin moraliska kompass och följa regelboken (vilket många bevisligen inte gör), finns det ingenting som säger att deras efterträdare väljer att agera lika till synes harmlöst. Endast tiden kan utgöra vad som komma skall för länder som Kina och Ryssland, och låter man fantasin flöda och ponerar att Europa eller USA tas över av människor med mycket värre avsikter än dagens företrädare, kommer vi riskera att stå så gott som maktlösa medan staterna får fritt utlopp för sina absurda idéer, med de instrument som vi tillåtit deras föregångare tillgång till. Folkets demokratiska styrka skulle ersättas av vigilanternas, med rättssäkerheten i soptunnan. Serien House of Cards må vara en fiktiv berättelse, men målar upp ett exempel på hur en oärlig människa klättrar upp mot maktens högsta höjd. Tyvärr känns inte berättelsen allt för långt sprungen från det tänkbara.

 

Staten är ingen topprekryterad skara altruister, den är en organism som utgörs av egenintresserade nyttomaximister med mål att erhålla makt och behålla den. De mest extrema av dessa gör nästan vad som helst, till vilket pris som helst, för att säkerställa sin position för eget gagn. Våra politiker är människor och agerar som människor gör och alltid gjort, precis som du och jag. Pengar korrumperar, likaså makt. De är i viss mening synonymer med varandra. Matematiken som följer därnäst kan vilken femåring som helst uträkna.

 

Om jag för en sekund får hänvisa till ekonomen Milton Friedmans kloka ord: vad är det som säger att politisk girighet är godare än ekonomisk sådan[3]? Vad är det som gör våra politiker så otroligt mycket ädlare än företagsledare ”X”? Vi lever i en representativ demokrati och våra politiker utgör staten. De tjänar primärt sina egna intressen och drivs av girighet, som det hör till att vara människa. Hela världen drivs av girighet, på ett eller annat sätt. Det finns absolut en och en annan eldsjäl som ägnar sina liv till folkets bästa utifrån de politiska övertygelser som de besitter, men inte för en sekund tror jag att dessa individer utgör en majoritet av våra folkvalda.

 

Varför ska vi skapa och ge frihetskränkande verktyg till staten, bara för att de säger att det är för gemene mans bästa? Så att vi på något godtyckligt sätt ska känna oss ”säkra”? De som verkligen gynnas är politikerna själva. Därefter kommer du och jag. Frihet från statlig insyn och inflytande är en förutsättning för ett rättssäkert och gott liv då vi inte kan låta riskera ge verktyg till staten som för den som vill, kan använda dessa för sina egna intressen på bekostnad av folkets integritet och frihet. Glöm inte av vad Julian Assange och Edward Snowden har avslöjat, bana inte väg för morgondagens maktmissbrukare.

 

 

[1] http://www.rightlivelihood.org/snowden.html

[2] https://www.youtube.com/watch?v=H7WHLMYiO6w

[3] https://www.youtube.com/watch?v=FHPI1emZFVg

Robin Cederlund fördriver sin lediga tid med att plöja igenom diverse böcker och tidskrifter som berör ämnena psykologi, filosofi och ekonomi. Därtill föreligger ett stort intresse av teknik, bodybuilding, dåliga ordvitsar och World of Warcraft, där det senare är hans utan tvekan största ”guilty pleassure”. Ett av Robins livsmål är att få möjligheten att regissera en spelfilm eller dokumentär med temat psykisk ohälsa. Ambitionerna finns att inom överskådlig framtid påbörja psykologstudier i antingen Uppsala eller Stockholm.

Robin brinner för frågor som rör personlig integritet, fattigdomsbekämpning, intergration, miljö och sjukvård. Ideologiskt anser han att tvång är av ondo och att människan aldrig kan anses vara helt fri förrän den blir helt och hållet befriad av dem/dessa. Trots detta är han villig att göra ett undantag för pigouvianska skatter.

Med ett förflutet i LUF och Borås Stads Ungdomsråd samt ett pågående engagemang i CUF och Ung Liberal, tror han sig kunna bidra med ett strå eller två till stacken, sin unga ålder till trots.

Twitter: @robincederlund

%d bloggare gillar detta: