Senaste nytt

Lucka 5: Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg

Inte har det väl funnits några litterära giganter som varit liberaler, speciellt inte i Sverige där kulturen är förbehållen vänstern? Jodå, visst har det gjort det! En av alla dessa var Vilhelm Moberg, denne gigant bland giganter.

Precis som så många andra svenska liberaler av rang, var det skeendena kring andra världskriget som väckte honom. 1938 pekade han ut Hitler och Stalin som sina huvudfiender och de totalitära staternas hot mot friheten gjorde att Moberg insåg att den västerländska demokratin var den bästa garanten för fred och frihet i världen och för individen. Hans roman Rid i natt, med sitt frihetsbudskap och tydliga symbolik i 1600-talsbonden som vägrar offra sin frihet och egendom för en tysk adelsman, blev epokgörande. Under kriget var Moberg, precis som så många liberaler i Sverige, en högljud kritiker av den svenska linjen att på samma sätt visa undfallenhet gentemot Tyskland för att på så sätt slippa dras in i kriget. Efter krigsslutet riktade han istället sin skarpa kritik mot dem som agerade medlöpare till Sovjetunionens kommunister, som han kallade ”nazismens andlige tvillingbror”. Redan vid denna tid förespråkade Moberg ett svenskt medlemskap i Nato.

Moberg var en frispråkig republikan, som häftigt kritiserade den gängse bilden av exempelvis Karl XII och Gustav II Adolf som hjältar och menade istället att de varit tyranner, krigsförbrytare och massmördare. Bland mycket annan svidande kritik han hade mot Olof Palme så ansåg han att Palme hycklade eftersom han, trots att han kallade sig republikan, glatt sjöng Kungssången för Gustav VI Adolf på dennes 90-årsdag.

Många vänsteranhängare har försökt göra Vilhelm Moberg till sin, främst på grund av hans skildring av den småländska allmogen och dessas umbäranden under en förhatlig konungamakt. Mobergs motiv var dock inte alls vänsterpräglade, mer än såtillvida att liberalismen räknades som vänster så länge det var rösträttsfrågor och andra mänskliga rättigheter som definierade den politiska diskursen. Till skillnad från liberalerna såg inte Moberg att statsmakten skulle bli en god kraft bara den togs över av ”folket”, så som vänstern oftast menar, utan istället såg han med avsky på en överhöghet som satte sig över människors frihet, oavsett dess motiv. I sin bok Därför är jag republikan presenterade han det decentraliserade Schweiz som sitt drömsamhälle, där folkomröstningar och lokala församlingar utövade makten istället för en centralmakt.

Som den litterära gigant och store liberale tänkare han var, så finns det givetvis hur många välformulerade citat om frihet som helst att ösa av, men vi på Frihetssmedjan fastnade för följande och då speciellt dess andra del. Det får avsluta dagens lucka.

”Enligt den totalitära ideologin — den nazistiska och den kommunistiska — är vi människor statens egendom, och i egenskap av statsägda varelser uppnår och åtnjuter vi den sanna friheten. Vår uppgift i totalstaten är i första hand att vara medborgare och nyttiga och effektiva delar av ett kollektiv.

Men för min del ansluter jag mig till den äldre och ursprungliga tolkningen av innehållet i ordet frihet. Jag ansluter mig till dem som menar att vi människor icke är skapade till att vara objekt för statsnyttan. Ingenting kan rubba mig ur den övertygelsen och tron, att vårt liv är helt vårt eget — att människolivet från vaggan till graven är ett mål i sig självt.”

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: