Senaste nytt

Tobaksmoralism från höger

Ung man med cigarett

Tobaks- och tändsticksmuséet på Skansen visar upp tobakens historia så som människorna sett den. Det ingår inte i idén att visa rökskadade lungor. Det får Moderaterna att skrika på förbud.

Ung man med cigarettJag är inget större fan av rökning. Jag har försökt hjälpa min sambo att sluta i princip sen vi träffades för tre och ett halvt år sedan, än så länge utan framgång. Däremot är jag helt för fria, informerade val och jag är starkt emot ett totalförbud mot tobak. Den som vill röka och väger fördelarna mot nackdelarna ska också få göra detta, så länge ingen utsätts för röken ofrivilligt.

Det är ingen hemlighet att många av våra politiker har en annan syn på saken. Rökning kostar samhället pengar varje år och tobaksskatten kan inte helt täcka vårdkostnaderna tobaksbruket genererar. Å andra sidan har vi inga straffskatter på idrotter som genererar vårdkostnader, där subventioneras verksamheten istället, så det finns ingen princip i Sverige som säger att verksamheter som orsakar kostnader för välfärdsstaten också ska betala för  dessa till hundra procent.

Idag skriver därför några upprörda moderater på DN Debatt. Vad är de upprörda över? Jo, att trots att vi har förbud mot tobaksreklam på andra platser än i butiker där tobaksvaror säljs, så får Tbbaks- och tändsticksmuséet på Skansen bedriva sin verksamhet utan varningstexter och bilder på rökskadade lungor. Deras ansats är att muséet förtiger 400 000 svenskars död på grund av rökning. Antagligen är de också lite bittra över att muséet finansieras av Swedish Match och Sveriges Tobaks- och tändstickshistoriska stiftelse. Hade staten varit med och finansierat hade de kunnat beställa en ändring uppifrån. Nu måste de ta vägen över lagstiftning om de ska få något gjort och hoppas på att Konsumentombudsmannen ska granska verksamheten på nytt, underförstått att man från politiskt håll inte är nöjd med att den förra granskningen tydligen friade verksamheten.

Tobaks- och tändsticksmuséets uppgift är ganska enkel. Det ska visa upp tobaken i sin historiska, kulturella kontext. I äldre tider rekommenderade läkare rökning som botemedel och förebyggande mot diverse olika sjukdomar. Det är först under den andra halvan av 1900-talet vi ser en djupare förståelse för att rökning faktiskt är skadligt. Tidigare handlade rökning endast om njutning och det var få som tänkte på effekterna. Det är bara att läsa vad som står på muséets webbplats: ”Kaffe, snus och brännvin var några av de få njutningsmedel som lyste upp en strävsam vardag i 1800-talets Sverige”. Det är denna kontext vi ska titta på muséet.

Moderaterna verkar totalt ha missat den massiva kampanj mot rökning som pågår i samhället sen åtminstone 30 år tillbaka. Den som idag inte känner till rökningens skadliga effekter måste totalt ha missat all samhällsdebatt, skolundervisning och reklamplats under den tiden, alternativt vara övertygad om att allt detta är en konspiration från någon mäktig, världsomspännande organisation. På så vis är det totalt onödigt för ett museum, vars idé är att visa upp tobaken i sin historiska kontext, att också visa nyfunna rön om tobakens skadeverkningar, rön som inte fanns under den period muséets huvudsakliga verksamhet handlar om.

Det finns egentligen bara två tolkningar av moderaternas utspel. Den första, mest sannolika, är att de hittade ett nytt sätt att visa sig duktiga i kampen mot tobak och skrev debattartikeln för att söka någon extra procent i opinionsmätningarna, men med förståelsen att den i praktiken inte kommer att innebära något. Den andra, också sannolik tyvärr, är att de hittade en verksamhet där politiken inte hade nått fram med sina långa pekpinnar och där de antog, som politiker idag oftast gör, att människor inte är intelligenta nog att tillgodogöra sig information om den inte trycks upp i ansiktet på dem vid varje tillfälle det går, gärna med hot om repressalier om de inte nickar och bugar i tacksamhet och underdånighet.

Oavsett anledning, är det moralism och förmynderi på högsta nivå. Den typ av moralism och förmynderi som moderater och liberaler tidigare kritiserade socialdemokraterna för, men som man från Alliansens sida numera anammat och kämpar för med minst lika stor frenesi. Det verkar vara något med att sitta vid makten; den som bestämmer gör allt för att trycka ner sina egna värderingar i halsen på folk. Vad de inte räknat med är att ”folk” faktiskt också kan tänka själva och den här typen av utspel är precis sådant som orsakar – i detta fall högst välförtjänt – politikerförakt.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016. Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter. per@frihetssmedjan.se

 • Fast det vore ju i allra högsta grad relevant att ta upp kontrasten mellan vad läkare sa då och vad läkare sa nu, och försöka förklara dåtida läkares syn på saken. Varför rekommenderades tobak? Brist på empiriska studier? Korrupta, av industrin köpta läkare? Eller gjorde kulturen att man överhuvudtaget inte ville kritisera något så många gillade?

  Vidare: att säga att det var ett av tidens ”njutningsmedel”, utan att upplysa om dess negativa (högst onjutbara) konsekvenser, vore väl ungefär som att en historiebok okritiskt skulle prata om hur segrande krigare fick ”hårt förtjänat krigsutbyte i form av skatter och slavinnor”. I båda fallen handlar det om saker och ting som då inte sågs som något negativt (av många), men som vi tack vare utökad kunskap idag förstås är negativa. Underförstått förmildrar sådana formuleringar de fenomen de beskriver, och särskilt om sådana formuleringar är finansierade av ett bolag med egenintresse i historieskrivningen måste de granskas kritiskt.

  Och ur ett mer historiskt perspektiv förefaller detta museum tämligen ensidigt. Att berätta ett fenomens historia borde rimligen innefatta såväl positiva som negativa aspekter, och vad gäller tobaken är dess skadeverkningar och diskussionen därom i högsta grad relevant för det historiska perspektivet. Man kan alltså på mer vetenskapliga grunder ifrågasätta museets förmåga att på ett mångfasetterat sätt skildra sitt ämne. (Allt detta med förbehåll för att jag aldrig besökt museet.)

  Med det sagt tycker jag lagstiftning vore helt fel; yttrandefriheten innefattar rätten att sätta obehagliga fenomen i ljusare dager än vad de förtjänar. Men moderaternas upprördhet kan jag förstå och åtminstone delvis instämma i.

  • Per Pettersson

   Frågan är dock om problemen verkligen var så utbredda då. Många dog unga av helt andra orsaker, de hade inte tid att utveckla lungcancer och andra sjukdomar som en följd av rökandet. Det var först när andra hälsoproblem blivit åtgärdade i samhället som vi kunde bli så pass gamla att hälsoeffekterna av rökning blev tydliga.

 • sven

  Det är inte så enkelt att säga att tobaken kostar stat och kommun(ja jag sa inte samhället)pengar.Rökare som dör i lungcancer i 50års ålder gör att stat och komun och landsting inte behöver betala ut pengar till pensioner och långvård.

 • Micke

  Och du vet att den vård dom behöver inte kostar lika mycket som det hade kostat att betala ut pension?

  • Per Pettersson

   Det finns någon undersökning som visar att fram till en viss ålder, typ så länge man är yrkesaktiv och eventuellt ett par år in på pensionen, så är det faktiskt lönsamt för staten om man dör av tobaksrelaterade sjukdomar. Sen är det alltid dumt att ta frågor av den här typen till samhällsekonomiska beräkningar, det handlar om att människor ska få göra egna val samt att ingen ska kunna sälja farliga varor utan att informera om riskerna med dem. Men om man vill ha en ekonomisk beräkning, så gjordes den faktiskt för något år sedan.

 • Marcus Persson

  Man tar upp hälsoriskerna på muséet och dess fokus ligger på snus inte cigaretter vilket gör M-utspelet väldigt märklig.

  Tipsar om repliken: http://www.dn.se/debatt/aven-tobaken-har-en-historia samt denna artikel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14842118.ab

%d bloggare gillar detta: