Senaste nytt

Kan man ha ensamrätt på den nordiska modellen?

Registreringsbevis för varumärket Nordiska modellen

POLITISK KOMMUNIKATION Socialdemokraterna har lyckats varumärkesskydda ”Nordiska modellen” hos Patent- och registreringsverket (PRV), efter en lång process. Frågan är hur länge registreringen kommer hålla.

Registreringsbevis för varumärket Nordiska modellenHar du ett unikt varumärke, som du inte vill att någon annan ska använda? I så fall ska du skydda det hos Patent- och registreringsverket. Normalt sett handlar det om exempelvis företagsnamn, unika produktnamn eller liknande. Socialdemokraterna har dock tagit det hela ett steg längre och har nu skyddat begreppen Nordiska modellen. Ingen annan får nu använda det i sin kommunikation. Motiveringen är att den nordiska modellen är ett socialdemokratiskt projekt och att det därför bara är socialdemokrater som får tala sig varma om den. Dessutom har det rått flera olika definitioner av ordet.

– Man har haft många olika definitioner på vad den nordiska modellen är. Jag tycker att det behövdes ett klargörande av varumärket. Tittar man på forskning och allt som har skrivits om den nordiska modellen, så har Patent- och Registreringsverket gjort bedömningen att det är den socialdemokratiska nordiska modellen vi pratar om.

Inger Segelström, generalsekreterare på socialdemokraternas nordiska organisation Samak

PRV har alltså tagit ett politiskt ställningstagande att den Nordiska modellen är en socialdemokratisk modell och att även om det finns en massa andra gemensamma nordiska modeller för olika saker, så är den socialdemokratiska den enda som får benämnas på detta sätt. Visst, i förlängningen är det mer intressant att debattera innehåll än att skydda vissa begrepp för att på så sätt låtsas som att man vunnit debatten, men det är ändå ett intressant ställningstagande.

Dessutom finns det en liten bestämmelse i internationella avtal om upphovsrätt som också står med som en egen paragraf i den svenska varumärkeslagen.

Särskiljningsförmåga

5 § Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som
1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Om en benämning är en sedvanlig beteckning för en vara eller tjänst kan man alltså inte varumärkesskydda den, något som bland annat drabbat Post-it och Xerox som fått se sina varumärken bli vedertagna begrepp för en viss typ av varor. I det här fallet väljer S alltså att skydda ett begrepp som länge varit en benämning på gemensamma nordiska idéer om hur man sköter saker. PRV hävdar antagligen att rätten förvärvats genom användning, men väljer i så fall att ta ställning för vems användning som anses ”korrekt” eller mer värd än andra. Det är obegripligt att registreringen faktiskt släpptes igenom på dessa grunder och det är inte osannolikt att en eventuell rättslig prövning för varumärkesintrång kommer att ogiltigförklara registreringen. Det känns som en rätt onödig registrering utifrån upphovsrättsliga skäl. Men visst, en billig politisk poäng har förstås hunnit bli plockad.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: