Senaste nytt

Gästinlägg SSCO: Mer arbetslivsanknytning i akademien

HÖGRE UTBILDNING Det finns idag en påtaglig och oroande missmatch mellan akademi och arbetsliv, vilket på sikt allvarligt kan skada den svenska arbetsmarknaden. Det skriver Lina Glans, ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation, idag på Frihetssmedjan.

Att säkra framtidens välfärd är en av de viktigaste politiska utvecklingsfrågorna, speciellt med tanke på det historiskt stora generationsskifte vi står inför på arbetsmarknaden. Detta kräver en seriös planering och en mer ambitiös satsning på arbetslivsanknytning i högre utbildning.

Hur ska vi säkra den framtida välfärden i Sverige? Det är en fråga som många ställer sig dagligen. När det gäller att säkra den offentliga och privata välfärden finns det ett kriterium som hela tiden måste uppfyllas. En personalintensiv arbetsmarknad måste ha konsekvent tillgång till personella resurser.

Det svenska samhället står just nu inför stora utmaningar. Vi möter ett historiskt stort generationsskifte på den framtida arbetsmarknaden. För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre, och detta är en trend som kommer att hålla i sig.

Den närmaste femtonårsperioden väntas 1,6 miljoner pensionsavgångar, vilket enligt arbetsförmedlingen är drygt 250 000 fler än under den senaste femtonårsperioden. Det krävs därför en seriös planering för att säkerställa en fungerande sjukvård och bra lärare även i framtiden.

Redan idag kan vi se att det finns stora brister i kompetensförsörjningen. Enligt Långtidsutredningen (SOU 2011:11, s 94) som presenterades förra året är det ”ett centralt problemområde på den svenska arbetsmarknaden att övergången från studier till arbete för ungdomar inte fungerar effektivt”. Samtidigt visar utredningar från Svenskt Näringsliv att endast sex av tio nyexaminerade studenter fick ett kvalificerat jobb inom tolv månader efter sin examen år 2010. Trots att utredningen fått viss kritik, ger den en fingervisning om hur det står till.

Det finns alltså en påtaglig och oroande missmatch mellan akademi och arbetsliv som på allvar kan skada den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt som behovet av arbetskraft och kompetensförsörjning ökar är tillgången på densamma mindre än någonsin. Antalet arbetande blir alltså färre men kommer att eftertraktas av allt fler. Endast Stockholmsregionen kommer år 2030 att ha en brist på upp emot 73 000 högutbildade. Det är uppenbart att regionen kommer att förlora delar av sin nationella och internationella konkurrenskraft om inte åtgärder sätts in för en bättre kompetensförsörjning och arbetslivsanknytning.

Det finns flertalet åtgärder som genast borde genomföras. Det studenterna främst efterfrågar är en större tillgång på praktikplatser. Även ökade möjligheter till exjobb och större tillgång till karriärsplanering genom karriärscentra efterfrågas. Framförallt handlar det om att skapa samordning. Ansvaret är delat; för att skapa goda förutsättningar för en effektiv och säker arbetslivsanknytning måste akademi, offentlig sektor, näringsliv och studenterna ha mer aktiv kontakt med varandra och en djupare förståelse för sina egna roller och ansvarsområden.

Det är uppenbart att de kommuner och landsting som skapar den bästa kopplingen mellan akademi och arbetsliv även är de som kommer att klara av generationsväxlingen smidigast. Resurser kommer att krävas, men på sikt handlar det om att säkra sin regions framtida konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

Lina Glans
Ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation

%d bloggare gillar detta: