Senaste nytt

Carl Bildt hade rätt om Ericsson och sanktionerna till Syrien

I Sverige har regeringen kritiserats för sin politik gentemot Syrien. Mest för att vi förhindrat EU-sanktioner mot Syrien när det gäller mobiltelefoni. Det var en del debatt om det i höstas. Sett i perspaktiv måste man faktiskt säga att i det här fallet hade Ericsson och regeringen rätt. Det den lidande syriska befolkningen minst av allt behöver just nu är att mobilnätet brakar ihop, eller att tillgången till internet stryps.

Igår skedde ytterligare ett blodbad i Syrien, i Homs. På twitter kunde man följa nyheterna timme för timme genom @Syriennyheter. Antalet dödade är oklart men tros uppgå till mellan 400 och 500. Blodbadet har pågått i elva månader nu och 5500 liv har släckts.

Det finns mycket att säga om det som sker i Syrien. Väst reagerar inte tillräckligt tufft utan har hela tiden kompromissat med diktatorn Assad. Dessutom visar de ryska och kinesiska vetona i FN som förhindrar globala sanktioner mot regimen att Förenta Nationerna återigen att Förenta Nationerna är korrupt och bör läggas ner snarast!

Det är klart att man måste kunna införa sanktioner mot Syrien. Folk dödas där nere.

Men när man genomför sanktionerna bör man inte stoppa all export till Syrien. Minst av all av utrustning för mobiltelefoni och mobilnätet. Jag ska förklara varför.

Skillnader 1982 och nu

1982 skedde de senaste stora massakrerna i Syrien. I Hama massakern dödades kanske upp emot 40.000 människor.

Jag har läst berättelserna om hur man fick ut uppgifterna om massakern. Detta var innan internet fanns. Idag kan vi följa det som sker i realtid. 1982 tog det månader för offren för massakern att få ut sin berättelse i världen.

Det finns inga videofilmer som ger oppositionens syn på saken. Mobilkameror fanns inte då. Däremot finns enstaka bilder som med sort besvär framkallats och smugglats till väst. Nyhetsförmedlingen gick till så här. Någon modig människa skrev ett brev och gav till en kontaktperson med kontakter i väst och genom diplomater eller de få journalister som fans på plats spred de sin syn på saken internationellt.

Det skedde andra massakrer det året i Syrien. Men de vet vi nästan inget om. Inga syriska aktivister twittrade om det i realtid eller la upp filmer på vad som skedde på You Tube.

Det var långt innan internet fanns och innan mobiltelefoner med kamera existerade.

Ericsson

Carl Bildt och Sveriges regering stoppade i höstas ett EU-beslut om att sluta sälja övervakningsutrustning till Syrien. Det ska betonas att Sverige röstade ja till alla sanktioner, och var pådrivande för sanktionerna, med ett undantag, där Sverige la in sitt veto: mobiltelefoni.

Vad var det som regeringen ville att vi skulle kunna fortsätta sälja till Syrien? Jo, utrustning som har med mobiltelefoni att göra. Ericsson är stora i Syrien och exporterade massor av utrustning 2011.

Carl Bildt försvarade för övrigt sitt ställningstagande för Syriens diktatur i höstas med följande ord: “Mobiltelefoner och mobilkameror är oppositionens bästa vapen”.

I denna sak har faktiskt Carl Bildt rätt. Ericssons utrustning medger ”dual use”, som det heter på fint språk. Dvs att en och samma utrustning används för att hålla igång mobilnätet som används för att spåra mobilanvändare. Det är samma sak, vilket även en del kritiker mot Ericssons försäljning påpekat.

Ericsson själva försvarade försäljningen så här:

Det som händer Syrien är fruktansvärt. Vi ser en regim som begår dagliga övergrepp mot de egna medborgarna. Det är bra att omvärlden på ett tydligt sätt markerar att detta inte är acceptabelt och därför välkomnar vi EU:s utvidgade sanktioner mot Syrien. Sanktionerna innebär ett förbud mot export till Syrien av teknik och programvara för att övervakning med hjälp av telekomsystem och internet, men de innebär också att medborgarna i landet har rätt till fortsatt tillgång till kommunikation.

Låt mig börja med att säga att jag förstår frustrationen hos de som nu kämpar för demokrati i Syrien. Jag kan inte för ett ögonblick säga att jag, som bor i Sverige, förstår hur det är att leva i ett land där man lever i rädsla för en regim som vänt sig mot sina egna medborgare.

Informationsteknologi ger otroliga möjligheter för miljarder människor runt om i världen. Tekniken har förändrat vårt sätt att leva och den hyllas för sin betydelse för öppenhet och demokrati. Ett bra exempel är den betydelse som mobiltelefoni, internet och sociala medier har haft under den arabiska våren, då människor har kunnat organisera sig och demonstrera mot förtryckande regimer med hjälp av dessa verktyg och dessutom kunnat förmedla till omvärlden vad som händer.

Från Syrien kommer rapporter att samma teknik nu används som ett verktyg av regimen för att övervaka de som kämpar för demokrati i landet. De beskrivningar av övergrepp som kommer ut ur landet är avskyvärda. Innebär det då att det är själva tekniken som är ond och att människorna får det bättre för att kommunikationssystemen stängs ned?

Det är vår övertygelse att det är bra för människor i alla länder att kunna kommunicera med varandra och med omvärlden. I Syrien bor cirka 22 miljoner människor. Fler än 10 miljoner har idag tillgång till mobiltelefon. Den stora majoriteten använder sina telefoner för att hålla kontakten med vänner och släktingar, för att göra sitt jobb och för saker som är så grundläggande som att kunna ringa efter doktorn när någon är sjuk. Det är också tack vare kommunikationssystemen som vi i omvärlden vet så mycket om vad som händer i landet idag.

Vi tror inte att lösningen är att kommunikationssystemen stängs ner och att människor isoleras från varandra och från omvärlden. Och det, trots att det går att missbruka en teknik som i grund och botten tjänar goda syften. Därför har vi på Ericsson som princip att stanna kvar i de länder vi är verksamma och i den mån vi kan säkra system för grundläggande kommunikation så länge som Sveriges regering, EU och FN finner att så är lämpligt.

De utökade sanktionerna mot Syrien som EU presenterade i förra veckan innebär ett förbud mot export av teknik och programvara som är avsedd för regimens övervakning av medborgarna via telekomsystem och internet. Detta förbud är både bra och nödvändigt då det är uppenbart olämpligt att förse regimen med denna typ av teknik.

Jag vill också göra väldigt tydligt att Ericsson inte säljer utrustning eller mjukvara som på något sätt har till syfte att underlätta för regimen i Syrien att övervaka sina medborgare.

Däremot måste nätet rent tekniskt veta var en mobiltelefon befinner sig för att kunna fungera – själva grunden i ett mobilsystem är ju att telefonerna ska kunna röra sig fritt utan att kontakten med nätet bryts. Enda sättet att undvika detta är att användaren helt enkelt väljer bort mobiltelefonen.

Detta är svåra frågor. 135 års erfarenhet av att jobba med världen som arbetsfält genom perioder av naturkatastrofer, krig och förtryck i olika länder gör oss övertygade om att det är bättre att hålla de grundläggande kommunikationerna öppna.

Vi får inte glömma att mobilteknologin är den teknik som på många platser möjliggjort öppenhet och demokrati. Mobiltelefoni ger idag nära 6 miljarder människor i världen tillgång till kommunikation. Under de kommande 5 åren kommer tre gånger fler människor i världen att ha tillgång till internet än idag, tack vara den mobila kommunikationen. Det skapar möjligheter för en global värld där enskilda regimers möjligheter att isolera sina medborgare minimeras.

Rätt ska vara rätt.

Sanktionerna mot bödlarna i Syrien måste bli hårdare och tuffare. Men vi måste också ha det politiska modet att skilja mellan sånt som bör stoppas och sånt som inte bör det.

Jag har läst några vädjanden från den syriska oppositionen till Anonymous nu på morgonen. De säger ”snälla ni, stryp inte vårt lilla ömtåliga internet här genom ddos attacker mot syriska adresser. Vi behöver internet för att föra ut nyheter om det som sker.” En kommentar jag såg handlade om att den syriska oppositionen är väldigt noga med att inte skada internet eller mobiltelefonimaster. 

De har sina skäl för det!

Precis som jag inte vill att försäljningen av mediciner och sjukvårdsutrustning till Syrien stoppas så vill inte jag att deras internet stryps. Och det sista jag vill är att deras mobilnät stryps, eftersom det är genom det som alla nyheterna når omvärlden.

Om det hade gått att stoppa exporten av bara övervakningsutrustning, hade jag självklart varit för det. Men själva tekniken medger spårande. Man måste ha koll på var telefonerna är för att koppla samtal.

Imorse satte jag mig ner för att skriva ett argt inlägg mot Carl Bildt och Ericsson med anledning av massakrerna i Syrien. Men mitt grundantagande var fel, så jag tänkte om.

Det bör sägas och det bör sägas nu. Carl Bildt hade faktiskt rätt när han la in sitt veto i EU så att bara försäljning av den utrustning som ENBART är till för övervakning stoppades, men inte all utrustning för mobil telefoni. Det låter grymt, men övervakad kommunikation är faktiskt bättre än ingen kommunikation alls och mobilnätet fungerar så i alla länder att det går att övervaka, sådan är tekniken.

%d bloggare gillar detta: