Senaste nytt

Björklunds bakåtsträvande teknikfientlighet

SKOLAN Surfplattor kan underlätta inlärningen och möjliggöra för ny och effektivare pedagogik i grundskolan. Utibldningsministern sågar dock förslaget – det viktigaste är att elever lär sig skriva för hand i skolan, inget annat.

Sollentuna kommun presenterade nyligen sin satsning på surfplattor i undervisningen. Redan i höstas skrevs det om lyckade försök att använda surfplattor och appar i SFI-undervisningen i såväl Sandviken som Jönköping. Den nya tekniken möjliggör helt nya former av pedagogik. Interaktiva program är något som har använts länge för såväl skolundervisning som lärande i hemmet, men nu vill Sollentuna ta det hela ett steg längre och underlätta inlärningen med plattorna.

Förutom att det finns möjlighet till appar som kan kombinera läsande med ljud- och bildstöd, går det dessutom att ladda ner kompletta böcker, tidningar eller interaktiva läromedel till plattorna. Om den surfplatta som används är en iPad går det dessutom att skapa egna interaktiva böcker genom gratis programvara från Apple. Möjligheterna är oändliga.

Skolan ska ta klivet in i nutiden i stället för att hålla till i forntiden. Datorn är ju lika självklar som papper och penna, ändå har bara varannan lärare i Sverige i dag en dator, det är fullständigt vansinnigt.

Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsminister Jan Björklund reagerar dock med en förutsägbar ryggmärgsreflex mot allt som inte är ett bevarande eller en återgång till 1950-talets skola.

Jag blir oerhört provocerad när kommunala företrädare anser att böcker tillhör forntiden. /…/ Man måste lära sig skriva för hand i skolan, det går inte att upphöra med det.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Björklunds protester är förstås helt ogrundade. Böcker kommer aldrig att höra till forntiden – och tvärtom utbildningsministerns övertygelse så kan surfplattor innebära att elevernas läsande ökar. Genom olika appar går det att komma åt bokaffärer, bibliotek och gratisarkiv fyllda med böcker. Genom Project Gutenberg går det idag att på en iPad komma åt klassiska litterära verk helt gratis. Böckerna kommer att vara åtkomliga när och var som helst, en tillgänglighet som snarast borde öka läsandet, inte minska det.

Vad gäller att skriva för hand, så är det ingen som föreslår att detta ska upphöra. Däremot konstateras det att barn ofta saknar den finmotorik som krävs för att skriva snyggt och begripligt och att det därför kan vara en god idé att koncentrera sig på att läsa och att träna upp finmotoriken på andra sätt än att traggla bokstäver i början. Dessutom finns det appar som gör det möjligt att med en speciell penna skriva för hand eller rita även på en surfplatta.

Björklund säger också att ”nationella prov skrivs för hand”, vilket han använder som argument för att elever även i fortsättningen måste lära sig skriva för hand från första klass. Samtidigt går utvecklingen på många håll i samhället mot att lägga över olika tester på datorer, vilket också har hjälpt många med läs- och skrivsvårigheter att klara olika kunskapsprov. Varför det är en given konstant att nationella prov ska skrivas för hand är obegripligt, om inte Björklund verkligen vill hålla kvar den svenska skolan i 1950-talet förstås.

Jan Björklund visar gång efter annan att det viktiga för honom inte är fungerande pedagogik, vetenskapliga rön eller att prova nya saker som kan leda till bättre kunskapsresultat i skolan. Det viktiga är att skicka signaler till konservativa väljargrupper som helst vill behålla skolan så som den var när de själva gick i den på 1950-talet, att Folkpartiet minsann förstår dem och att de så kallade liberalerna tänker se till att företräda deras konservativa åsikter efter absolut bästa förmåga. Det går att kalla den folkpartistiska skolpolitiken många saker, exempelvis teknikfientlig och konservativ, men liberal är den då inte.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: