Senaste nytt

Alliansen räddar KD genom fortsatta tvångssteriliseringar

Folkpartiet tågar under parollen

TVÅNGSSTERILISERINGAR Vad har Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet gemensamt? De vill alla avskaffa steriliseringstvånget för könsbyte. Dock är frågan enligt Kristdemokraterna så ”juridiskt komplicerad” att tvångssteriliseringarna måste fortsätta, en linje som de nu fått med sig övriga partier i Alliansen på, i direkt motsats till bindande beslut i Moderaternas och Folkpartiets högsta beslutande organ.

Folkpartiet tågar under parollen "Könskorrigering utan sterilisering", Stockholm Pride 20101975 avskaffade Sverige tvångssteriliseringarna. Fram tills dess kunde staten tvångssterilisera exempelvis kvinnor som ville göra abort, som krav för att ge dem den önskade medicinska behandlingen.

En grupp återstår dock fortfarande, 37 år senare: transpersoner. För att få den könskorrigerande behandlingen som botar deras tillstånd, avkrävs de en sterilisering. De får heller inte spara könsceller för att genom assisterad befruktning skaffa barn i framtiden. I bakgrunden anar vi att vissa konservativa lagstiftare egentligen hade velat förbjuda individer med barn att byta kön; det huvudsakliga argumentet mot steriliseringen och förbudet att spara könsceller förefaller nämligen vara att män inte kan vara mammor och kvinnor inte kan vara pappor.

Vissa invänder att staten har rätt att ställa vilka krav som helst för att erbjuda gratis sjukvård. Nåväl. Varför finns då kravet på sterilisering även för personer som helt betalat för sin behandling i utlandet och av staten bara vill få sin juridiska könsidentitet förändrad? Vissa politiker har också försökt driva igenom att den som genomgått könskorrigerande behandling i utlandet för all framtid ska nekas ändring av sitt juridiska kön. Inte för att behandlingen utomlands skulle vara undermålig – tvärtom är det få länder som erbjuder denna typ av behandling som ligger så hopplöst efter som Sverige – utan som straff för att patienten inte underkastade sig svensk sjukvård och den tillhörande moralismen.

Flera partier lovade i valrörelsen att kravet på sterilisering av transpersoner skulle upphöra. Ett av de partier som drev frågan, i ärlighetens namn hårt pådrivna av sitt ungdomsförbund, var Folkpartiet. Barbro Westerholm, riksdagsledamot för FP, har arbetat med HBT-frågor sedan hon var generaldirektör för Socialstyrelsen och var den som såg till att avskaffa sjukdomsstämpeln på homosexualitet en gång i tiden. Hon har på senare år varit aktiv i kampen för att förändra könstillhörighetslagstiftningen.

Kristdemokraternas logo med den satiriska devisen "Ett steriliserat Sverige"

Idag nås vi dock av beskedet att Kristdemokraterna lyckats övertyga resten av partierna i Alliansen om att steriliseringstvånget måste kvarstå. Anledningen sägs vara att frågan är alldeles för juridiskt komplex för att en förändring ska kunna ske. Anders Andersson, KD:s representant i socialutskottet, säger att ”vi måste stå fast vid försiktighetsprincipen och inte rusa iväg med lagstiftning”. Hur nu 37 års väntan kan vara att ”rusa iväg”. Barbro Westerholm säger att ”Det här kan man leva med”. Westerholm har förstås jobbat länge med frågan och menar säkert inte så, men uttalandet känns som en skymf när det kommer från någon som inte själv tvingas genomleva tvångssteriliseringen.

Moderaterna och Folkpartiet går genom detta beslut på tvärs med sina egna partiers beslut i frågan. Moderaternas partistämma och Folkpartiets landsmöte har båda beslutat att tvångssteriliseringarna ska upphöra. Centerpartiet har inget formellt beslut i frågan men har ändå sällat sig till denna åsikt, liksom vänsteroppositionen. De enda partier som faktiskt är för nuvarande ordning är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Trots detta tillåts dessa 10% stoppa förändringen. Deras eventuellt sårade moralism har därmed ansetts som viktigare än att individer nekas vård om de inte underställer sig kränkande kroppsliga ingrepp. Hur sårade känslor kan vara viktigare än att undvika ett ingrepp som innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna, är ofattbart.

Alliansen har genom beslutet svikit grundläggande mänskliga rättigheter och dessutom visat att allt fint tal om HBT-rättigheter inte är mycket värt när det kommer till att rädda det minsta Allianspartiet undan dess medlemmars och väljares ilska. Spelet om makten är viktigare än att åstadkomma förändring. Inte ens en majoritet på sex av åtta riksdagspartier tillåts stå i vägen för att säkra riksdagsspärren för ett allt mer verklighetsfjärmat och illa omtyckt parti.

Tvångssteriliseringar är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en skymf för ett modernt demokratiskt samhälle. Alla utom bakåtsträvarna i KD och SD verkar inse detta. Om Alliansen inte avskaffar dessa innan mandatperioden är slut kommer de att ha förlorat det mesta av sitt anseende i HBT-frågor. Med tanke på den kritik mot Alliansens bristande respekt för mänskliga rättigheter som redan finns, bland annat i fallet med Lundin Oil, är också anseendet i MR-frågor allvarligt skadat och riskerar att bli värre i och med dagens beslut. Risken är att allt fler liberala väljare på grund av detta överger Alliansen och söker sig till alternativ. Reinfeldt står inför ett vägval: behålla KD:s 4-5% i utbyte mot minst lika många liberaler som överger Alliansen, eller låta KD klara sig bäst de vill och därmed kanske till och med vinna tillbaka några desillusionerade liberaler till Alliansen.

Vilket av alternativen som är rätt ur liberal, människorätts- och allmän anständighetssynvinkel torde vara självklart.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: