Senaste nytt

Socialkonservativ rättspolitik a la Sverigedemokraterna?

Sverigedemokraterna verkar tycka att det inte räcker med att ha muslimer, afrikaner och romer som syndabockar. Inför valet 2014 har partiet letat upp ännu en syndabock man kan hetsa mot: nämligen ”de kriminella”. Debattören Michael Gajditza har inlett en artikelserie som avslöjar denna nya politik på sin blogg, som vi rekommenderar.

På SD:s hemsidas första sida skriver man följande: ”SD ska bli ett mjukare parti.” Klicka sedan på fliken ”Våra åsikter” och därefter på ”Brottslighet” och vi ser hur denna nya mjukare sida ser ut i verkligheten.

Den skärpta kriminalpolitik man föreslår innebär att bl.a följande förslag skall genomföras:

1. Frigivningen efter 2/3 av strafftiden skall upphöra och nästan alla skall sitta strafftiden ut. Undantag kan medges för de som visat extremt god skötsamhet.

2.Livstidsstraff skall vara riktiga livstidsstraff, den intagne ska alltså sitta i fängelse till den dag han dör.

3. Den s.k straffrabatten vid dom av ett flertal brott skall avskaffas och varje brott skall dömas och avtjänas i enlighet med i straffskalan föreskriven tid för det aktuella brottet.

4. Ansvaret för all förvaring av av- och utvisningsdömda bör ske i rättsväsendets regi vilket betyder att Kriminalvården ska svara för förvar av människor som skall av- eller utvisas.

5. Anslag ges för inrättandet av nya polistjänster vars enda uppgift skall vara att jaga och gripa invandrare som inte har giltigt uppehållstillstånd.

6. Domstolarna och åklagarna ska få extra medel för att snabba upp processerna i brottmål

Det är denna politik Gajditza kommer att granska.

I första artikeln går han igenom kostnaderna för att genomföra Sd:s nya politik. Klicka här för att läsa artikeln, ”Socialkonservativ kriminalpolitik i SD-tappning blir svindyr!

%d bloggare gillar detta: