Senaste nytt

Pragmatiska vinklar på liberal teori

Omslaget till Frihet & Fruktan av Isobel Hadley-Kamptz

RECENSION

Omslaget till Frihet & Fruktan av Isobel Hadley-KamptzFrihet & fruktan. Tankar om liberalism
Isobel Hadley-Kamptz
207 s.Natur och Kultur

Jag vet inte var jag ska börja.

Efter att ha sträckläst Isobel Hadley-Kamptz bok är huvudet fyllt av tankar. Några av dem utmanar mina tidigare föreställningar, andra fördjupar dem. Ytterligare ett antal tankar rör sig om punkter där jag skulle kunna skriva långa debattartiklar och essäer om varför författaren har fel. Med huvudet snurrande på det sättet är det både svårt och otroligt lätt att sätta sig ner och skriva en recension av boken.

Boken är en samling essäer, inringade av ett förord och ett efterord. Essäerna sätter sitt sökarljus på olika konflikter i dagens samhälle, ibland konflikter där liberalismen är så kluven som det brukar sägas att liberaler ska vara, ibland konflikter där de som kallar sig liberaler till synes helt övergivit eller glömt bort de liberala idealen. Åter andra är givetvis de konflikter som har relativt klara liberala lösningar som dock inte vunnit allmänt genomslag ännu. Tillsammans utgör de en god bild av liberalismens utmaningar i det tjugoförsta århundradet.

För den som, likt jag själv, ägnar sig åt att debattera liberal ideologi och att försöka driva världen i en liberalare riktning, finns det mycket att nicka instämmande i under läsningen. På ett träffsäkert sätt har Hadley-Kamptz identifierat de flesta av de problem som flitigast debatteras i liberala kretsar och jag tror att jag personligen varit inblandad i varenda en av debatterna. På ett sätt är läsningen av Frihet & fruktan nästan som att läsa en destillerad LUF-kongress på prosa.

Utgångsläget för Hadley-Kamptz är inte att formulera en sammanhållen liberal ideologi med svar på allting. Snarast kan boken ses som ett försök att samla liberala idéer och liberala sätt att hantera verkligheten. Precis som de flesta som varit inblandade i sakpolitik insett, så är det inte alltid möjligt att direkt applicera en liberal teori på verkligheten och hoppas att det löser alla problem. Människor är individer, något liberalismen bejakar och som är hela förutsättningen för det liberala tankegodset. Det leder dock också till att de inte agerar som den perfekta människa som filosofisk teori kräver för att fungera i verkligheten. Samtidigt verkar vi som individer i förhållande till varandra och till den verklighet vi lever i, vilket också formar våra handlingar. Hadley-Kamptz återvänder flera gånger till just samspelet mellan individer och hur det helt fria valet därmed blir en illusion, då våra val formas av våra erfarenheter, andras värderingar och en mängd andra faktorer vi inte själva påverkar. Det gör också att en liberal ideologi måste ta hänsyn till verkligheten och de människor den ska appliceras på.

Det finns för många intressanta perspektiv för att gå igenom dem alla. En sak jag personligen fann lärorik var Hadley-Kamptz redogörelse för ekonomihistorikern Fernand Braudels indelning av ekonomin i tre skikt, varav de två översta normalt sett slarvigt klumpas ihop till det vi kallar marknadsekonomi. Trots detta är det bara ett av dessa två skikt som följer de marknadsregler och mekanismer som marknadsliberaler omhuldar. Det är alla dessa sammanfattade redogörelser som gör boken extra läsvärd för den som vill förstå den moderna liberalismens utmaningar och lägga en god grund för sitt eget deltagande i den liberala debatten.

Det finns gott om saker för liberaler att hålla med om eller invända mot. Hadley-Kamptz själv landar nära det hon kallar skräckens liberalism, där friheten måste garanteras, inte för sin egen skull, utan för att allting annat vore sämre. En annan kontroversiell liberal fråga som diskuteras är socialförsäkringssystem och välfärd, där många – men inte alla – slutsatser får anses vara klassiskt socialliberala. En intressant detalj i det sammanhanget är att medborgarlön förespråkas som det mest liberala systemet för att garantera grundtrygghet. Perspektivet är då främst att ett icke behovsprövat stöd av den karaktären minimerar andras maktutövning över individen, ett resonemang jag personligen köper till fullo.

Frihet & fruktan kan på många ses som ett bra introduktionsverk till en modern liberalism och de utmaningar vi står inför. Den som vill förstå det sammanhang liberalismen söker verka i bör definitivt läsa den, likaså den som tänker sig att ställa sig i talarstolen på ett årsmöte i något av de liberala ungdomsförbunden. Även om inte alla svar ges och trots att det finns många slutsatser att invända mot, är verklighetsbeskrivningen träffsäker och resonemanget logiskt korrekt. Det är lätt att ta till sig boken och intresset hålls konstant uppe boken igenom. För 200 sidor är det en förvånansvärt komplett översikt och det finns många tankeväckande idéer att ta till sig, konfrontera eller uppröras av. Det avslutande avsnittet med tips om vidare läsning är också mer givande än några torra fotnoter och källhänvisningar någonsin kan vara. För den som inte kan närvara på LUF:s Basliberal är Frihet & fruktan helt klart en fullvärdig ersättning –bortsett från att man missar chansen att spela Trivial Pursuit mot fånigt allmänbildade människor, förstås.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: