Senaste nytt

Torgny Segerstedt: om ”frihetens fulla ansvar”

Liberalismens historia är alldeles för okänd för de flesta. Det vill vi på Frihetssmedjan råda bot på genom att presentera olika kända och okända liberaler genom tiderna och om olika historiska händelser. En liberal vi kommer att skriva mycket om är Torgny Segerstedt (1876-1945). Han är idag mest känd för att han rakryggat skrev artikel efter artikel mot Hitler och nazisterna.

Men han var mer än bara antinazist: han var liberal!  Han är en bra förebild för oss än idag.

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

Så skrev Segerstedt 1941, mitt under brinnande krig.

När det andra världskriget bröt ut 1939 hade Segerstedt länge varnat för att ett nytt krig var på gång. Redan i början av 20-talet varnade han för första gången om detta. Ca 1930 började han skriva artiklar mot Hitler och 1933 blev Hitlers högra hand, Göring så arg på Segerstedt att han beordrade tysk media att börja attackera Segerstedt som ett hot mot freden i Europa.

Vad hade Segerstedt skrivit om Hitler? Jo:

”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.”

När kriget bröt ut 1939 kritiserade Segerstedt gång på gång alla svenska eftergifter mot nazisterna och de inskränkningar i tryckfriheten och yttrandefriheten som genomfördes under kriget. De svenska politikerna under kriget hade Segerstedt inte stort förtroende för:

”Det begås svår synd mot det folk, vars öde lämnas i svaga händer, när stormen går över världen.”

När han dog på våren 1945 visste han att nazisterna var på väg att besegras. Det krävdes mod att skriva öppet mot nazismen, mitt under kriget, med ständig risk att bli mördad, Segerstedt hade det modet.

 Liberalen Segerstedt

Segerstedt var konservativ från början. Han studerade teologi, men reagerade mot att präststuderande inte fick tänka fritt. Efter studierna och en tid med akademisk forskning lämnade han teologin helt och blev ateist, och då lämnade han också konservatismen och blev öppet liberal.

1914 till 1917 var Torgny Segerstedt chefredaktör för den liberala tidskriften Forum. 1917 till sin död chefredaktör på liberala GHT, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning.

Som chefredaktör skrev han tusentals artiklar om liberalismen. Därför finns det mycket inspiration att hämta från Torgny Segerstedt för en liberal blogg som vår. Vi ska avsluta denna lilla presentation med en sak han skrev 1914 för Forum:

”I sista hand samlar sig liberalismens intresse kring de enskilda individerna. Människornas personliga kultur blir dess politiks yttersta syfte, och den vill icke finna sig i att de betraktas endast som nummer i millionleden.

Endast under frihetens fulla ansvar kan enligt liberal åskådning en personlighet bliva, vad den bör vara, en i etiskt och intellektuellt hänseende fullmyndig individ. Därför skall varje förmyndarskap i sociala, ekonomiska och andliga ting alltid arbeta på sin egen obehövlighet. Tvång är berättigat endast som genomgångsstadium till frihet.

Liberalismen har därför yrkat på den vidsträcktast möjliga tanke- och yttrandefrihet och revolterat mot varje tvång på människornas samveten. Den har icke varit blind för de härmed förbundna vådorna, men den föredrager avgjort den risk, som är förbunden med för stor frihet, framför räddhågad försiktighet. Man skall aldrig lyckas bygga något framtidsdugligt på misstro och ett därav härflytande ängsligt spanande efter garantier mot alla tänkbara missbruk.

Det har också alltid varit ett livsintresse för liberal politik att så ordna undervisning och folkuppfostran, att människorna bliva i stånd att i största möjliga utsträckning bilda sig självständiga åsikter i livets stora frågor.

Den mänskliga personlighetens betydelse är den grundtanke, i vilken liberalismens hela politiska och kulturella åskådning till sist bottnar. Man torde med en viss tillförsikt kunna påstå, att denna grundprincip kommer att överleva också den nu pågående världskrisens fasor.”

Språket kan vara lite svårt att följa för den som är ovan vid hur man skrev för hundra år sen, men liberalismen är tidlös!

Mer läsning:

Jacob Severin om Segerstedt och en samling artiklar som Segerstedt skrev som jag håller på att lägga upp på min personliga blogg.

%d bloggare gillar detta: