Senaste nytt

Minska antalet myndigheter

Frihetssmedjan kommer att dyka ner i årets motionsflod i riksdagen för att lyfta fram det allra bästa, och allra sämsta, i en liberal riktning. Först ut en sak som får tummen upp. Boriana Åberg (M) föreslår att vi ska minska antalet myndigheter i Sverige. Hon skriver:

”Lejonparten av våra myndigheter uppstod som resultat av legitima behov. De levererar hög medborgarnytta och samhället skulle svårligen klara sig utan dessa. Däremot finns andra myndigheter som överlevt sig själva. Deras faktiska nytta är sedan länge överspelad och grundandet av dessa myndigheter var mer ett uttryck för politiska särintressen som även dessa saknar existensberättigande i dagens Sverige…

Sammantaget ligger det i samhällets intresse att avveckla de myndigheter som saknar central betydelse för medborgarnas rätt till välfärd, nytta och trygghet. Sådana myndigheter representerar därför en belastning som vida överstiger deras operativa kostnader. Samtidigt utgör de ett hot mot långsiktigt ansvar där hushållning med medborgarnas skattepengar utgör själva hörnstenen i en seriös samhällsutveckling.”

Helt rätt. Ändå är antalet myndigheter nu mindre än 1/3 av vad det var i slutet av 80-talet. Men nog finns det en och annan myndighet som borde tas bort helt.

Rikskonsulenten i knyppling – en myndighetsperson

Nämnden för hemslöjdsfrågor har inte mycket existensberättigande som myndighet, i mina ögon. Om man läser på deras sida ser man att de bland annat handhåller rikskonsulenter i knyppling genom Föreningen för svenska spetsar…

Rikskonsulenten i knyppling har sin arbetsplats i Vadstena hos Föreningen Svenska Spetsar, som också är huvudman för tjänsten.

Rikskonsulenttjänsten omfattar bl.a.

  • att bevara och utveckla olika knyppeltraditioner i landet
  • att ha övergripande ansvar för att information och kunskap om knyppling sprids
  • att aktivt arbeta för utbildnings- och fortbildningsfrågor inom området
  • att tillsammans med landets hemslöjdskonsulenter arbeta för inventering och utveckling av de lokala knyppeltraditionerna
  • att hålla sig informerad om och förmedla vad som händer inom knypplingsområdet internationellt.

Läs mer om Föreningen Svenska Spetsar

Sveriges knypplare får ursäkta, men detta är väl knappast något en myndighet ska pyssla med? Boriana Åberg (M) får därför tummen upp! Fortsätt med det arbetet, det är bra!

%d bloggare gillar detta: