Senaste nytt

Göteborg motsätter sig sprutbytesprogram

Västra Götalandsregionen ska äntligen införa ett sprutbytesprogram. Jag skriver äntligen, eftersom personer som missbrukar narkotika injicerar med livet som insats om de inte har rena sprutor. Att dela sprutor med varandra är dödande! Men det är smolk i glädjebägaren. Göteborgs stad vägrar delta i programmet.

Vi läser i Expressen:

I Göteborgs kommun säger man blankt nej. När tidningen Faktum, de hemlösas tidning i Göteborg, frågar lokalpolitikerna om varför, verkar det helt sonika som att politikerna tycker att signalpolitik och system går före människan. Till tidningen säger Göteborgspolitikerna Hampus Magnusson (M) och Dario Espiga (S) att det ”inte finns någon evidens” för att sprutbytesprogram skulle skydda mot hiv-smitta.

Om inte Göteborgs stad vill lyssna till generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, som förordade sprutbytesprogram för två år sedan i en gemensam artikel, eller till Stockholm som godkände ett sådant program i mars i år, så kanske de skulle lyssna till landstinget i Skåne.

Skåne visar vägen!

I Skåne har sprutbytesprogrammet funnits länge och det har reducerat dödssiffrorna radikalt.

Dagens Samhälle skrev för en tid sen om sprutbytesprogrammen i Skåne. ”Skåne har goda erfarenheter av sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö. Förhoppningsvis leder det till att andra landsting och regioner inför sådana program och agerar nu”, sa regionrådet Carl-Johan Sonesson (M) den 17/6.

Vi har i Skåne goda erfarenheter av sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö. I Helsingborg öppnades under hösten 2010 upp en sprutbytesverksamhet. Nysmitta av hiv har i princip upphört och förebyggande insatser av Hepatit C har gett goda resultat. På sprutbytesprogrammet i Malmö pekar man på i verksamhetsberättelsen från 2010 att det är angeläget att regelbundet testa aktiva missbrukare för hiv och hepatit för att upptäcka infektionerna tidigt. Under 2010 har man på enheten i Malmö sett ett trendbrott för Hepatit C som kraftigt har gått ner jämfört med tidigare år.

Det finns evidens för att sprutbytesverksamhet leder till minskat riskbeteende och att verksamheten leder till minskad spridning av hiv. Detta är något som WHO, världshälsoorganisationen, bekräftade när de gav ut rapporten ”Effektiviteten hos sprutbytesprogram när det gäller att minska hiv/aids bland sprutnarkomaner” för några år sedan och starkt pekade på sprututbytesmetodens effektivitet.

Som politiska företrädare inom Skånes hälso- och sjukvården önskar vi att sprutbytesprogrammet som idag finns på tre platser i Skåne förhoppningsvis ska leda väg för andra landsting och regioner att införa sådana program då vi sett många goda resultat av detta arbete. Vi tycker det är dags för Sveriges landsting och regioner att agera nu.

Så rätt, så rätt! Synd bara att Göteborg ska sätta sig på tvären!

Även politiska beslut som underskrivs med bläck, kan döda… För varje år som sprutbytesprogram blockeras dör människor! 

%d bloggare gillar detta: