Senaste nytt

Bristande källkontroll hos Jonas Sjöstedt (v)?

Det är Eurokris och finanskris under uppseglande, och som alltid när det är så ropas det på förbud och kontroll av finansmarknaden. I Sverige är det just nu en del vänsterpartister, med lite överraskande hjälp av argument från den politiska sekten EAP (Europeiska Arbetarpartiet), som ropar på förbud och kontroll.

Jonas Sjöstedt (v)

Duon Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt, som många vill ha som partiets nya ledarduo, är de som är ansiktet utåt för Vänsterpartiets engagemang för ökade regleringar.

Ulla Andersson skriver på Newsmill att hon (och Vänsterpartiet) vill införa skatt på finansiella transaktioner:

”Inför en skatt på finansiella transaktioner. En skatt på finansiella transaktioner skulle kunna förbättra marknadseffektiviteten och ge finanssektorn incitament att göra långsiktiga investeringar till nytta för den reala ekonomin istället för skadlig spekulation. I dag när allt mer av handeln sköts av robotar så vore det också ett sätt att reducera det förfaringssättet…”

Jonas Sjöstedt ropar på återreglering av banksektorn:

”Finanskapitalismen är i kris. Vårt svar på krisen är en ekonomisk politik för full sysselsättning och ökad jämlikhet. Banksektorn måste regleras och tämjas med betydligt tuffare regleringar både nationellt och internationellt. Vi ska fortsätta stå fria inte bara från Euron utan från EU:s planer på centralstyrd ekonomisk politik…”

I onsdags pratade han om skatt på finanstransaktioner.

”Men något gott kom också från EU-kommissionen idag, ett förslag till skatt på finansiella transaktioner. Det är ett bra och nödvändigt förslag. Förslaget inbegriper inte valutahandel som Tobins ursprungliga förslag byggde på, det tillåter inte EU-fördragets skrivningar om fri valutarörlighet. Däremot ingår aktier, obligationer och derivathandel. Förslaget kan dämpa spekulationen och ge betydande intäkter från den finansiella sektor som har varit med och skapat krisen.”

Åter till 30-talets regleringar!

Men  nu är frågam vill Vänsterpartiet gå längre än och vill återinföra 30-talets krisregleringar mot ”finansspekulation”? Jonas Sjöstedt antyder det på sin blogg. Han hade nämligen en dialog med finansmarknadsminister Peter Norman om det s.k. Glass-Steagall  i riksdagen i nyligen:

”Herr talman! Min fråga riktas till finansmarknadsminister Peter Norman.

Sannolikt befinner vi oss i en begynnande finanskris. En delorsak till den är en omfattande spekulation på finansmarknaden och ett överdrivet risktagande inom delar av finanssektorn.  Frågan är hur denna sektor på ett effektivare sätt kan regleras.

En idé är att skilja traditionell bankverksamhet från annan finansiell aktivitet. Det gjordes till exempel i USA genom vad som kallas the Glass–Steagall Act på 1930-talet. I dag har något liknande föreslagits av den brittiska bankkommissionen. Även i Schweiz pågår en debatt om att separera bankverksamhet – som samhället självklart måste garantera – från finansiell spekulation som samhället rimligen inte bör vare sig subventionera eller garantera på motsvarande vis.  Pågår en sådan diskussion i regeringen? Och när får vi i Sverige en lagstiftning som är inriktad på att stödja en sund bankverksamhet, inte på att stödja en orimlig finansspekulation?”

Glass-Steagall? Vad är det?

Under 30-talets bankkris införde Franklin Delanore Roosevelt införde regleringar och förbud mot vissa finansinstrument, t.ex. optioner och terminer, och styrning av bankers utlåning. Dessa regleringar fanns kvar till 1970- och 80-talet. En av de regleringar som infördes var att man skilde mellan traditionell bankverksamhet och så kallad ”spekulation”, den s.k. Glass-Steagall Act från 1933.

Glass–Steagal

Lyndon LaRouche beskrivs så här av FRI, Föreningen Rädda Individen:

”Hans opponenter säger att han är en sektledare och konspirationsteoretiker med antisemitiska tendenser och klara totalitära, fascistiska drag. Detta synsätt bekräftas av de många avhopparna. Många experter och avhoppare har visat att LaRoucherörelsen har samma arbetsmetoder som andra sekter och är uppbyggd på samma sätt.”

Mer information om EAP:
* FRI
* Mer om kampanjen mot Obama.
* Steven Hassan  om LaRouche
* LaRouche is a fraud
* Blogg mot EAP
* LaRoucheplanet

Detta kan låta som traditionellt vänstergnäll mot kapitalism.

Men det finns en lite egendomlig knorr på dessa krav på en återreglering av finansmarknaderna, nämligen just Glass-Steagall.

De som först började ropa på ett återinförande av Glass-Steagall för att åetrreglera finansmarknaden var den rörelse som leds av den amerikanska extremisten och politiska sektledaren Lyndon LaRouche. Redan i början av 2000-talet pratade LaRouche om behovet av en Glass-Steagall Act.

I Sverige nämndes ett återinförande av Glass-Steagall först av LaRoucherörelsen i Sverige, den politiska sekten EAP, Europeiska Arbetarpartiet. (Här är länken till EAP:s kampanj för Glass-Steagall.)

LaRoucherörelsens mål med Glass-Steagall är inte riktigt samma som Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets, kan man anta. Om man vill få en idé om hur EAP och deras internationella vänner driver sin kampanj kan man kika på detta: ”Stop Obamas Hitler Coup”:

”As we speak, Obama is staging his Hitler coup in the form of the fascist Supercongress. Glass-Steagall has now become the only weapon of strategic defense that our nation has to head off this coup. Bankrupt the enemy, remove Obama from office.”

För LaRoucherörelsen  är Obama, en apa, en diktator, en ny Hitler, ja, mer än så, han är värre än Hitler. Han måste stoppas och civilisationen räddas genom en kombination av förbud mot finansspekulation och annat, som förbud mot twitter, facebook och satanisk rockmusik.

Att säga att Obama är som Hitler, eller som en apa är något som de konservativa och rasistiska krafterna i USA gillar. Internet är numera översvämmat av manipulerade foton av Obama som Hitler eller som en apa. Tacka LaRoucherörelsen, inklusive EAP, för det, de var först! Redan 2004 började de, på LaRouches initiativ, sprida en massa affisher med Obama med Hitlermustach.

Lyndon LaRouche har sedan han grundade sin politiska sekt (på 60-talet) hävdat att det globala politiska- och finansiella systemet håller på att krascha, att världen håller på att gå in i en ny mörk tidsålder, och att bara en person, han själv, och hans anhängare ”kan rädda civilisationen”. Varje år har han sagt att finanssystemet kommer att krascha ”inom kort”, satt upp konkreta datum för civilisationens kollaps… och haft fel, givetvis!

Varför just Sjöstedt?

Men åter till Vänsterpartiet. På 70-talet hade Vänsterpartiet stora konflikter med EAP, som Vänsterpartiet (liksom LO och Socialdemokraterna) såg som CIA-styrda och högerextrema. Man kan undra hur det nu kan komma sig att den som ses av många som Vänsterpartiets nya ledare, sprider EAP:s och LaRouches idéer om Glass-Steagall?

Har Jonas Sjöstedt låtit sig luras av tankar som på ytan verkar vara ”vänster”? Eller har han imponerats av en av partiets ”frontgrupper”?  Eller är det bristande källkontroll bara? 

Hur som helst är det dags att syna Vänsterpartiets kampanjer mot finansspekulation och för regleringar. Om resten av innehållet i deras förslag är i klass med Sjöstedts Glass-Steagall förslag är det illa, riktigt illa!

 • Är det inte lite mycket ”guilt by association” här. Det skulle vara mer relevant att få höra frihetssmedjans kritik mot själva förslaget. Jag menar, om så självaste djävulen kom med ett förslag så ska man inte fördomsfullt kasta det i papperskorgen innan man ens utvärderat det.

  Personligen kan jag tycka att det vore en bra ide om även de som skapar pengar ur ingenting fick vara med och betala till välfärden proportionellt, precis som fysiska personer. Gudarna ska veta att det allmänna (särskilt i Sverige) behöver tillskott om vi ska fortsätta vara världens samvete.

 • Micke

  Att högern skulle anse att bankerna skulle betala tillbala dom pengar som fått av skattebetalarna genom att hjälpa till att stablisera upp Europas ekonomi är det ingen som väntar sig,

  Jag har förstått att du varit medlem i Scientologerna …förlåt EAP. Alla kan göra misstag och jag håller det inte emot dig men tyvärr tvättar du inte hort det med att associera vänsterpartiet till EAP i den här eller någon annan fråga.

  Att bankerna bör ta ansvar är inte något som endast har stöd hos toksekter som EAP utan en allmän spridd uppfattning och det är bra att det finns ett svenskt politiskt parti som vågar föra fram den när NI inte gör det.

 • Men nu får du väl ge dig herr frihetssmed. Glass-Steagal-lagen har inget med EAP att göra, den efterlevdes som du skriver i USA fram till 80-talet och – notera – under denna tid lyste stora finanskapitalistiska bubblor och krascher med sin frånvaro. Naturligtvis inte enbart tack vare Glass-Steagal, den amerikanska ekonomin var hårdare reglerad i allmänhet då, företagens vinster återinvesterades i större utsträckning i realekonomin och skatterna var högre. Sedan dina amerikanska kollegor frihetssmeder bankade sönder de amerikanska regleringarna för finanskapitalet, bland annat Glass-Steagal, så har ekonomin börjat åka berg-och-dal-bana. Vi har inte hämtat oss från kraschen 2008 än, och är redan på väg in i en ny. Så lite mer ödmjukhet kanske, och lite mindre försök att smutskasta genom att dra in knäpprötter som EAP i diskussionen. Det är att ge dem en betydelse de inte förtjänar.

 • Arne

  Observation 1: Torbjörn Jerlerup verkar vara helt besatt av EAP. Han bör skaffa sig ett annat meningsfullt eget liv i stället.

  Observation 2: Oavsett vad man har för åsikter om EAP så är det ett faktum att de har en mycket bra analys av finanskrisen och de har rätt om Glass-Steagall-lagen.

  Observation 3: För att balansera den propaganda som Torbjörn Jerlerup översatt från engelska och låtit publicera på ”FRI” och på sina egna bloggar, bör man se den video som EAP producerat om saken: http://larouche.se/artikel/eaptv-sanningen-om-laroucherorelsen-i-sverige-eap

 • Skärpning! Jag har modererat bort två extremt grova kommentarer med pedofilianklagelser.

  Sen är det korrekt att jag har varit med i EAP, det är bland annat därför jag känner igen detta så väl! Besatt? Nja, jag struntar i dem just nu, men när de nästlar sig in i riksdagen bör man varna.

  Men om någon vill veta mer om min bakgrund så har jag skrivit om det på min blogg: http://ligator.wordpress.com/about/

  För övrigt är det ganska typiskt sektbeteende att anklaga ”avhoppare” för att vara perversa.

  Sen om dem och finanskrisen. Kolla hur många gånger de förutspått finanssystemets totala krasch. 🙂 Nej, de vet inte mycket om ekonomi!

 • Jan Klas

  Torbjörn, du glömde att skriva att finansmarknadsminister Peter Norman också sa att han var för det! kolla resten av riksdagsprotokollet:

  Anf. 47 Statsrådet PETER NORMAN (M):

  Herr talman! Jonas Sjöstedt tar upp en väldigt viktig fråga, en fråga som blir extra viktig i den finansiella kris vi nu ser. För att ta Glass-Steagall-akten i USA kan jag säga att det också fanns ett förslag från den tidigare Fedchefen Paul Volcker för kanske tio, eller åtta, år sedan med en liknande idé. Nu kommer också den så kallade Vickersrapporten med en liknande idé.

  och senare:

  Beträffande den första delen av Jonas Sjöstedts inlägg kan jag nog svara att jag håller med. Om man på ett effektivt skulle kunna skilja de två verksamheterna inom banksektorn tror jag att det kunde vara en väg att gå. Jag utesluter förstås inte att man hamnar där. Jag vill bara påpeka att det jag med min erfarenhet har märkt och det jag hör när jag talar med kolleger ute i världen är att det är väldigt svårt att göra detta. Jag återkommer gärna till frågan, för i grunden är det en bra idé.

  Bristande källkritik hos f d AP-fondschefen, eller ett exempel på det bibliska ”sent ska syndarna vakna.”

  När vaknar Torbjörn och inser att hans nya extremhhöger läggning är mer fel än FDR!

 • Ove Viktorin

  Du, hur är det med de drygt 40 representanterna i kongressen som stödjer glass-steagall och AFL-facket, säg inte att usa håller på att tas över av LaRouche! Nä, Torbjörn jag tror du fortfarande överskattar din gamla guru! Vad kommer härnäst, Helga Zepp-LaRouche ligger bakom Putin-medvedev uppryckningen på sistone, eller vad? Att de vill ha en tunnel under beringssund. EAP styr världen eller? Skrattretande!!!!!

 • Ove Viktorin

  Och jag blir lite nyfiken på pedofilanklagelserna mot dig, vad baserars dessa på?

 • Micke

  Och jag blir lite nyfiken på pedofilanklagelserna mot dig, vad baserars dessa på?
  ——————–

  Troligen baseras på att dom som skrev anklagelserna är idioter.

 • Pingback: Några ideologiska punkter inspirerade av Parleyt i Västerås, del 2 « Viktualiebrodern()

 • Pingback: Nätverket för bankreform, EAP och judehatarna | Sverige är inte världens navel!()

%d bloggare gillar detta: