Senaste nytt

Smörbristen löses med marknadsekonomi, inte fler regleringar!

Smörbristen i våra butiker idag beror inte på för lite jordbruksstöd, som LRF påstår. Tvärtom beror den på för mycket regleringar och för mycket konstgjort stöd stöd! Det har funnits varningar om smörbrist i flera år nu, men marknaden har varit för hårt reglerad och efterfrågan och produktionen har inte varit synkad!

Hyllorna gapar tomma

Det pratas en hel del om smörbristen i Sverige just nu. Konsumtionen av feta produkt­er, smör, grädde, youghurt, Bregott ökat. Samtidigt har den totala mjölkproduktionen minskat och nu räcker inte grädden till för att producera den mängd smör som konsumenterna efterfrågar.

LRF och de intressen som alltid ropar på mer subventioner till jordbruken i Sverige reagerar på detta genom att kräva ökat stöd till svenska mjölkbönder.

Argumentet är enkelt. De menar att marknaden inte kan ordna smör när det är brist på smör. Det tar två år för dagens kalvar att bli vuxna och själva föda kalv så de kan få mjölk, heter det. Det tar med andra ord två år att föda upp en ny kalv till mjölkko från beslut till genomförande. Därför måste någon reglera marknaden, heter det!

Men, vänta ett tag. Bristen på smör är ju inte ett nytt fenomen… Det argumentet håller inte!

* Vi har konsumerat mer och mer smör under de sista åren och det har med jämna mellanrum ropats på brist på smör, tex februari 2009 då det sist var akut smörbrist. Dessutom säger branschen att man varnat för smörbrist de två senaste jularna.

Om man i producentleden hade ökat produktionen redan för två och ett halvt år sen hade vi inte haft smörbrist idag. Så frågan är varför producenterna inte reagerade på den ökade efterfrågan. Dvs vad gjorde att marknaden sattes ur spel?

För om det finns en ökad efterfrågan brukar det leda till ökad produktion om marknaden får sköta saker fritt, men så har inte varit fallet nu.

* Dessutom är det märkligt att efterfrågan av mjölkprodukter ökar medan produktionen minskar, vilket har varit fallet de sista 20 åren. Samt: mitt i en situation med brist på mjölk SÄNKER Arla ersättningen till bönderna. Detta är två beteenden som strider helt mot all marknadslogik.

* Till råga på allt har vi nästan en monopolssituation i Sverige, vilket inte heller är bra för priser eller utbudet av varor. Arla har en dominerande roll och slår ner hårt mot konkurrenterna.

* Och hur är det? Har inte EU ett smörberg; smöröverskott? Samtidigt som media varnade för smörbrist 2009 varnade media också för smörberg i EU. Det berget har man minskat och istället har EU, som Sverige, smörbrist, hör jag. Hur som helst är något ordentligt fel med ett system som kan fungera så!

Det är nog dags för oss att ställa frågan vad vi egentligen håller på med. Vi ger 18 miljarder om året i subventioner till jordbruket. Kanske det vore dags att låta marknaden, inte staten, reglera sättet vi konsumenter får mat framöver!

Ja, det skullenog  betyda att priserna går upp. Men vad gör det? Vad är bäst, att varje förvärvsarbetande svensk betalar 4100 i skatt till bönderna per år, eller att vi inte betalar denna skatt alls och att marknaden reglerar priserna så att priserna med mat ökar ökar med kanske 4100 kronor per år för den förvärvsarbetande?

Ja summan är nog högre, för sen tillkommer EU:s enorma jordbruksstöd också. Men bort med det stödet också, och minska skatten med samma summa, och låt priserna höjas om det behövs istället!

När staten reglerar produktionen ska ingen vara förvånad över att det blir brist på smör!

 • DB

  Jag kunde inte sagt det bättre själv. Tyvärr kommer galenskaperna fortsätta eftersom allt för många redan manipulerats till kunskap om marknadens inhumana själlöshet. Vad som genererat vårt synliga välstånd är givetvis relativt för dessa relativister. Att det i grunden är kapitalism, återinvesterade vinster, marknadstänk- och dito agerande lägger de ner mycket möda på att förneka. Staten bryr sig inte om att Staten är skitkass på allt den företar sig att driva företagsmässigt med medborgarnas pengar, det kommer ju allt nya och de har ju makten att kunna se till att det även kommer i större doser. Där har vi egentligen också grundbulten till den marknadsmässiga skendemokrati i princip hela Västvärlden upplever i dessa tider. Var det nån som sa grundlurad?

 • Liberal, ej socialliberal

  Jag instämmer i det mesta i artikeln särskilt om fri marknad och bortagande av jordbruksstöd.

  Det går inte att höja avräkningspriset för mjölk till bonden bara för att det är brist på smör. Ökad mjölkinvägning kan innebära att det blir mjölköverskott som måste dumpas. Jämvikt vid brist är lättast att få om man först fokuserar på prishöjning på smör till konsument och sedan omfördelar pengarna på produktslagen och producenterna.
  Men det danskstyrda Arla Foods har inget sånt intresse innan de har pressat ut sina konkurrenter från marknaden. Nu kan konkurrensverket visa om de har några tänder.

  Jordbruksstöden.
  Det är inte kaka på kaka utan det är EU som fördelar pengarna. Svenska skattebetalare betalar inget direktstöd, pengarna går först till EU och sedan genom EUs jordbruksstöd. Sverige får per ha under medel i stöd.
  En sak som är känslig att diskutera är att svensk jordbrukspolitik bygger på att svenskproducerade livsmedel ska säljas dyrare än andra länders. De så kallade ”svenska mervärdena”. Svenska särregler som som i sin tanke är bra och fina men inte fungerar på vår gemensamma fria marknad.

%d bloggare gillar detta: