Senaste nytt

Miljöpartiet och liberalismen

Maskros på grå sten Även i stadens grå sten har maskrosorna slagit rot.
Maskros på grå sten

Även i stadens grå sten har maskrosorna slagit rot.

Inför lanseringen av Frihetssmedjan har Miljöpartiet och den liberalism som ryms inom de gröna ramarna varit ett samtalsämne inom projektgruppen. Det råder ingen tvekan om att livsstilsliberalismen är stark och att många storstadsliberaler gärna röstar grönt. Vad som ifrågasattes var hur liberal den gröna ekonomiska politiken är.

Nu visar det sig att Miljöpartiet kanske är mer liberalt än många trott. En undersökning som uppmärksammas av Svenska Dagbladets ledarsida visar att tre av fyra gröna kommunalråd är för ett regeringssamarbete med Allianspartierna. Inte ens avgående gruppledaren i riksdagen Mikaela Valtersson, som förespråkat att MP borde öppna dörren för ett sådant samarbete, hade vågat tro att stödet var så pass stort för idén. Inte heller är stödet begränsat till de egna leden utan inviter har också kommit från moderat håll.

Sett i perspektiv av de senaste årens politiska utveckling och i synnerhet vilka väljare som söker sig till Miljöpartiet, är det kanske inte så förvånande som man kan tro vid första anblick. De liberala storstadsväljarna, som till stor del strömmat från Folkpartiet till MP, har inte i grunden bytt åsikt om den ekonomiska politiken. Deras värderingar måste givetvis få gensvar i den gröna politiken om de ska fortsätta lägga partiets röstsedlar i valurnorna.

Samtidigt är det inte bara väljare som vandrat från FP till MP. Även flera toppnamn från Liberala ungdomsförbundet och FP har bytt partibok. Självklart påverkar de sitt nya parti och precis som väljarna har de sannolikt kvar en i grunden liberal syn på ekonomin. När det rödgröna samarbetet underkändes av väljarna blev det sannolikt mest en spark i baken att öka takten på den politiska förändringen. Förändringen hade dock börjat redan tidigare. Inte heller är Miljöpartiet främmande för samarbeten åt höger – sådana samarbeten finns redan på såväl kommun- som landstingsnivå på olika håll i landet. Det har inte varit något konstigt för ett parti som oftast undviker att kalla sig vare sig höger eller vänster och det är såklart lättare på kommunnivå, där frågorna som kommer upp för omröstning i lägre utsträckning har tydliga ideologiska förtecken.

Det är inte en långsökt slutsats att vi i framtiden kommer att få se liberala blågröna samarbeten även på regeringsnivå. Tvärtom är det en allt mer sannolik utveckling. Självklara förlorare är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som kan få svårare att hitta allianser som kan föra dem till regeringsmakten. Vilka förlorarna kommer att bli i Alliansen är svårare att avgöra.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet har mycket lite gemensamt och det är osannolikt att de kommer att fungera i ett regeringssamarbete. Hur samarbetet med Folkpartiet och Centerpartiet kommer att fungera är däremot oklart. Folkpartiet har i mångas ögon gått åt ett allt mindre liberalt håll under de senaste åren, för att istället profilera sig som ett lite hårdare alternativ till Moderaterna. Den förändringen har i högsta grad varit delaktig i att driva väljare från FP till MP och kan vara en konflikthärd i ett eventuellt regeringssamarbete. Centerpartiet har en miljöpolitisk profil med många liberala hjärtefrågor, samtidigt som det tidigare varit en del konflikter mellan just MP och C i miljöfrågor. Det kan förstås avskrivas med hänvisning till att de tillhört olika block och att det är oppositionens uppgift att kritisera regeringens politik, men om det ligger djupare konflikter bakom skulle det kunna utvecklas till värre samarbetsproblem.

Ur ett livsstilsliberalt perspektiv skulle ett blågrönt regeringssamarbete vara välkommet. Miljöpartiet har en tydligare profil i exempelvis hbt-frågor än vad Alliansen har lyckats med. Hur den ekonomiska politiken kommer att utvecklas är mer oklart, men det är ingen långsökt gissning att den ansvarsfulla ekonomiska politik som bedrivits i kristider har spelat en stor roll i att locka de gröna att öppna dörren för ett blågrönt samarbete. Alltså lär åtminstone varken fler statliga företag eller kraftigt höjda skatter stå på menyn för en blågrön regering.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: