Senaste nytt

Ett plus för Anders Borg!

Anders Borgs ord från gårdagens budgetdebatt  är värda att repetera. Sverige är utan tvekan ekonomiskt sett i bättre skick än andra länder. Borg sa detta om Sveriges situation i jämförelse med andra länder i EU:

Vi, EU:s finansministrar, träffades i helgen. Det var bara Sverige i den kretsen som kunde diskutera att genomföra stimulanser. Det var bara Sverige i den kretsen som kunde tala om åtgärder för att förstärka tillväxten. Det är bara Sverige i den kretsen som kan göra reformer för att stärka välfärden. Det är bara Sverige i den kretsen som inte behöver diskutera nedskärningar och skattehöjningar.

Regeringens politik är tydlig. Det handlar om skyddsvallar runt Sverige, byggda på starka offentliga finanser. Det handlar om ett reformutrymme som till hälften används till tillfälliga stimulanser, underhåll av infrastruktur och arbetsmarknadspolitik.

Det handlar om långsiktig tillväxtpolitik för att förstärka företagsklimatet och förbättra förutsättningarna för sysselsättning. Det handlar om sammanhållning, förstärkning av bostadsbidrag för barnfamiljer och förstärkning av bostadsbidrag för gamla, oftast äldre kvinnor med låg eller obefintlig ATP. Det handlar om reformer av försörjningsstöden för att både öppna fler vägar tillbaka till arbete och vidga ekonomiska möjligheter för människor som har en svag ekonomisk ställning.

Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Varför klarar sig Sverige bättre genom de här kriserna än andra länder? Jag tror att det vilar på två grundförhållanden.

Det första är att vi har en arbetsmarknad som fungerar bättre än i många andra länder…

Om arbetslinjen är det ena skälet till att Sverige klarar sig bättre i kristider är det andra skälet ansvarstagandet för offentliga finanser. Det finns de som ifrågasätter utgiftstak, som ifrågasätter överskottsmål, som ifrågasätter att vi ska vara strikta kring beräkningar av reformutrymmen och som ifrågasätter om vi inte alltid gör för lite och för sent. Det är de kommentarer vi alltid möts av från olika håll när vi presenterar regeringens satsningar.

Låt oss säga att det är vårdandet av ansvarstagandet som ger oss marginaler i kristider. Låt oss vara tydliga med att det som gör att vi i Sverige har en förtroendelänk mellan medborgare och valda är just att vi inte behöver svika det implicita löftet som ligger i att när människor betalar sina skatter så vet de att de också kan få välfärd, oavsett om det är kristid eller inte.

I de flesta andra länder har man betalat skatt under många år för att nu få se nedskärningar. Vårdbiträden, sjuksköterskor, läkare, lärare, poliser – varje del av den offentliga sektorn skärs nu ned i de länder som har valt underskottets väg. Ansvarstagandet är nyckeln för att skapa stabilitet.

 Det man i mitt tycke kan kritisera Borg för är bristen på visioner och nytänkande för framtiden. Men att budgetmässig sparsamhet och försiktighet lönar sig har Borg väl bevisat!

%d bloggare gillar detta: