Senaste nytt

25 miljarder som får fart på Sverige??

Sveriges finanser är i ett Europeiskt perspektiv bra. Så bra att till och med oppositionen har svårt att argumentera mot det. Det slog mig när jag tänker tillbaka på budgetdebatten igår. Men jag tycker mig ana en viss brist på visioner för framtiden. Sänkt restaurangmoms från 25 till 12 procent i all ära, men speciellt visionärt är inte det! Dessutom är de internationella erfarenheterna från en sådan moms lite dåliga.

Anders Borgs förklaring till den sänkta restaurangmomsen var denna i budgetdebatten igår:

Vår uppgift är att se till att svenska företags och svenska löntagares konkurrenskraft stärks på sikt. Vi ska uppmuntra företag att anställa och göra så att man vågar behålla och nyanställa personal. I det perspektivet är restaurangmomsen ett naturligt förslag. Jag är övertygad om att det leder till fler jobb.

Jan Rejdnell har på sin blogg lagt fram ett annat förslag som skulle leda till fler intressanta ekonomiska effekter än restaurangmoms-förslaget, nämligen att sänka arbetsgivaravgifterna partiellt: 25 miljarder som får fart på Sverige!

Vi läser:

Vem vet att skatten i arbetsgivaravgifterna som inte kan kopplas till några försäkringar höjts sedan årsskiftet för alla företagare? Ingen såg skillnaden eftersom man sänkte avgifter till försäkringar etc. med samma nivå som staten höjde skatten på arbete. Denna ”löneavgift” som är en ren skatt är i dag över 9 procent.För att komma i samklang med andra företag i Europa måste Sverige sänka sina arbetsgivaravgifter – man kan börja med löneskatten.

En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna sägs att den skulle bli dyr för staten. Varje procentenhets sänkning skulle kosta omkring 10 miljarder kronor i inkomstbortfall.

I stället för att halvera arbetsgivaravgifterna för alla 500.000 företag som finns i Sverige (alla har inte anställda) så borde man göra det för de första tio anställda i företagen.

Det skulle kosta 25 miljarder kronor för staten, men det skulle sätta fart på ekonomin och sysselsättningen . Det skulle få fler att anställa då det är tveksam om en sänkt restaurangmoms skulle göra det.

%d bloggare gillar detta: