Senaste nytt

Ökänd abortmotståndare får pris av tidningen Dagen

Grattis, Ruth Nordström!

Idag blev Ruth Nordström utsedd till årets förebild, ett pris som delas ut av tidningen Dagen och Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Glädjen är förmodligen strålande, inte minst tack vare prissumman på 10 000 kronor, som enligt Nordström ska gå till Fonden för samvetsfrihet, som stöttar barnmorskor i deras arbete mot att inte genomföra aborter.

Vem är då Ruth Nordström?

Ett flertal känner nog igen henne från SVT Debatt där hon brukar debattera emot barns rätt till sexualundervisning, eller från hennes debattartiklar om huruvida ofödda foster har rättigheter eller inte. Vid sidan av detta är hon krönikör på tidningen Världen Idag, Dagens omysiga variant som har starka band till Livets Ord. Hon är VD för Provita, som är en av många antiabortorganisationer. Hon är även ständig skribent på deras tidning. Enligt tidningen OTTAR sitter hon även med i Sveriges största antiabortföreningens, Ja till Livets, styrelse.

Som om inte detta var nog är Nordström även före detta ungdomspastor i Livets Ord.

Ruth Nordström har helt enkelt ordentligt med stoff att skriva på sitt CV. Det mesta kommer från extremhögerns kristna falang som inte tvekar att propagera emot kvinnors rättigheter, emot homosexualitet och emot förnyelse.

Känd för allmänheten blev Nordström när hon i oktober 2014 fick nobben av drottning Silvia då drottningen skulle medverka på Scandinavian Human Rights Lawyers evenemang Uppsala universitet – även detta en känd antiabortorganisation. Drottningen valde att tacka nej och seminariet ställdes därmed in efter kritik från både Uppsala Universitet och pressen.

Till DN säger Nordström:

”Min egen åsikt som kristen är att varje människa är skapad till Guds avbild. Därför är varje liv skyddsvärt, i dess början och i dess slutskede. Jag vill ändra den svenska lagstiftningen till 12:e veckan och införa en samvetsklausul.”

Här har vi det centrala problemet.

Det är inte första gången det finns organisationer som kränker kvinnors rättigheter. Sådana har alltid funnits. Kvinnoförtryck har historiskt sätt varit en effektiv metod att kontrollera kvinnors tankar och agerande. Inte minst när det kommer till kvinnors kroppar och sexualitet.

Ruth Nordström pratar gärna om människovärde, men glömmer att alla människor har rätt att bestämma över sig och sitt. Att inskränka kvinnors rättigheter gällande hennes kropp är att gå över gränsen.

Vi har en hård abortlagstiftning i Sverige redan som det är. Fri abort är inte någonting som existerar och efter den tidpunkt som ett foster har möjlighet att vitalt klara sig själv utanför kvinnans kropp är inte abort tillåtet. Innan det inträffar är det upp till kvinnan att bestämma om hon vill behålla fostret och göra det till en viktig del av sitt liv. Den rättigheten vill Ruth Nordström inskränka.

Rätten till abort är en frihetsfråga och en viktig värdefråga för kvinnor. När gränser för abort sätts ska det bygga på vetenskap och en rimlig etisk diskussion, inte på Ruth Nordströms personliga åsikter och utefter hennes personliga tro. Detta är en fråga som ingen Gud har någonting med att göra. Det är upp till kvinnan.

Det är inte första gången kvinnors kränks. Men låt det bli sista gången de får pris för det.

jessica [at] frihetssmedjan.se

 • Pingback: Avsnitt 130 – Limbo hambo | Kvack!()

 • david

  Har inte fostret några rättigheter? tänk att vara levande på väg mot ett liv….och slits bort

  • Viljeasp

   Fostret har rätt att slippa livet, ditt jävla kukhuvud!

   • Ainigma

    Har vuxna människor också ”rätt att slippa livet” utan att tillfrågas, eller gäller det bara ofödda människor? Du verkar tänka med samma huvud vars benämning du använder som invektiv på andra.

    • marlies beushausen

     Du är vuxen och kan bestämma ditt eget liv. Ett foster är helt beroende av den som tar hand om det. Först när man är myndig har man ett eget liv.
     Många har fötts av föräldrar som inte kunnat ta ansvar för sina barn på ett skonsamt sätt. Dom får problem ibland resten av sitt liv.

     • Ainigma

      Men du resonerar ju helt inkonsekvent för i alla andra fall skulle väl inte det faktum att någon står i beroendeställning vara ett skäl för att *inte* skydda denne? Det faktum är att någon är i beroende av oss, t.ex. våra barn är ju istället ett starkt skäl för att vi ska skydda dem, inte tvärdom. Dessutom har ditt argument absurda implikationer: nämligen att det är okej att också döda barn och bebisar, utvecklingsstörda, senila etc etc för de kan inte heller bestämma över sitt eget liv. Även tonåringar är omyndiga. Man ska få döda dem också alltså? Tycker du det låter som en rimlig moral? Och du påstår att jag resonerar ologiskt!

     • marlies beushausen

      Vad du skriver har ingenting med min person att göra. Jag håller mig till fakta.

     • marlies beushausen

      Moral betyder att respektera andra människor, samt att aldrig utsätta någon för större lidande än den kan bära.

     • Ainigma

      Fakta som är irrelevanta är inget argument.

     • marlies beushausen

      Ditt inlägg beskriver att du inte vet hur mycket vi har utvecklat i Sverige för omvårdnad för alla kategorier. Jag är själv undersköterska, och har även arbetat socialt. Det är jätteviktigt att man kan se och bedöma utanför sig själv, och ha varje individ som fokus, med lagar som grund.

     • Ainigma

      Ursäkta med vad har det för relevans att ditt argument har absurda implikationer?

  • marlies beushausen

   En del förtränger aborten efteråt, för att det är tungt att bära samvetet, och kan verka även uppspelta för att glömma. Men tankar om barnet hur det skulle varit, sett ut finns hos en del hela livet

 • Ainigma

  De flesta allas-rätt-till-liv-motståndare resonerar ungefär lika ologiskt som Jessica. Man bortser helt från den ofödda människans rätt till liv.

  • Viljeasp

   Det är ni abortmotståndare som resonerar ologiskt. Det är ingen diss att döda någon som inte är medveten om det. Det enda som händer är att ingen blir till.

   • Ainigma

    Med din ”logik” vore det alltså ok att döda personer som inte är medvetna om att de kommer att dödas. För det gäller ju även vuxna människor, de kan dödas utan att de vet om det. Låter det logiskt? Så om någon ordnade att du dödades utan att du visste om att du dödas (vilket många som mördas inte gör) så vore det okej?

    • marlies beushausen

     Du verkar inte förstå vad logik betyder. Ingen gör abort om det inte är nödvändigt.Det föregås av många samtal med kurator , psykolog för en rejäl granskning i hur möjligheten för ett barns liv kommer att se ut.
     Det finns mycket sorg i ett sådant beslut, inget man bara gör för att man
     känner för det plötsligt.

     • Ainigma

      Det ironiska är att din egen kommentar visar tydligt att du inte vet vad logik är. Om du vetat vad logik betyder så borde väl du då kunna visa vad som var fel med föregående inlägg istället för att hävda något helt irrelevant och osant. Du kan börja med att definiera vad du menar med att ”abort är nödvändigt” och hur det är relevant för det argument jag anförde mot Viljeasp.

     • marlies beushausen

      Ja. Att fostret är omedvetet, inte gör skillnad i sakfrågan. Att abort är nödvändigt baseras på en utredning innan beslut. Ett tragiskt sådant, men bättre under dagens legala, skonsammare metoder än historiskt. Då fanns det kvinnor i Sverige som fungerade som ammor. Dom tog betalt för varje inlämnat barn, misskötte dom så många dog och tog ständigt emot nya.
      Idag finns det Babyluckor på sjukhus i vissa länder, dit förtvivlade mammor lämnar in sin barn. Ännu hemskare eftersom dom knutit an till barnet. Det går inte att låtsas att problem inte finns, hur gärna vi än vill.

     • marlies beushausen

      Liv och död är alltid chockerande, därför finns tidsgränser för genomtänkande. Dom flesta kvinnor får missfall utan att veta om det, andra vet gång efter gång. Tyvärr är det inte självklart för något liv att överleva oavsett ålder.

     • marlies beushausen

      Sedan vägs kvinnans hela liv in, psykologiskt. Att ta hand om och kunna älska ett oönskat barn är inte självklart. Ibland finns lidande och hat med i bilden. Ibland är hela livssituationen som den är en belastning utan barn.

     • Ainigma

      Du tar upp väldigt mycket saker på en gång. Problemet med dem alla är att du skulle aldrig resonera likadant om det gällde ett fött barn. Varför har inte ofödda människovärde är den fråga du aldrig besvarar. Dessutom är de situationer du tar upp inte relevanta i dagens Sverige. Om det är hemska sociala problem så bör ett land arbeta för att lösa dem, de löses inte genom att man dödar en oskyldig människa.

     • marlies beushausen

      Jag förstår att du har en annan åsikt, men vi lever i en demokrati, där lagar och rättigheter baseras på dom flestas åsikter. Dessa baseras ur lång erfarenhet och kunskaper. Allt levande har ett värde. Därför enligt kristendomen tas alla själar tillbaka till Gud som skapat alla individer. Ingen har skapat sig själv oavsett livsåskådning. Vi har fruktansvärda problem globalt, eftersom individen är både ond och god, samt för att våra tillgångar krymper.

     • Ainigma

      Men nu blandar du ju ihop helt olika saker. Min ståndpunkt har gällt moral, inte den nuvarande lagstiftningen. Vad har det du nu säger fram för relevans för diskussionen om abort är moraliskt fel eller inte? Försöker du säga att lagstiftningen bestämmer om något är moraliskt rätt eller fel? Det är ju uppenbart absurt. Det andra du säger är också irrelevant för sakfrågan.

 • Viljeasp

  Emellertid är det tveksamt om fri abort är det optimala för kvinnan. Jag vill att abortlagen ska vara ännu liberalare för barnets skull.

 • marlies beushausen

  Det har ingenting med att vara kristen att göra. Enligt bibeln fanns ingen mer förstående person mer än Jesus själv, som hjälpte alla oavsett livsstil och uppfattning. Abort är en rättighet för hänsyn till barn, som annars skulle födas oälskade och som belastning för kvinnan som inte hade möjlighet att försäkra barnets behov av mat, ömhet och kärlek. Förr och nu görs illegala aborter som utsätter kvinnor för stora risker. Historiskt dränkte kvinnor sina barn, eller satte ut dom i skogen att dö. Tror inte att Jesus hade tyckt om att se sådant. Ett foster är inte utvecklat för egen möjlighet att tänka, känna, förstå. Men jag tycker det är bra att barnmorskor som är vuxna kännande människor ska få välja att inte utföra aborter om dom har svårt för det.

 • marlies beushausen

  Enligt bibeln hör alla barn himmelriket till, på jorden som i himlen. Jesus för mej kan ha kommit från Kalifonien, hade långt hår, gick i sandaler och blev mobbad för egen religion, eller Irland, tyckte om att vandra och prata med folk, eller Afrika, han gillade gospel och kallade alla sin broder,eller från Italien, han tyckte om vin, hans mor jungfru, eller jude, han gick i sin fars fotspår
  och han var snickare. Han fanns nog för alla.

 • marlies beushausen

  Rättelse. jag menar Karibien, inte Kalifonien. Jesus gick ju långhårig barfota i sandaler.
  Bibeln är ju en betraktelse ur en diktares syn på omvärlden !

 • marlies beushausen

  Jag tycker abortmotståndare är hemska personer. Att bara stirra sig blind på förlossningar, utan ansvar för hur en litens liv kommer att se ut. Att föda i smärta, utan att kunna ta ansvar för barnet efteråt måste vara en långdragen tortyr. Är barnet önskat har smärtan ett pris, och barnet gör att smärtan glöms. För den som inte kan, svetsas smärtan fast i själen och barnet blir en belastning.
  Det finns barn som högt upp i ålder sörjer att dom aldrig fick moderskärlek.
  Dom kristna är sällan förståndiga och lever inte som dom läser. Att Herren tar och ger, och vet
  människans själ.

 • marlies beushausen

  Jag gick själv i sjömanskyrkan, sedan i annan kyrka, var söndagsskolfröken ett tag. Jag lärde aldrig ut några dumheter. Jag har alltid tyckt om att läsa sagor, men fick helt andra normal intressen som 15 åring. Jag hade en helt annan, öppen kristen förankring, där synd stod för njutning och lärdom. Allas lika värde oavsett könstillhörighet, annan tro tillåten samt mera innehåll i livet. Att Jesus funnits för ALLA. Ett mycket bredare perspektiv. Det stod inget om att sätta etikett på kyrkor och personer i bibeln. Påhittade egna tolkningarsom SKILJER folk.

 • marlies beushausen

  Att inte döda för mig betyder att inte utplåna liv ur ,hat, psykisk sjukdom som kan dyka upp tillfälligt eftersom vi är begåvade med känslor. Sedan finns döden som utväg, som i krig när individer har plågor och ingen lindring finns, eller när individer inte längre kan ta ansvar för eget liv. Att inte alltid vara medveten är en gåva, som mycket annat. Hur skulle vi annars våga gå upp ur sängen och ut.

 • Pingback: Jessica Schedvin – Ett reportage | Frihetssmedjan()

 • marlies

  En otroligt forntida individ, och gammal torr religion. Antingen godtar man ett yrke och samhällets regler och politik som står för en gemensam starkare ståndpunkt med gedigna bevis och erfarenheter bakom, annars ska man välja ett helt annat yrke. Att få pris för att ta över andras enskilda samveten är inte klokt. Vi är skapade av allsmäktigt i en perfekt anpassad kapacitet för egen person, i vad vi klarar praktiskt och känslomässigt Som att smäda en GUD de ber till.
  Vore en god GUDS gärning att ta hand om alla barn som redan finns i en fruktansvärld verklighet för miljontals ungar i alla åldrar. Något att rannsaka vad synd är. Enligt Bibeln dog Jesus på korset för allas våra synders skull, så vad håller enskilda på med ännu i nutid. Att ta GUDENS makt och mening i egna händer ? Alla har RÄTT att bli älskade för exakt den personen den har blivit. Den som skapat sig själv och sin tillvaro på klotet kan bevisa det. Har någon i Bibelns historia visat tolerans för alla slags av människor så var det JESUS.
  Att då ge sig själv beröm för leka GUD är troligtvis straffbart, som de älskar att predika om. Till ett helvete som redan finns på jorden.
  Att hamna i helvetet betyder att missköta sig och få problem därav.
  Att brinna i helvetet, att hamna i krig. Vi säger – Du kan dra åt helvete. Ett sätt att försvara sin egen peson.

%d bloggare gillar detta: