Senaste nytt

Mark Klamberg: Hägglunds förslag på DN Debatt främjar inte integration…

Jag uppfattar inte att Hägglunds förslag på DN Debatt främjar integration vilket dess företrädare nu talar om utan handlar mer om att göra Sverige mindre aktivt som destination för migration, dock med respekt för de minimikrav som följer av Sveriges internationella förpliktelser. Denna slutsats drar jag dels utifrån artikelns text men även utifrån den diskussion som förts i sociala medier i borgerliga kretsar under hösten, tillfälligt framför permanent uppehållsstånd anses av många borgerliga debattörer som den mest lämpliga åtgärden för att göra Sverige mindre attraktivt som destination.

Givet den stora mottagning som Sverige har så är volymfrågan absolut någon som tål att diskuteras men låt oss då vara överens om att Hägglunds artikel handlade mer om ”volymfrågan” än om något annat. Nu kommer någon säkert invända att Hägglunds artikel visst hade förslag om integration, t.ex. sänkt skatt på arbetsinkomster som förbättrar drivkrafterna.

Jag tror dock inte det handlar om bristande drivkrafter som huvudförklaring till nyanländas arbetslöshet och utanförskap, jag tror mer det handlar om brist på arbeten som matchar de nyanländas kompetens. Se hur det var på 1960- och 70-talen då nyanlända lätt och snabbt kunde få bra jobb inom varvs-, verkstad- eller textilindustrin utan att kunna perfekt svenska.
Nationalekonomer brukar tala om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Medan Hägglund fokuserar på individers drivkafter till att arbeta (utbudet av arbetskraft) tror jag problemet idag snarare ligger i bristande efterfrågan på arbetskraft.

Om jag har rätt blir frågorna som politikerna ska besvara annorlunda, t.ex. hur skapas och växer företag, vilka branscher kan utvecklas genom regelförenklingar och skattesänkningar, hur tryggas god energiförsörjning och infrastuktur, kan staten stimulera ekonomin (genom penning- eller finanspolitik), hur kan vi förbättra handelsmöjligheterna med omvärlden, osv. Det är framförallt i den senare diskussionen som jag nu vill finna borgerlighetens svar. Det är bra att borgerligheten funderar över hur individers drivkrafter kan öka, men vi får inte glömma att det även behövs en politik för att öka efterfrågan på arbetskraft.

Mark Klamberg, Jur. Dr., tidigare förste vice förbundsordförande LUF

 • snobben

  Ja, det är ett dystert läge på arbetsmarknaden just nu, men moral går före i samvetsfrågor om integration. Jag kan tänka att när problem blir ohållbara kommer också lösningar. Folk är inte obildbara, bara fantasin sätter gränser. Lärlingsplatser på företag, tolkhjälp inom kommun och landsting. Engelsk undervisning så dom kan söka jobb senare fritt. Svenska begriper bara vi. Kulturverksamhet ifrån dom till oss i olika former. Istället för att komma fram till våra lösningar, har dom säkert egna ideér.
  Senare har vi en landsbygd som är viktig ur politisk synpunkt nu, till framtida handel och export av nyttigare varor

 • snobben

  Sedan är det självklart att skatten på små och nya företag måste sänkas samt arbetsgivaravgifter under en övergångsperiod, för vanligt folk med iver och ambition. Precis som dom som har gott om pengar ständigt fått påökade resurser. Dags att lägga pengar i investeringar, och mota giriga ollar i grind.

 • snobben

  Att Sverige och Tyskland vill bromsa invandringen är helt rätt, eftersom andra EU länder totalt struntar i mottagande.. Bra med förslag om hållbara regler lika för alla.
  Vi är inte bäst på mottagande heller utan måste få ordning på hur vi ska förbättra alla konstigheter som har uppdagats efter vårat panikmottagande. Sedan är inte frågan om permanenta tillstånd viktigast i nuläget, utan en gemensam grund för hur vi socialt ska bygga, bereda plats i boende och utbildning, samt personal till detta. Annat har inneburit väntan oberoende av vad det hetat. Samt rensa bort dom som tjänat pengar på utsatta människor även här.

 • snobben

  Ingen ska ha invandring av allt alls om det inte sker av fri vilja. Vi har resurser i överflöd för fredsbevarande i kunskaper och militärt i väst. Det är bara EGOT som hindrar. Idag sprider vi varor, livsmedel miljögifter, bakterier över hela klotet. Allt är ihopjoxat till oigenkännlighet även i våra kroppar. Mycket av detta har vi inget uppbyggt försvar till. Vi för över allt mellan varandra, till områden där ingen beredskap är utvecklad. En ständigt ökande acceleration av molekylers mutationer. Vi lär få en utökad reaktion i sjukdomar på allt, tills detta balanserar sig självt. Dom starka överlever , resten försvinner som i alla tiden Vi sysslar med ett biologiskt krig mot oss själva för att överleva på lång sikt.

%d bloggare gillar detta: