Senaste nytt

Öppet brev till Jan Björklund: Tänk igenom dina uttalanden gällande migration och integrationspolitiken

Som socialliberal och Folkpartist förväntar jag mig att Sveriges liberala partiledare noga tänker igenom sina uttalanden gällande migration och integrationspolitiken i en tid då våra humanistiska och liberala värdering är så hårt ansatta i den politiska debatten på ett sätt som vi inte har upplevt sedan 40 talet.

För första gången under efterkrigstiden står vi inför ett faktum där opinionen och samhällets normer är avhumaniserade och bakåtsträvande i sin utveckling. Det går inte att lägga hela skulden för den utvecklingen på Jimmie Åkesson och SD. Jag menar att som liberaler så måste vi se vår roll i denna utveckling. Folkpartiet har under de senaste 10 åren misslyckats att vara den tydliga motkraften till denna utveckling. Även om det inom partiet finns krafter som hållit dom liberala värderingarna högt så har dom hållits tillbaka till förmån för en smalare, hårdare och ”flexiblare”
politik. 

Med denna partiutvecklingen har Folkpartiet radikalt misslyckats med att bedriva en liberal och human opinionsbildning och med att agera som den självklara motkraften till nationalism och främlingsfientlighet som liberalismen ideologiskt är.

En liberal migrationspolitik är öppen och human och en liberal integrationspolitik handlar om att riva hinder och därigenom skapa förutsättningar för en snabb integration. Det här är de politikfrågor där liberalismens motpol har lyckats med sin opinionsbildning på bekostnad av våra humana och liberala värderingar.

Sverige behöver ett starkt liberalt parti och med facit i hand så är det tydligt att dom ideologiska kompromisserna har skadat både Folkpartiet och Sverige. Som partiledare och vice partiledare under större delen av den tid jag talar om så måste du ta ditt ansvar för det läge som vi nu står inför.

Mathias Darmell
Varit och är medlem i FP sedan en längre tid. Har tidigare haft uppdrag inom partiet samt har hjälpt till praktiskt och kampanjat för partiet årets val, men lämnar inom kort om inget radikalt händer 

 • Patrik

  För att citera Hans Li Engnell: ”Kravlöshet är inte liberalism. En omhändertagandepolitik utan den enskildes skyldighet att försörja sig själv är inte liberalism. Och EU:s största asylinvandring tillsammans med OECD:s sämsta integration är en sällsynt usel kombination för vilken tidigare och sittande regeringar bär ansvaret.”

  • Mathias Darmell

   Ja, Sverige har en usel integrationspolitik som bygger på byråkrati med extremt långa handläggningstider och med hinder i form av regelverk för integrationen. Integrationsprocessen skapar utanförskap från dag ett. Tyvärr har debatten, styrd av SD uteslutande handlat om kvoter och kvantitet istället för att riva hinder för nya svenskar att etablera sig, försörja sig och bygga ett nytt liv i Sverige. Det bygger naturligtvis till stor del på SDs syn på andra kulturer och livsåskådningar. De etablerade partierna har misslyckats att driva en politik och en debatt baserad på deras värderingar i integrationspolitiken vilket skapat det kaotiska läge vi har i Sverige idag och det tomrum i debatten som nu skapar panik hos de flesta partier.

   • Problemet med så här generellt skriven kritik är att till och med folkpartister som jag, som särskilt försöker följa den integrations- och migrationspolitiska debatten i partiet, kliar mig i huvudet och undrar i vilken riktning det är du egentligen vill se en förändring. Meningar som ”Även om det inom partiet finns krafter som hållit dom liberala värderingarna högt så har dom hållits tillbaka till förmån för en smalare, hårdare och ”flexiblare” politik” kan tolkas lite hur man vill.

    I kommentaren ovan blir du lite tydligare. ”Tyvärr har debatten, styrd av SD uteslutande handlat om kvoter och kvantitet istället för att riva hinder för nya svenskar att etablera sig, försörja sig och bygga ett nytt liv i Sverige.” Men samtidigt känner jag igen mig ännu mindre i detta. Jag läser dagens Ullenhag & Haddad-artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tio-punkter-for-en-battre-integration_4202649.svd Den handlar om precis det du efterfrågar, och vägrar kategoriskt att tala om kvoter och kvantitet. Och detta är inget nytt grepp, utan det är ungefär så här Ullenhag m fl har debatterat i många år.

    Kritisera gärna att vi under regeringsåren inte har förbättrat integrationen tillräckligt, för det har vi inte. Men det beror ju framförallt på att vi inte fått tillräckligt gehör i Alliansen för vår integrationspolitik. Integrationsministern har inget eget departement. Vi har velat sänka trösklarna till arbetsmarknaden, men framförallt Moderaterna har sagt nej. Men du kan väl inte påstå att inte FP försökt att dra *debatten* åt rätt håll?

    • Telason Getachew

     Hej är du som folkpartist intresserad av att skriva en replik på Mathias debattartikel?

     • Gärna det, men jag har inte sådär jättemycket mer att säga utöver det jag skrivit i kommentaren. Gissar att du är administratör på kommentarstråden, så maila mig.

   • Fredrik

    Vad är det för ”värderingar” du avser i din tex!?
    Har dagens svenska liberaler tappat sin ideologiska kompass för att istället dubba den post-marxistiska vänsterns ideologi till sanning!?
    ”Allas lika värde” borde för en liberal inte tolkas som; ”allas lika rätt till andras egendom”, dvs. alla i hela världens lika rätt till bosättning och försörjning av svenska staten.

    Den svenska värdegrunden är idag i princip identisk med den radikala vänsterns ideologi, minus uppfattningar om hur den ekonomiska politiken skall hanteras.

    Det är den postmarxistiska nyvänsterns samhällsanalys liberalerna i Sverige idag dubbar till sanning, när man beskriver Sverige som ett land där kvinnor, hbt-personer och ”rasifierade” är förtryckta och underordnade genom de maktordningar, normer och strukturer som upprätthålls av de överordnade – vita, heterosexuella män. Och det är med klassiskt kommunistiska metoder som dessa maktordningar ska raseras: inskränkt yttrandefrihet, propaganda, angiverikultur, nidbilder av oliktänkande, indoktrinering, åsiktskontroll, samt en ambitiös plan för att skapa den nya människan.

    Statlig normbildning och ”värdegrundsbildning”, som skall skapa ”rätt” attityder, ”rätt” åsikter, normer och värderingar hos folket är idag något mycket centralt i Sverige.

    För liberaler borde dock istället frihet från sådan statlig styrning – att vi istället får ha vilka attityder och värderingar vi vill, att vi får forma vårt liv utan statens inblandning – vara det centrala. Men det är det inte längre.

    De svenska liberalerna är idag lika pigga som vänstern på att ge staten i anspråk i att skapa nya ”rätt” människor och skapa de ”rätta” värderingarna och de ”rätta” åsikterna. Lika många politiska reformer och andra åtgärder för att skapa rätt norm och värdegrundsfostran på människor och barn, och hur familjer skall uppfostra sina barn och hur människor skall uttrycka könsroller etc., kommer idag från liberalerna som från vänster.

    Fortsätter utvecklingen kommer vi dessutom snart att bara ha vänsterpartier i Sverige.
    De nuvarande allianspartierna kommer förvisso att avvika litet genom att argumentera för marknadsekonomi och privat äganderätt. Fast frågan är hur länge till. För det torde i längden bli intellektuellt ohållbart att argumentera för att marknaden ska vara fri från statlig styrning, och att försvara äganderätten till pengar och materiella ting, när man samtidigt står för att mellanmänskliga relationer ska stå under strikt statlig styrning, och att vi inte har äganderätt till våra attityder och värderingar, för dessa ska staten kontrollera.

    Marknadsliberaler som engagerar sig i skatter och regleringar på företagsområdet men som anser att kultur och värderingsfrågor inte angår dem är härmed varnade: När staten har exproprierat äganderätten till våra hjärnor är det snart plånböckernas tur.

    Sverige bedriver hela västvärldens i särklass mest omfattande ”invandring till välfärd”. Detta borde bekymra liberaler som värnar privat äganderätt och som inte delar marxismens ideologiska uppfattning om att alla äger lika rätt till andras egendom.
    Fri ”invandring till jobb” är en sak, fri eller mycket omfattande ”invandring till välfärd” är något helt annat.

    Många av dagens svenska liberaler har kommit vilse i sin ideologiska kompass.

   • Fredrik

    citat: ”Tyvärr har debatten, styrd av SD uteslutande handlat om kvoter och kvantitet istället för att riva hinder för nya svenskar att etablera sig, försörja sig och bygga ett nytt liv i Sverige”.
    .
    Härvid blottar sig socialismen och liberalismens tillkortakommanden. ”Volym” är tabubelagt, och bör inte diskuteras. Att ifrågasätta ”volymen” av invandring är att gå i polemik med den utpekade ”rätta” värdegrunden som på inget sätt får ifrågasättas.
    Värdegrunden har blivit en religiös dogm som står över alla samhällskonsekvenser och som alla måste förhålla sig till. Den som inte gör det anses rättfärdigt att på olika sätt utestänga, demonisera och ”pariastämpla”. Huvudsaken är att den rätta värdegrunden upprätthålls och försvaras, vilket blir en närmast samhällsfarlig inställning.
    Denna ”värdegrund” är som tidigare sagt nästan identisk med den postmarxistiska vänsterns ideologi, minus specifika uppfattningar om hur den ekonomiska politiken bör utformas.
    Alltså måste alla i Sverige i praktiken förhålla sig och omfamna den post-marxistiska vänsterns ideologi, minus uppfattningar om hur den ekonomiska politiken bör utformas. (Värdegrunden är ännu så länge neutral kring frågor rörande jobbskatteavdrag, rutavdrag och a-kassenivåer)
    Dagens svenska liberaler dubbar idag den radikala vänsterns samhällsanalys till sanning.
    .
    I min värld, och sannolikt i väldigt många andras värld, är integration direkt kopplad till volym.
    Den hypotetiska skolklassen med två invandrarelever ger oerhört mycket bättre integrationsmöjligheter än den hypotetiska skolklassen med 20 invandrarelever. Men detta är en förbjuden tanke för både socialister och dagens svenska liberaler(värdegrunden villkorar tankefriheten). Istället måste det alltid vara olika former av anpassningar som är lösningen.
    Socialisterna och liberalernas integrationspolitik brukar innebära positiv särbehandling av invandrargrupper; kvotering, subventionerade anställningar, skattelättnader för invandrare, särskilda bidrag till kultur med ”mångfaldsperspektiv” och liknande. Det strider mot principen om likhet inför lagen, och framförallt strider det mot svenskens sinne för rättvisa. Här ska ingen glida fram på en räkmacka, oavsett om orsaken är att man är adlig eller att man har flytt från Syrien…
    Politiker som försöker genomföra detta kommer inte att lyckas, trots att journalisterna lär göra allt de kan för att hjälpa till med propaganda.
    Avskaffade regleringar av arbetsmarknad och bostadsmarknad ska möjliggöra den fria invandring och fria tillgång på lågbetald arbetskraft som dessa liberaler drömmer om. Men en dröm lär det förbli, eftersom svenskar överlag inte är förtjusta i fattigdom och stora klyftor, och de rätt kraftigt vänsterlutande journalisterna inte lär hjälpa liberalerna med deras Ayn Rand-utopi.
    Snarare ett sargat framtidssamhälle med fortsatt omfattande gettofiering av städer och orter, utanförskap och kriminalitet och otrygghet i dess kölvatten, gated communities, omfattande segregering, sk. ”White flight” där svenskar men även framgångsrika invandrare, flyr de bostadsområden, skolor och andra institutioner som blir alltmer präglade av mångkultur.
    White flight är som onani – alla gör det men ingen pratar om det. ”White flight” pågår för fullt redan idag även om ingen vill prata om det.
    Svenskar som ”gillar olika” och ”är 87 procent”, betalar samtidigt mångmiljonbelopp för att leva i vita reservat. Frågan är vad som händer när dessa inte längre kan fly från mångkultur och gettofiering pga. socialisterna och dagens svenska liberalers statliga styrning och kvoteringsiver!?

    • Telason Getachew

     Hej är du intresserad av att skriva en replik på Mathias debattartikel?

     • marlies beushausen

      Jag tycker man måste väga emot hur mycket frihet egen befolkning har,
      och den är inte lysande just nu. Hade vi haft en grund själva för utveckling och arbete, hade situationen sett betydligt bättre ut. Trots elände håller vi alla över ytan, med det systemet vi har. Många väntar på bättre tider, vilket inte betyder att folk övergivit sin ideologi.

 • thommy malmström

  Nu har KD börjat tumma på sina värderingar vad gäller invandrarfrågan, jag hoppas inte FP gör KD sällskap, för övrigt tycker jag att FP måste stå upp för sin egen politik och inte gå i M:s ledband hela tiden, det kan sluta med katastrof för FP som kan hamna under 4%.

  • Mathias Darmell

   Jag instämmer. KD är ett konservativt parti vilket värderingsmässigt står i opposition till liberalismen. Vad gäller sakfrågan så var syftet med artikeln att väcka den liberala och framförallt den socialliberala värderingsdebatten som jag anser att fd och den nuvarande partiledaren misslyckats att föra.

   • marlies beushausen

    Det är stor skillnad på att drömma hur det skulle kunna vara, och i hur det faktiskt ser ut globalt. Var själv på en flyktingförläggning för flera år sedan. Där fanns hur mycket kompetens som helst i tolkar, aktiviteter och stöd psykologiskt. Vi ska nog se på all energi som trots stora problem läggs ner i mottagande. Det är naturligt med olika synsätt när snaran dras åt för alla. Lösningar är då svårtolkade.

 • Pingback: Björn Brändewall (Fp) replikerar Mathias Darmells öppna brev till Jan Björklund | Frihetssmedjan()

%d bloggare gillar detta: