Senaste nytt

Lucka 7: Anders Chydenius

Anders Chydenius

Anders Chydenius

Liberalismens fader i Sverige var finsk. Det är förstås egentligen inte så konstigt, då Finland var den östra landshalvan under hans livstid. Anders Chydenius föddes i Österbotten och tog examen vid Åbo universitet.

Under många år var Chydenius riksdagsledamot och han är den som ligger bakom vår tryckfrihetsförordning (1766) och religionsfrihetsförordning (1781). Trots att han själv tillhörde prästerståndet och därmed stötte på stor fientlighet, lyckades han få med sig de övriga ständerna på religionsfriheten och som tack för sin insats tilldelades han en teologie doktorsgrad av kung Gustav III. Hans mod och principfasthet är ett av de utmärkande dragen.

Chydenius lyckades också med något som sällan uppmärksammas: att tio år före Adam Smith lansera grundläggande liberala idéer som exempelvis handels- och näringsfrihet samt frihandel, i boken Den nationnale winsten (1765). Hans ideologi är i allmänhet präglad av upplysningens radikala individualism. Precis som många andra liberala tänkare vid den här tiden hade Chydenius naturrätten som viktig princip. Även om kanske inte så många av oss idag ser det som en rätt given av en gud, så är det ändå alla människors grundläggande lika rättigheter som ligger till grund för vårt moderna samhälle.

”Naturen danar dem alldeles lika med oss i födelsen. Deras kroppsställning, då de först ligga i vaggan, är likadan med vår, deras själar lika förnuftiga som andra menniskors, deraf blifver således handgripligt, att naturens herre äfven tilldömt dem enahanda rättigheter som andra menniskor åtnjuta.”

Tankar om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt, 1778

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: