Senaste nytt

Lucka 3: Karl Staaff

Karl_Staaff

Karl Staaff

En kalender med liberaler från såväl Sverige som resten av världen vore inte komplett utan Karl Staaff.

Staaf var en av förgrundsgestalterna i Sveriges allmänna rösträttsförbund, med många liberala och även socialdemokratiska medlemmar. När Staaff blev invald i riksdagen gick han med i Folkpartiet, som på olika omvägar, ombildningar, splittringar och återföreningar är samma Folkpartiet som vi stöter på i riksdagsbänkarna än idag. Under hela sin politiska gärning kämpade Staaff för att åstadkomma en allmän och lika rösträtt, som han till viss del också lyckades genomföra – även om hans första regering föll 1906 när den högerdominerade första kammaren motsatte sig hans första förslag. 1911 var han tillbaka och ledde en ny regering av liberaler – som också fick ett dramatiskt slut efter Gustav V berömda borggårdstal 1914.

De liberala idéerna hade ändå kommit för att stanna i Sverige. Tyvärr avled Staaff själv 1915 och det blev hans efterträdare som partiledare för Liberala samlingspartiet, Nils Edén, som slutligen genomförde den allmänna och lika rösträtten för både män och kvinnor. Staaffs mål hade ändå uppnåtts till sist.

Värt att minnas är att Karl Staaff och liberalerna var de som kämpade för rösträtt tydligast, långt innan socialdemokraterna hade blivit en kraft att räkna med. Det var som sagt också en liberal statsminister som genomförde den slutgiltiga reformen, förvisso i en koalitionsregering med just Socialdemokraterna. Till Staaffs två regeringar var Socialdemokraterna däremot bara ett stödparti, på samma sätt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i våra dagar har agerat stödparti till socialdemokratiska regeringar utan att själva ingå i dessa.

Än idag lever Karl Staaffs minne kvar och inom Folkpartiet finns det en plakett i hans namn, som delas ut till välförtjänta partimedlemmar. Han upprättade även själv en stiftelse, som ger ut skrifter och finansierar studieresor och liknande, allting knutet till det som idag heter Folkpartiet.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: