Senaste nytt

Regeringsförklaringens tio minst liberala förslag

IMG_0014-1.PNG

10. Ökat antal högskoleplatser

Ökade utbildningsplatser, finansierade med skattepengar, riskerar att bara bli dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att gömma undan arbetslösa i ett par år, om de inte anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan. Men vad gör det, någon annan betalar ju.

9. Kvoterad föräldraförsäkring

Bestämma själva? Nej nej, staten vet bäst hur alla familjer funkar.

8. Livsmedelsstrategi för att öka svensk matproduktion

Frihandel? Producera mat där det är effektivast? Glöm det, nationalism ftw!

7. Inskränka reglerna för fri rörlighet i EU

Facket är oroligt för att andra är lika bra eller bättre än deras medlemmar, till en lägre kostnad. Därför måste konkurrensen inskränkas så den sker på fackets villkor. Svenska jobb till svenska arbetare, såklart.

6. Statsstöd till havsbaserade vindkraft och solkraft

Kärnkraften ska bära sina egna kostnader, så gamla olönsamma reaktorer läggs ner. Men för att vara på den säkra sidan ser vi också till att sol och vind får stöd av skattebetalarna, så de absolut inte måste bära sina egna kostnader direkt. Konsumenterna betalar ju ändå, men regeringen hoppas att de glömmer den delen de betalar via skatten.

5. Vinstbegränsningar i välfärden

Konkurrens och effektivitet är lösningar för att få ut så mycket välfärd för pengarna som möjligt. Men vinst sticker i ögonen på vissa, så nu begränsas möjligheterna att ta ut vinst på olika sätt. Ingen vinst på lägre bemanning, som om personaltäthet var det enda viktiga måttet. Vetorätt för kommuner när det gäller skolor, så deras egna dåliga skolor inte riskerar att konkurreras ut. Valfriheten ska inte inskränkas – förutom genom att alternativen mer eller mindre omöjliggörs.

4. Minskad valfrihet i vård, skola och omsorg

Valfriheten ska inte inskränkas. Men vi tänker avskaffa kravet på att erbjuda valfrihet, så det är bara i kommuner som gillar valfrihet som du erbjuds det. Dessutom ges kommunerna veto vad gäller att erbjuda valfrihet i skolan, om det motverkar kommunens skolor på något sätt – integration går att använda som ursäkt för det mesta.

3. Obligatorisk gymnasieskola

Människor vill inte gå gymnasiet, av skoltrötthet eller andra anledningar. Förra regeringen försökte med att göra gymnasiet mer yrkesinsriktat för dem som inte gillar teori och erbjöd möjlighet att komplettera för att bli högskolebehörig. Inte så för den nya regeringen! Vi ska se till att alla är behöriga, och för att lyckas ska vi tvinga alla att läsa det! In med alla i samma form, påtvingat om så krävs!

2. Kvotering till bolagsstyrelser

Jämställdhet är en fördel. Ju fler olika kompetenser, desto bättre. Men det kommer ju inte bolagen fatta, tror den nya regeringen. Därför ska det hotas med kvotering, så de förstår sitt eget bästa! Det faktum att Tham-professurerna innebar att kvinnor 20 år senare fick veta att de inte var ”riktiga professorer” avskräcker inte. Inte heller att äganderätten inskränks genom att staten bestämmer hur privata ägare ska styra sitt bolag. Allt i den vänsterinriktade feminismens namn.

1. Kriminalisera sexköp utomlands

Det där med jurisdiktion, där varje land bestämmer vad som gäller inom det egna landets gränser, är inget vi tycker spelar någon roll. Inte heller det faktum att de som informerat och frivilligt valt att försörja sig som sexarbetare drabbas hårt av att deras kunder kriminaliserat, spelar någon roll. Just nu väljer regeringen också att blunda för den eventualitet att Polen, Irland och Malta väljer att kriminalisera aborter i utlandet och, genom EU-samarbetet, kräver att Sverige lämnar ut information om vilka av deras medborgare som brutit mot de nationella lagarna genom att få en abort utförd i landet. Den dagen, den sorgen, när det gäller att genomföra en enkelt kommunicerad men illegitim lösning på ett problem.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: