Senaste nytt

Regeringsförklaringens 10 mest liberala förslag

IMG_0014-4.PNG

10. Feministisk regering

Det är självklart att diskriminerande strukturer ska uppmärksammas, beivras och bekämpas. En jämställd regering som är medveten om dessa strukturer är en självklarhet, precis som det varit under hela 2000-talet. Andelen kvinnliga ministrar sjunker något jämfört med den avgående regeringen, men fortfarande hålls en kvot som inte har färre än 40% av någotdera könet. En regering som själv är medveten om strukturer och styrkan i mångfald, kan potentiellt åstadkomma mycket utan tvingande lagstiftning.

9. Arbetslinjen för integration

Regeringen inser precis som de flesta att den bästa vägen till att inkluderas i ett samhälle är att vara en kugge i samhällets maskineri. Arbete gör att människor känner sig delaktiga, ger dem kontakter med andra människor i samhället, ger människor språkkunskaper och gör att de i andras ögon blir produktiva personer som bidrar till samhället, istället för att vara beroende av bidrag från samhället. Arbetslinjen för nyanlända är en god fortsättning på Alliansens arbetslinje från den rödgröna regeringens sida och ett tydligt erkännande att arbetslinjen var rätt väg att gå.

8. Vårdnadsbidraget avskaffas

Vårdnadsbidraget var i många kommuner den enda eftergiften till det knökkonservativa KD. Nu avskaffas bidraget och familjer får välja vad som passar dem bäst utan att staten premierar en viss lösning. Sen finns det förstås mycket mer kvar att göra på den fronten.

7. Samtycke vid sex

Samtycke är en självklarhet. Dock är det högst tveksamt om ett samtyckesrekvisit kommer att räcka för att åstadkomma det som de flesta av oss är överens om ska gälla. Istället borde regeringen utreda oaktsamhetsklausul i lagstiftningen, så som Norge redan infört. Men inriktningen är rimlig. När samtycke finns ska ingen utomstående lägga sig i, exempelvis om det skett en transaktion. När samtycke inte föreligger ska det hela givetvis beivras.

6. Offentlighetsprincip för alla som utför offentligt finansierade tjänster

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är demokratiska principer som ska värnas. Regeringens vilja att värna dessa friheter även för dem som är anställda av företag som utför offentligt finansierade tjänster är rimlig och välkommen.

5. Frihetlig migrationspolitik

Överenskommelsen om migration som träffades mellan Alliansen och Miljöpartiet står fast. Det är ett välkommet besked, som säkerställer att arbetskraftsinvandring utan veto från särintressena i fackföreningsrörelsen.

4. Stärka den personliga integriteten

Uppenbarligen har Miljöpartiet haft stort inflytande på regeringens liberala politik, eftersom det antiliberala Bodströmsamhället nu tydligen ska backas och istället ska den personliga integriteten och friheten från övervakning värnas, såväl i Sverige som i EU. Det gäller övervakning och datalagring från såväl offentliga som privata aktörer. Den stora frågan är nu om försvarsministern i praktiken kan säga nej till FRA och Must när de kommer med sina storebrorskrav.

3. –

2. –

1. –

Nej, fler än sju liberala förslag hittade vi inte i regeringsförklaringen. Det är resultatet från en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: