Senaste nytt

Biståndsmotståndare som har drabbats av Stockholmssyndromet

Är demokrati viktigt eller inte i samhällsutvecklingen? I DN idag har Hanne Kjöller har intervjuat Anders Östman som är en SIDA- och biståndskritiker. I den intervjun säger Anders, utan att motsägas, att demokrati inte är viktigt för att ett land ska utvecklas.

Vi möts över en lunch och Anders Östman börjar med att påstå att Afrika inte behöver demokrati för att utvecklas. Det är att svära i kyrkan. Värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter är nyckelbegrepp i den svenska biståndsdebatten.

Men, menar Anders Östman, demokrati är ett resultat av utveckling – inte tvärtom. Tågordningen är stabilitet, ekonomisk utveckling, sociala framsteg och sist demokrati. Men av Afrika förväntar vi oss en historiskt omvänd utvecklingsprocess.

Det där är så typiskt för biståndsdebatten idag. Extremerna dominerar debatten. Å ena sidan biståndskramare som vill fortsätta med det vi alltid gjort och å andra sidan biståndsmotståndare som säger att man borde lägga ner biståndet. Bland motståndarna finns det en extrem grupp som fått för sig att demokrati inte är så viktigt. Anders Östman är ett sådant exempel. Den internationellt sett mest berömda antidemokraten i biståndsfrågorna är Dambisa Moyo.

“The uncomfortable truth is that far from being a prerequisite for economic growth, democracy can hamper development as democratic regimes find it difficult to push through economically beneficial legislations amid rival parties and jockeying interests. In a perfect world, what poor countries and the lowest rungs of economic development need is not multi-party democracy, but in fact a decisive benevolent dictator to push through the reforms required to get the economy moving…. Western mindset erroneously equates a political system of multi-party democracy with high-quality institutions… But the two are not synonymous.”

Tack och lov håller inte alla med Östman, Kjöller och Moyo. Fredrik Segerfeldt markerar klart att han anser att demokrati har ett egenvärde i sitt svar till DN idag.

Att dessa biståndsmotståndare anser att demokrati inte är viktigt i biståndet, eller i U-länders utveckling anser jag är ganska absurt och ironiskt.

Vet ni varför jag anser det?

Det är exakt så man resonerat i flera decennier på t.ex SIDA. Man har öst biståndspengar över diktaturer och tveksamma diktatorer. Allt har rättfärdigats genom att man sagt att demokrati inte är så viktigt. Det kan komma senare. Bröd före rösträtt, traktorer före mänskliga rättigheter.

Stockholmssyndromet kanske? Jag tycker det är fantastiskt roligt att se att biståndsmotståndarna säger sig bekämpa det gamla SIDA, och de gamla biståndsmönsterna, genom att resonera precis som de de kritiserar!

Jag säger samma till motståndarna till bidtåndet som jag förr sagt till SIDA-byråkrater av gamla skolan. Historia är viktigt. Studera  hur de tänkte som byggde det svenska välståndet en gång i tiden. Du kommer att se att de tjatade om vissa saker. Frihet, demokrati, frihet, demokrati, frihet, demokrati och demokrati och ännu mer demokrati!

%d bloggare gillar detta: