Senaste nytt

Reinfeldt varnar inte längre för visioner

Diskussionen om visionslösheten hos Alliansen och Moderaterna tar fart. Frihetssmedjan publicerade i DN Debatt (2/3) en prognos av det kommande valresultatet utifrån den moderata politik vi nu ser.

Utgångspunkten för vårt inlägg i DN Debatt var att Moderaterna ägnar sig allt mer åt förvaltning och Reinfeldt varnar för visioner. Man har etablerat sig på områden som tidigare dominerades av Socialdemokraterna och skapat ett stort förtroende. Men om man går all in på att etablera sig i det som under större delen av 1900-talet var Socialdemokraternas vinnande kort, kommer man missa att väljarkåren idag ställer andra och högre krav på sina regeringsalternativ.

Jag skrev också en mer utförlig analys under rubriken ”Borgerlig hegemoni – framtiden för svensk politik?” senare samma dag. Där synas de Nya Moderaternas politik, som under ledning av Reinfeldt tagit avstånd från idédebatt och visioner. Bristen på ideologi, idédebatt och mångfald eller spelrum inom politiken har förvånat mig väldigt mycket. När jag intresserade mig för politik var det där jag startade, och naturligtvis handlar politik om mer än det.

Men det är där man hittar frågor som underminerar politikerförakt, som involverar medborgarna i utvecklingen av Sverige och som dessutom tillåter fler goda idéer nå fler. Om fler människor är involverade, känner att de kan påverka, känner anknytning till politiken, kan också fler förbättra dessa goda idéer. Det är enligt samma princip man vill (till exempel) att medborgare i alla samhällsskikt ska få grundläggande utbildning, man frigör fler resurser. Det hela utvecklas exponentiellt, som IT-utvecklingen eller mer metaforiskt som snöbollseffekten.

Reinfeldt skriver i DN idag om hur man ska arbeta för att förnya och utveckla politiken inför valet 2014:

”De reformer vi genomfört har varit viktiga och nödvändiga, men de räcker inte. Sverige står förvisso starkt i en krisande värld, men vi brottas fortsatt med betydande utmaningar. Därmed ska också Nya Moderaterna fortsätta utveckla, bredda och förnya vår politik. Det finns i en del partier en tendens till stillastående och nostalgiskt tillbakablickande. Där ska inte Nya Moderaterna hamna. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa ska vi behålla vår grundläggande nyfikenhet på människor och på vardagsfrågor. Vi får inte riskera att fastna i ett passivt förvaltande av Sverige, utan fortsätta våga se och söka lösningar på de verkliga samhällsproblem människor möter i sin vardag.”

Det bådar gott för en framtida idédebatt att Reinfeldt frigjort sina undersåtar en aning när han nu ändrar bana. Vi har förvisso hört förut att det ska tillsättas utredningar, och vi har ännu inte sett vad dessa utredningar leder till. Med det vill jag säga att jag tycker att det är ett steg i rätt riktning, men att det finns mycket att bevisa. Är reformviljan och idédebatten något de etablerade partierna klarar att bära såsom det behövs? Hur många kommer att bidra till detta? Vem bestämmer i vilken riktning man ska ”vara nyfiken på människor”? På det svarar Reinfeldt att:

”Det ska vara enkelt att vara delaktig i Moderaternas politikutveckling och förnyelse, oavsett om man är partipolitiskt engagerad eller bara har en bra idé man vill dela med sig av. Därför ska arbetsgruppernas arbete präglas av öppenhet och möjligheter för människor runt om i landet att påverka, lämna förslag och synpunkter.”

Att prata med människor på gator och torg, att knacka dörr och arrangera PR-möten med människor i vardagen är inte nog arbete här. Det är valarbete, inte utbyte och utveckling av idéer. Jag kommer att vänta med spänning på vilka andra innovativa lösningar allianspolitikerna kan tänkas komma på. Det finns några exempel på digitaliserad demokratisk diskussion, men ingen som verkligen har etablerats bland medborgarna.

Att nämna att man ska vara ”beredd på att ändra sig om motargument övertygar” och att ”välkomna dialog”, samt att detta ska vara en naturlig del av uppdraget för alla förtroendevalda inom Nya Moderaterna lämnar ännu mer öppet; vad kommer då att hända med integritetens frågor: ACTA, DLD och FRA?

Det har under åren visat sig att man gått från att man ”inte ska kriminalisera en hel generation” till att man tvångsinför Datalagringsdirektivet även nu när EU självt undersöker om det ens är lagligt enligt EUs stadgar. Det finns gott om röster här, medborgare som demonstrerar, enskilda riksdagsledamöter som försöker stå upp mot masspsykosen, seminarier och talarkvällar samt ett helt parti som kvalificerade sig in på EU-nivå för att de tog fasta på och stod för samma sak som folket i dessa frågor. Trots att det uppenbarligen varit en stor framgång har Moderaterna tagit avstånd med råge från integritetsfrågan. Integritet i andra, mer vardagsnära frågor, är något man fullkomligt struntar i att adressera. Hårdare tag är det som gäller.

Moderaterna ska även förnya sina valsedlar, med fler kandidater än 2010 och med så mycket som 20% nya namn på den moderata valsedeln, låter en aning riskabelt. Jag kan tänka mig att många av de förtroendevalda är utbytbara i knapptryckarkompaniet, men många tår kommer att trampas på och man måste förmodligen vara strategisk här. Det politiska spelet består ju trots allt av människor – som vill saker och som har en begränsad lojalitet. Missnöjdhet och lojalitet kan innebära, men inte per se, minskad lojalitet.

Hur mycket av förnyelse vi kommer att få se inför höstens partistämma, och under årets politikervecka, är något jag och mina medarbetare på frihetssmedjan kommer att följa med stort intresse. Att Reinfeldt inte längre varnar för visioner är något som inte går att säga emot. Frågan är vad det innebär i förlängningen. Förhoppningsvis har vi satt något i rullning, låt oss hoppas att det är något som leder till en breddad idédebatt på riktigt.

 


sofia [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: