Senaste nytt

Vill KD avskaffa skattefinansierad välfärd?

Ibland undrar man lite mer än annars hur vissa politiker kunnat komma så långt utan att lära sig att tänka igenom sina förslag. Senast i listan är KD som vill ge skattelättnader till vissa av dem som inte utnyttjar gemensamt finansierad välfärd.

Göran HägglundKristdemokraterna har tagit sig förbi sin partiledarstrid och gör säkerligen allt för att föra över fokuset på politiken istället för på personfrågor. En förståelig strategi och självklart den enda fungerande.

Idag presenterar deras familjepolitiska grupp – varför ett parti som bara håller på med just familjepolitik behöver en speciell grupp för det – sina tre förslag på SvD Brännpunkt. Dessa är:

  1. Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år.
  2. Barnomsorgspeng för egna barn på drygt 6 000 kronor per månad och barn.
  3. Barnskatteavdrag för familjer som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg på 3 000 kronor per månad och barn.
Låt oss titta på förslagen igen. För det första ska du kunna få betalt från kommunen för att du tar hand om dina egna barn, även när du inte tar hand om någon annans. Ersättningen ska grundas på hur mycket det skulle kosta kommunen att ta hand om ditt barn istället – något som visserligen finansieras till stor del av skatt men som du som familj också betalar en viss avgift för varje månad. Men inte nog med detta, du ska också få en skattelättnad för att du inte utnyttjar den gemensamt finansierade barnomsorgen.

I praktiken säger KD att den som inte utnyttjar de gemensamt finansierade verksamheterna inte heller ska behöva betala skatt för att finansiera dem.

Det finns förstås många nattväktarstatsliberaler som jublar över ett sådant ställningstagande. Eftersom skatt är stöld ska ju inget finansieras gemensamt genom tvång utan enbart genom frivilliga bidrag eller genom avgifter för den som utnyttjar de tjänster som erbjuds. Ett fullt legitimt resonemang, även om många svenskar skulle tycka att det är ett underligt sätt att resonera. Gemensamt finansierade tjänster är ju just gemensamt finansierade, oavsett om man utnyttjar dem eller inte.

Om KD ska vara konsekventa så borde även vi som inte har några barn slippa betala skatt för att tillhandahålla barnomsorg. Varför ska bara de som aktivt väljer att hålla sina barn hemma få undantag? Alla som kanske aktivt väljer att inte skaffa barn borde väl vara ännu mer berättigade, eftersom de inte ens kommer att belasta utbildningssystemet med några ohängda ungars skolgång? Alla som håller sig friska eller som bara använder sig av privatfinansierad sjukvård borde med samma resonemang få en rabatt på landstingsskatten, etcetera.

Tänkte inte på det...

Det går förstås att debattera huruvida skattefinansierade verksamheter är legitima eller inte, eller vilka verksamheter som ska finansieras gemensamt och hur stora egenavgifterna ska vara. Däremot är det tydligt att det enda sättet som det går att tolka KD:s utspel är att den som inte utnyttjar gemensamt finansierade tjänster inte heller ska behöva betala för dem, vilket innebär ett massivt brott med den välfärdsstat vi har idag, ett systemskifte av så massiva mått att alla tidigare högerspöken kommer på skam. Vad de i praktiken säger är att allting ska finansieras genom egenavgifter istället för skatter.

Har arbetsgruppen tänkt på det men aktivt valt att inte nämna det? Eller är det, för att citera Lorrygänget, ett fall av ”tänkte inte på det”?

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: