Senaste nytt

Ökar våldet & brottsligheten verkligen i Sverige?

Igår exploderade en bomb och ytterligare ett mord skedde i Malmö. Och media blåser upp det stort som sker i Malmö, medan Avpixlat som vanligt pratar om katastrof och gnäller på invandrarna. Men hur ligger det till med brottstatistiken egentligen? Ökar våldet katastfofalt? Och hur är det med invandrares överrepresentation i statistiken? Beror den på socioekonomiska faktorer och på politiska beslut, eller på generna och kulturen? För det första ska man veta att statistiken ändras till metod och innehåll. Statistiken över våldsdåd idag inkluderar mycket som inte räknades som våld för bara 40-50 år sen. Mobbing, våld i hemmet, aga, etc. Där har dessutom folks benägenhet att anmäla ökat i och med att samhället ser övergreppet som ett brott. Det mest typiska är statistiken över sexualbrott. Det som ses som våldtäkt, övergrepp och trakasserier idag är inte samma som 1960 eller 1970. Folk anmäler på ett annorlunda sätt. Om man tittar på hur en del beskriver statistiken verkar det vara katastrof. Se på Affes statistikblogg til exempel: Låt oss titta närmare på dessa uppgifter och försöka utreda det hela. Exploderar brottsligheten ohejdat, som antyds i statistiken ovan och som Sverigedemokraterna och kristdemokraterna och andra som vill ha "hårda tag" antyder? Svaret är nej... Men delvis. Brottsligheten ökade per kapita mellan 1940 och 1975 ca. Sen dess har delar av brottsligheten ökat, inte hela brottsligheten. Tidsbrist förhindrar mig att göra en längre detaljerad analys av detta. Men statistiken i sig talar sitt tydliga språk. Låt oss titta på den.

Mord i Sverige

Ett sätt att försöka ta reda på hur det ligger till är att hitta statistik som inte kan förändras beroende av lagar och sociala mönster. En sak man kan göra är att studera antalet mord och dråp. Antalet mord i Sverige har sen ca 1975 varit 100 per år. Men befolkningen har ökat under denna tid. Det gör att antalet mord per kapita faktiskt minskar, inte ökar, i landet! Om vi börjar titta på statistiken på lite längre sikt ser man något intressant.


 

Statistiken över antalet mord per kapita visar att antalet mord ökade explosivt under 1800-talet, minskade för att öka igen, nästan lika dramatiskt från 40-talet och framåt. Efter det har antalet mord legat på ungefär samma nivå sen ca 1975.

Som jämförelsematerial kan vi kika på hur statistiken ser ut internationellt. Mönstret är ungefär detsamma.

Vilka orsaker kan ligga till grund för detta. Urbaniseringen är nog en del av problemet, som jag ser det. (Sverigedemokraterna och Avpixlat skulle nog säga invandringen och muslimerna men får svårt att förklara varför antalet mord per kapita ökat explosionsartat INNAN den muslimska invandringen hit började.

Hur ser det ut i Malmö då? Samma mönster. Iallafall enligt BRÅ:s statistik som sträcker sig 15 år bakåt i tiden ser det ut så här.

Våldsdåd

Att bedöma antalet misshandelsfall och våldsdåd är inte lätt. Som jag sa har samhällets definition av det, och den sociala acceptansen för våldsdåd, förändrats. Men om vi tittar på sjukhusens statistik över intagna som angett misshandel som orsak ser vi något intressant.

Antalet anmälda personer som besökt sjukhus för att behandla sig efter att ha utsatts för övergrepp ligger konstant sen 20 år tillbaka. Antalet personer som vårdas på sjukhus har INTE ökat, per kapita, på 20 år.

Insitutet för framtidsstudier har skrivit en hel del om denna statistik. Det rekommenderas!

Hur stämmer detta med den övriga statistiken?

Jo, när SCB frågar hur många som uppger sig ha utsatts för våld ligger nivån konstant kring 3-4 procent de senaste 30 åren och om man tittar på själva statistiken över antalet våldsdåd, rån misshandel, etc i Sverige per kapita ser vi samma mönster. (Lägg märke till att delar av statistiken rör lagförda domar och strafförlägganden, inte anmälningar eller misstanke om brott, eller åtal. Den övergripande statistiken har alltså alltid varit kopplad till polisens och rättsväsendets effektivitet.)


 

 

Statistiken tyder återigen på en katastrofartad ökning av brottslighet och våldsdåd mellan 40-talet och 70-talet. Men efter det tyder inte statistiken på att brottsligheten ökar lavinartat. Tvärtom!

Våldtäkterna då? Ja, det är undantaget. Men ingen seriös debattör eller forskare anser att antalet våldtäkter ökat nämnvärt de sista 40 åren. Däremot har samhällets attityd inför vad som definieras som våldtäkt förändrats och brottet definieras annorlunda.

Inte ens Gudrun Schyman pratar om en explosion i antal våldtäkter, det säger allt! 😉

Låt oss fortsätta.

Fängelserna

Och vad kan man säga om antalet fångar? Jo, låt oss kika på det. Det är samma mönster även där.

Sammanfatta

För att sammanfatta detta så har absolut något stort skett mellan 40-talet och 70-talet. Något dramatiskt. Men statistiken ljuger delvis, det ska erkännas. Mycket av statistiken beror på att man definierat om vad som är ett rån eller en misshandel eller en våldtäkt i samhället.

Men att en ökning skett är oomtvistat. men denna ökning började innan invandringen kom igång på allvar. Socioekonomiska faktorer, och faktorer som har med urbaniseringen under denna tiden, har nog snarast med saken att göra.

Om man tittar på statistiken ser man att det framför allt är ungdomsbrottsligheten och den tunga brottsligheten (återfallsbrott) som ökade under tiden 1940 till 1980 ca.

Ligger orsaken till detta i att människorna rycktes upp ur bygemenskaperna? Att den sociala kontakten och kontrollen mellan generationerna minskat? ja, vad tror ni?

Hur som helst faller myten om att brottsligheten ökar lavinartat just nu, och även myten att det varit så under de 30-40 senaste åren av ”multikultur” faller platt!

Källor

Min egen blogg. Artiklar om invandring och brottslighet: Integrationsprojektet.

MSB: Skadeutvecklingen i Sverige

Johan Norberg i Metro

Hofer: Brott och straff i Sverige (Pdf)

BRÅ

Institutet för framtidsstudier

***********

PS

Överrepresentationen av invandrare?

Sist, men inte minst, hur är det då med invandringen.

Jo, utlandsfödda och utländska medborgare är överrepresenterade i statistiken. (Överrepresentationerade är för övrigt även män och ungdomar. )

Det är viktig statistik för samhället att ta fram, det vidhåller jag. Men siffrorna är inte egendomliga. Invandrare hamnar ofta i en socioekonomisk knipa i Sverige och kan även utsättas för rasism och fördomar. Dessutom kommer folk från olika kulturer med olika sociala koder och olika lagar i nationerna de kommer från.

Då kan det uppstå överrepresentation. Låt oss titta på det som BRÅ skrev 2005.

Invandrare, födda i utlandet, har högre brottslighet än  de som fötts i Sverige. Men det BEHÖVER inte vara så! Mångkulturella ”melting pot” länder VERKAR lösa problemen bättre än en del andra länder, som tex Sverige.

Alltså beror också eventuell överrepresentation av invandrare i brottstatistiken på vilken politik landet har.

Amerika nämns alltid av de främlingsfientliga, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna, som skräckexemplet på hur invandringen funka och på hur integrationsproblem hopar sig. Men tittar man på statistiken ser man att det inte riktigt är så enkelt. De verkar lösa eventuella integrationsproblem bättre!

(Klicka på bilderna för en större bild)

Ser ni det paradoxala. Invandrare som är utrikesfödda är långt mindre brottsliga än personer som fötts i USA. 0,86% jämfört med över 3%. Alltså tvärtemot hur det är i Sverige.

Lägg också märke till att utbildning har en POSITIV effekt och minskar brottsligheten hos invandrarna.

Vi går vidare:

Ser ni det som är ÄNNU MER paradoxalt här. Ju längre tid man är i USA desto mer ökar brottsligheten hos de utrikes födda. (Se även denna artikeln)

Paradoxalt

Ser ni det intressanta. I USA ser man motsatt mönster jämfört med Sverige. Vad är det alltså som gör att USA:s modell verkar funka bättre än den svenska under det första skedet av invandringen medan mängden brottslingar per kapita ÖKAR ju längre man är i USA?

Vi fortsätter. Hur ser det ut historiskt sett?

USA:s regering utredde invandringen och brottsligheten runt 1930 och kom fram till detta:

The publication of the Wickersham Commission (1931) reports on crime and law enforcement have largely been ignored in contemporary criminology. In its report titled Crime and the Foreign Born, the Commission documented the long history (dating back to pre-revolutionary America) of public xenophobia against immigrants. This was largely due to the propensity of the British government to transport some of its convicts to America (Ekirch, 1987); as well as the fact that many ”black sheep of good families were sent to the colonies to get rid of them” (1931:23). Nevertheless, as the Commission noted (1931: 72):

However, in attempting to attribute criminality to any particular immigrant group, it is important to remember that there has been in this country in each period of our history much reckless and prejudiced criticism of one or another of our various immigrant groups. At the present time this criticism is directed toward the Mexican, recently the Italian has been bitterly attacked, but during the period preceding and immediately following the Civil War such criticism was visited upon the Irish.Thus, in the Commission’s study of arrest, conviction, and imprisonment statistics, ”the foreign born commit considerably fewer crimes than the native born” (1931:400). Indeed, only in the area of homicide did the arrest rate for the foreign born approximate that of native-born Americans. A portion of Table V (1931: 116-117) illustrates these findings for serious offenses:

 

Arrest Rate per 10,000 male population,
15 years and older,
for Detroit, Los Angeles, Cleveland, Buffalo, and Cincinnati (1929-1930)
Total for 5 Cities
Part I Offenses Native
White
Foreign-
Born
Murder/Manslaughter 1.4 1.1
Rape 3.3 1.1
Robbery 13.5 2.8
Agg. Assault 4.3 3.0
Burglary 17.1 3.5
Larceny 31.2 12.6
Auto Theft 11.9 2.1
Total 83.9 26.5

 

Källa: M. Yeager

Ok. Låt oss fortsätta med jämförelser med hur det är i Europa. Där är mönstret det motsatta både nu och historiskt sett. M. Yeager igen:

A more recent analysis of immigrant crime in France by Jackson (1995:348) found that while immigrants account for about 8 percent of the population (circa 1990), they represent about ”15 percent of those charged with theft; about 13 percent of those charged with violent crime; and 29 percent of those charged with violating drug laws and disturbing the peace.” Furthermore, immigrants made up 30 percent of the French penal population in 1990. None of these statistics, however, have been corrected for age and sex distributions in the population. In addition, a sizable portion of this figure represents foreigners who have been imprisoned for illegal immigration only, rather than for domestic crime (Tournier & Robert, 1989). This issue has also become highly politicized, with the National Front party running on a platform which blamed immigrants for France’s crime problem (Guyomarch, 1991). In addition, since foreigners are more likely to be detained pending trial, this naturally inflates their imprisonment rates. Echoing the finding by Szabo above, Jackson noted that this immigrant-native dichotomy is especially high in large, urban centers were immigrants live in depressed housing and social conditions. This disproportion largely disappears in rural areas of France where immigrant populations are less prevalent. She concluded that these findings are more a function of inner-city disorganization, class conflict, and competition for scarce employment than immigration per se.

Hur har USA:s abnormt stora brottslighet uppstått då? Att de kommer från olika delar av världen verkar inte spela nån större roll. Istället är det andra faktorer. Låt oss titta på detta som jag saxar från Wikipedia:

As of 2008, a statistics report which surveyed all persons arrested for offending, stated that of the crimes surveyed for which the identity of the offender could be determined, 69.2 percent of all persons arrested were white or Hispanic, 28.3 percent of people arrested for offending were black or black and Hispanic; and the remaining 2.4 percent were of other races. After arrest, 45.1% of violent crimes and 17.4% of property crimes nationwide were cleared by arrest or exceptional means.[11] As of 2008, statistics report as that of 16,277 murders, 10,568 were committed by males, 1,176 were by female, and 4,533 were committed in which the offenders sex was unknown. Likewise, 5,334 murders where committed by white offenders, 5,943 were committed by black or black and Hispanic offenders, 273 were committed by offenders of other races, and 4,727 murders were committed by offenders whom race is not known. [12]

A 2008 FBI Uniform Crime Report on rape and sexual-based crime published by the United States Department of Justice stated that of the crimes surveyed, whites represented 65.2% of persons arrested for rape, blacks represented 32.2%, with American Indians and Asians ranking just above 1%. ”Hispanics”, ”Hispanic-White” or ”Hispanic-Black” was not specified into any specific category.[13].

Slutsatser, eller?

Ja, vad kan man dra för slutsatser av detta?

Inte att det är perfekt i USA. det är inte det jag menar. USA är en katastrof anser jag. Brottsligheten är hög och myndigheterna hanterar sitautionen helt uppåt väggarna.

Men statistiken visar ändå att i ett avseende har vi något att lära oss: i hur vi hanterar invandrare. Dessutom visar statistiken att vi i Sverige har ett problem som inte alla länder har. Kanske beror då detta problem på den svenska politiken. t.ex. att under lång tid var invandrare förbjudna att jobba medan de sökte asyl och gick år ut och år in utan jobb. Sånt skapar problem!

Den amerikanska statistiken utmanar såväl de främlingsfientligas, som de invandrarpositivas, statistik och retorik.

 Men kom ihåg att brottsligheten faktiskt inte ökat de sista 40 åren, då vi haft den ”mångkultur” som Sverigedemokraterna och Avpixlat hatar så mycket och tillskriver allt ont som sker i landet.

%d bloggare gillar detta: