Senaste nytt

Ökar våldet & brottsligheten verkligen i Sverige?

Igår exploderade en bomb och ytterligare ett mord skedde i Malmö. Och media blåser upp det stort som sker i Malmö, medan Avpixlat som vanligt pratar om katastrof och gnäller på invandrarna. Men hur ligger det till med brottstatistiken egentligen? Ökar våldet katastfofalt? Och hur är det med invandrares överrepresentation i statistiken? Beror den på socioekonomiska faktorer och på politiska beslut, eller på generna och kulturen? För det första ska man veta att statistiken ändras till metod och innehåll. Statistiken över våldsdåd idag inkluderar mycket som inte räknades som våld för bara 40-50 år sen. Mobbing, våld i hemmet, aga, etc. Där har dessutom folks benägenhet att anmäla ökat i och med att samhället ser övergreppet som ett brott. Det mest typiska är statistiken över sexualbrott. Det som ses som våldtäkt, övergrepp och trakasserier idag är inte samma som 1960 eller 1970. Folk anmäler på ett annorlunda sätt. Om man tittar på hur en del beskriver statistiken verkar det vara katastrof. Se på Affes statistikblogg til exempel: Låt oss titta närmare på dessa uppgifter och försöka utreda det hela. Exploderar brottsligheten ohejdat, som antyds i statistiken ovan och som Sverigedemokraterna och kristdemokraterna och andra som vill ha "hårda tag" antyder? Svaret är nej... Men delvis. Brottsligheten ökade per kapita mellan 1940 och 1975 ca. Sen dess har delar av brottsligheten ökat, inte hela brottsligheten. Tidsbrist förhindrar mig att göra en längre detaljerad analys av detta. Men statistiken i sig talar sitt tydliga språk. Låt oss titta på den.

Mord i Sverige

Ett sätt att försöka ta reda på hur det ligger till är att hitta statistik som inte kan förändras beroende av lagar och sociala mönster. En sak man kan göra är att studera antalet mord och dråp. Antalet mord i Sverige har sen ca 1975 varit 100 per år. Men befolkningen har ökat under denna tid. Det gör att antalet mord per kapita faktiskt minskar, inte ökar, i landet! Om vi börjar titta på statistiken på lite längre sikt ser man något intressant.


 

Statistiken över antalet mord per kapita visar att antalet mord ökade explosivt under 1800-talet, minskade för att öka igen, nästan lika dramatiskt från 40-talet och framåt. Efter det har antalet mord legat på ungefär samma nivå sen ca 1975.

Som jämförelsematerial kan vi kika på hur statistiken ser ut internationellt. Mönstret är ungefär detsamma.

Vilka orsaker kan ligga till grund för detta. Urbaniseringen är nog en del av problemet, som jag ser det. (Sverigedemokraterna och Avpixlat skulle nog säga invandringen och muslimerna men får svårt att förklara varför antalet mord per kapita ökat explosionsartat INNAN den muslimska invandringen hit började.

Hur ser det ut i Malmö då? Samma mönster. Iallafall enligt BRÅ:s statistik som sträcker sig 15 år bakåt i tiden ser det ut så här.

Våldsdåd

Att bedöma antalet misshandelsfall och våldsdåd är inte lätt. Som jag sa har samhällets definition av det, och den sociala acceptansen för våldsdåd, förändrats. Men om vi tittar på sjukhusens statistik över intagna som angett misshandel som orsak ser vi något intressant.

Antalet anmälda personer som besökt sjukhus för att behandla sig efter att ha utsatts för övergrepp ligger konstant sen 20 år tillbaka. Antalet personer som vårdas på sjukhus har INTE ökat, per kapita, på 20 år.

Insitutet för framtidsstudier har skrivit en hel del om denna statistik. Det rekommenderas!

Hur stämmer detta med den övriga statistiken?

Jo, när SCB frågar hur många som uppger sig ha utsatts för våld ligger nivån konstant kring 3-4 procent de senaste 30 åren och om man tittar på själva statistiken över antalet våldsdåd, rån misshandel, etc i Sverige per kapita ser vi samma mönster. (Lägg märke till att delar av statistiken rör lagförda domar och strafförlägganden, inte anmälningar eller misstanke om brott, eller åtal. Den övergripande statistiken har alltså alltid varit kopplad till polisens och rättsväsendets effektivitet.)


 

 

Statistiken tyder återigen på en katastrofartad ökning av brottslighet och våldsdåd mellan 40-talet och 70-talet. Men efter det tyder inte statistiken på att brottsligheten ökar lavinartat. Tvärtom!

Våldtäkterna då? Ja, det är undantaget. Men ingen seriös debattör eller forskare anser att antalet våldtäkter ökat nämnvärt de sista 40 åren. Däremot har samhällets attityd inför vad som definieras som våldtäkt förändrats och brottet definieras annorlunda.

Inte ens Gudrun Schyman pratar om en explosion i antal våldtäkter, det säger allt! 😉

Låt oss fortsätta.

Fängelserna

Och vad kan man säga om antalet fångar? Jo, låt oss kika på det. Det är samma mönster även där.

Sammanfatta

För att sammanfatta detta så har absolut något stort skett mellan 40-talet och 70-talet. Något dramatiskt. Men statistiken ljuger delvis, det ska erkännas. Mycket av statistiken beror på att man definierat om vad som är ett rån eller en misshandel eller en våldtäkt i samhället.

Men att en ökning skett är oomtvistat. men denna ökning började innan invandringen kom igång på allvar. Socioekonomiska faktorer, och faktorer som har med urbaniseringen under denna tiden, har nog snarast med saken att göra.

Om man tittar på statistiken ser man att det framför allt är ungdomsbrottsligheten och den tunga brottsligheten (återfallsbrott) som ökade under tiden 1940 till 1980 ca.

Ligger orsaken till detta i att människorna rycktes upp ur bygemenskaperna? Att den sociala kontakten och kontrollen mellan generationerna minskat? ja, vad tror ni?

Hur som helst faller myten om att brottsligheten ökar lavinartat just nu, och även myten att det varit så under de 30-40 senaste åren av ”multikultur” faller platt!

Källor

Min egen blogg. Artiklar om invandring och brottslighet: Integrationsprojektet.

MSB: Skadeutvecklingen i Sverige

Johan Norberg i Metro

Hofer: Brott och straff i Sverige (Pdf)

BRÅ

Institutet för framtidsstudier

***********

PS

Överrepresentationen av invandrare?

Sist, men inte minst, hur är det då med invandringen.

Jo, utlandsfödda och utländska medborgare är överrepresenterade i statistiken. (Överrepresentationerade är för övrigt även män och ungdomar. )

Det är viktig statistik för samhället att ta fram, det vidhåller jag. Men siffrorna är inte egendomliga. Invandrare hamnar ofta i en socioekonomisk knipa i Sverige och kan även utsättas för rasism och fördomar. Dessutom kommer folk från olika kulturer med olika sociala koder och olika lagar i nationerna de kommer från.

Då kan det uppstå överrepresentation. Låt oss titta på det som BRÅ skrev 2005.

Invandrare, födda i utlandet, har högre brottslighet än  de som fötts i Sverige. Men det BEHÖVER inte vara så! Mångkulturella ”melting pot” länder VERKAR lösa problemen bättre än en del andra länder, som tex Sverige.

Alltså beror också eventuell överrepresentation av invandrare i brottstatistiken på vilken politik landet har.

Amerika nämns alltid av de främlingsfientliga, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna, som skräckexemplet på hur invandringen funka och på hur integrationsproblem hopar sig. Men tittar man på statistiken ser man att det inte riktigt är så enkelt. De verkar lösa eventuella integrationsproblem bättre!

(Klicka på bilderna för en större bild)

Ser ni det paradoxala. Invandrare som är utrikesfödda är långt mindre brottsliga än personer som fötts i USA. 0,86% jämfört med över 3%. Alltså tvärtemot hur det är i Sverige.

Lägg också märke till att utbildning har en POSITIV effekt och minskar brottsligheten hos invandrarna.

Vi går vidare:

Ser ni det som är ÄNNU MER paradoxalt här. Ju längre tid man är i USA desto mer ökar brottsligheten hos de utrikes födda. (Se även denna artikeln)

Paradoxalt

Ser ni det intressanta. I USA ser man motsatt mönster jämfört med Sverige. Vad är det alltså som gör att USA:s modell verkar funka bättre än den svenska under det första skedet av invandringen medan mängden brottslingar per kapita ÖKAR ju längre man är i USA?

Vi fortsätter. Hur ser det ut historiskt sett?

USA:s regering utredde invandringen och brottsligheten runt 1930 och kom fram till detta:

The publication of the Wickersham Commission (1931) reports on crime and law enforcement have largely been ignored in contemporary criminology. In its report titled Crime and the Foreign Born, the Commission documented the long history (dating back to pre-revolutionary America) of public xenophobia against immigrants. This was largely due to the propensity of the British government to transport some of its convicts to America (Ekirch, 1987); as well as the fact that many ”black sheep of good families were sent to the colonies to get rid of them” (1931:23). Nevertheless, as the Commission noted (1931: 72):

However, in attempting to attribute criminality to any particular immigrant group, it is important to remember that there has been in this country in each period of our history much reckless and prejudiced criticism of one or another of our various immigrant groups. At the present time this criticism is directed toward the Mexican, recently the Italian has been bitterly attacked, but during the period preceding and immediately following the Civil War such criticism was visited upon the Irish.Thus, in the Commission’s study of arrest, conviction, and imprisonment statistics, ”the foreign born commit considerably fewer crimes than the native born” (1931:400). Indeed, only in the area of homicide did the arrest rate for the foreign born approximate that of native-born Americans. A portion of Table V (1931: 116-117) illustrates these findings for serious offenses:

 

Arrest Rate per 10,000 male population,
15 years and older,
for Detroit, Los Angeles, Cleveland, Buffalo, and Cincinnati (1929-1930)
Total for 5 Cities
Part I Offenses Native
White
Foreign-
Born
Murder/Manslaughter 1.4 1.1
Rape 3.3 1.1
Robbery 13.5 2.8
Agg. Assault 4.3 3.0
Burglary 17.1 3.5
Larceny 31.2 12.6
Auto Theft 11.9 2.1
Total 83.9 26.5

 

Källa: M. Yeager

Ok. Låt oss fortsätta med jämförelser med hur det är i Europa. Där är mönstret det motsatta både nu och historiskt sett. M. Yeager igen:

A more recent analysis of immigrant crime in France by Jackson (1995:348) found that while immigrants account for about 8 percent of the population (circa 1990), they represent about ”15 percent of those charged with theft; about 13 percent of those charged with violent crime; and 29 percent of those charged with violating drug laws and disturbing the peace.” Furthermore, immigrants made up 30 percent of the French penal population in 1990. None of these statistics, however, have been corrected for age and sex distributions in the population. In addition, a sizable portion of this figure represents foreigners who have been imprisoned for illegal immigration only, rather than for domestic crime (Tournier & Robert, 1989). This issue has also become highly politicized, with the National Front party running on a platform which blamed immigrants for France’s crime problem (Guyomarch, 1991). In addition, since foreigners are more likely to be detained pending trial, this naturally inflates their imprisonment rates. Echoing the finding by Szabo above, Jackson noted that this immigrant-native dichotomy is especially high in large, urban centers were immigrants live in depressed housing and social conditions. This disproportion largely disappears in rural areas of France where immigrant populations are less prevalent. She concluded that these findings are more a function of inner-city disorganization, class conflict, and competition for scarce employment than immigration per se.

Hur har USA:s abnormt stora brottslighet uppstått då? Att de kommer från olika delar av världen verkar inte spela nån större roll. Istället är det andra faktorer. Låt oss titta på detta som jag saxar från Wikipedia:

As of 2008, a statistics report which surveyed all persons arrested for offending, stated that of the crimes surveyed for which the identity of the offender could be determined, 69.2 percent of all persons arrested were white or Hispanic, 28.3 percent of people arrested for offending were black or black and Hispanic; and the remaining 2.4 percent were of other races. After arrest, 45.1% of violent crimes and 17.4% of property crimes nationwide were cleared by arrest or exceptional means.[11] As of 2008, statistics report as that of 16,277 murders, 10,568 were committed by males, 1,176 were by female, and 4,533 were committed in which the offenders sex was unknown. Likewise, 5,334 murders where committed by white offenders, 5,943 were committed by black or black and Hispanic offenders, 273 were committed by offenders of other races, and 4,727 murders were committed by offenders whom race is not known. [12]

A 2008 FBI Uniform Crime Report on rape and sexual-based crime published by the United States Department of Justice stated that of the crimes surveyed, whites represented 65.2% of persons arrested for rape, blacks represented 32.2%, with American Indians and Asians ranking just above 1%. ”Hispanics”, ”Hispanic-White” or ”Hispanic-Black” was not specified into any specific category.[13].

Slutsatser, eller?

Ja, vad kan man dra för slutsatser av detta?

Inte att det är perfekt i USA. det är inte det jag menar. USA är en katastrof anser jag. Brottsligheten är hög och myndigheterna hanterar sitautionen helt uppåt väggarna.

Men statistiken visar ändå att i ett avseende har vi något att lära oss: i hur vi hanterar invandrare. Dessutom visar statistiken att vi i Sverige har ett problem som inte alla länder har. Kanske beror då detta problem på den svenska politiken. t.ex. att under lång tid var invandrare förbjudna att jobba medan de sökte asyl och gick år ut och år in utan jobb. Sånt skapar problem!

Den amerikanska statistiken utmanar såväl de främlingsfientligas, som de invandrarpositivas, statistik och retorik.

 Men kom ihåg att brottsligheten faktiskt inte ökat de sista 40 åren, då vi haft den ”mångkultur” som Sverigedemokraterna och Avpixlat hatar så mycket och tillskriver allt ont som sker i landet.

 • Micke

  Fascisterna på Avpixlat, den sverigedemokratiska satellitsiten för åsikter dom inte kan driva öppet på grund av att dom är politiskt korrekta nämner inte med ett ord någonstans hur deras nazibröder mordhotat och angripit 50 personer i en samlingslokal i Ludvika.

  Dom pissar dessutom pågenerellt på alla zigenare genom att relatera Zigernarkulturåret 2012 till ett enda specifikt brott.
  Slutligen undrar fascisterna på Avpixlat om det ok ifall dom själva ordnar bussresor i invandrargetton för att odla sitt rashat att verifierar därmed själva grunden för sin politiska verksamhet utan att dom obildade träskallarna fattar det.

  Låt idioterna svamla för sig själva och kalla dom aldrig annat än fascister och nazister eftersom det är det dom är.

  • Göran Lundbom

   …och här drog ”Micke”, i enlighet med Godwins Lag, redan nu ”nazistkortet”, och har därmed förlorat debatten.
   Det brukar ta lite längre tid…

   • Dagmawi Elehu

    Nu kan ju inte Godwins lag vara applicerbar när man diskuterar personer som faktiskt över- och underordning av människor och kulturer…

    • Daniel

     Var finns detta på Avpixlat? Det kan finns bondlurksaktiga personer där som skriker ut sin avsky mot vissa grupper. Det är ändå väldigt långsökt att påstå att dessa personer över- och underordnar människor och kulturer. Man ger dem för mycket ”credit” om man påstår det.

     Sedan gör SD inte alls det med sin politik. Deras principprogram pekar på en majoritetskultur, som förvisso har en historisk grund, men som kan förändras i och med att majoritetsbefolkningen förändras. Enligt logiken i SD’s prinicpprogram så är det så att om en majoritet av svenskar börjar utöva Ramadan så blir det en svensk tradition.

     Säg vilket rasistparti som resonerar så?

     Det är troligtvis därför man har de starka kraven på anpassning och till och med assimilering av invandrare, och att man helst ser invandrare från länder med närliggande kulturer. Kultur ses som något som är större än de enskilda individerna, ett resultat av alla inom nationen. Individer kan byta kulturell identitet om de flyttar till ett nytt land. En nation kan byta kultur beroende på dess majoritet.

     Kort sammanfattning av hur jag uppfattar SD:s idéer om kultur.

   • Micke

    Var finns detta på Avpixlat?
    ————————-
    På Avpixkat skrivet av dom som driver bloggen.

    Finnsdock inget om att nazister i Ludvika hotade att döda alla som befann sig på ett politiskt möte sossar, vänsterpartister och centerpartister samt började verkställa hotet genom att utöva faktiskt våld.

    Det står inte heller om den nazist som hotade en vänsterpartistisk politiker som på sin blogg yttrade sig om terroristdådet och alla andra politiker i Sverige med folkdomstol för landsförräderi (straffet är döden i krig) när den nya ordningen upprättats.

    Vi vet varför Avpixlat inte har några problem med detta och låter bli att uppmärksamma det..Dom stöder naziterrorn. Alla vet detta och vi kommer inom det demokratiska systemets ramar att förvara demokratin mot dessa människors försök att knäcka vår frihet genom att hota folk till döden.

 • ingvar

  Tror du på det du skriver själv ? isf förklara varför det ser ut som det gör i Malmö !

  • Tro gör man i kyrkan, statistik är fakta.

   • Göran Lundbom

    Niklas, tror du på det? 🙂
    Någon har en gång sagt att det finns tre slags lögner: Vanlig lögn, förbannad lögn och (värst av allt) statistik!

 • Göran Lundbom

  Jaja, med statistik kan man bevisa nästan vad som helst! Vilkdet denna mycket långa drapa visar.
  Vad som hände under 1700- och 1800-talen kanske ändå inte är så himla intressant idag, eller?
  Exemplet USA är intressant – saken är ju bara den att de inte har ”importerat” problemen på samma som som Sverige gjort, med sin alltför släpphänta invandringspolitik. T ex har enbart Södertälje fler invandrare från Irak än vad hela USA+Canada har…
  USA-exemplet är intressant på ett annat sätt, vilket i värsta fall visar hur det kan komma att gå för Sverige i framtiden: Om vi ”pursvenskar” ser oss som ursprungsbefolkning i vårt land, så var indianerna det i USA. Idag sitter de i reservat… Något att tänka på, kanske?
  Det talas så mycket om ”rasism” från svenskars sida – dock är ibland rasismen MOT svenskar, från (främst de muslimska) invandrarnas sida mycket värre!

  Slutligen – statistik och ordvrängningar i all ära. Men lämna tryggheten i det lugna villaområdet och vandra ut i verkligheten. Då kommer man att upptäcka att det tyvärr ÄR mycket värre idag!

  • Dagmawi Elehu

   Lustigt med någon som tar upp ”Godwins Law” men själv verkar hänvisa till Anekdotisk bevisföring.
   * Har du något belägg för att USA skulle ha mindre släpphänt invandringspolitik jämfört med Sverige? Som du själv skriver har praktiskt taget alla i USA ”invandrarbakgrund”. Eller är det specifikt Irak du åsyftar?
   * Har du något belägg för att att denna rasism mot svenskar du beskriver finns och har jämförts med ”svenskarnas” rasism (som du då implicit bekräftar)?
   * Fint avfärdande av forskning (i kontrast till tyckanden) i slutstycket. Måste ändå fråga om du har något belägg för att ”det” är mycket värre idag?

   Något som definitivt har ändrats de senaste ungefär 20 åren är tillgången och hastigheten på media. På vilket sätt media-tillgången förändrats har påverkat uppfattningen i Sverige av bland annat trygghet när det bevisligen (alltså att man kan lägga fram belägg som granskas) skett minimala förändringar i den brottsligheten borde vara väldigt intressant att belysa mer.

   • Göran Lundbom

    Jamen, skämtar du? Eller har du levt i en ”skyddad verkstad” de senste åren?
    Ja, jag har empiriska bevis, genom mitt arbete på skolor i Södertälje, för mitt påstående om ”omvänd rasism” – och menar att den är minst lika vanlig och grov som det som brukar benämnas ”rasism” (något som jag aldrig har förnekat finns – jag påpekar bara att saken har två sidor). Men till skillnad mot andra här verkar jag leva ute i verkligheten…
    Om du inte känner till USA:s strikta invandringspolitik, jämfört med den svenska helt godtyckliga, så finns det inte plats här att redovisa den. De släpper dock inte in horder av t ex afghanska getherdar eller somaliska analfabeter. Helt enkelt därför at DE inte anser sig ha behov eller nytta av dem…
    Vad gäller ”forskning” – du vet nog innerst inne att man kan bevisa nästan vad som helst med statistik. Som det handlar om här, inte ”forskning”…
    Om du kallar historiska fakta för ”anekdotisk bevisföring” – då har du ganska så lite på fötterna. Mitt tips är: Läs historia istället för att bevisa okunnighet och aningslöshet här!

   • Det verkar som att BRÅ-länken blev fel. Den verkar förkortas och därmed skickas till fel sida, jag styckar upp den i tre delar:
    http://www.bra.se/extra/pod/ ?action=pod_show& id=8&module_instance=2

    Citerar ur den så kan en enkel googling ge den annars:

    ”Under 2011 anmäldes 16 900 sexualbrott. Hälften av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning. Våldtäkt och försök till våldtäkt står för nära 40 procent av alla anmälda sexualbrott.”

    *

    Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken och denna överrepresentation kan inte förklaras av socioekonomiska orsaker:
    KÄLLA: http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet

    *

    ”Andelen utrikes födda som registrerats som misstänkta för våldtäkt var 5 gånger högre än andelen registrerade bland dem med svenskfödda föräldrar.”
    KÄLLA: (se pdf-filen längst ner) http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=339

    *

    4/5 av alla våldtäkter beräknas inte anmälas, enligt BRÅ.
    KÄLLA: http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/F9EE10E4475696C2C12571450052C749?opendocument

    *

    800 våldtäkter 1975 samt 2300 våldtäkter 1993, enligt BRÅ.
    KÄLLA: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=sexualbrott&url=/dynamaster/file_archive/041221/42d57ec4f487277eb7658b464e9dc984/sexualbrott.pdf

    *

    Var det något mer som var oklart? Allt jag skrivit backas upp omgående med detta. Det är bra att du efterlyser källa, jag tog för givet att ovanstående faktum var vedertagna vid detta laget men nu vet du också.

 • NEJ

  Kopierar rakt av:

  Brottsligheten förändras över tid och tar sig skilda uttryck beroende på epok och samhälle. Vad beträffar ex.v sexualvåldet så har vi inte tidigare i civiliserade tider sett den typ av kriminalitet i omfattning som icke-vita förövare står för: gäller inte minst långa gruppvåldtäkter i samförstånd, även överfallsvåldtäkter. Detta tycker inte Torbjörn Jerlerup är relevant att belysa dock, han konstaterar att sexualvåldet ökat men att vi numera är mer anmälningsbenägna samt att lagstiftningen reformerats. Det stämmer att en grupp våldtäktsanmälningar numera kommer in som tidigare inte avsågs som våldtäkt – det är den automatiska våldtäkt på barn som sker när en vuxen idkar någon form av sexuellt umgänge med en icke-byxmyndig (15 år). Detta rubriceras som våldtäkt oavsett samtycke från den minderåriga.

  För att ta ett exempel… år 2011 anmäldes strax under 17 000 sexualbrott. 3000 av dessa avser våldtäkt mot barn (vilket även kan omfatta minderåriga som frivilligt haft sexuellt samröre med vuxen). Ser vi på kartan från Jerlerups artikel (här) ser vi att även om vi räknar bort 3000 våldtagna barn så är det fortfarande 5000-7000 anmälda våldtäkter mot cirka 800 år 1975 och 2300 år 1993. Det är alltså fortfarande en markant höjning – men den ska alltså bero på ”ökad anmälningsbenägenhet” och det ska alla svälja (man bemödar sig inte redovisa någon källa eller någon form av bevis för detta).

  Vi vet att icke-vita är kraftigt överrepresenterade i sexualbrott, samt att 4/5 av alla våldtäktsoffer inte anmäler. Samtidigt tar vi in mer icke-vita än någonsin och våldtäktsanmälningarna stiger markant. Vad blir den logiska slutsatsen om inte att vi öppnar gränserna för sexualpredatorer och att sexualvåldet ökat till följd av detta?

  http://www.bra.se/extra/pod/?action=…ule_instance=2

  • Dagmawi Elehu

   Följer jag länken till BRÅ så kommer jag till en sida med rubriken ”Villainbrott vanligast på hösten”. Vad ville du visa med det tro? Genom Flashback hittade jag länken du ville ha tror jag, BRÅs sida ”Startsida / Brottslighet / Olika typer av brott / Sexualbrott”

   Lustigt att läsa ”(man bemödar sig inte redovisa någon källa eller någon form av bevis för detta).” och nästa mening börjar ”Vi vet att icke-vita…” utan någon form av bevis. Läser man på sidan du hänvisar till står det:

   Det finns anledning att tro att vissa typer av sexualbrott verkligen har ökat, mycket till följd av förändringar i samhället, till exempel kontakter med okända via Internet, fler barer och pubar samt ökad alkoholkonsumtion. Men ökningen beror framför allt på en allmänt ökad benägenhet att anmäla samt på lagändringar som lett till att fler brott nu bedöms som våldtäkt.

   Ingenstans finns belägg för det du uppenbarligen vet ändå…

 • Tar en i taget:

  Mord och dråp: ”Ett sätt att försöka ta reda på hur det ligger till är att hitta statistik som inte kan förändras beroende av lagar och sociala mönster. En sak man kan göra är att studera antalet mord och dråp.”

  Tråkigt bara att mord och dråp förändras beroende på akutsjukvården, vilken blir bättre och bättre hela tiden. Det är en enorm skillnad idag och för 20 år sedan. Mord och dråp för 20 år sedan är idag ofta grov misshandel eller försök till mord.

  Misshandel: ”Men om vi tittar på sjukhusens statistik över intagna som angett misshandel som orsak ser vi något intressant. Antalet anmälda personer som besökt sjukhus för att behandla sig efter att ha utsatts för övergrepp ligger konstant sen 20 år tillbaka. Antalet personer som vårdas på sjukhus har INTE ökat, per kapita, på 20 år.”

  Här verkar det bortses ifrån att anmälningsbenägenheten enligt sjukhusens undersökningar halverats de senaste 20 åren. Är det då orimligt att anta att de som anger att de misshandlats även sjunkit?

  Våldtäkter: ”Våldtäkterna då? Ja, det är undantaget. Men ingen seriös debattör eller forskare anser att antalet våldtäkter ökat nämnvärt de sista 40 åren. Däremot har samhällets attityd inför vad som definieras som våldtäkt förändrats och brottet definieras annorlunda.”

  Jaha, där ser man, bra förklaring. Att andelen befolkningsgrupper som är klart överrepresenterade inom våldtäkter kraftigt ökar leder alltså inte till att antalet våldtäkter ökar. Vad är förklaringen till det, våldtar svenskar mindre i sådan utsträckningen att det jämnar ut sig?

  Hans slutsatser är rent löjliga. MENA-invandrare har mycket högre brottsbenägenhet, så oavsett hur svenskarnas brottsbenägenhet utvecklats så kommer det alltid utföras mer brott om andelen MENA ökar och föregående faktum står fast.

 • Gunnar Sjödin

  Här kan dom som är intresserade se Jerlerup bli avklädd: https://www.flashback.org/t1784783

  Inget fel i att försöka dock, ta åt dig av kritiken och försök igen. =)

 • Citat:
  ”Antalet mord i Sverige har sen ca 1975 varit 100 per år. Men befolkningen har ökat under denna tid. Det gör att antalet mord per kapita faktiskt minskar, inte ökar, i landet!”

  http://www.frihetssmedjan.se/2012/02…gen-i-sverige/

  Återigen ser man detta felaktiga argument. Att antal döda inte ökat i samhället beror ju på kraftigt förbättrad sjukvård:

  Citat:
  ”Men ”döda” är inget bra mått på våld. ”Lasermannen sköt elva personer, varav en dog. På 30-talet skulle åtta eller nio ha avlidit, på 70-talet ungefär fem och i dag förmodligen ingen”, säger rättspatologen Jovan Rajs.”

  Våld som var dödligt för bara några år sedan är det inte i dag. Som en representant för Socialstyrelsen lite tillspetsat uttryckte traumateamens arbete: ”De som kommer in döda dör. De andra överlever.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article291108.ab

  Däremot vet vi att antal mordförsök/dråpförsök ökat kraftigt i samhället:

  Anmälda brott – Försök till mord eller dråp
  259 (år 1980)
  258
  361
  322
  363
  435
  389
  396
  463
  467
  482
  477
  551
  590
  678
  643
  711
  689
  716
  722
  728
  725
  727
  791
  669
  690
  769
  729
  751
  791 (2009)

  Källa: http://www.bra.se

  Även Torontor och BRÅ har lite detaljer att återge här:

  Citat:
  ”Utifrån dessa resultat diskuteras bland annat den så kallade dödlighetsparadoxen, som formulerades i en amerikansk undersökning av våldsutvecklingen under fyra årtionden i USA. Paradoxen syftar på det faktum att den grova våldsbrottsligheten i USA ökade under de fyra årtiondena, samtidigt som antalet personer som avled till följd av våld förblev oförändrat (Harris m.fl., 2002). Enligt den amerikanska studien beror detta förhållande på att allt fler överlever efter allvarliga våldsskador, på framstegen inom den medicinska vården, de förbättrade sjuktransporterna etc.”

  https://www.flashback.org/sp34971165

  • Micke

   Beror det på bättre vård att omkring15 människor mördats av nazister och fascister med politiska motiv dom senaste 20 åren och att siffran skulle varit högre om vården varit sämre?

   • Anders L

    Vad har nazister med saken att göra? Avpixlat har inget med nazister att göra (snarare större kopplingar till den folkgrupp som nazisterna ville gasa ihjäl)

    • Micke

     Avpixlat skiver inte om terrorbrott utförda av nazister vilket är jävligt märkligt mot bakgrund av deras värnade om svenskars rätt att slippa våld och det faktum att nazister står för det största antalet poltiska mord i Sverige sedan 80 talet.

     Avpixklat har inga kopplingar till judar som etnisk grupp på något annat sätt än att organiserade svenska rasister har samma utgångspunkt och syn på ickearier som dom tyska nazisterna hade INNAN dom påbörjade den industriella utrotningen.

     Det finns en anledning till att dagens tyska nationalsocialister öppet gett en inbjudan till Sverigedemokraterna om samarbete och den grundar sig INTE på att Sverigedemokraterna delar Moderaternas syn på ickearier.

     • Stefan

      ”Avpixlat skiver inte om terrorbrott utförda av nazister vilket är jävligt märkligt mot bakgrund av deras värnade om svenskars rätt att slippa våld och det faktum att nazister står för det största antalet poltiska mord i Sverige sedan 80 talet.”

      Avpixlat skiver vad jag förstår om aktuella händelser. Kan du ge något exempel på aktuella terrorbrott utförda av nazister i Sverige som du anser att Avpixlat borde skriva om?

      ”Avpixklat har inga kopplingar till judar som etnisk grupp på något annat sätt än att organiserade svenska rasister har samma utgångspunkt och syn på ickearier som dom tyska nazisterna hade INNAN dom påbörjade den industriella utrotningen.”

      Kent Ekeroth som bl.a registrerat domännamnet Avpixlat.se är jude.

     • Micke

      Avpixlat skiver vad jag förstår om aktuella händelser. Kan du ge något exempel på aktuella terrorbrott utförda av nazister i Sverige som du anser att Avpixlat borde skriva om?
      ———————————————–
      MInst 15 politiska mord utförda av nazister och högexetrema under 20 års tid till att börja med .Sen skulle dom ha skrivit om DEN AKTUELLA händelsen när nazister hotade döda alla närvarande på ett antirsistiskt möte som hölls dagen efter minnesdagen av förintelsen i Ludvika.Nazisterna påbörjade dessutom verkställandet av mordhoten innan dom blev stoppade av polis.
      Inte ett ljud från fascistsiten Avpixlat.

      Vi vet varför.

      Vi vet också vad Avpixlat SKULLE ha skrivit om svinen varit muslimer och inte nazister.

      Kent Ekeroth som bl.a registrerat domännamnet Avpixlat.se är jude.
      ———————————————
      Skulle det vara ett hinder för hans generella hat mot invandrare och muslimer i synnerhet?

     • Stefan

      ”MInst 15 politiska mord utförda av nazister och högexetrema under 20 års tid till att börja med .”

      Jag tror inte Avpixlat skriver om 20 år gamla händelser. Däremot skrev de eller rättare sagt föregångaren Politiskt Inkorrekt om Mangs när han var i farten och sköt invandrare.

      ”Sen skulle dom ha skrivit om DEN AKTUELLA händelsen när nazister hotade döda alla närvarande på ett antirsistiskt möte som hölls dagen efter minnesdagen av förintelsen i Ludvika.Nazisterna påbörjade dessutom verkställandet av mordhoten innan dom blev stoppade av polis.
Inte ett ljud från fascistsiten Avpixlat. Vi vet varför.”

      Ja, det vet jag också. Avpixlat skriver om invandring och invandrare i första hand så varför skulle de skriva om det?

      ”Vi vet också vad Avpixlat SKULLE ha skrivit om svinen varit muslimer och inte nazister.”

      Skulle du skrivit om händelsen ifall svinen varit muslimer och inte nazister?

      ”Kent Ekeroth som bl.a registrerat domännamnet Avpixlat.se är jude.”

””Skulle det vara ett hinder för hans generella hat mot invandrare och muslimer i synnerhet?””

      Nej, men du skrev ju tidigare att Avpixlat inte har några kopplingar till judar som etnisk grupp.

  • Klimatrealist

   ”Ökar kraftigt” känns som en överdrift om man istället tittar på antalet ANMÄLDA brott / 100.000 personer.

   http://i.imgur.com/O0ceWMG.jpg

 • Daniel

  I den första delen vill jag påpeka ett fel. Först skiver du ”Ett sätt att försöka ta reda på hur det ligger till är att hitta statistik som inte kan förändras beroende av lagar och sociala mönster. En sak man kan göra är att studera antalet mord och dråp.”

  Du jämför internationellt. Sedan skriver du ”Hur ser det ut i Malmö då? Samma mönster. Iallafall enligt BRÅ:s statistik som sträcker sig 15 år bakåt i tiden ser det ut så här.” och visar ett diagram över ANMÄLDA BROTT. Om du inte vill anklagas för att blanda äpplen och päron (eller apelsiner eller vad som helst) så borde väl i rimlighetens namn antal mord i Malmö redovisas. Där kan man troligtvis gå längre tillbaka än 15 år.

  Sedan är det intressant att diagrammet ”för misshandel lagförda personer 1836-2010. Hårdare lagstiftning mot utskänkning av brännvin infördes på 1860-talet och myndigheter tvingade fram hårdare krav på såväl brännvinstillverkare som utskänkare vilket ledde till det så kallade ”brännvinskriget” på 1870-talet. Man kan i diagrammet se hur misshandelsdömds korrelerar med detta. Det sker sedan sakta en ökning och sedan en minskning i och med motbokens införande 1917.
  Så spriten hade stor del i dessa höga siffror på 1800-talet.

  Efter 1917 då? Det sker en stegring från ca början av 70-talet. Vad kan det bero på?

  BRÅ har förresten i två rapporter (1996:2 och 2005:17) avfärdat socioekonomiska förhållanden som orsak till invandrares överrepresentation när det gäller registrering för brott. Även tjänstemän, dvs medelklass, från vissa delar av världen har två till tre gånger högre grad av brottsregistrering jämfört med svenskar eller invandrare från t.ex. Europa eller östasien.

  Du gör väl ett felslut i sista meningen, Torbjörn? De diagram som du klistrat in visar ju att brottsligheten har ökat sedan början av 70-talet. Från början till mitten av 70-talet förändrades invandringspolitiken genom bl.a. proposition 1976:26 och invandringen ökade stort som resultat.

  Vad som ligger bakom att ungdomar begår brott vet vi ju (från Lorrys sketch): ingen lokal!

  Sedan behöver det inte hänga ihop. Precis som begränsningen av supandet inte behövde hänga ihop med den minskade brottsligheten i slutet av 1800-talet.

 • På Flashback gör de en sak av försök till dråp och mord. Där har statistiken ändrats. Det gör det lite bökigt att beräkna det. Men viss ökning har troligen skett. Vissa av de GROVA brotten ökar, vilket jag visar i artiklen genom statistiken om återfallsförbrytare.

  Inte all brottslighet går ner.

  Men sjukhusstatistiken talar ett tydligt språk. Kolla källorna får du statistik till det. Dvs antalet inlagda i akutsjukvården pga mordförsök och misshandel.

 • PM

  Jerlerup,

  Har du nån teori om varför brott av typen stenkastning mot räddningspersonal, bilbränder, våldsamt upplopp etc har ökat senaste fem åren?

  I och med att man knappast kan påstå att folk var fattigare eller mer socioekonomiskt utsatta för fem år sen (då dessa fenomen i praktiken inte existerade) jämfört med idag, så vore det intressant att titta närmare på vad som ligger bakom detta.

  PS varför inte granska en tidsperiod på 10-15 år istället? Att gå bak till 1800-talet är ju totalt meningslöst, vi lever ju ändå här och nu.

  • Daniel

   Om man studerar längre tidsperspektiv kan man se intressanta saker. Om det gäller brott så kan det, trots svårigheter med grund i att definitioner ändrats under åren, vara intressant att gå tillbaka 100 år. Om frågan rör brottslighet kontra invandring så är det bäst att börja från mitten av 70-talet, då grunden till dagens invandringspolitik lades.

   • Micke

    Om man går tillbaka till 70 talet så har minst 20 personer mördats av fascister av politiska orsaker.

 • PM

  I och med uppgifterna i ”Nej#3″s inlägg 14:43 så får vi konstatera att våldet ökat i Sverige på senare tid.

  Case closed.

  PS för 25 år sen hade alltså dagens våg av mordförsök i Malmö resulterat i betydligt fler mördade då sjukvården idag räddar fler till livet.

  • Micke

   Ja innan 80 talet mördades i princip inga av fascister av politiska motiv.

 • Nisse Hult

  Torbjörn Jerlerup skriver: ”Men sjukhusstatistiken talar ett tydligt språk. Kolla källorna får du statistik till det. Dvs antalet inlagda i akutsjukvården pga mordförsök och misshandel.”

  Men många anmäler inte och därför blir statistiken missvisande:

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=954226&lid=senasteNytt_275211&lpos=rubrik_954226

  http://gt.expressen.se/nyheter/1.905347/allt-fler-unga-misshandlas

 • Micke

  Många anmäler inte våld från nazister och fascieter av rädsla att bli mördade.

  • Vad är du för perverst troll? Vitfientlig brottslighet är betydligt värre i omfattning än fascistiskt våld mot hippies etc. För att inte tala om alla våldtäkter av vita män mot icke-vita kvinnor…. eller hur var det nu igen? Påminner om den rapport FBI släppte 2005 i USA där över 35 000 våldtäkter mot vita kvinnor av svarta förövare registrerats kontra 0 (mindre än 10) våldtäkter mot svarta kvinnor av vita förövare… Lustigt hur det kan bli ibland, eller hur?

   • Micke

    Dina vänner är skyldiga till minst 15 politiskt grundade mord dom senaste 20 åren så vem fan är du att kackla om pervers när du relativiserar detta?

    Vitfientlig brottslighet är betydligt värre i omfattning än fascistiskt våld mot hippies etc
    ————————————————
    Dina vänners våld är primärt riktat mot invandrare. Det är för helvete ingen roll för ER trovärdighet som demokrater om andra utövar mer våld än det ni själva utövar.

    Påminner om den rapport FBI släppte 2005 i USA där över 35 000 våldtäkter mot vita kvinnor av svarta förövare registrerats kontra 0 (mindre än 10) våldtäkter mot svarta kvinnor av vita förövare…
    ——————————————–
    Fablernas värld har alltid varit underlag för obildade högerextremister och du utgör inget undantag. Dina skitsiffror år så orimliga att dom slår tillbaka på dig själv.

 • Anders L

  Att invandrare i USA är så laglydiga har med att det är så jädrans svårt att få komma in där (som legal invandrare alltså) Inte bara å klampa in å begära bidrag direkt…

 • ”BRÅ har förresten i två rapporter (1996:2 och 2005:17) avfärdat socioekonomiska förhållanden som orsak till invandrares överrepresentation när det gäller registrering för brott.”

  Det här var väl inte helt med sanningen överensstämmande. Minns jag BRÅ rätt så medger de att invandrare är överrepresenterade på grund av sk socioekonomiska orsaker, dvs att de i större grad är arbetslösa, fattiga och liknande. Alltså sådana omständigheter som vi vet ökar brottsbenägenheten hos alla människor. Men säger också att det inte förklarar hela överrepresentationen.

  Och vad är det med MENA egentligen? Kan vi slippa Avpixlattugg här, eller ska ni börja föreläsa för oss om kulturmarxister och PK-eliter för oss också tills vi somnat? Främlingsfientlighet blir inte mer rumsrent för att man sätter en akronym på hatobjektet.

  Annars vill jag bara säga: snyggt jobbat Torbjörn!

 • PM

  Varför har grova våldsbrott ökat markant i Malmö på senare år?

  Och varför vill Ilmar Repalu införa tillfälliga medborgarskap?

  Dom frågorna förblir obesvarade.

 • Micke

  Frågan är bra. Vi vill att ni öppet ocjh av egen fri vilja ställer er frågan och diskuterar varför nazister och fascister är skyldiga till MINST15 politiska mord (terrordåd) dom 20 senaste åren och VARFÖR 95 procent av väljarna ska vända sig till ER för svar om hur dom problem som är relaterade till invandring ska lösas?

 • Erik XV

  Du, Micke, vilka är dessa ”15 politiska mord (terrordåd) dom 20 senaste åren” du tuggar om igen och igen likt en rabiessmittad grävling?

  Femton mord de senaste 20 åren, om vi går 15 år tillbaka i tiden hur många mord har genomförts av vänsterextremister? Islamister?

  Att Avpixlat inte skriver om det du tuggar om och om igen som en rabiessmittad grävling är ju för att det skriver alla andra om. Avpixlats ”affärsidé” är ju att skriva om det andra media inte vill, vågar eller kan skriva om. Jag brukar läsa Avpixlat men det roligaste är nästan kommentarerna. Precis som hos Aftonbladet så visar det hur mycket obildade, okunniga och rent ut sagt korkade människor det finns. De är lika enkelspåriga som du, Micke-Picke. 🙂

 • Pingback: Det där om brottslighet, statistik och invandring()

 • Klimatrealist

  Intressanta artiklar om varför bly i bensin kan ligga bakom ökningen av våldet mellan 40-talet fram tills idag:
  .
  http://www.motherjones.com/environment/2013/01/lead-crime-link-gasoline
  .
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/07/violent-crime-lead-poisoning-british-export

  —————————————————————————————————-

  Det som gör dessa artiklar ännu mer intressant för Sveriges situation är att vi slutade använda bly i bensinen mycket senare, 90-talet, än vad de gjorde i USA, 70-talet. Det skulle innebära att vi snart, likt USA, skulle se en stor nedgång i brottslighet hos ungdomar då de inte längre blir mer benägna att begå aggressiva brott pga utvecklingsskador orsakade av bly i luften.

 • Pingback: IKEA-morden: var det verkligen bättre förr? | Sverige är inte världens navel!()

 • VJ

  Vart är den reella statistiken invandrares brott relaterat till ur svenskars brott per 100 000 av varge art låt oss säga sedan 1970 samt undersökningen måste givetvis vara spridd i lika delar över hela landet.

 • Pingback: Var det bättre förr? | Motargument()

 • Pingback: MoonwalkerWorship is one stupid ass | lmacandrew()

 • Sentient Being

  Du kikar enögd på vissa brott och din slutsats är att våldet och brotten inte ökar. Detta är väldigt ohederligt. När kriminologer och deras fans inser att brotten ökar så är det viktigt att bortförklara detta. Men minskar ett brott från ett år till ett annat så firas det som ”Brotten minskar!!!!!!”. Ökar det däremot så ska man jämför med 1700-talet som hade ett helt annat samhälle. Och favoriten är peka på trygghetsundersökningar där bortfallet är nära 40%, och där samplingen är så liten att varje brottstyp har så få träffar att slumpen lika gärna kunde använts. Samma där, minskar ett brott i denna undersökning från 2013-2014 år vill man trycka på just detta. Men ökar det så kan man ‘inte se någon förändring över tid’.

  Så här ser det ut med samtliga våldsbrott.

 • Matilda

  Oavsett anledning till brott så kan man inte räkna med att någon annan kommer skydda dig. Jag har börjat sälja överfallslarm och försvarsspray för att ge tjejer en möjlighett att känna sig lite tryggare ute på kvällar och nätter! 50% av vinsten går till kvinnojourer för att stötta våldsoffer i sin återhämtning. läs gärna med på http://avantguard.se

%d bloggare gillar detta: