Senaste nytt

”Den goda staten” 2: sexualpolitiken i folkhemmet.

Den goda staten

TRANSSEXUELLAS RÄTTIGHETER Svenskar har ofta en ganska naiv tilltro till staten. I denna artikelserie ska vi visa exempel på övergrepp, och myndighetsmissbruk, som staten, och politikerna begått mot medborgarna, i stort som smått. I allt från IB, rasism och homofobi till handelsförbud och moralpanik i det lilla. Dagens artikel handlar om sexualpolitiken i det svenska folkhemmet och politiken mot homosexuella och transsexuella.

Rasbiologin lever kvar än idag.

Att transsexuella ska steriliseras är en politik som är enkel att säga nej till om man vet det minsta om bakgrunden till lagen. Bakgrunden till steriliseringarna idag, är att den medicinska vetenskapen och politikerna tidigt klassade könsöverskridandet  och de som ville byta kön som det mest abnorma man kunde tänka sig: som värre än till och med våldtäkter mot barn och pedofili.

Fram till 1933 kunde folk som begick brottet ”homosexuellt samlag” dömas till straffarbete, öfwar någon med annan person otukt som emot naturen är eller öfvar någon otukt med djur; warde dömd till straffarbete i högst två år. Homosexualitet i sig var förbjudet till 1944 och även efter 1933 dömdes homosexuella till fängelse, men då om de t.ex. gjort det ”brottsliga” att informera omyndiga om vad homosexualitet var.

Det där med att informera ungdomar förblev känsligt fram till 1960-talet. Det var förbjudet i lag även efter att homosexualiteten blev tillåten, och sjukdomsstämpeln som politiker och staten hade satt på läggningen var kvar till 1979.

Men i debatten nämndes då alltid att det fanns en s.k. ”avart av sodomin” som var farligare än alla andra avarter: könsöverskridandet. Det beskrivs alltid i debatten med de mörkaste av alla mörka ord. Det var det yttersta farliga som samhället skulle skyddas från. Paradoxalt nog beskrevs alltid transsexualism som farligare än tex våldtäkter mot barn. En våldtäkt var bara en våldtäkt, men könsöverskridandet sågs som ett gift som hotade samhällets moral och fortbestånd.

De flesta som tvångssteriliserades under de rasbiologiska lagarna (som fanns till 1975) var kvinnor. Men även män steriliserades och bland dem en del som var ”könsmässigt förvirrade”. Jag har själv sett papper på detta då jag studerade detta närmare för 18 år sen. Att sterilisera dem med tvång sågs som naturligt.

1972 Sverige blir första land i världen att ge transsexuella en möjlighet att korrrigera sitt kön. Man ger medicinsk och juridisk möjlighet för transsexuella och intersexuella få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen, med hormonbehandling och operationer. Men sjukdomsstämpeln bibehölls, och är kvar än idag, eftersom de som beslutar aldrig hade gjort upp med sina fördomar om att transsexualism var något ont som hotade samhällets överlevnad.

Steriliseringarna är en rest av både lagarna mot homosexualiteten (sodomilagarna, som det kallades) och av de rasbiologiska tvångssteriliseringarna. Ett sådant barbari gör man inte politiska kompromisser om. Man bara säger nej, så enkelt är det. man behöver inga utredningar för att kunna säga nej.

Sen behövs det i och för sig en utredning. Men först efter att man stoppat steriliseringarna. Man behöver fastställa skadestånd till de tvångssteriliserade och utreda HELA soppan av barnomhändertaganden, tvångsaborter och tvångsteriliseringar som varit politik i Sverige. Och… Som ett litet tillägg. När vi gör de utredningarna ska vi inte glömma att att det finns en grupp till som tvångssteriliserats efter att lagarna om tvångssterilisering togs bort 1975: nämligen de funktionshindrade.

%d bloggare gillar detta: