Senaste nytt

SCB-rapport visar hur man bäst bemöter Sverigedemokraterna

Statistiska Centralbyrån har gett ut en ny rapport, åttapartivalet 2010, som jag har läst. Rapporten ger några viktiga ledtrådar till Sverigedemokraternas succé förra valet och hur man bör bemöta dem vid valet 2014. I synnerhet vi som är mot Sverigedemokraternas intolerans mot andra folkgrupper har mycket att lära av den rapporten.

Hur man bemöter Sd...

Inför valet 2010 använde samtliga politiska partier och de flesta antirasister samma metod mot Sverigedemokraterna. Man valde att inte bemöta Sd:s idéer med motargument, utan drev en ganska brutal skrämselkampanj. Man ville skrämma väljarna att inte rösta på SD. Det gick fel.

Man sa att Sverigedemokraterna var rasistiska, men förklarade inte varför de var det och visade inte ett alternativ. Man uppmanade folk att ”gilla olika” men förklarade inte varför.

SD:s idéer fick stå oemotsagda.

Det räcker inte med att skrika ”du är dum” eller redovisa hur många galenpannor, rasister och nazister som stöder eller arbetar i Sd, för att bemöta en SD:s idéer. Man måste ge motargument och motidéer och alternativ.

Det gjordes inte 2010. Politikerna undvek invandrardebatten och med den frågan om det fanns några integrationsproblem i Sverige. Många väljare fick intrycket att politikerna försökte dölja problem som fanns, eftersom de inte pratade om dem, eller in värsta fall sa att problem inte finns. Dessutom bemöttes inte Sd:s argument sakpolitiskt. Sd sa att invandringen var ett hot och det enda svar de etablerade partierna gav var ”det är rasism”, vilket inte var speciellt smart!

Dessutom var massmedia inte inriktat på att behandla Sd likvärdigt med andra partier. Partiet fick media, men ofta negativ media. Partiet utsattes för en negativ särbehandling.  Den negativa särbehandlingen, i kombination med att man inte alls tog debatten mot partiets idéer, hjälpte partiet in i riksdagen. När man bemöter Sverigedemokratiska väljare, och deras potentiella väljare bör man hålla i minnet att det inte fungerar att skrämma deras väljare.

SCB-undersökningen och SVT:s valundersökning, VALU från 2010 förklarar varför.

Politikerförakt

Sverigedemokrater litar väldigt lite på politikerna. Enligt VALU har bara 1/4 mycket/ganska stort förtroende för politiker.

Sverigedemokraterna har inte bara sina väljare utan också en stor grupp potentiella väljare. Det man bör hålla i huvudet då man studerar dessa undersökningar är att kanske 20% av befolkningen ingår i denna grupp just nu. Det är folk som också har väldigt litet förtroende för politikerna.

Vad som sker om politikerna i de andra riksdagspartierna fortsätter att negativt särbehandla Sd, kan ni själva säkert räkna ut. Ju mer de behandlas annorlunda och på ett sätt som får väljarna att anse att Sd behandlas fel, ju fler röster får de.

Oro för framtiden

SCB noterar en stor oro för framtiden bland Sd:s väljare. SCB skriver:

Olika väljargrupper oroar sig inte för samma saker. Det finns tydliga skillnader i hur de olika partiernas väljare bedömer hur oroande olika saker är. Det är få sverigedemokrater som intervjuats (n=15) men det förefaller tydligt att SD-väljarna genomgående känner större oro än andra partiers väljare när de tänker på utvecklingen under de kommande 5–10 åren. Det gäller inte bara på de områden som ligger nära de frågor som Sverigedemokraterna lade tonvikt på i valrörelsen, såsom ökad invandring (60 procent ”mycket oroande”), ökad brottslighet (73 procent) och låga pensioner (60 procent). För 11 av 17 orosområden tillhör SD-väljarna de mest oroade…

Klicka för en större version.

Sd toppar alltså i oron för framtiden i nästan alla områden man frågade folk.

Att inte bli sedd eller lyssnad till…

SCB skriver att runt 68% av Sd:s väljare ansåg att invandringen var den viktigaste valfrågan. 85% vill minska flyktingmottagningen i Sverige.

Kombinera detta med Sd-väljares oro och deras politikerförakt, så ser du faran i att inte bemöta Sd:s argument och i synnerhet faran med att inte bemöta väljarnas oro, att undvika debatten om invandringen och att undvika att adressera och ta fram lösningar på problem som finns. Detta gynnar Sd.

Att Sd får stöd beror med andra ord på att Sd:s väljare anser att det finns ett demokratiunderskott i Sverige. Tänk er nu att en potentiella väljare går omkring med oro för framtiden och anser att politiker och media bara ljuger. Så ser de i nyheterna att vänstern tutat med vuvuzelor och stört Sd.s demonstrationer och möten. Hur tror ni att denna potentiella väljare reagerar då?

Eller då de ser att Sveriges största kvällstidning strax innan valet går ut och säger ”rösta inte på Sverigedemokraterna”, listar hela deras negativa bakgrund, men inte med ett enda ord bemöter Sd.s idéer eller argument? Eller då politiker med ordet ”de är rasister” inte med ett ord bemöter deras argument?

Eller då de surfade in på Expos hemsida innan valet 2010 och bara såg berättelser om Sd:s nazistiska och rasistiska bakgrund, men samtidigt såg att Expo inte hade en enda artikel som med ett enda ord bemötte eller försökte motbevisa de idéer argument som Expo säger är rasistiska. (Expo har delvis ändrat sig nu, efter valet 2010. De har börjat publicera motargument mot Sd på sin hemsida. Det ska de ha cred för!)

Vill man stoppa Sverigedemokraterna så gör man det med motargument, idéer och med lösningar på problem som finns och genom att visa att man ser, hör och bryr sig om väljares oro!

Och kom ihåg. Det är oron för framtiden som gör att folk är rädda för invandrare. Försvinner den oron, så försvinner rädslan för det okända!

%d bloggare gillar detta: