Senaste nytt

Övergrepp mot seriefigur med svans?

Mangadomen, kommer troligen att prövas av Högsta domstolen. Det vill riksåklagaren. Det är bra. Nu hoppas vi bara att det blir en rättvis dom också!

Många har upprörts av mangadomen. En professionell serieöversättare med miljontals bilder dömdes 2010 av Uppsala tingsrätt för innehav av bilder som ansågs pornografiska. Bland annat bilden som visas i denna artikel.

Svea Hovrätt bekräftade domen men förklarade att bilden jag visar inte är barnpornografisk. (Om Högsta Domstolen ändrar domen till tingsrättens fördel kommer denna blogg att vara kriminell, med andra ord. Eftersom den publicerats på tusentals ställen lär ganska många människor ses som brottslingar.)

Riksåklagaren skriver  (pdf) att han anser att bilderna som översättaren ägde var pornografiska men vill att HD prövar det ändå.

Som RÅ skriver:

”Högsta domstolen har emellertid hittills inte prövat hur  bestämmelserna om  barnpornografibrott ska tolkas när det  gäller tecknade bilder. Mangaserier  förekommer numera även i Sverige och det kan därför antas att teckningar  liknande de varom i målet är fråga i  framtiden kan komma att innehas eller  spridas i landet. I synnerhet innebörden av rekvisitet pornografisk, men också  rekvisitet barn och undantaget för försvarlig befattning vore  av värde att få  belysta av Högsta domstolen.”

Trams! Istället för att ”rädda” lilahåriga seriefigurer med stora ögon, fyra fingrar och svans (!) från att utsättas för pedofili-brott, borde myndigheterna försöka rädda barn som utsätts för riktiga övergrepp istället.

Åklagarmyndigheten – Svarsskrivelse till Högsta domstolen om barnpornografibrott

%d bloggare gillar detta: