Senaste nytt

Folkpartiet lovar att inte splittra äldre par!

Folkpartiet meddelade idag att de kommer att införa en parboendegaranti, som ger äldre par rätt att fortsätta bo tillsammans när den ena parten behöver flytta till ett äldreboende. Det berättade Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) i samband med att  regeringen i dagarna skickar ett lagförslag om parboende på remiss.

Bra gjort Folkpartiet! En sådan politik gillar vi på Frihetssmedjan! 

Det finns kommuner som fortsätter att säga nej till äldre par som vill bo tillsammans och det är de parens rätt som man vill säkra genom att införa en parboendegaranti i lagen.

Vi läser på Folkpartiets hemsida:

Regeringsrätten gav i en dom i maj 2010 kommunerna rätt att skilja äldre par åt när bara den ena maken är beviljad plats på äldreboende. I det fall som prövades hade makarna levt tillsammans i 68 år. Regeringsrätten menade att ett krav på att makar alltid ska få bo tillsammans i ett äldreboende, även om bara den ene har ett omfattande hjälpbehov, inte kan grundas på de nu gällande bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Domen i regeringsrätten visade att vi måste lagstifta om äldres rätt att, om de så vill, bo tillsammans också under livets sista år. Det är omänskligt att sära på äldre makar i en livssituation där de kanske behöver varandra som mest. Nu tar regeringen första steget för att förverkliga Folkpartiets, och numera hela Alliansens, förslag om en parboendegaranti i lagstiftningen.

Det är bra! Men jag kan inte göra annat än att undra i mitt stilla sinne hur det kan komma sig att en sån här orättvisa ändras först nu, fem år efter Alliansen fick makten, och över ett decennium sen de första rapporterna och varningarna om att äldre par splittras?

%d bloggare gillar detta: