Senaste nytt

Avpixlat uppmanar till grundlagsändring, helst nästa vecka

GRUNDLAGEN Avpixlat har startat ett upprop för att ändra ”riksdagens regelverk” så att mandat i framtiden tillfaller partier och inte individer. Riksdagens regelverk är i detta fallet Sveriges grundlag, varför förändringar kan träda i kraft tidigast 2015.

För en tid sedan lämnade William Petzäll Sverigedemokraterna och blev vad som brukar kallas en politisk vilde. Han sitter nu i riksdagen utan partibeteckning, men då mandat inte fördelas till partierna att besätta som de själva vill, utan till de personer som fått väljarnas förtroende, behöver han inte lämna riksdagen.

Detta har förstås fått många att gå i taket och den till Sverigedemokraterna närstående bloggen Avpixlat har nu startat ett upprop för att förmå Petzäll att avgå, samt att kräva att riksdagens regelverk ska ändras så att mandat tillhör partierna och inte enskilda ledamöter, med undantag för ledamöter som kommit in i riksdagen genom personkryss.

Vad Avpixlat antingen inte har koll på, alternativt bara underlåter att nämna, är att det regelverk som behandlar hur ledamöter utses inte är vilket regelverk som helst. Det är regeringsformen, vilket är en av våra grundlagar.

Grundlagarna kräver att två på varandra följande riksmöten beslutar om en förändring, samt att det måste vara allmänna val mellan dessa två beslut. Nuvarande regeringsform trädde i kraft 1974 och sedan dess har den förändrats ytterst få gånger, senaste ändringen trädde i kraft 1 januari i år. Den ändringen ökade också ledamöternas självständighet gentemot partierna genom att sänka gränsen för att bli inkryssad på ett personligt mandat.

Grundlagen är inget som förändras i en handvändning och nästa val som en eventuell förändring av grundlagen skulle kunna ha inverkan på är valet 2018. Det är också högst tveksamt om riksdagen är öppen för att inskränka ledamöternas frihet, när den senaste ändringen bland annat inkluderade en ökad frihet.

Frågan är om Avpixlat och deras läsare är medvetna – eller bryr sig – om det.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: