Senaste nytt

Waldemar Ingdahl: Nya vägar ned från berget

By World Economic Forum - Flickr: Davos Congress Centre - World Economic Forum Annual Meeting 2011, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15156602

Världsekonomiskt forum samlas i den schweiziska skidorten Davos. Under några dagar diskuterar omkring tretusen personer alltifrån läget för världsekonomin till den fjärde industriella revolutionen på en av världens mest exklusiva konferenser. Om man får en inbjudan så kan inträdesavgiften ligga på uppåt 5 miljoner kronor. För första gången sedan år 2000 kommer en sittande amerikansk president till konferensen, så mycket fokus kommer att ligga på Donald Trump.

När mötena i Davos startades år 1971 av ekonomen Klaus Schwab var det en del av en trend med informella samtal i världssamfundet, som t.ex. G7-gruppens. Förenta Nationerna blev inte en världsstat. Snarare utvecklades ett världssamhälle av fördrag, organisationer och diskussionsarenor med ofta motstridiga mål. I Davos skulle världens beslutsfattare kunna tala klarspråk utan att leda till kriser och konflikter. Här skulle de få faktaunderlag från föredrag och skaffa sig personliga kontakter.

AOL:s grundare Steve Case sa en gång att

… det känns alltid som om du är på fel plats i Davos, som att det finns ett bättre möte som äger rum på något annat hotell, och att du egentligen borde vara där…

Skälet till Cases intryck är att även ett informellt möte har idag blivit svåröverskådligt. Konferensens betydelse ligger mer i att fånga tidsandan hos världssamfundet, snarare än att bestämma den. Globaliseringen har gjort fler aktörer delaktiga och den handlar inte längre bara om ekonomi.

Samtalen i Davos kan ge beslutsfattare nya idéer och visa vad som är ”best practice” i att tillämpa dem framgångsrikt, men det måste även finnas en politisk övertygelse om vad världssamfundet borde syfta till.

Global governance

Mänskligheten står inför stora möjligheter och utmaningar när det gäller reformer, ekonomin, teknikutvecklingen och för att möta globala katastrofala risker som klimatfrågan, massförstörelsevapen eller pandemier. Alla kan få nytta av en gemensam politik men alla aktörer uppfattar inte fördelarna som lika stora eller vill inte bära kostnaderna.

Begreppet ”global governance” har ingen riktigt bra svensk översättning. ”Globalt styrsystem” missar mycket av den mjuka makt som ryms i begreppet. Verklig överstatlighet mellan nationer och internationella organisationer är fortfarande sällsynt. Till exempel har världshandelsorganisationen WTO:s förhandlingar gått i stå. Medlemsländerna arbetar istället med bilaterala eller regionala multilaterala avtal. FN:s fackorgan är beroende av medlemsländernas ofta öronmärkta donationer för sin verksamhet, vilket innebär att det kan gå mode i verksamheten. EU, världens mest avancerade projekt för politisk integration, är regionalt och dess riktning bestäms av medlemsländernas regeringar.

En ny form för världssamfundet

Nationalekonomen och nobelpristagaren Elinor Ostroms åtta principer för att sköta allmänningar erbjuder vägledning till hur ”global governance” skulle kunna skapa tillit i en värld med flera maktcentra. Utgångspunkten för Ostrom var att det behövs fler ord för att beskriva det rika utbud av samhällsinstitutioner som utvecklats än bara ”offentligt” eller ”privat”.

På samma sätt är det inte längre tillräckligt att dela in frågor i bara nationella eller mellanstatliga. Varje nivå har för- och nackdelar beroende på sammanhanget. Inom länder kan uppgifter lösas genom federalism och decentralisering till lokala myndigheter, ofta med befogenhet att beskatta. Ju större skalfördelar och ju mindre skillnader i preferenser, desto starkare är fallet för någon form av samarbete eller sammanslagning av suveränitet. Tekniska standarder är ett exempel, det är kostsamt att avvika från det många anammat och varianter ger inte tillräckligt stora fördelar. Bält- och väginitiativet, ”Nya Sidenvägen” är Kinas projekt av diplomati, investeringar och infrastrukturbyggen för att främja bättre ekonomisk och politisk integration mellan de stater som är med. C40, en grupp på 90 storstäder världen över, samarbetar om klimatåtgärder och för renare luft. Teknik som blockkedjan och sakernas internet kan öppna för nya avtals- och samarbetsformer. Många små förbättringar kan få stort genomslag då varje enskilt steg är lättare att ta.

Globalt ledarskap kommer att vara viktigt för nya lösningar. Det är avgörande för om samtiden ska präglas av ett fokus på individens förmåga och möjligheter eller av ett fokus på kollektivens ansvar och skyldigheter. Svaret kommer att spela roll långt bortom Davos Congress Center.

Teknikjournalist, representant för den transhumanistiska föreningen Människa+

%d bloggare gillar detta: