Senaste nytt

Waldemar Ingdahl: Nudge – en frihetlig knuff?

By MorePix - Own work, CC BY-SA 3.0,

Vinnaren av årets Nobelpris i ekonomi, Richard Thaler från University of Chicago, har varit ett delvis kontroversiellt val. Thaler är känd för sitt livslånga arbete inom beteendeekonomin, vilket är studiet av ekonomi ur ett psykologiskt perspektiv.

Bilden av nationalekonomin som fixerad vid en rakt igenom rationell homo economicus är kanske inte helt sann, men under 2000-talet har forskningen definitivt fått upp ögonen för annat än ekonometri. Forskarna undersöker hur beslut fattas på otillräcklig information, tumregler och vettiga gissningar.

En knuff i rätt riktning?

År 2003 publicerade Richard Thaler tillsammans med juristen Cass Sunstein artikeln “libertarian paternalism”, vilken ledde vidare till deras omtalade bok “Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness” år 2008. De argumenterar där för att viljan att följa minsta motståndets lag utövar ett starkt inflytande på människor. Om en person ställs inför en valsituation mellan något som kräver ett aktivt val eller något som inte gör det, så väljer de allra flesta att bara flyta med.

Rutiner och gamla vanor kan vara till hjälp. Fördomar, felaktig och falsk information kan dock leda till dåliga beslut, en utveckling som också kan försämras över tid, då felaktiga beslut läggs på varandra. Människor faller för frestelser, försöker att skjuta upp obehagliga beslut till morgondagen eller litar allt för mycket på att andra människor vet bäst. Det handlar inte så mycket om oförnuft som ekonomi. Det finns så många olika val som konkurrerar om individens uppmärksamhet, att det går inte att lägga lika mycket tid på allt.

Thaler och Sunstein skrev att människors handlingar kan påverkas avsevärt av till synes mindre detaljer i vad de kallar ”beslutsarkitekturen”. Det är möjligt för beslutsfattare att ge besluten en liten knuff (“nudge”) i rätt riktning genom hur en valsituation utformas. Omnämnda exempel är allt ifrån något mindre som att patienter själva måste skriva ned alla detaljer kring sin läkartidsbokning och därför kommer ihåg den, till att anställda automatiskt skrivs in i en pensionsplan, och måste anstränga sig för att gå ur, ökar upptagningen och ger människor mer besparingar senare i livet. Beteendeförändringar kan handla om att synliggöra information: om vad en handling egentligen kostar eller hur stor en förhöjd risk egentligen är.

Idéerna Thaler och Sunstein lade fram fick genomslag på sin samtids storpolitik, där både premiärminister David Cameron och president Barack Obama öppnade upp för forskning och tillämpning av teorierna. Nudge verkade erbjuda en enkel metod att införa politik utan att behöva binda sig till dyra reformprogram.

Frihet som utveckling

Tanken på nudge har ibland jämförts med tvång. Fast om frihet är frånvaro av lagligt tvång så blir det tydligare att frihet är något som är under ständig utveckling, snarare än ett absolut tillstånd. Definitionen rymmer att respektera individens valfrihet, att på ett förutsägbart sätt förändra hur människor fattar beslut utan att förbjuda något alternativ och utan att på ett avgörande sätt förändra deras ekonomiska incitament.

Det kan vara svårt att bedöma effekterna av nudge då många beslut påverkas av så många olika faktorer. En stor andel av samtidens stora problem är inte heller så lätta att knuffa bort. Medborgarna sparar för lite till pensionen? Om det lönar sig för dåligt, så hjälper trögheten i att göra pensionssparande till utgångsläget bara till en viss gräns. Dessutom ger inte nudge samma intryck av handlingskraft åt politiken som lagar och förbud, även om dessa är mindre effektiva.

Ett verktyg för framtidens värderingar

Samtidens tekniska utveckling ger ett stöd åt att förändra beslutsfattandet, från träningsarmbandet FitBit till disciplinsstödet Pavlok. IT-revolutionen handlar inte bara om att aggregera mer information utan också skapa bättre sätt att visualisera den och agera från den. Koncept som spelifiering av beslut, informationsinsamling genom sakernas internet och blockkedjans distribuerade databaser pekar på möjligheten till decentralisering av ett understött beslutsfattande.

Nudge är ett verktyg, det säger inte i sig självt vilka värderingar som det ska främja. Kritiken mot nudge liknar kritiken mot reklam på 1970-talet. Den verkar anta att det finns autentiska val för människor att göra, istället för de falska som de påverkas till att göra. Det ändrar inte på att det finns valsituationer överallt samt att individer och grupper försöker att påverka varandras val. Standarder sätts ofta av någon med utgångspunkt från dennes värderingar och uppfattningar. Då är det bättre att tänka till om hur dessa egentligen fungerar och vilka de borde vara. Den möjligheten blev bättre genom Richard Thalers arbete.

Teknikjournalist, representant för den transhumanistiska föreningen Människa+

%d bloggare gillar detta: