Senaste nytt

Varför Israel inte släpper Västbanken

Frågan om konflikten mellan israeler och palestinier ska lösas med en tvåstatslösning eller enstatslösning har aktualiserats i och med president Trump uttalat sig om att båda är möjliga. Tidigare har endast tvåstatslösningen varit uppe på bordet. Problemet är att båda är omöjliga för Israel. Ur ett moraliskt perspektiv är det självklart att Israel ska dra tillbaka bosättarna från Västbanken. Ur ett religiöst ideologiskt perspektiv kan man förstå varför de inte vill det. Utifrån ett säkerhetsperspektiv förstår man varför Israel inte kan det.

Israel tar upp följande säkerhetsaspekter i fråga om Västbanken:

  • Västbanken är en buffert som skyddar Israels kärnområde. Den som kontrollerar Västbanken kan hota Israels existens. Kontrollen över Västbanken är alltså en existentiell fråga för Israel vilket gör att den inte kan kompromissas om det.
  • Västbanken är även en effektiv barriär som skyddar landets kärnområden från attacker från öster genom sina berg och en mycket djup dal som möjliggör för Israel att mobilisera invasionsförsvaret.
  • Israels kontroll över Jordandalen gör det lättare att förhindra att avancerade vapen smugglas till palestinierna eftersom gränsen blir betydligt kortare.
  • Israels kontroll över Västbanken innebär att varningsradar kan placeras på den östra sidan om bergen vilket ger betydligt bättre förvarning om inkommande flygplan från öster.
Utifrån detta kan man förstå Israels bosättarpolitik. Genom att tillåta bosättare på Västbanken skapas ett faktum att Israeler redan bor i området (vilket är samma taktik som skapandet av Israel). Man kan förstå att araberna blir riktigt sura på det här vilket israelerna så klart förstår de med. Men Israel kan inte backa om detta område förrän de känner sig säkra. Och de har inte haft någon anledning att känna sig säkra någonsin. Alltså måste de säkra Västbanken med alla medel som står till buds.

Frågan kokar snabbt ner till en fråga om Israels vara eller icke-vara. Om man är för att Israel ska få finnas måste man utifrån den geopolitiska säkerhetsaspekten antingen acceptera att Israel kontrollerar Västbanken eller så måste man underkänna Israels säkerhetsanalys. Problemet med det senare är att det inte kommer att övertyga israelerna. Om man lever under existentiell hot så är de helt enkelt en allt för stor risk att underskatta hotet. Man måste även förstå att hotet är långsiktigt. Israel skulle behöva en säkerhetssituation som i Västeuropa för att ens kunna överväga att släppa Västbanken. Det skulle ta decennier av goda relationer och stabilitet för att nå dit. Att de arabiska staterna visat sig så pass instabila och islamismen så pass stark gör det än svårare för Israel att släppa Västbanken. Vidare måste araber över lag och palestinier i synnerhet tydligt visa att de inte utgör ett hot mot israeler eller Israel.

En tvåstatslösning ser alltså ut att vara mycket svår att åstadkomma i alla fall där palestinierna har full suveränitet och själva styr över säkerheten. Men samtidigt kan Israel inte acceptera en enstatslösning på grund av demografin – Israels skulle inte längre kunna definieras som en judisk stat vilket är Israels raison d’être.

Den enda möjligheten jag ser är att såväl israeler och palestinier går med på att en internationell militär styrka garanterar Israel säkerheten om de drar sig tillbaka. Men det är lättare sagt än gjort även om man endast ser till den säkerhetspolitiska aspekten eftersom det skulle vara svårt att övertyga Israel om den långsiktiga säkerheten – inte minst med tanke på att Israel inte litar på FN. Man kan också undra över vilka länder som både israeler och palestinier kan lita på i frågan om Västbankens säkerhet.

Utifrån detta geopolitiska säkerhetsperspektiv blir det tydligt varför Israel har så pass svårt att lämna Västbanken trots att nästan hela världen fördömer bosättarpolitiken. Att förstå är inte det samma som att legitimera men det hjälper oss att se en väg framåt. Omvärlden måste visa att israelerna att man förstår deras syn på säkerheten samtidigt som man tydligt tar avstånd från bosättningarna.

Observera att perspektivet i texten handlar om hur Israel ser på Jordandalen ur säkerhetssynpunkt. Det finns en välgrundat kritik mot perspektivet att Jordandalen skulle vara så pass viktigt ur säkerhetssynpunkt (se t.ex. den här texten). Poängen är är istället att ens uppfattning av säkerhet är det som man agerar utifrån och inte vad som är den objektiva sanningen.  

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: