Senaste nytt

Mattias Bengtsson: Skyttedals fräcka kampanj

Det är beklämmande att skåda hur den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal i sin fräcka kampanj för att framställa sig som ett offer för ”etablissemangsmedia” nu försöker snylta på Centrum för rättvisas (CFR) välförtjänt goda renommé.

Skyttedal har startat en insamling för att kunna betala de kostnader hon skulle behöva stå för om hon förlorar tvisten mellan henne och Dagens Nyheter, en tvist som inom kort kommer att avgöras av Patent- och Marknadsdomstolen. Hon skriver:

Om jag inte skulle behöva hela beloppet för att täcka kostnaderna kommer jag skänka pengarna till Centrum för Rättvisa som rättsligt stöder privatpersoner som hamnar i konflikt mot stora motparter med ekonomiska muskler.

Det tycks mig vara en något förenklad beskrivning av CFRs uppdrag. Att en politiker bestämt sig för att driva en process mot en tidning för att erhålla ersättning från tidningen för att denna publicerat ett antal av politikerns semesterbilder med innehåll av allmänt intresse (det senare självfallet en fråga som kan diskuteras) är väl inte precis en kärnuppgift för CFR.

Någon har jämfört DNs publicering av Skyttedals bilder med det kända fallet där CFR tog strid mot Uppsala läns landsting som tillåtit och medverkat till att en patients dödskamp blev kommersiell TV-underhållning, men jämförelsen tycks mig halta betänkligt. Inte minst då händelsen i Uppsala inte handlade om upphovsrätt, utan om skadestånd för en kränkning.

Visserligen försöker Skyttedal hävda något liknande:

Följderna av en förlust [i domstolen] kan bli förödande för mig som enskild person, men det riskerar också att kringskära andras möjlighet att hävda sin upphovsrätt och integritet på nätet. Både privatpersoner och näringsidkare kommer få mindre makt att själv välja hur ens fotografier sprids.

Men det är inte det domstolen har att ta ställning till. Skyttedals processande handlar inte om huruvida DN hade rätt att publicera bilderna eller inte, utan om huruvida hon skall få ersättning för DNs återgivning av bilderna; bilder som om jag vore Skyttedal eller Busch Thor snarast skulle ha varit villig att betala för att få publicerade. (Eller har Skyttedals och Busch Thors solidaritet med Israel avtagit sedan bilderna togs och lades ut på Facebook? Har jag tagit misste om jag uppfattat det som att KD är ett ”Israel-vänligt” parti?)

Tvärtom tycks mig Skyttedals strid för ersättning primärt handla om att etablera sig som en martyr inom vad man lite elakt skulle kunna kalla den svenska varianten på alt-right rörelsen.

I det allmänna dissandet i dessa kretsar av Dagens Nyheter och ”PK-media”, gör sig Skyttedal nu till hjälte genom att ”ta strid” i domstol och riskera ”personlig konkurs”. (Naturligtvis bör man i sammanhanget inte underskatta Dagens Nyheters intresse av att hamna på den andra sidan i denna tacksamma och för båda parter sannolikt extremt produktiva konflikt. Oavsett vem som till sist kommer att få betala några hundra tusen kronor är det i PR-sammanhang småpengar.)

Det är sorgligt att CFR utan egen förskyllan har blivit indragen i denna soppa. Som långvarig supporter av CFR hoppas jag dock att man från CFRs sida snarast gör klart att man betackar sig för renommé-snyltandet och det eventuella stödet och att i den mån CFR erhåller något ”överskott” från Skyttedals insamling kommer det att gå direkt till en organisation som arbetar med mer akuta mänskliga behov, typ Läkare utan gränser.

[Det kan noteras att några av bilderna från resan till det Heliga Landet (vid sidan av Skyttedals Facebook-vägg) först publicerades offentligt på Twitter. Vad jag vet har Skyttedal inte stämt Twitter-användaren Rebella S-kvinnor, vilket i och för sig hade varit märkligt då Skyttedal uttryckte sin uppskattning över publiceringen. Twitter tror jag för övrigt har något fler läsare än DN.]

Mattias Bengtsson är en mångårig opinionsbildare. Bland annat har han varit biträdande politisk redaktör för SVD och VD för Timbro samt var en av medgrundarna till Frihetsfronten
Artikeln är från början publicerad på Bengtssons facebooksida.       

 • AndersSW

  Är artikelförfattaren ett konstprojekt?

  • marlies

   Det beskriver energier, som att dammsuga artikeln. Man blir hungrig, törstig, sprider värme, förvandlar kastar och den hamnar i skräpposten för finfördelning, att återanvändas.

   • marlies

    Antar att frakten av sopberget kostar mer av fossila bränslen än vad soporna innehåller. Ett hål ner till avgrunden vore mer rationellt och effektiv återanvändning.

 • marlies

  Hellöjligt. Man ska roa sig, tåla ta smällar och låta bli en del saker.
  En del är krökta i fel form. Men udda vinner terräng. Lite termodynamik. Inget försvinner, bara byter plats, omvandlas och sprids. Kanoner inifrån och utifrån i behov av styrka, ungar, vuxna, företag, MEDIA, klimat, miljö, politiskt. frakt. Att utvärdera och mäta reaktion. Att acceptera allsmäktigt är grund. Gamla blir folk av att sluta
  skratta åt det mänskliga motstridandet.

 • Julia Nilsson

  Det är beklämmande att skåda hur Mattias Bengtsson

 • Julia Nilsson

  Det är beklämmande att skåda hur Mattias Bengtsson i sin fräcka opinionsbildning försöker förvränga Sara Skyttedals välförtjänt goda renommé.

  • marlies

   Argumentet är rätt, men var och en bestämmer om det är negativt eller positivt. En del antas som exempel, en del förlikas, Vad väger tyngst avgör. Individens tolkning av kränkning eller allmännyttan. Det beror på hur materialet presenteras, samt juryns bedömning. En välkänd person är vanlig att representeras. Ibland finns dolda syften med i bilden.
   Ett eget ansvar vägs också in, på alla parter.
   Ärenden som Domstolar finner intressanta att utvärdera framåt. En ytterligare aspekt.

 • marlies

  Det här med kränkning är en personlig uppfattning och känsla av händelser. En del anser sig bli kränkta av minsta sak, andra bryr sig inte alls om andras beteende. Att inte svara på tilltal, inte komma i tid, sucka skaka på huvudet, lämna sin plats, härma, skratta åt och inte med, stirra på folk, vara inpå andra, sätta etikett på folk som det är för hen är så petnoga hen blir hysterisk. Ett smidigt sätt för dessa att slippa ta sitt eget ansvar. Enkelt ibland inse att det handlar om oss själva som vi inte ser, hur vi är alltid. Vet man att inget fel finns, så varför bry sig. Som tur , är alla olika.

%d bloggare gillar detta: