Senaste nytt

Vladan Lausevic: Några intryck från Indien

Vladan Lausevic

Under sommaren tog jag beslutet att flytta till Indien. Efter att ha startat från Stockholm den 23 augusti har jag tillbringat nu mer än två månader i ett land som känns allt mer varmare, spännande och äventyrligare. Därmed vill jag dela med mig de erfarenheterna som jag har upplevt i olika situationer. Både de som jag ser som positiva och de som känns som negativa.

Innan jag flyttade till Indien som arbetskraftsinvandrare fick jag ett tips av en bekant som är professor i Europastudier vid Bremens universitet. Enligt honom finns det två typer av människor som kommer till Indien. De som i efterhand tycker att det var det bästa som de har varit med om och de som tycker precis tvärtom. Jag tillhör främst den förstnämnda kategorin, som kanske även beror på ”konsten” att vara liberal – öppensinnad, ödmjuk och optimistisk.

För tillfället arbetar jag som biträdande lektor i Europastudier vid Manipals Universitet i staden Manipal som ligger i delstaten Karnataka. En av de första erfarenheterna är byråkratin. Enligt mig skulle Indien behöva mer digitalisering i förvaltningssystemet  och i den privata sektorn. Processerna kan vara väldigt långsamma och tidskrävande. Mycket påminner mig om hur saker och ting fungerade när jag växte upp i 90-talets Bosnien som med papperskopieringsbutiker, stämplar och underskrifter. En lärdom är att alltid ha med sig flera passfoton i plånboken. Exempelvis när jag skulle köpa ett SIM-kort fick jag gå och fotografera för för ett passfoto som senare skulle klistras in på ett dokument trots att försäljaren tog en kopia av mitt pass.

Att saker och ting kan ta tid beror även på hur människor mentalt ser på tiden. I Indien baserar sig lönerna oftast inte efter antalet arbetade timmar. En får lika mycket betalt i månaden oavsett tidsinsatsen för en viss uppgift. När någon säger till en i stilen som ”vi ses om 5 minuter” så kan det innebära allt mellan 5 – 50 minuter. När jag exempelvis skulle få in wifi till lägenheten fick jag vänta i 5 dagar, bland annat eftersom de ansvariga inte dök upp trots avtalad tid. Det kan vara skadligt med tanke på principen ”tid är pengar”. Samtidigt är arbetsmoralen i mina ögon ändå väldigt bra eftersom människor i lokala trakten arbetar ofta även på söndagarna. En till två veckors semester om året anses vara det normala.

Livet i Manipal

Just Manipal betraktar jag som ett väldigt produktivt område eftersom vårt universitet anses vara bland de absolut bästa privata i landet och bland de bättre i Asien. En större del av studenterna är från Indien men många kommer från andra håll som Europa oftast från Frankrike, och från Malaysia, Kina, samt flera afrikanska länder som Ghana och Nigeria. Av mina nio studenter är det ingen som är lokal utan alla kommer från olika delstater. De talar olika språk som bengaliska eller tamilska och kommunicerar sinsemellan på hindi eller engelska. I Indien finns det 23 officiella språk som klassas som nationella och ett stort antal språk som klassas som statliga. I Karnataka heter statsspråket kannada.  De flesta i Indien väljer att kommunicera på hindi när de möter människor som inte kan deras statsspråk samtidigt som landets konstitution är skriven på engelska.

Indien är därmed ett land av mångfald. När jag bevittnade firandet av guden Ganesha så var det på den lokala stranden där både muslimer, kristna och hinduer befann sig samtidigt. Allting gick så fredligt till och utan problem. I Indien är de flesta hinduer samtidigt som landet också är det ”näst största muslimska” efter Indonesien. Kristendomen växer mycket  på grund av konsekvenserna av kastsystemet där den som är kastlös och tillhör samhällets botten kan få ett bättre socialt status i samhället genom att bli kristen.

Som en student sa till mig är toleransen och mångfalden i Indien inte bara uppbyggd enligt andan ”förande i mångfald”. Det handlar även mer om att olika grupper ska leva mer parallellt och avskiljt från varandra. En ska bara inte bry sig om vad de andra ber till och hur de klär sig. I Indien finns till exempel särskilda domstolar och lagsystem för hinduer och muslimer som omfattar delar av lagstiftningen. Här kan vi alltså tala om mångkultur som bygger mer på grupper än på individen, bättre sagt om mångkulturalism.

Konflikter och hopp

Det förekommer också konflikter i Indien på basis av religion och etnicitet. Striderna i Kashmir har pågått länge och det går inte en dag utan att konflikten mellan Indien och Pakistan nämns i media. Dock inte till så stor grad att de interna konflikterna skulle hota landet som en enhet. Toleransen mellan människor är fortfarande starkare. Det finns konflikter som i mindre grad baserar sig på liknande retorik som i USA och Europa – ”de tog våra jobb”. Utanför min institution byggs en skola just nu av arbetare från Bihar, en av de fattigaste delstaterna och därmed av personer som är redo att arbeta för lägre löner.

Andra konflikter som förekommer i större grad handlar om vattenresurser. När Indien blev självständigt 1947 drogs gränserna av centralmakten utan att mycket hänsyn togs till naturresurserna. Det påverkar framför allt lantbrukare som fortfarande utgör en stor del av arbetskraften och befolkningen. För tillfället pågår en konflikt om tillgångarna till vattnet mellan min delstat och granndelstaten Tamil-Nadu. Trots att den federala domstolen har slagit fast att Karnataka måste överlåta en del av vattnet till Tamil-Nadu.. Vattenkonflikten har resulterat i kravaller och attacker mot karnatakner i Tamil-Nadus huvudstad liksom i attacker mot tamiler i Karnataks huvudstad Bangalore.

Intressant nog har de indiska delstaterna inte ens egna flaggor men eftersom Indien är en federal stat så finns det tydlig maktfördelning mellan den federala och delstatliga maktutövningen. Det gör också att de socioekonomiska skillnaderna mellan och inom delstaterna varierar mycket. Min fastighet är modern och är granne med en annan modern fastighet men mellan oss lever människor, arbetare från Bihar, i improviserade husbyggen som liknar bilgarage. I Indien är medelklassen större än den europeiska till antal men samtidigt saknar runt 20% av befolkningen tillgång till elektricitet och många saknar tillgång till moderna toaletter.

I grunden är Indien ett konservativt samhälle, framför allt på landsbygden medan storstäder tenderar att vara mer liberala. Kvinnor förväntas inte promenera ensamma under natten samtidigt som det är vanligare att människor gifter sig mellan olika kaster i storstäderna. Annars handlar det mycket om att påpeka på förbud och moral. Exempelvis måste mina studenter som bor på campuset komma hem innan klockan 24:00, även på lördagarna. Nattklubbarna stänger då. Om de kommer för sent riskerar de att vakterna ringer till deras familjer, vilket anses vara en stor skam. Eftersom de flesta studenter i Indien inte tar privata lån för sina studier utan är beroende av sina familjer är detta ett sätt för myndigheter och andra aktörer att utöva social kontroll och paternalism.

Moderna intryck

På andra håll kan Indien verka mer liberalt och progressivt. Bangalore är en av de globala IT-huvudstäderna där företagen har många band till Sillicon Valley. Om du får problem med din software eller kreditkort så finns det alltid en chans om att du blir kopplad till någon tekniker just i Bangalore. Utan invandring från Indien till USA hade inte företagen i Kalifornien haft samma möjligheter och förutsättningar. Indien har exempelvis även en välutvecklad satellitindustri. Likadant kan sägas för Arabemiraterna. Indierna utgör idag den största gruppen i städer som Dubai och många personer kommer även från Karnataka. Samtidigt flyttar även människor till Indien av olika anledningar. Vakterna som vaktar min fastighet är till en stor del från Nepal, ett land som har 30%  av sitt BNP baserat på remitteringar.

Indien kan ses som ett affärsvänligt land och exempelvis är risken för varumärkesproblem och industrispionage mycket mindre än in Kina. Det stora utmaningen ligger i infrastrukturen som av utomstående företag ofta ses som det största problemet. På många håll är vägarna dåliga och jag upplever dagligen strömavbrott liksom Internetlagningar på jobbet och i hemmet. På den senaste  tiden har Indien väckt mycket uppmärksamhet runt om i världen på grund av sin ekonomiska utveckling. Ekonomin har vuxit mycket under de senaste åren. Exempelvis har landet precis infört ett nytt skattesystem som innebär att kapital, varor och tjänster beskattas mer på federal nivå än på delstatsnivå. Faktumet är att EU som en  union av stater haft ett friare flöde av just kapital än Indien som är ett land- Det gäller även för rörligheten av människor. Som en av mina studenter sa så känns det för måna indier att de inte bor i samma land när de blir stoppade vid statsgränserna för ID-kontroller.

Samtidigt leds den ekonomiska utvecklingen nu av politiker som visserligen har marknadsliberalism på agendan men som är auktoritära och nationalistiska i andra frågor. Exempelvis anser hindunationalisterna att homosexualitet inte kan vara förenligt med ”indiska värderingar” trots att homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet förekommer i hinduistiska heliga skrifter. Därför pågår även mycket debatter om värderingar , inte minst om kornas status. Här i Karnataka är nötkött olagligt men i granndelstaten Kerala är det helt lagligt. Det intressanta är att även många muslimer och kristna avstår från att äta nötkött eftersom kon har för många blivit en sorts nationell symbol. Under tiden här har jag börjat gilla och äta mer vegetariskt kost som finns i mängder av varianter. Jag föredrar också kryddstarkt och ibland försöker kypare från att avstyra mig eftersom de har dåliga erfarenheter med turister som inte klarar av sådan mat.

Med tanke på alla dessa erfarenheter ser jag fram emot att utforska och uppleva Indien ännu mer. Att vara i Indien innebär mer än att vara i ett land – det handlar om en hel subkontinent. Som är annorlunda från nord till syd, från öster till väst. En positiv erfarenhet är att människor är mer öppna och nyfikna jämfört med Europa vilket ofta slutar med att en ber mig om att få ta en selfie med mig eller erbjuder mat eller logi vid resande fot. På många sätt kan en uppleva en mer avkopplande och lugnare miljö vid havskusten eller i naturen.

Nu står det på tur att fortsätta att utforska södra Indien och därefter besöka de norra delarna samt att besöka de olika storstäderna. Det gäller att inte stressa eftersom Indien är ett land av mångfald och pluralism till så pass hög grad, med så många idéer, livsstilar, tron, gemenskaper,  att en skulle kunna vidga hela livet ut åt att resa runt och utforska den och ändå inte uppleva det mesta.

 • marlies

  En mycket intressant artikel om ett land explosivt på många områden.
  Att bevara allt och acceptera grunder i olikheter, samtidigt ta del av allt ny modernt. Ganska sent nu har en indisk man fått ett stort pris vad gäller vattenförsörjning- Att dika mark som vi gjort mellan åkrar. Det ska lanseras i Tyskland och Kina.. Bra med alternativ som kristet i detta fall med lägsta samhällsklass. I övrigt finns även brutala baksidor på grund av kvarstående fattigdom. Som att forsla handikappade barn, eller t.om lem lästa friska som första hands säljning, tycka synd om snabb affär. Vi har haft adoptioner av barn runt om., inget nytt även Kina förr. Idag mer medvetenhet och statliga direktiv. De flesta asiatiska länder är traditionsbundna att fira, offra, tacksamhet, barmhärtighet av att vara beroende av varandra som levnad. Därmed ett skattesystem att uppehålla människovärdet.
  Att uträttat arbete är motiv mer än timlön hör ihop med detta.
  Att kon är helig för näringen, de har även haft eller har som ålderdomshem för dessa med största omvårdnad. Vi har älgen som nationalsymbol, men ett litet utbud som mat Skogens konung.
  Vi har istället fått vildsvin på menyn, samt mängder av asiatisk mat.
  Idag torkade insekter som mat. Troligen ansvar, respekt och omtanke kulturellt som grund idag..

 • marlies

  Jag tycker det är att uppehålla gamla fördomar att vissa ska ha mindre lön för samma arbete. Bättre då sänka några mynt för alla för lika lön, för likvärdiga rättigheter i samhällen. A och B lagar inte godtänkbart. Inte här heller som individlöner för folk med gemensamma arbetsuppgifter beroende av varandra. Det skiljer ut samarbete och socialt. Därutöver förloras årsinkomster som är grund skattemässigt för senare, lån, pensioner. Jag omplaceras hellre till normala arbeten., samt säger upp mej för noll ändring.
  Idag arbetar svenskar mindre och fler nyttjar bidragssystem, som gör att invandrare utnyttjas till låglön. Speljävlar med egna befolkningar i växande framtida behov. Heter mano depressiva., utan psykpiller blåser ekonomi. Förr invandrare statusprylar i miniformat, att lägga slantar till familjer ointressant., stort som smått globalt.
  Indien borde vara första land att utveckla sitt eget vatten.
  Vi har en svensk samt en från iran med samma vattenperspektiv.
  Kan inte vara svårt med timer på duschar, max dygnsförbrukning i väst. En vara dyrare än olja framledes.

 • marlies

  Att dela upp folk parallellt och skilja på religioner i domstolar intressant, men på lång sikt förändras den unga generationen som plockar vad som passar dem. Just mångfalld skapar samtidigt osäkerhet i vad som gäller i umgängen med andra, missförstånd, feltolkningar. Vi har det här i klädnad och teologi i vilka som anses välkomna. Många är nyfikna och har egna illusioner om vad som de står för. Vi inte vana än med tätare grupper som samlas för att umgås på sitt sätt. Men de också påverkade av media och annat utifrån hur vi är. Lite konstiga antagligen som lever mer åtskilda. Jag tror vi är begränsade mer socialt, men även av mycket stimuli runt oss. Vi gillar att dra oss tillbaka, och mer självständiga av lång utveckling.
  Då räcker besök inom Europa för märkbar skillnad. De tar dagen mer som det kommer och bjuder på vad de har för tillfället. Ett enklare naturligt sätt att umgås, har många länder. De känner sig obekväma med strikta planeringar. Något jag själv upplever trots lång tid här.
  Den ena ska vara bättre än den andra. Man ska ha roligt min tanke att umgås. Vardag klarar alla ändå med allt som finns. Idag finns catering och annat. Även svenskar får panik av tävlandet. Hur duktiga de än är. Medias påverkan bästa kockar, inredning.
  Många länder är mer färgstarka och dynamiska än vi i Norden.

%d bloggare gillar detta: