Senaste nytt

Liberala argument mot omfördelning av resurser

Finansminister Magdalena Anderson (s) beskrev i Riksdagen nyligen s.k. Lafferkurvan som ”högerextrem” där hon syftar på  extrema amerikanska republikaner snarare än rasister.* Lafferkurvan är intressant då den pekar på ens ideologiska bild av samhället och staten som omfördelande av samhällsresurser.

Frågan om omfördelning är en grundläggande fråga inom politisk teori, statsvetenskap och nationalekonomi. Ett sätt att besvara en sådan fråga är genom idealtyper som man sedan kan argumentera utifrån. Vi kan tänka oss två extra situationer: 1) total omfördelning; 2) ingen omfördelning. De två idealtyperna kan ställas upp på lite olika sätt.  Idealtypen för ett samhälle med total omfördelning är att staten tar upp 100 procent i skatt som sedan omfördelas utifrån en rättighetsprincip.

Den mest extrema formen av ett samhälle utan någon som helst tvingande omfördelning är det anarkistiska. Staten bygger nämligen i grunden på en tvingande våldsmakt som samlar in resurser. Även den minimala staten, eller nattväktarstaten, som endast upprätthåller inre och yttre säkerhet, rättssäkerhet och grundläggande negativa rättigheter är till viss mån omfördelande eftersom den tar in resurser från medborgarna och tillhandahåller tjänster som kommer alla till del. Så som liberal är man inte totalt emot omfördelningen eftersom liberaler är för staten som institution.

Vad är då problemen med den totala omfördelningen? Det i alla fall två aspekter på problemet. Dels den ekonomistiska och dels den moraliska. Ur ett ekonomistiskt perspektiv så finns en rad problem med höga skatter. I grunden handlar det om att det bort alla incitament för företagande utom altruistiska eller att man brinner för något. Det innebär i praktiken att man kväver innovationen inom områden som folk inte brinner för. Inom dessa områden måste man helt enkelt organisera verksamheterna statligt. Vi får alltså en planekonomi som tolererar idealistiskt företagande vilket låter som en dröm för vänstern.

Lafferkurva

(Källa: Wikipedia)

Problemet är att människan inte riktigt gillar detta i praktiken. Högre beskattning innebär att både att folk anstränger sig mindre vilket gör hela samhället fattigare men också att den svarta ekonomin växer – alltså att människor gör praktiskt uppror mot staten vilket försvagar den och undergräver statens förtroende. Som liberal vill man ha en legitim, stark och effektiv stat. Ur ett ekonomistiskt perspektiv finns det alltså en gräns för hur mycket man kan beskatta ett samhälle effektivt. Vid en viss punkt ger än högre skatt lägre inkomst till staten än en lägre skattesats vilket kan illustreras i en lafferkurva. Var den punkten ligger är så klart osäkert och varierar nog med olika kulturer. I Sverige verkar det finnas en gräns för skattetrycket vid 50 procent.

Ur ett moraliskt perspektiv handlar det om att staten helt inte har rätt att ta människors resurser hur som helst. Men eftersom vi accepterat staten i sig så måste vi argumentera för vad som är legitimt att staten tar våra resurser för. Nozick argumenterar för att en stat som är mer omfattande än den minimala är illegitim. Enligt Nozick kränker staten den individuella rätten till ens arbete genom att ta frukterna från ens arbete och fördela till andra. Han menar dock att det är legitimt att alla betalar den gemensamma kostnaden för att garantera dessa rättigheter. Han medger dock att detta bara är rimligt i en ideal ahistorisk situation och att det behövs kompensatoriska åtgärder i de faktiska rådande situationen. Frågan är då hur man avgör vad som är tillräckliga kompensatoriska åtgärder. Detta är den klassiskt liberala (amerikansk libertarian) ståndpunkten.

Rawls har i socialliberal anda (amerikansk liberal) föreslagit en moralisk princip, differensprincipen, för hur samhällsresurser ska omfördelas som man kan säga kopplar samman den ekonomistiska insikten om effektiv ekonomisk politik med rättighetstänkandet. Enligt differensprincipen ska skillnader i inkomst och andra grundläggande nyttigheter ska ordnas så att tillgångarna för de sämst ställda maximeras. Det innebär att om en lägre skattebörda ger en bättre materiell standard än en högre så är den lägre skattesatsen mer legitim. På så sätt kan Rawls argumentera mot höga skatter utan att dessa blir så pass höga att ekonomin kvävs. Han undviker också att skatterna i sig blir ett sätt att straffa dem som är rika.

För min del så föredrar jag en argumentation som ligger någonstans mellan Nozick och Rawls. Jag försöker helt enkelt tänka på vilka positiva rättigheter som behövs i ett samhälle förutom de negativa rättigheterna till liv, frihet och egendom. Först och främst krävs alltså en rättstat som upprätthåller och förverkligar dessa rättigheter – alltså det som utgör den minimala staten. Jag ser två positiva rättigheter som nödvändiga: 1) rätten till sjukvård, och 2) rätten till tillräcklig utbildning. Inget samhälle kan vara legitimt som inte tar hand som de som är sjuka och i ett så pass komplext samhälle som dagens klarar man sig inte tillräcklig utbildning. Det är då rimligt att det sker en viss omfördelning för att se till att alla människor får tillgång till detta. Med det sagt är det inte säkert att dessa ska organiseras statligt (som det här radikala förslaget på ett liberalt skolsystem). Jag kan också tänka mig att det är bra att staten organiserar och därmed använder skattemedel till viss infrastruktur.

*Herr talman! Anette Åkesson driver som så många gånger förr tesen att sänkta skatter leder till bättre välfärd. Det är något lite George Orwellskt över det hela. Jag tror att de flesta förstår att när man sänker skatten minskar skatteintäkterna. Det är klart att det finns en idé med Lafferkurvan, som de allra mest högerextrema republikanerna ibland hänvisar till. Man tror att sänkta skatter också ska leda till högre intäkter.

Med högerextrema menar jag alltså att man står långt till höger, inte att man har högerextrema, rasistiska åsikter. Det är inte det jag menar utan att man står extremt långt till höger i det republikanska partiet; jag såg en reaktion i kammaren. Det är viktigt att påpeka: Jag hänvisar inte till några högerextrema åsikter utan har respekt för Anette Åkessons syn på demokrati.

Den här texten publicerades med en annan inledning för ca. ett år sedan på författarens blogg.

Länkar:

http://plato.stanford.edu/entries/nozick-political/
http://plato.stanford.edu/entries/rawls/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan
Ett radikalt förslag på liberalt skolsystem
Liberala argument mot omfördelning av resurser

Uppdateras: 16.11.28, 15:53

Björn Axén

Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning.

https://bjornaxen.wordpress.com/

 • marlies

  Rena luffarlivet i artikeln. En ryggsäck med tvål , en macka en termos kaffe alla är fria göra och tänka vad de vill. Duger inte landet har alla möjlighet att flytta vart de vill med eller utan laglig rätt med eget ansvar om sitt liv. En risk folk tar dagligen. Lycka och hälsa är att trivas med det som finns olika beroende på intressen och behov.
  En del aldrig nöjda, trots de har allt i överflöd, andra nöjda av umgänget och det enkla, några går aldrig till läkare, andra springer dit för precis allt. Vår känsligaste gräns olika beroende på mentalitet som skiljer oss . Vi påverkas lätt att inbilla oss allt. Sedan allt av information utifrån som oftast är anpassade tillfälliga trender att utvärderas i mottagande för nyutveckling hållbart eller inte, samt för vilka. I nutid prövas mycket samtidigt, ekonomiskt. Hur uthålliga vi är avgör. Stämmer analyser dåligt, ny styrning.

 • marlies

  Stimuli betyder kontakter, influenser, utvärdering och reaktion artificiellt plus, minus balans.. Att ladda batterier även globalt.
  En grundtes för alla att förstå.. Idag en grov minus att åtgärda för livets egna fortlevande. Skiter man i sådant en stor det politiskt åtagande kan de gå hem..

 • marlies

  Helgalen person. Negativa rättigheter till frihet, liv och egendom.. Vi kan sitta med händerna i knät, var ska folk bo då ? I grottor höga herrar. En individ bidrar med att enbart finnas, att hyra, handla, samla sopor, el, även de med särskilda behov fixar arbeten, löner, skatter.
  Det räcker att individer föds, någon blir gravid så laddas batterier. Även när vi dör brukar andra tjänster kring detta. Spelar ingen roll alls höger eller vänster om de inte begriper grunduppgifter. De gifter sig med varann vartefter behov i primitiva ringar För att de slösar ofantligt med svart skam i rubriker tror de tennsoldater är lösningen. Hittills har ingen lyckats. Vi är inga hundar, utan högt stående APOR.

 • marlies

  Robotar att utföra. Hur snabbt krossar vi dem ? Säkerhet till för att brytas och nyutveckla. Eller lever vi kvar på grott stadiet ? Det udda är till för nytt. Tråkigt att folk sitter både framför och bakom all utveckling.. Politiker som pjäser. med dövöron och naivt tänkande.
  Då i inlärda mullespår. En del går tipspromenad 2 km andra längre.
  Programmerade av sina hövdingar., att lyda och befalla. Rena förskolan.

 • marlies

  Vill de ha koll på skatter kan de dras av på direkten till stadskassan, utan att tjafsa med höginkomsttagare.. Vilka stora problem de har med det ! Utbetalning och inbetalningar på 49 kronor och sådant.
  Höja en enkel bussbiljett med krontal mot kortpris. Rejäla pappers och kvittonördar. Personal upp till 10 000 i straff om de glömmer fråga om kvitto. Allt för evigt pipande på mobiler för mersälj, butiker, företag, reklam. Samt på våra internet. IQ NOLL:, Vi betala för normala lagliga tjänster, samt extra för urbanisering, och nedrustning av trafik till stora behov.. Det kan bestå av både individer fordon och redskap tillhörande det stora samhällssystemet. SKATTER HAR ALDRIG HETAT SEDLAR OCH KRONOR:

 • marlies

  Budget drivs av hållbara företag, med rätt kompetens kretsloppsbaserade. Företag ANDE vision. Företag SAMMA.
  Att inte VILJA delta betyder INTE att förstå möjligheter och hinder.
  En del ägnar sig åt konstant verklighetsflykt att håva in, andra av stora förluster. Otroligt larvigt. Tuffast folk som vågar bor i fattiga konfliktländer. De med högst motstånd är de länder som är nära och beroende. Därför är samarbetet viktigt likvärdigt över närmaste grannar. Kontaktsökande annars är normalt med likasinnade bra eller dåligt över gränser. Jag kan anta att före dettingar delar åsikter. att få dessa med sig beror på hur mycket hat och förnedring de upplevt.
  Asjobbigt jag inte dog ingen bra reklam. Inte att jag badade i Champagne heller. Känslor har vassa redskap både positivt och negativt. Att allt bara ramlar ner genom taket är illusioner.

 • marlies

  Nedan som gröna paket med trimmade blanka snören. Förskola , arbete socialt med skolor anknutna. En modul att ändra efter behov.
  Samma med behovsbostäder, aktiviteter, socialt och enskilda behov.
  Att kunna vara rörlig, utvecklande i förändringar. Många kreativa utestängs i dagens skolor och arbetsliv..

 • marlies

  Allmänt hatar de flesta folk som bara glor och tycker synd om sig själva, när det finns annat att pyssla med. En del har problem, hinder och felsökningar som hobby. Status underhålls av både bra och dåligt, något folk glömmer. Ett skratt förlänger livet att försörja ur två vinklar, och vi bjuder på tjänste LÖN och skatt. Idag är det oklart var orienteringen ligger i det. Som om allt plötsligt ramlar ner från taken till även politikers stora orealistiska förvåning. De förväntas själva fatta vad de pysslar med. Teorier gamla är historiskt inte hållbara. Levnadsmiljöer är rejält olika över globen, så vårat näringsliv är odugligt där med massbefolkningar. Risker enorma med vårat levnadssätt redan nu i väst. Den som tror att enbart 10 % ska ha alla fördelar lever i största riskzonen. Obegripligt med nya stormakter som EU som motarbetar egna länders egna utveckling. Var finns tolerans och stöd i deras styranden ? Direkta skuldpålägg och andra jävla dumheter.
  I Sverige är vi BÄST på våra behov och kvaliteter. Vi Världsberömda tidigare, i många områden. Då ska man förvalta det och inte sälja ut på auktioner till Girigburkar, som vägrar leverera fortsättning på hemmaplan. Snacka om pengahysteri kortsiktigt till usla resultat framåt., samt skriande nya behov vi förväntas fixa gratis. Kronofogden besöker fel platser. De silar mygg.
  Inkasso har inget alls med befolkningen att göra utan med idiotbeslut uppifrån. Flöden att locka folk till skuldberg..
  Kriminellt för oss andra. Vi kanske själva ska anställa folk som går på socialbidrag. tre månader i taget välja och vraka hej vilt.. Då följer extrautgifter som inte räknas av. Inte pinkar vi på andras trappor. Ett BEDRÄGLIGT SYSTEM. Även AF under deras hysteri, att slita på sjuka tills de inte orkar till ökade samhällskostnader och behov och krav med påföljder. Ett rejält patrask i toppen.
  Antar att många begär skadestånd på misshandeln. Arbetslinjen inte gällande i arbete. Då arbetsgivare betalar sjuklön, rehab, omplacering vikarier. Ett förbannat slarvande ekonomisk.
  Östermalm största hotet för Svensk hållbar ekonomi. Bokstäver i artikeln säger inget om normalt politiskt tänk., gällande nutidens utmaningar. Fallskärmar talar om behovet om flykt från ansvar.

 • marlies

  Tjänstelön som betalning mot skatt är en historisk term. Vars huvudsakliga uppgift är att reproducera befolkning.
  Lite roligt att känna till språkbruk. Idag engelskan FUCK i allt. som normalt betyder fjäska för morsan, snuten osv.
  Jag har kastat delar för länge sedan i toan och spolat, betyder att gammalt är kastat. Tolkningar av det sagda beror på bakgrund, uppväxt, kunskap och tolkas därför olika. Åsikter är personliga därför.
  Det är inte åsikter politiskt.

 • marlies

  Åsikter bestäms också av ålder och mognad som kan skilja rejält mellan syskon politiker länder. Det är oftast mer intressant vad som ligger bakom åsikter. MOT part är viktigt för balans i tänkandet.
  Därför debatter diskussioner ur olika vinklar. Angrepp är bara ett fult försvar att slippa synas. Vi spelar ju inte poker med individer. Lagt kort ligger. Man ska helst ha Ess på hand eller stegar som kan fyllas och lämnas. Att ta synligt personligt är naivt.

%d bloggare gillar detta: