Senaste nytt

It’s all about Trump

http://todaysinfo.net

Att Donald Trump blivit vald till president känns som om att det är taget ur ett hypotetiskt avsnitt av den amerikanska satirserien South Park där en av karaktärerna Eric Cartman blir vald till president.

I att bli vald till amerikansk president ingår förutom att vara ledare för USA, undrar dock hur länge till, att vara ledare över den fria världen. Många är det som oroas över att Donald Trump under åtminstone en mandatperiod på 4 år kommer ha tillgång till kärnvapen. En person som lätt kan gå i gång på den minsta lilla kritik som yttras mot hans ego har alltså tillgång till kärnvapen.

Det finns de som påstår att den maktdelningsprincip som råder i USA; Kongressen och Senaten som övervakar presidentämbetet och dessa tre instanser som övervakas av Högsta domstolen, kommer att hålla Trump i schack.

Jag tror dessa personer har fel, av två skäl som båda tillsammans kan utgöra ett enda argument men som också var för sig kan vara argument mot tesen att Trump kan hållas i schack.
1.
Maktdelningsprincipen funkar effektivast när övervakarna tillhör det andra partiet som inte innehar presidentämbetet. Alltså om Demokraterna hade Senaten eller Kongressen hade de kunnat hålla Trump i schack utan att vara rädda för att straffas av sitt eget parti och deras väljare.
Om Högsta domstolen (HD) bestod av fler demokratiskt tillsatta
domare hade de kunnat hindra Trump ifrån att införa lagförslag som bryter mot konstitutionen, men nu består HD av 4 konservativa (amerikansk definition) och 4 liberaler (amerikansk definition).
HD består i normala fall av 9 domare, det finns en ledig plats som Trump kommer att tillsätta så fort han intar presidentämbetet. Han har en mycket samarbetsvillig senat och kongress i detta. Av de 8 som sitter i HD finns ett par som är några år ifrån att ta pension. Det finns alltså en stor chans att Trump kommer kunna tillsätta 1-2 domarplatser utöver den som nu är ledig. Och detta med en samarbetsvillig senat och kongress åtminstone fram till januari 2019
 
2.
Donald Trumps vinst kan förklaras med att han tilltalar republikaner som demokrater med hans retorik om att göra USA åter stort. Trump kommer att lyckas att ta sig an både republikanska och demokratiska politiker som inte dansar till hans pippa. Fundera bara på hur han vann det republikanska primärvalet och hur han vann själva presidentvalet. Trump vet vad det amerikanska folket består av: En mobb som går igång på demagogi. Komplexiteten som den politiska processen ofta innebär är inget som den amerikanske väljaren har tålamod med.
Väljarna vill ha den starke mannen och Trump erbjöd de det, om Senaten eller Kongressen inte spelar med vet Trump vilket vapen han ska använda. Detta vapen har i USA historiskt kallats för bully pulpit, när man använder presidentämbetets fördelar och talar till nationen. Presidenter före Trump har använt sig av den, vissa har lyckats andra misslyckats totalt, Trump kommer inte att misslyckas vilket valet av honom som president visat. 
Som den dokusåpastjärna Trump är kommer han komma med enkla korta slogans som går hem hos väljarna, borta är den tröga politiska processen till ett pris av maktdelningsprincipen och liberaldemokratin.
Fasten your seatbelts america and the world, it’s going to be a bumpy 4 years term, because it’s all about Trumps ego!

 

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: