Senaste nytt

Debatt: Extremister har rätt till åsikts- och yttrandefrihet

Privat

Åter ser vi vilket ramaskri det blir mot privata näringsidkare som upplåter sina lokaler till högerextrema krafter. Man kan ju undra varför?

Jag anser att står man för de demokratiska grundprinciperna måste man samtidigt försvara människors rätt att få uttrycka sina åsikter enligt de lagar som gäller idag, oavsett hur vidriga åsikterna än är. Vi kan se hur kritiken blivit både mot Grand Hotell och Bokmässan i Göteborg och frågan är har kritiken tjänat sitt syfte?

Även om man har en fruktansvärd ideologi emot sig måste man rannsaka sitt att agera mot den. Om vi ser på resultatet så märker vi att den högerextrema kraften ändå blivit allt starkare genom åren. Den har t.o.m. kommit in i demokratins finrum. Sättet som framförallt den vänstra sidan agerat kan därför beskyllas att vara den bästa valarbetaren för de högerextrema. Nu kräver de även att högerextrema partier ska stoppas med hjälp av lagstiftning. Ibland måste man tänka längre än vad näsan räcker. Konsekvensen blir ju just det som vi kritiserar de högerextrema att verka för. Nämligen att strypa åsikts- och yttrandefriheten.

De högerextrema har klarat sig väldigt bra under de skandaler som de medverkat till. Man pratar enbart om dessa och vi ser ju mer media och tar upp detta kan det paradoxalt nog innebära att de högerextrema kan få tillgång till Rosenbad. I USA är Trump ett bra exempel på detta. Allt som skrivits om honom visar på att även negativ publicitet har varit till gagn för hans valkampanj. Risken är därför att samma sak kan gynna de svenska högerextrema krafterna.

Att som Sverige förbjuda högerextremister att få tala på universitet är inte heller ett effektivt sätt. Våra högsta utbildningsinstitutioner har ju faktiskt motargument som bygger på vetenskaplig fakta som visar att det som de extrema föreläsarna påstår är enbart villfarelser. Om de höga lärosätena inte klarar att ta emot dessa extrema ideologier utan måste skyddas mot dem, kan man ju undra vem som står då för sanningen?

Att dessutom försöka sabotera dessa farliga krafters möjligheter till att just använda de lagliga och demokratiska medel att föra fram sina åsikter har visat sig vara de minst effektiva. Att högljutt med olika medel överösta talarna är att själva gå emot den demokrati vi kämpar för. Risken med en sådan strategi är att fokus lyfts från ickedemokraternas vidriga budskap till ”sabotörerna” och de får därför istället negativ publicitet som spelar motståndarna i händerna.

Att agera så riskerar att ge de högerextrema en bild som de inte förtjänar. Nämligen att det är de som försvarar rätten till att få yttra sina åsikter. Vad har vi då vunnit?

Sverige har ansetts av en internationell tidskrift vara ett av det mest demokratiska landet i världen och vi har en av väldens bästa huvudstäder enligt samma tidskrift. Hur ska man då göra för att just värna om det fina och vackra som Sverige idag står för i demokratifrågor? Hur ska man då göra för att få stopp de som vill ha en annan ordning som inte bygger på demokratins grundprinciper där FN:s mänskliga fri- och rättigheter ingår?

Behöver man då stillatigande höra på detta hemska budskap? Inte alls.

Jag tror att det bästa sättet är att engagera sig i de olika partier som står för dessa grundprinciper och då delta i debatten och möta de som förespråkar ett annat samhälle med ett annat styrelseskick. Med demokratiska motargument bryter man sakta ner deras teorier och åsikter. Vi måste även sätta press på i sakpolitiken. Inte enbart säga att de är nazister utan visa på hur deras politik är styrd av deras principprogram som har en helt annan väg för Sverige än den som vi vandrar idag. Att vända ryggen till när icke-demokratiska budskap sprids på gator och torg, kan också vara ett bra sätt att visa ”Vi vänder ryggen mot era åsikter men låter er ändå föra fram ert budskap”. Det är en bra manifestation som respekterar de demokratiska spelreglerna.

Vi får inte heller glömma den dag då Stoltenberg sa att samhället ska bemöta hotet mot det öppna samhället med mer demokrati, mer öppenhet och mer humanism. Det kan vi enbart göra anser jag genom att värna om att alla ska kunna föra fram sina åsikter oavsett vad de står för. Däremot anser jag att de inte ska få stå oemotsagda.

Tor Nilsson

_____________________

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20243526.ab

https://sv.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

http://www.dn.se/kultur-noje/i-skracken-for-demokrati-forenas-terroristerna/

I denna artikel finns Stoltenbergs citat

https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/Bilder%20av%20nynazism%20i%20några%20svenska%20tidningar.pdf

Sid 7 Carl Thams förhindrande av högerextrema föreläsare

%d bloggare gillar detta: