Senaste nytt

Gästinlägg: Orbans regeringsstyre präglas av nationalism och korruption

European People's Party - EPP

Folkomröstningen i Ungern rörande EU:s migrationskvoter kan ses som ett nederlag för Viktor Orbans regering. Färre än 50% av väljarna valde att rösta även om majoriteten som röstade stödde regeringens linje. Det visar att många är politiskt trötta på regeringens beteende. Samt hur regeringen använder sig av samspelet mellan nationalism och korruption för att legitimera och berika sig själv.

Folkomröstningen drevs av Orbans behov av att avleda uppmärksamheten från ett politiskt misslyckande, hans regering fick även backa från att införa en mycket impopulär lag om att förbjuda söndagsöppna butiker. Han kastade bokstavligen fram folkomröstningen så att slippa fler politisk pinsamma frågor – och för en populist betyder tafflig förd politik som skadar landet mycket mindre än att förlora ansiktet. Orbans regering ägnar sig åt bygga det som Europaparlamentets ordförande socialdemokraten Martin Schultz kallar för ”Fidesz staten” där korruption, nepotism och klientelism ingår.

Juridiskt sett var folkomröstningen nonsens, då det var tydligt att valdeltagandet inte skulle vara högre än i andra ungerska val. OSCE anmärkte på det ungerska parlamentsvalet 2014. För att folkomröstningen ska vara beslutande enligt Ungerns grundlag måste valdeltagandet ligga på minst 50 procent av de röstberättigade. Det visade sig alltför svårt, även om Orban kunde räkna med sitt nationalkonservativa Fidesz partiets kärnväljare, nämligen de etniska ungrare i grannländerna som Orban gett medborgarskap och rösträtt.

Det finns inget förslag om “tvingande bosättning” från EU, utan om fördelning av flyktingar. Enligt Lissabonfördraget så har redan Europeiska rådet befogenhet att behandla migrationsfrågor på unionsnivån. Frågan i folkomröstning handlade om något som redan beslutats och Fidesz stod bakom Lissabonfördraget när det röstades igenom i parlamentet.

Viktor Orban är dock ingen b-klass politiker. För tillfället inspirerar Orbans idéer andra aktörer som det nuvarande regeringspartiet PiS i Polen, delar av Tysklands riskkanslers Angela Merkels parti CDU samt nationalistiska aktörer bland annat inom SD. Orbans politiska modell bygger på tankar om den ”illiberala demokratin” något som står i kontrast med EU:s liberaldemokratiska modell med fokus på skydd för individen, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.

Hans regeringsstyre har även präglas sedan länge av populistiskt och xenofobiskt språkbruk. Migranter har kallats för att vara en del av giftet som ”Ungern inte kommer att svälja”. När fler migranter började anlända till Ungern i början av 2015 valde regeringen att annonsera skyltar formellt riktade mot migranter om att migranter inte får ta ”ungrarnas jobb” – på ungerska! Som liberalen och oppositionspolitikern Zoltan Kesz menar valde Orbans regering att använda migrationskrisen för att stärka sin egen populistiska agenda uppbyggt på rädsla.

För första gången i Europas moderna historia har en regeringsledare använt sig av retorik som bara påminner om Spanien under Francotiden, segregationsstaterna i södra USA och Sydafrika under apartheidperioden. Nämligen att hans regering försvarar det ”kristna Europa” från muslimska migranter. Så kallad ”kritik” har även riktats mot ”Bryssel” enligt argumentet om att ”Bryssel är det nya Moskva” samtidigt som regeringen i Budapest gjort sig känd som ”pro-rysk”. Orbans regering har även försökt att göra likadant som Putins rörande det civila samhället, inte minst de som arbetar med antikorruptionsfrågor.

På det sättet använder sig regeringen av nationalistiska metoder som att skapa rädsla, utpeka människor på flykt som fiender eller Bryssel och europeiska institutioner som anti-ungerska. I sin kampanj inför folkomröstningen delades flygblad ut till runt 4 miljoner hushåll i Ungern med ”fakta” om migration där begreppet ”visste du” var präglande. Fraser som ”visste du att Bryssel vill bosätta en hel stad med illegala immigranter i Ungern?”.

Ett annat av flygbladen skrev att delar av Storbritannien, Belgien, Tyskland och Sverige är laglösa och att det beror på invandringen till länderna. Det ledde förstås till en skarp diplomatisk protest mot Ungern, en mycket sällsynt händelse EU- medlemsländer emellan. Regeringen har lagt motsvarande 10 miljarder forint (ungefär 318 miljoner kronor) på PR som affischer, flygblad och medieutrymme. Pengar som kommit Fidesz närstående PR-firmor tillgodo.

Samtidigt är det just europeiska institutioner som stärker Ungern som samhälle genom finansieringar bland annat inom ramen för det gemensamma jordbrukspolitiken. Under de kommande åren är det tänkt att Ungern ska få ta del av runt 22 miljarder euro för olika projekt och investeringar (runt 214 miljarder svenska kronor). Bara EU:s sammanhållningspolitik står för runt 3% av Ungern årliga BNP. Ett antal undersökningar visar att delar av pengarna, som även kommer från europeiska skattebetalare, har hamnat till fördel för medlemmar i Fidesz och Orbans kollegor. Inklusive Orbans egen bror vars företag har fått miljontals euro via EU fonder.

Det är inget nytt i historien med korrupta regeringar som använder sig av en kombination baserad på nationalism och korruption för att legitimera sin status och makt. Korruptionen ger energi åt de berörda politikerna, nationalismen ger energi åt de berörda delarna av folket.

Om EU ska kunna fortsätta legitimera sin funktion som en union baserad på värderingar som mänskliga rättigheter, humanism och rättsstatlighet så bör unionens institutioner agera mot Orbans regering. Det handlar även om unionens självbild som världens främsta aktör rörande mänskliga rättigheter. Sanktioner i form av indragna pengar och juridiska undersökningar bör övervägas. En aktion från EU-nivå bör inte ses som Orbans regering skulle presentera – en handling mot alla ungrare – utan som en handling mot odemokratiskt och korrupt beteende inom regeringen.

Waldemar Ingdahl är teknikjournalist och medlem av Människa Plus, Sveriges transhumanistiska förening. Du kan följa Waldemar på twitter och läsa mer om transhumanism och Människa Plus här.

Vladan Lausevic, liberal debattör.

%d bloggare gillar detta: