Senaste nytt

Regeringen: Flyktingar som kan försörja sig själva ska utvisas

Regeringen Löfven på väg ut från Stockholms slott efter konseljen med konungen den 3 oktober 2014. Bild: Frankie Fouganthin

Igår strax efter klockan 13.00 hade inrikesministern Anders Ygeman och migrations- och justitieminister Morgan Johansson en pressträff.

Vid pressträffen presenterade man nya åtgärder för hur man skulle hantera utvisningar av människor som bor illegalt i Sverige. Många av de som bor illegalt är självförsörjande (återkommer mer om detta längre fram).

Åtgärderna presenterades under följande rubrik: Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande. Totalt  nio åtgärderna presenterades:

  1. Utökade möjligheter att genomföra riskbaserade arbetsplatsinspektioner
  2. Möjlighet att ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroll
  3. Utvidga möjligheten att omhänderta pass eller id-handlingar
  4. Migrationsverket ska underrätta Polismyndigheten vid kontakt med en person som har ett verkställbart beslut
  5. Polismyndigheten ges möjlighet att återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket då frivilligt återvändande är möjligt
  6. Polismyndigheten blir verkställande myndighet även vid en förnyad verkställighet
  7. Ökade möjligheter att placera förvarstagna utanför särskilda förvarslokaler
  8. Myndigheternas avvisningsbeslut ska, när det gäller förvar av barn, behandlas på samma sätt oavsett vilken myndighet som fattat beslut
  9. Förtydligande av lagstiftningen angående ansvarig myndighet

Förslagen ovan skiljer sig inte nämnvärt ifrån det tidigare projektet REVA (“rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”). För utom på en punkt och det är huvudfokuset (punkt 1 Razzior på arbetsplatser ) att leta upp de illagala invandrare som gör rätt för sig genom att arbeta och utvisa de.

Att detta var regeringens huvudsyfte fick man på det klara när inrikesministern Anders Ygeman intervjuades av Anders Holmberg i Aktuellt under kvällen(22/9 ). På frågan om varför regeringen fokuserar på arbetsplatser och inte fokus ute på stan (REVA)
svarar Ygeman (17.20 minuter in i programmet):

Skälet att vi vill gå på arbetsmarknaden är ju att det här gör att du faktiskt kan stanna i Sverige och försörja dig genom svart arbete.

Ygemans svar avslöjar många saker.
1. Regeringen är inte intresserade av flyktingar som kan försörja sig själva genom arbete om det inte sker på regeringens (läs LO:s) villkor.

2. Regeringen kommer gå hårt åt illegala invandrare oberoende om de är självförsörjande eller inte.

3. Punkt 1 och 2 skall förstås i kontext till de många legala (arbetskraftsinvandrare) invandrare som på grund av att de har tjänat några hundra kronor för lite under några månader avisats ifrån Sverige.

Att Socialdemokraterna står för detta är inte överraskande, det hör till när man gör sig beroende av LO. Dock är det överraskande att Miljöpartiet och dess riksdagsledamöter inte yttrat sig kritiskt mot REVA 2.0. Hur kan man som miljöpartistisk riksdagsledamot eller representant tillåta sig vara tyst och inte åtminstone beklaga sig över regeringens jakt på människor som är självförsörjande?

Hur kommer de liberala och marknadsvänliga partierna i riksdagen förhålla sig till Ygemans uttalande? Om de känner sig tveksamma över hur en liberal eller vän av marknadsekonomi bör resonera kring illegala invandrare som genom svartarbete försörjer sig och inte är en alltför stor börda för välfärdsstaten borde kolla på detta klipp med Milton Friedman:

 

Telason Getachew

Steg för steg liberal med intresse för internationella frågor.

%d bloggare gillar detta: